Stosowanie ustawień na urządzeniach z iOS

Jeśli masz wycofaną, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na G Suite Basic, aby móc korzystać z tej funkcji. 

Jako administrator możesz decydować, jak użytkownicy będą korzystać z kont do pracy na zarządzanych urządzeniach z Apple® iOS®. Możesz na przykład utworzyć listę zalecanych aplikacji do pracy, które użytkownicy mogą zainstalować na swoich urządzeniach, oraz kontrolować sposób synchronizowania ich danych z aplikacjami.

Zanim zaczniesz

Aby korzystać z większości tych ustawień, musisz skonfigurować zaawansowane zarządzanie urządzeniami mobilnymi z iOS.Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie zaawansowanego zarządzania urządzeniami mobilnymi. Zaawansowane zarządzanie urządzeniami mobilnymi nie jest wymagane do korzystania z ustawienia Ochrona danych.

Aby zastosować ustawienie do określonych kont użytkowników, dodaj je do jednostki organizacyjnej.

Znajdowanie ustawień

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.
 3. Po lewej kliknij  Ustawienia a potem Ustawienia iOS.
 4. Kliknij kategorię ustawień i ustawienie.Więcej informacji na temat ustawień znajdziesz w następnej sekcji.
 5. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W przeciwnym razie wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną.
 6. Włącz lub wyłącz ustawienie.
 7. Kliknij Zapisz. Jeśli została skonfigurowana podrzędna jednostka organizacyjna, może pojawić się opcja Odziedzicz lub Zastąp dotycząca ustawień nadrzędnej jednostki organizacyjnej.

Zazwyczaj ustawienia są stosowane po kilku minutach. Mogą jednak minąć nawet 24 godziny, zanim zostaną zastosowane u wszystkich.

Informacje o ustawieniach

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Certyfikaty Apple Push Certificate

Zarządzaj certyfikatami Apple Push Certificate organizacji. Certyfikat Push Certificate tworzysz, gdy po raz pierwszy konfigurujesz zarządzanie punktami końcowymi Google. Gdy upływa data ważności certyfikatu, możesz go odnowić.

Dzięki temu użytkownicy urządzeń z iOS nie będą musieli ponownie ich rejestrować. Nie można odnowić certyfikatu, który już wygasł.

Ekran blokady

Centrum sterowania

Umożliwia uzyskiwanie dostępu do Centrum sterowania i zmienianie w nim ustawień, gdy urządzenie jest zablokowane. Centrum sterowania zawiera ustawienia i aplikacje, takie jak opcje sieci Wi-Fi, Apple AirDrop® oraz aparatu urządzenia. Aby je otworzyć, przesuń palcem z dołu do góry ekranu.

Widok powiadomień

Umożliwia otwieranie Centrum powiadomień na zablokowanych urządzeniach. Centrum powiadomień zawiera ostatnie alerty, na przykład związane z wydarzeniami w kalendarzu lub nieodebranymi połączeniami. Aby je otworzyć, przesuń palcem z góry do dołu ekranu.

Odznacz pole Zezwalaj na korzystanie z widoku powiadomień na ekranie blokady, aby uniemożliwić użytkownikom otwieranie Centrum powiadomień na zablokowanych urządzeniach. Użytkownicy nadal będą widzieli nowo otrzymane powiadomienia.

Widok dzisiejszego dnia

Pozwala wyświetlać Widok dzisiejszego dnia, gdy urządzenie jest zablokowane. Widok ten zawiera podsumowanie informacji dla dzisiejszej daty. Aby go otworzyć, przesuń palcem w prawo od lewej strony ekranu.

Udostępnianie danych

Aby móc używać tych ustawień, musisz skonfigurować zaawansowane zarządzanie urządzeniami mobilnymi z iOS. Więcej informacji o aplikacjach zarządzanych znajdziesz w artykule Polecanie aplikacji na iOS i zarządzanie nimi.

Ochrona danych

Umożliwia użytkownikom kopiowanie treści z aplikacji Google (Gmaila, Dysku, Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji) na kontach firmowych do aplikacji Google na ich kontach osobistych lub do aplikacji innych firm, a także przeciąganie treści między aplikacjami Google na dowolnym koncie.

Odznacz to pole, aby uniemożliwić użytkownikom kopiowanie i przeciąganie informacji z konta firmowego oraz korzystanie z funkcji Wszystkie Odebrane (która łączy wiadomości z wielu kont Gmail w jedną skrzynkę odbiorczą).

Ufaj autorom aplikacji

Określa, czy użytkownicy mogą ufać aplikacjom firmowym spoza sklepu Apple App Store ® lub aplikacji Google Device Policy. Odznacz to pole, aby użytkownicy nie mogli ufać autorom aplikacji.

Jeśli pozwolisz użytkownikom ufać aplikacjom z nieznanych źródeł, gdy po raz pierwszy otworzą aplikację z nieznanego źródła, zobaczą powiadomienie, że autor aplikacji nie jest zaufany na urządzeniu. Użytkownik może wtedy oznaczyć autora aplikacji jako zaufanego w ustawieniach urządzenia. Jeśli użytkownik zaufa autorowi, może zainstalować inne jego aplikacje i natychmiast je otworzyć.

Wszyscy autorzy aplikacji, których użytkownik oznaczył jako zaufanych przed zastosowaniem tego ustawienia na urządzeniu, są nadal zaufani. Użytkownik może instalować i otwierać inne aplikacje tego samego autora.

Otwieraj dokumenty w aplikacjach zarządzanych

Umożliwia użytkownikom otwieranie osobistych dokumentów, załączników i linków w zarządzanych aplikacjach na zarządzanych kontach.

Odznacz to pole, aby uniemożliwić zarządzanym aplikacjom otwieranie osobistych dokumentów lub linków. W tym przypadku użytkownicy mogą otwierać osobiste dokumenty i linki tylko w niezarządzanych aplikacjach na swoich kontach osobistych.

Otwieraj dokumenty w aplikacjach niezarządzanych

Umożliwia użytkownikom otwieranie plików i linków służbowych w niezarządzanych aplikacjach za pomocą niezarządzanych kont i udostępnianie ich przez Apple AirDrop®.

Odznacz Zezwalaj niezarządzanym aplikacjom na otwieranie elementów, które zostały utworzone w zarządzanych aplikacjach, aby umożliwić otwieranie służbowych plików, załączników i linków tylko w zarządzanych aplikacjach przy użyciu zarządzanych kont. Możesz na przykład uniemożliwić użytkownikowi otwarcie poufnego załącznika e-mail przy użyciu służbowego konta służbowego w aplikacji osobistej.

Jeśli nie zezwolisz na otwieranie służbowych plików i linków w niezarządzanych aplikacjach, możesz zezwolić użytkownikom na udostępnianie tych elementów przez Apple AirDrop. Aby uniemożliwić użytkownikom udostępnianie plików przez AirDrop, odznacz pole Zezwalaj na udostępnianie przez AirDrop elementów, które zostały utworzone w aplikacjach zarządzanych.

Przechowywanie w iCloud

Umożliwia zarządzanym aplikacjom przechowywanie danych w Apple iCloud®. Dane są przechowywane w tej usłudze do chwili ich usunięcia przez użytkownika.

Odznacz to pole, aby uniemożliwić przechowywanie danych z firmowych aplikacji w iCloud. Użytkownicy nadal będą mogli przechowywać swoje osobiste dane w iCloud.

Synchronizuj przez komórkową transmisję danych

Umożliwia zarządzanym aplikacjom używanie mobilnej transmisji danych do połączeń z internetem. Odznacz Zezwalaj na synchronizację aplikacji zarządzanych przez komórkową transmisję danych, aby uniemożliwić zarządzanym aplikacjom używanie mobilnej transmisji danych.

Jeśli zaznaczysz to pole, aby zezwolić na synchronizację aplikacji zarządzanych przez mobilną transmisję danych, możesz też zezwolić na ich synchronizację w roamingu. Aby wyłączyć synchronizację zarządzanych aplikacji podczas roamingu, odznacz Zezwalaj na synchronizację zarządzanych aplikacji przez komórkową transmisję danych w roamingu.

Konfiguracja kont (tylko w G Suite)

Konto Google

To ustawienie jest niedostępne, gdy włączone jest ustawienie CalDAV lub CardDAV.

Automatycznie synchronizuje e-maile, kalendarze i kontakty z konta G Suite użytkownika z odpowiednimi natywnymi aplikacjami na iOS, które są zainstalowane na urządzeniu. Zaznacz Przekaż konfigurację konta Google, by:

 • synchronizować e-maile z konta G Suite z aplikacją Apple Mail,
 • synchronizować wydarzenia w kalendarzu na koncie G Suite z aplikacją Kalendarz Apple,
 • synchronizować kontakty z konta G Suite z aplikacją Kontakty Apple,
 • zezwalać użytkownikom na przeszukiwanie katalogu organizacji w aplikacji Kontakty na iOS.

Użytkownicy mogą wyświetlać e-maile i wydarzenia kalendarza w aplikacjach mobilnych Google (zalecane) lub aplikacjach na iOS. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Rejestrowanie urządzenia z iOS.

Jeśli nie chcesz, by użytkownicy uzyskiwali dostęp do poczty w aplikacji Apple Mail, wyłącz dostęp przez IMAP. Kontakty i wydarzenia z kalendarza będą nadal synchronizowane z aplikacjami na iOS. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Włączanie i wyłączanie dostępu POP oraz IMAP. Jeśli wyłączysz IMAP, poinformuj użytkowników, że nie synchronizują już poczty G Suite z aplikacją Apple Mail (na swoich urządzeniach mogą nie otrzymać takiego powiadomienia). Logowanie będzie też niemożliwe, jeśli użytkownicy spróbują zalogować się w aplikacji Apple Mail przy użyciu swojego konta Google, gdy protokół IMAP jest wyłączony.

Gdy włączysz ustawienie Konto Google, użytkownicy z urządzeniami, które są już zarejestrowane na potrzeby zarządzania, otrzymają powiadomienie z prośbą o dodanie hasła do konta G Suite. Użytkownicy mogą rejestrować nowe urządzenia, logując się na konto G Suite w aplikacji mobilnej Google, takiej jak Google Device Policy.

E-maile, kalendarze i kontakty z konta G Suite są zarządzane na urządzeniu. Oznacza to, że jeśli zablokujesz urządzenie lub usuniesz z niego konto, to te dane zostaną usunięte z urządzenia. Wszystkie te elementy przestaną być też synchronizowane.

CalDAV

To ustawienie nie jest dostępne, gdy jest włączone ustawienie Konto Google.

Automatycznie synchronizuje Kalendarz Google z aplikacją Kalendarz na urządzeniu z iOS.

Gdy włączysz to ustawienie, wydarzenia z kalendarza z G Suite nie są w pełni zarządzane na urządzeniu. Oznacza to, że jeśli zdalnie wyczyścisz dane z urządzenia lub konto, wydarzenia z kalendarza z G Suite przestaną być synchronizowane, a wszystkie istniejące wydarzenia zostaną usunięte z urządzenia. Jeśli jednak zablokujesz urządzenie lub oczekuje ono na zatwierdzenie, wydarzenia z kalendarza będą nadal synchronizowane z urządzeniem, a istniejące wydarzenia pozostaną na nim.

Gdy włączysz to ustawienie, użytkownicy będą musieli podać hasło do G Suite. W przypadku weryfikacji dwuetapowej lub logowania jednokrotnego przy użyciu zewnętrznego dostawcy tożsamości użytkownik musi wygenerować i wpisać hasło do aplikacji zamiast hasła do G Suite. Następnie wydarzenia z G Suite zostaną zsynchronizowane z aplikacją Kalendarz na iOS. Użytkownik może wyłączyć tę synchronizację. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Rejestrowanie urządzenia z iOS.

Po wyłączeniu CalDAV użytkownicy nadal mogą ręcznie dodawać kalendarze.

CardDAV

To ustawienie nie jest dostępne, gdy jest włączone ustawienie Konto Google.

Automatycznie synchronizuje Kontakty Google z aplikacją Kontakty na urządzeniu z iOS. To ustawienie pozwala też użytkownikom przeszukiwać katalog organizacji w aplikacji Kontakty na iOS.

Gdy włączysz to ustawienie, kontakty z G Suite nie są w pełni zarządzane na urządzeniu. Oznacza to, że jeśli zdalnie wyczyścisz dane z urządzenia lub konto, kontakty użytkownika przestaną być synchronizowane, a istniejące kontakty zostaną usunięte z urządzenia. Jeśli jednak zablokujesz urządzenie lub oczekuje ono na zatwierdzenie, kontakty są nadal synchronizowane z urządzeniem.

Gdy włączysz CardDAV, użytkownicy będą musieli podać hasło do G Suite. W przypadku weryfikacji dwuetapowej lub logowania jednokrotnego przy użyciu zewnętrznego dostawcy tożsamości użytkownik musi wygenerować i wpisać hasło do aplikacji zamiast hasła do G Suite. Następnie kontakty z G Suite zostaną zsynchronizowane z aplikacją Kontakty na iOS. Użytkownicy mogą wyłączyć tę synchronizację. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Rejestrowanie urządzenia z iOS.

Jeśli udostępnisz tylko dane katalogu, które są już publicznie widoczne w aplikacjach i interfejsach API, użytkownicy nie będą mogli przeszukiwać katalogu organizacji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zezwalanie aplikacjom innych firm na dostęp do danych katalogu.

Po wyłączeniu CardDAV użytkownicy nadal mogą ręcznie dodawać kontakty.

Kopia zapasowa i synchronizacja w iCloud

Uwaga: użytkownicy urządzeń z iOS muszą wyrazić zgodę na automatyczne tworzenie kopii zapasowych oraz synchronizowanie zgodnie z tymi ustawieniami.

Kopia zapasowa w iCloud

Pozwala użytkownikom włączyć automatyczne i codzienne tworzenie kopii zapasowej urządzenia z iOS w iCloud przez Wi-Fi. Podczas tworzenia kopii zapasowej w iCloud urządzenie z iOS musi być włączone, zablokowane i podłączone do źródła zasilania.

Szyfrowana kopia zapasowa

Wymusza szyfrowanie wszystkich kopii zapasowych w Apple iTunes®. Po zastosowaniu tego ustawienia, gdy użytkownik tworzy w iTunes kopię zapasową swojego urządzenia z iOS, pole Szyfruj lokalną kopię zapasową lub Szyfruj kopię zapasową iPhone’a na ekranie podsumowania urządzenia w iTunes jest zaznaczone. Użytkownik nie może go odznaczyć.

Gdy szyfrowanie kopii zapasowej zostaje włączone pierwszy raz, iTunes prosi użytkownika o wpisanie hasła. Zaszyfrowana kopia zapasowa jest przechowywana na komputerze użytkownika. Jej przywrócenie na urządzeniu z iOS wymaga podania tego hasła.

Synchronizacja dokumentów

Umożliwia użytkownikom włączanie i wyłączanie synchronizacji dokumentów i danych na urządzeniach z iOS w iCloud. Dane z różnych aplikacji na iOS są przechowywane w iCloud i synchronizowane z obsługiwanymi urządzeniami z iOS użytkownika.

Synchronizacja pęku kluczy

Umożliwia włączanie i wyłączanie synchronizowania pęku kluczy w urządzeniach z iOS w iCloud. Nazwa konta, hasło i numer karty kredytowej każdego użytkownika są szyfrowane w iCloud przy użyciu 256-bitowego algorytmu AES (Advanced Encryption Standard). Te dane są synchronizowane z obsługiwanymi urządzeniami z iOS użytkownika.

Safari

Autouzupełnianie

Określa, czy użytkownik może wypełniać formularze online przez autouzupełnianie. Po zaznaczeniu tego pola Apple Safari® zapamiętuje informacje wpisywane przez użytkowników w formularzach, na przykład imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Te informacje są później automatycznie wpisywane w formularzach online.

Bezpieczne przeglądanie

Wyświetla ostrzeżenie użytkownikom Safari, gdy przechodzą na stronę, która jest podejrzana lub fałszywa. Odznacz to pole, aby wyłączyć ostrzeżenie.

JavaScript

Zezwala na obsługę języka JavaScript® w Safari. Jest on używany na stronach do tworzenia przycisków, formularzy i innej zawartości. Odznacz to pole, aby wyłączyć obsługę JavaScript w przeglądarce Safari. Niektóre witryny nie działają poprawnie bez włączonej obsługi JavaScript.

Wyskakujące okienka

Zezwala na otwieranie wyskakujących okienek po przejściu na stronę lub jej zamknięciu przez użytkowników w Safari. Okienka te są często używane do wyświetlania reklam. Jednak niektóre strony mogą ich używać do wyświetlania ważnych treści. Odznacz to pole, aby wyłączyć wyskakujące okienka.

Pliki cookie

Zezwala wszystkim stronom, innym firmom i reklamodawcom, których dane zostały otwarte w Safari, na przechowywanie plików cookie i innych informacji na urządzeniu. Odznacz to pole, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookie i innych danych na urządzeniu. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, niektóre witryny mogą nie działać prawidłowo.

Zdjęcia

Mój strumień zdjęć

Zezwala na synchronizowanie zdjęć w rolce z aparatu użytkownika z Moim strumieniem zdjęć w iCloud. Odznacz to pole, aby:

 • usunąć z urządzenia zdjęcia w Moim strumieniu zdjęć,
 • wyłączyć synchronizację zdjęć w rolce z aparatu z Moim strumieniem zdjęć,
 • zapobiec wyświetlaniu na urządzeniu zdjęć i filmów z udostępnionych strumieni.

Uwaga: jeśli nie istnieją inne kopie zdjęć i filmów, mogą one zostać trwale usunięte.

Biblioteka zdjęć w iCloud

Określa, czy użytkownicy mogą zachować zdjęcia i filmy w iCloud, aby mieć do nich dostęp na każdym urządzeniu. Odznacz to pole, aby wyłączyć Bibliotekę zdjęć w iCloud na urządzeniach z iOS w organizacji. Wszystkie zdjęcia, które nie zostały w pełni pobrane z Biblioteki zdjęć w iCloud na urządzenie, zostaną usunięte z urządzenia.

Udostępnianie zdjęć w iCloud

Zezwala użytkownikom na dodawanie zdjęć i filmów do udostępnionego albumu w iCloud. Umożliwia też użytkownikom zapraszanie innych osób, by dodawały własne zdjęcia, filmy oraz komentarze do albumu. Gdy to ustawienie jest wyłączone, użytkownicy nie mogą subskrybować albumów udostępnionych ani ich publikować.

Zabezpieczenia zaawansowane

Przechwytywanie ekranu

Określa, czy użytkownicy mogą zapisywać zrzuty lub nagrania ekranu.

Siri

Określa, czy funkcja Siri® jest włączona. Jeśli zezwolisz użytkownikom na korzystanie z Siri, możesz też zdecydować, czy będzie im odpowiadać przy zablokowanym urządzeniu.

 • Zaznacz lub odznacz pole Zezwalaj na korzystanie z Siri, aby włączyć lub wyłączyć Siri dla użytkowników.
 • Zaznacz lub odznacz pole Zezwalaj na korzystanie z Siri na ekranie blokady, aby sterować dostępnością Siri na ekranie blokady.
Apple Watch

Określa, czy zegarek Apple Watch® jest automatycznie blokowany po zdjęciu z nadgarstka użytkownika. Jeśli odznaczysz to pole, aby zegarek był automatycznie blokowany po zdjęciu z nadgarstka użytkownika, urządzenie można odblokować przy użyciu hasła lub sparowanego iPhone'a.

Handoff

Umożliwia użytkownikom korzystanie z Apple Handoff® do przesyłania danych aplikacji między urządzeniami, by mogli rozpocząć pracę na jednym urządzeniu i kontynuować ją na innych. Użytkownik może na przykład zacząć czytać dokument w Safari na iPadzie i kontynuować czytanie w Safari na iPhonie.

Potrzebujesz więcej ustawień urządzeń mobilnych?

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?