รายการอุปกรณ์ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท

พื้นที่โฆษณาของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Mac และ Chrome OS จะใช้ได้กับรุ่น G Suite และ Cloud Identity ทั้งหมด วิธีลงพื้นที่โฆษณาสำหรับอุปกรณ์ Android คุณต้องมี G Suite Enterprise หรือ Business หรือ Cloud Identity Premium โรงเรียนและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจะลงพื้นที่โฆษณาสำหรับอุปกรณ์ Android ไม่ได้ เปรียบเทียบรุ่นต่างๆ

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณจะเก็บรายการทรัพย์สินประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เป็นของบริษัทได้เพื่อติดตามรายละเอียดต่างๆ เช่น ประเภทอุปกรณ์และผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยเพิ่มอุปกรณ์ที่ใช้ Microsoft® Windows®, Apple® Mac® หรือ Chrome OS ได้ หากคุณตั้งค่าการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง ก็ยังติดตามอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ Android 6.0 Marshmallow ขึ้นไปได้เช่นกัน

อุปกรณ์ Android ที่บริษัทเป็นเจ้าของ

คุณมี 3 ตัวเลือกในการจัดการอุปกรณ์ Android ที่องค์กรเป็นเจ้าของ ดังนี้ 

 ฟีเจอร์ ผู้ดูแลระบบเพิ่มอุปกรณ์  ผู้ดูแลระบบใช้การตั้งค่าอุปกรณ์พร้อมใช้แบบรวมกลุ่ม ผู้ใช้มอบสิทธิ์การเป็นเจ้าของ
ใช้นโยบายอุปกรณ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ล็อกอุปกรณ์และรีเซ็ตรหัสผ่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
อุปกรณ์จะปรากฏในรายการทรัพย์สินอุปกรณ์ของบริษัท
ข้ามการอนุมัติอุปกรณ์สำหรับการจัดการ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รับรายงานเป็นรายเดือนเกี่ยวกับอุปกรณ์ของบริษัทที่ไม่ได้ใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
อุปกรณ์จะยังคงเป็นของบริษัทหลังจากที่รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

จัดการกับรายการทรัพย์สิน

เพิ่มอุปกรณ์ไปยังรายการทรัพย์สิน

คุณนำเข้าหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ที่เป็นของบริษัทได้ หากว่าได้มอบอุปกรณ์ให้กับผู้ใช้ไปก่อนที่จะเพิ่มรายละเอียดอุปกรณ์ลงในคอนโซลผู้ดูแลระบบ คุณยังเพิ่มอุปกรณ์เหล่านั้นเป็นอุปกรณ์ของบริษัทได้ ซึ่งในระหว่างขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ Android อาจได้รับแจ้งให้รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานและลงทะเบียนใหม่
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ให้ไปที่อุปกรณ์จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ

  คุณอาจต้องคลิกการควบคุมเพิ่มเติมด้านล่างหากต้องการดูอุปกรณ์

 3. คลิกรายการทรัพย์สินของบริษัททางด้านซ้ายเพื่อดูอุปกรณ์ทั้งหมดที่บริษัทเป็นเจ้าของ
 4. คลิกเพิ่ม เพิ่ม ที่ด้านบน
 5. เลือกประเภทอุปกรณ์ที่ต้องการนำเข้าแล้วคลิกดาวน์โหลดเทมเพลตการนำเข้า
 6. เปิดไฟล์เทมเพลตแล้วป้อนหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ โดยข้อมูลที่ป้อนจะต้องตรงกับหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ เพราะหากไม่ตรงกัน คุณจะอัปโหลดอุปกรณ์ไปยังคอนโซลผู้ดูแลระบบได้ แต่จะมอบหมายให้กับผู้ใช้ไม่ได้ 
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการกำหนดแท็กทรัพย์สิน ให้ป้อนข้อมูลกำกับอุปกรณ์ไว้เพื่อการติดตาม
 8. หากไม่ได้กำหนดแท็กทรัพย์สิน คุณต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ลบ ,Asset Tag ที่ส่วนหัวของไฟล์ โปรดอย่าลืมใสเครื่องหมายจุลภาค
  • ใส่เครื่องหมายจุลภาคต่อท้ายหมายเลขซีเรียลแต่ละรายการ

  ข้อมูลแต่ละรายการในแถวเดียวกันควรคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค และควรคั่นข้อมูลแต่ละแถวด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่

 9. บันทึกไฟล์
 10. กลับไปที่คอนโซลผู้ดูแลระบบแล้วคลิกอัปโหลดไฟล์
 11. เลือกไฟล์ที่เพิ่งบันทึกไว้และคลิกนำเข้า

หลังจากกระบวนการนำเข้า คุณจะได้รับอีเมลแจ้งจำนวนอุปกรณ์ที่นำเข้าสำเร็จ

แก้ปัญหา

หากมีหมายเลขซีเรียลใดไม่ได้นำเข้า คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด คำอธิบาย
เกิดปัญหาในการอัปโหลดไฟล์ อัปโหลดไฟล์ไม่ได้ ลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง
ไฟล์ว่างเปล่า ไฟล์ CSV ที่อัปโหลดว่างเปล่า เพิ่มรายละเอียดสำหรับอุปกรณ์ของบริษัทและลองอีกครั้ง
ไฟล์อาจเสียหายหรือรูปแบบไม่ถูกต้อง ไฟล์ CSV ที่อัปโหลดไม่มีส่วนหัว ตรวจสอบว่ารูปแบบส่วนหัวตรงกับเทมเพลตการนำเข้าและลองอีกครั้ง
เกิดปัญหาในส่วนหัวของไฟล์ ไฟล์ CSV ที่อัปโหลดมีส่วนหัวที่ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบว่ารูปแบบส่วนหัวตรงกับเทมเพลตการนำเข้าและลองอีกครั้ง
เกิดปัญหากับการจัดรูปแบบในไฟล์ CSV ไฟล์ CSV ที่อัปโหลดมีข้อผิดพลาดบางอย่าง ตรวจสอบรูปแบบของแต่ละแถวแล้วลองอีกครั้ง
ไฟล์ต้องเป็นประเภท CSV ไฟล์ต้องเป็นประเภท CSV ตรวจสอบประเภทไฟล์และลองอีกครั้ง
ไฟล์ CSV มีขนาดใหญ่เกินไป ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 10 MB โปรดนำข้อมูลบางส่วนออกไฟล์ CSV และลองอีกครั้ง
ไฟล์ CSV ที่อัปโหลดมีบางคอลัมน์ที่ระบบไม่รองรับ เพิ่มคอลัมน์บางลัมน์ลงในเทมเพลตการนำเข้า นำคอลัมน์ออกและลองอีกครั้ง
ไฟล์ไม่มีคอลัมน์ "ชื่อคอลัมน์" อยู่ เพิ่มคอลัมน์ที่หายไปในเทมเพลตการนำเข้าและลองอีกครั้ง
มีคอลัมน์ "ชื่อคอลัมน์" ในไฟล์เกิน 1 คอลัมน์ ลบคอลัมน์ที่ซ้ำกันออกจากไฟล์แล้วลองอีกครั้ง

เปิดรายการอุปกรณ์ที่บริษัทเป็นเจ้าของ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. ให้ไปที่อุปกรณ์จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ

  คุณอาจต้องคลิกการควบคุมเพิ่มเติมด้านล่างหากต้องการดูอุปกรณ์

 3. คลิกรายการทรัพย์สินของบริษัททางด้านซ้ายเพื่อดูอุปกรณ์ทั้งหมดที่บริษัทเป็นเจ้าของ
 4. (ไม่บังคับ) คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อจัดเรียงอุปกรณ์ตามคอลัมน์นั้น
 5. (ไม่บังคับ) คลิกที่อุปกรณ์ที่ต้องการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
  โปรดดูที่การดูรายละเอียดอุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ปลายทาง

ข้อมูลที่แสดงในรายการ

ข้อมูล คำอธิบาย
หมายเลขซีเรียล หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ 
วันที่นำเข้า

วันที่นำเข้าอุปกรณ์ไปยังคอนโซลผู้ดูแลระบบ

ประเภท ประเภทอุปกรณ์ เช่น Android 
แท็กทรัพย์สิน แท็กทรัพย์สินหรือรหัสที่กำหนดให้กับอุปกรณ์
สถานะ

มีการกำหนดอุปกรณ์ให้กับผู้ใช้หรือไม่ ค่าที่เป็นไปได้: กำหนดแล้ว ไม่ได้กำหนดแล้ว

มีการกำหนดอุปกรณ์เมื่อผู้ใช้เพิ่มบัญชีบริษัทของตนลงในอุปกรณ์ หากต้องการดูว่ามอบหมายอุปกรณ์ไว้กับใคร ให้คลิกที่อุปกรณ์ 

ค้นหาอุปกรณ์ที่ต้องการ

การค้นหาอุปกรณ์

 1. เปิดรายการอุปกรณ์ 
 2. ป้อนข้อความค้นหาในแถบค้นหาและคลิกค้นหา ค้นหา ที่ด้านขวาบน 
  เช่น หากต้องการค้นหาประเภทอุปกรณ์ที่ต้องการ ให้ป้อนชื่อรุ่น
 3. (ไม่บังคับ) คลิกที่ชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เคล็ดลับ

 • ป้อนข้อความค้นหาเป็นคำเดียวโดยไม่เว้นวรรค หรือป้อนคำหลายคำไว้ในเครื่องหมายคำพูด (โดยเว้นวรรคระหว่างคำ) เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่ตรงกับวลีนี้ทั้งหมด
 • การค้นหานี้ไม่พิจารณาตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่
 • เมื่อคุณค้นหาคำและวลี ระบบจะค้นหาข้อมูลทุกช่อง 
 • หากต้องการค้นหาช่องที่ต้องการ ให้ใช้ตัวกรอง โปรดดูรายละเอียดใน "กรองรายการอุปกรณ์" (ด้านล่าง) นอกจากนี้ คุณยังป้อนโอเปอเรเตอร์การค้นหาแล้วตามด้วยอาร์กิวเมนต์ เช่น user:admin โปรดูรายละเอียดเกี่ยวกับโอเปอเรเตอร์การค้นหาได้ที่ใช้โอเปอเรเตอร์การค้นหาในการค้นหาอุปกรณ์
 • ระบบจะถือว่าเครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์เป็นการเว้นวรรค ตัวอย่างเช่น การค้นหา admin@yourdomain.com จะเหมือนกับการค้นหาคำว่า "admin yourdomain com"

กรองรายการอุปกรณ์

 1. จากรายการอุปกรณ์ ภายใต้หัวข้ออุปกรณ์ ให้คลิกเพิ่มตัวกรอง
 2. เลือกทำวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
  • เลือกหมวดหมู่เพื่อกรองรายการตาม (หมายเลขซีเรียลหรือสถานะ) จากนั้น เลือกตัวเลือกหรือป้อนข้อความเพื่อกรอง จากนั้น คลิกใช้
  • เริ่มพิมพ์หมายเลขซีเรียลและคลิกตัวกรองหมายเลขซีเรียล
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ต้องการ ให้คลิกชื่ออุปกรณ์

ลบอุปกรณ์

หากต้องการนำอุปกรณ์ออกจากรายการอุปกรณ์ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท ให้เลือกอุปกรณ์นั้นแล้วคลิกลบ

เมื่อลบอุปกรณ์เคลื่อนที่ อุปกรณ์นั้นจะหยุดการซิงค์ข้อมูลบริษัท แต่ระบบจะไม่นำข้อมูลออกจากอุปกรณ์ หากต้องการนำข้อมูลบริษัทออกจากอุปกรณ์ ให้ล้างข้อมูลบัญชีหรืออุปกรณ์ก่อนที่จะลบ โปรดดูรายละเอียดที่การนำข้อมูลบริษัทออกจากอุปกรณ์เคลื่อนที่

ดูข้อมูลการตรวจสอบ

หากต้องการดูรายงานกิจกรรมในอุปกรณ์ ให้เลือกอุปกรณ์แล้วคลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้นดูข้อมูลการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น คุณจะดูได้ว่าอุปกรณ์เป็นไปตามนโยบายขององค์กรหรือไม่ โปรดดูรายละเอียดในบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์

ดาวน์โหลดรายการอุปกรณ์

คุณดาวน์โหลดรายการอุปกรณ์ที่บริษัทเป็นเจ้าของไปยังไฟล์ CSV ได้ ซึ่งจะประกอบด้วยรายละเอียดของอุปกรณ์ทั้งหมด รวมถึงหมายเลขซีเรียลและวันที่นำเข้า หากบริษัทมีอุปกรณ์จำนวนมาก การดาวน์โหลดข้อมูลอาจใช้เวลานาน

คลิกดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดรายการอุปกรณ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร