Kuruluş birimleri için otomatik lisanslama hakkında

G Suite, Google Drive Enterprise, Cloud Identity ve Google Yönetici konsolunda yönetilen diğer hizmetler için geçerlidir.

Kuruluş yapınıza ve Google hizmetlerinize bağlı olarak, üst düzey kuruluşunuzdaki kuruluş birimleri için otomatik lisanslama ayarını tek tek geçersiz kılabilirsiniz. Örneğin, üst düzey kuruluşunuz için G Suite Basic otomatik lisanslama özelliği etkin durumdaysa bu ayarı bir veya daha fazla alt düzey kuruluş için geçersiz kılıp devre dışı bırakabilirsiniz. Üst kuruluş ve alt kuruluşları için farklı seçenekler de belirleyebilirsiniz.

Otomatik lisanslamayı ne zaman kullanabilirsiniz?

Otomatik lisanslamayı kuruluş düzeyinde ayarlamak için aşağıdaki iki şartı yerine getirmeniz gerekir:

 • Üst düzey kuruluşunuzda en az bir kuruluş birimi olmalıdır
 • Birden fazla Google hizmetine aboneliğiniz olmalıdır

Eğer:

 • Ücretli ve ücretsiz bir hizmete aboneyseniz (G Suite Basic ve ücretsiz Cloud Identity gibi) - Otomatik lisanslamayı ücretli hizmet için yalnızca kuruluş düzeyinde ayarlayabilirsiniz.
 • Tek bir birincil Google aboneliğiniz ve bir veya daha fazla ikincil hizmetiniz varsa (G Suite Basic'e ek olarak Google Apps Kasası veya Google Drive depolama alanı gibi) varsa - Otomatik lisanslamayı ikincil hizmetlerden birisi için kuruluş düzeyinde ayarlayabilirsiniz, ancak birincil abonelik için ayarlayamazsınız.
 • Alt düzey kuruluşları olmayan tek bir üst düzey kuruluşunuz ve birden çok ücretli aboneliğiniz varsa - Otomatik lisanslama özelliği tek bir ücretli abonelik için etkin olacak, ancak bu ayarı değiştirme olanağı sunulmayacaktır.

Bir ayarı devraldığınızda veya geçersiz kıldığınızda

Üst düzey kuruluşun altında kalan tüm kuruluşlar, üst kuruluşlarının otomatik lisanslama ayarını devralacak şekilde ayarlanmıştır. Google Yönetici konsolunda, "devralmak" terimi, "Üst kuruluşla aynı ayarı (etkin veya devre dışı) almak" anlamına gelir.

Ancak, üst kuruluşa ait bir ayarı geçersiz kılıp otomatik lisanslama seçeneğini bağımsız olarak da ayarlayabilirsiniz.

Otomatik lisanslama için devralma senaryoları
Üst kuruluştaki otomatik lisanslama ayarı Alt kuruluştaki ayar Sonuç
Açık Devral

Alt kuruluşta otomatik lisanslama etkin durumdadır.

Daha sonra, otomatik lisanslama üst kuruluşta devre dışı bırakılırsa alt kuruluşta da devre dışı bırakılır. 

Kapalı Devral

Otomatik lisanslama, alt kuruluş için devre dışıdır.

Daha sonra, otomatik lisanslama üst kuruluşta etkinleştirilirse, alt kuruluşta da etkinleştirilir.

Otomatik lisanslama için geçersiz kılma senaryoları
Üst kuruluştaki otomatik lisanslama ayarı Alt kuruluştaki ayar Sonuç
Açık Geçersiz kıl > Açık

Alt kuruluşta otomatik lisanslama etkin durumdadır (üst kuruluşun ayarı dikkate alınmaz).

Daha sonra, otomatik lisanslama üst kuruluşta devre dışı bırakılsa da alt kuruluşta etkin kalacaktır.

Açık Geçersiz kıl > Kapalı

Alt kuruluşta otomatik lisanslama devre dışıdır (üst kuruluşun ayarı dikkate alınmaz).

Daha sonra, otomatik lisanslama üst kuruluşta devre dışı bırakılırsa, alt kuruluşta da devre dışı kalmaya devam edecektir.

Kapalı Geçersiz kıl > Açık

Alt kuruluşta otomatik lisanslama etkin durumdadır (üst kuruluşun ayarı dikkate alınmaz).

Daha sonra, otomatik lisanslama üst kuruluşta etkinleştirilirse, alt kuruluşta da etkin kalmaya devam edecektir.

Kapalı Geçersiz kıl > Kapalı

Alt kuruluşta otomatik lisanslama devre dışıdır (üst kuruluşun ayarı dikkate alınmaz).

Daha sonra, otomatik lisanslama üst kuruluşta etkinleştirilse de alt kuruluşta devre dışı kalmaya devam edecektir.

Otomatik lisanslama mevcut kullanıcıları nasıl etkiler?

Otomatik lisanslamanın etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması, aşağıdaki durumlarda olan mevcut kullanıcıları etkileyebilir:

 • Otomatik lisanslamayı etkinleştirdiğinizde zaten bir kuruluşta bulunan kullanıcılar
 • Otomatik lisanslamanın etkin olduğu bir kuruluşa taşınan kullanıcılar

Yıllık Plan kapsamında bir G Suite veya Cloud Identity Premium kullanıcısı mısınız? Otomatik lisanslamayı etkinleştirir veya kullanıcıları taşırsanız ve kullanıcı sayısı, satın alınan lisans sayısının üzerindeyse bazı kullanıcılara lisans atanmaz. Daha fazla lisans alabilir veya kullanıcıları silerek ya da kullanıcıları farklı bir kuruluşa taşıyarak kullanıcı sayısını azaltabilirsiniz.

Zaten kuruluşta olan kullanıcılar

Otomatik lisanslamayı zaten lisanslı kullanıcıları olan bir kuruluşta etkinleştirirseniz, kullanıcı lisanslarının etkilenme durumu kuruluş düzeyine göre farklılık gösterir.

Otomatik lisanslamayı etkinleştirirseniz... Süreç şu şekilde işler:
Üst düzeyde

Mevcut kullanıcı lisansları üst düzey kuruluşta veya alt kuruluşlarda değiştirilmez. Kullanıcı, otomatik lisanslamanın etkin olduğu hizmetin lisansına veya aynı hizmetin farklı bir aboneliğine sahip olsa bile bu durum geçerlidir. 

Örnek: Kuruluştaki kullanıcıların, Drive depolama alanı Kapasite 1 lisansı varsa ve Drive depolama alanı Kapasite 2 lisanslamasını üst düzeyde etkinleştirirseniz, kullanıcıların Kapasite 1 lisansları yine kendilerinde kalır.

Kuruluş birimi için
 • Kuruluştaki tüm mevcut kullanıcılara ilgili hizmetin lisansı atanır.

  Kullanıcılardan birinin aynı hizmet için zaten bir lisansı varsa (aynı hizmetin farklı abonelikleri de dahil), eski lisans iptal edilir ve kullanıcı otomatik olarak atanan yeni lisansı alır.

  Örnek: Bir kuruluştaki kullanıcıların Drive depolama alanı Kapasite 1 lisansı olduğunu varsayalım. Drive depolama alanı Kapasite 2 için otomatik lisanslama ayarını etkinleştirirseniz bu kullanıcıların lisansları Kapasite 2'ye geçirilir.

 • Bir kullanıcının farklı bir hizmet için bir lisansı varsa, bu lisans korunur. 

  Örnek: G Suite Basic ve Google Apps Kasası farklı hizmetlerdir. Bu yüzden G Suite Basic lisanslarının otomatik olarak atanması, kullanıcının mevcut Apps Kasası lisansını etkilemeyecektir.

Farklı bir kuruluşa taşıdığınız kullanıcılar

Lisanslı kullanıcıları farklı bir kuruluşa taşırsanız, bu kullanıcıların etkilenme durumu kuruluş düzeyine bağlı olacaktır. Tek tek kullanıcıları veya bir kuruluşun tamamını farklı bir kuruluşa taşıyor olmanıza bakılmaksızın bu kurallar geçerli olacaktır.

Kullanıcıyı aşağıdaki konuma taşıdığınızda... Süreç şu şekilde işler:
 • Üst düzey
 • Üst düzey kuruluşunun otomatik lisanslama ayarını devralan bir kuruluş birimi

Kullanıcının mevcut lisanslarının tümü korunur.

Kullanıcı, otomatik lisanslamanın etkin olduğu hizmetin lisansına veya aynı hizmetin farklı bir aboneliğine sahip olsa bile bu durum geçerlidir.

Örnek: Kuruluştaki kullanıcıların Drive depolama alanı Kapasite 1 lisansı varsa ve bu kullanıcıları, Drive depolama alanı Kapasite 2 için otomatik lisanslamanın etkin olduğu üst düzeye taşırsanız, söz konusu kullanıcıların Kapasite 1 lisansları yine kendilerinde kalır.

 • Üst düzey kuruluşunun otomatik lisanslama ayarını geçersiz kılan bir kuruluş birimi
 • Bu geçersiz kılma ayarını devralan tüm alt kuruluşlar
 • Kullanıcılardan birinin aynı hizmet için zaten bir lisansı varsa (aynı hizmetin farklı abonelikleri de dahil), eski lisans iptal edilir ve kullanıcı otomatik olarak atanan yeni lisansı alır.

  Örnek: Bir kuruluştaki kullanıcıların Drive depolama alanı Kapasite 1 lisansı olduğunu varsayalım. Bu kullanıcıları Drive depolama alanı Kapasite 2 için otomatik lisanslamanın etkin olduğu bir kuruluşa taşırsanız, bu kullanıcıların lisansları Kapasite 2'ye geçirilir.

 • Bir kullanıcının farklı bir hizmet için bir lisansı varsa, bu lisans korunur. 

  Örnek: G Suite Basic ve Google Apps Kasası farklı hizmetlerdir. Bu nedenle, bir kullanıcıyı G Suite Basic için otomatik lisanslamanın etkin olduğu bir kuruluşa taşımak, kullanıcının mevcut Apps Kasası lisansını etkilemez.

Otomatik lisanslamayı devre dışı bırakırsanız

Otomatik lisanslamayı herhangi bir düzeyde devre dışı bırakırsanız, kullanıcının önceden atanmış tüm lisansları korunur.

İlgili konular

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?