Stosowanie ustawień na urządzeniach mobilnych z iOS

Jeśli masz wycofaną, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na G Suite Basic, aby móc korzystać z tej funkcji. 

Jako administrator możesz decydować o sposobie używania firmowych kont użytkowników na zarządzanych urządzeniach z Apple® iOS®. Możesz na przykład utworzyć listę zalecanych aplikacji do pracy, które użytkownicy mogą zainstalować na swoich urządzeniach, oraz kontrolować sposób synchronizowania ich danych z aplikacjami.

Zanim zaczniesz

Aby móc używać tych ustawień, musisz skonfigurować zaawansowane zarządzanie urządzeniami mobilnymi z iOS. Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie zaawansowanego zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Znajdowanie ustawień

 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Po lewej kliknij Ustawienia iOS.
 4. Wybierz kategorię.
 5. (Opcjonalnie) Po lewej wybierz organizację, w której chcesz zastosować ustawienia.
 6. Zaznacz pole ustawienia, które chcesz zastosować. Więcej informacji o poszczególnych ustawieniach znajdziesz poniżej.
 7. Gdy wprowadzisz zmiany, kliknij Zapisz.

Zazwyczaj ustawienia są stosowane po kilku minutach. Mogą jednak minąć nawet 24 godziny, zanim zostaną zastosowane u wszystkich.

Więcej informacji o ustawieniach

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Ekran blokady

Centrum sterowania

Umożliwia uzyskiwanie dostępu do Centrum sterowania i zmienianie w nim ustawień, gdy urządzenie jest zablokowane. Centrum sterowania zawiera ustawienia i aplikacje, takie jak opcje sieci Wi-Fi, Apple AirDrop® oraz aparatu urządzenia. Aby je otworzyć, przesuń palcem w górę od dołu ekranu.

Widok powiadomień

Umożliwia otwieranie Centrum powiadomień na zablokowanych urządzeniach. Centrum powiadomień zawiera ostatnie alerty, na przykład związane z wydarzeniami w kalendarzu lub nieodebranymi połączeniami. Aby je otworzyć, przesuń palcem w dół od góry ekranu. 

Odznacz pole Zezwalaj na korzystanie z widoku powiadomień na ekranie blokady, aby uniemożliwić użytkownikom otwieranie Centrum powiadomień na zablokowanych urządzeniach. Użytkownicy nadal będą widzieli nowo otrzymane powiadomienia.

Widok dzisiejszego dnia

Pozwala wyświetlać Widok dzisiejszego dnia, gdy urządzenie jest zablokowane. Widok ten zawiera podsumowanie informacji dla dzisiejszej daty. Aby go otworzyć, przesuń palcem w prawo od lewej strony ekranu.

Aplikacje zarządzane

Te ustawienia dają Ci kontrolę nad aplikacjami zarządzanymi na urządzeniach z iOS (z wyjątkiem aplikacji Mail). Dotyczą one tylko aplikacji z białej listy, które zostały ustawione jako zarządzane w konsoli administracyjnej. Więcej informacji o aplikacjach zarządzanych znajdziesz w artykule Polecanie aplikacji na iOS i zarządzanie nimi.

Ufanie autorom aplikacji

Określa, czy użytkownicy mogą ufać biznesowym aplikacjom, które są instalowane spoza sklepu Apple App Store® lub aplikacji Google Device Policy. Odznacz to pole, aby uniemożliwić użytkownikom oznaczanie autorów aplikacji jako zaufanych.

Jeśli zezwolisz użytkownikom na oznaczanie aplikacji z nieznanych źródeł jako zaufanych, to podczas pierwszego uruchomienia takiej aplikacji zobaczą powiadomienie, że autor tej aplikacji nie jest zaufany na danym urządzeniu. Użytkownik może wtedy oznaczyć autora aplikacji jako zaufanego w ustawieniach urządzenia. Jeśli użytkownik zaufa autorowi, może zainstalować inne jego aplikacje i natychmiast je otworzyć.

Wszyscy autorzy aplikacji, których użytkownik oznaczył jako zaufanych przed zastosowaniem tego ustawienia na urządzeniu, są nadal zaufani. Użytkownik może instalować i otwierać inne aplikacje tego samego autora.

Otwieraj dokumenty w aplikacjach zarządzanych

Określa, w których aplikacjach można otwierać osobiste dokumenty i załączniki użytkownika. Możesz utworzyć białą listę zarządzanych aplikacji i użyć tego ustawienia, aby zezwolić na otwieranie firmowych dokumentów i linków tylko w aplikacjach z białej listy.

Odznacz to pole, aby zapobiec otwieraniu dokumentów osobistych w zarządzanych aplikacjach.

Otwieraj dokumenty w niezarządzanych aplikacjach

Określa, w których aplikacjach można otwierać firmowe dokumenty i linki. Określa też, czy zarządzane aplikacje mogą udostępniać dokumenty przez Apple AirDrop®.

Możesz utworzyć białą listę zarządzanych aplikacji i użyć tego ustawienia, aby przechowywać firmowe dokumenty i linki w aplikacjach z białej listy. W ten sposób możesz na przykład zapobiegać otwieraniu poufnych załączników e-maili z konta pocztowego zarządzanego przez organizację w osobistych aplikacjach użytkownika. Tylko aplikacje zainstalowane przy użyciu aplikacji Google Device Policy mogą otworzyć taki załącznik.

Jeśli zezwolisz na otwieranie firmowych dokumentów i linków w niezarządzanych aplikacjach, użytkownicy będą mogli też udostępniać takie elementy przez AirDrop. Jeśli nie zezwolisz na otwieranie takich elementów w niezarządzanych aplikacjach, nadal możesz umożliwić udostępnianie ich przez AirDrop.

Gdy użytkownik pobierze na urządzenie plik (na przykład zdjęcie) zostanie on zapisany na urządzeniu. Następnie można go otworzyć w niezarządzanej aplikacji.

 • Zaznacz Zezwalaj niezarządzanym aplikacjom na otwieranie elementów, które zostały utworzone w zarządzanych aplikacjach, aby umożliwić otwieranie dokumentów utworzonych w zarządzanych aplikacjach przy użyciu aplikacji, które nie są zarządzane.
 • Zaznacz Zezwalaj na udostępnianie przez AirDrop elementów, które zostały utworzone w aplikacjach zarządzanych, aby umożliwić zarządzanym aplikacjom udostępnianie dokumentów przez AirDrop.
Przechowywanie w iCloud

Umożliwia zarządzanym aplikacjom przechowywanie danych w Apple iCloud®. Dane są przechowywane w tej usłudze do chwili ich usunięcia przez użytkownika.

Odznacz to pole, aby uniemożliwić przechowywanie danych z firmowych aplikacji w iCloud. Użytkownicy nadal będą mogli przechowywać swoje osobiste dane w iCloud.

Synchronizuj przez komórkową transmisję danych

Umożliwia zarządzanym aplikacjom używanie mobilnej transmisji danych do połączeń z internetem. Odznacz Zezwalaj na synchronizację aplikacji zarządzanych przez komórkową transmisję danych, aby uniemożliwić zarządzanym aplikacjom używanie mobilnej transmisji danych.

Jeśli zaznaczysz to pole, aby umożliwić zarządzanym aplikacjom synchronizację przy użyciu mobilnej transmisji danych, możesz też określić, czy synchronizacja ma być włączona w roamingu. Aby wyłączyć synchronizację zarządzanych aplikacji podczas roamingu, odznacz Zezwalaj na synchronizację zarządzanych aplikacji przez komórkową transmisję danych w roamingu.

Konfiguracja kont (tylko w G Suite)

Konto Google

To ustawienie nie jest dostępne, gdy włączone jest ustawienie CalDAV lub CardDAV.

Automatycznie synchronizuje e-maile, kalendarze i kontakty z konta G Suite użytkownika z odpowiednimi aplikacjami na iOS, które są zainstalowane na urządzeniu. Zaznacz Przekaż konfigurację konta Google, aby:

 • synchronizować e-maile z konta G Suite z aplikacją Mail na iOS,
 • synchronizować wydarzenia kalendarza z konta G Suite z aplikacją Kalendarz na iOS,
 • synchronizować kontakty z konta G Suite z aplikacją Kontakty na iOS,
 • zezwolić użytkownikom na przeszukiwanie globalnego katalogu organizacji w aplikacji Kontakty na iOS.

Użytkownicy mogą wyświetlać e-maile i wydarzenia kalendarza w aplikacjach mobilnych Google (zalecane) lub aplikacjach na iOS. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat pobierania poczty, kalendarzy i kontaktów z G Suite w iOS.

Jeśli nie chcesz, aby użytkownicy uzyskiwali dostęp do poczty w aplikacji Mail na urządzeniach z iOS, wyłącz dostęp przez IMAP. Kontakty i wydarzenia z kalendarza będą nadal synchronizowane z aplikacjami na iOS. Szczegółowe informacje zawiera artykuł na temat włączania i wyłączania dostępu POP i IMAP. Jeśli wyłączysz dostęp przez IMAP, poinformuj użytkowników o tym, że ich poczta G Suite nie jest już synchronizowana z aplikacją Mail na urządzeniach z iOS, ponieważ mogą nie otrzymać takiego powiadomienia na urządzeniu.

Po włączeniu ustawienia Konto Google użytkownicy, których urządzenia są już zarejestrowane w funkcji zarządzania, otrzymają powiadomienie z prośbą o dodanie hasła do konta G Suite. Użytkownicy mogą rejestrować nowe urządzenia, logując się na konto G Suite w aplikacji mobilnej Google, takiej jak Google Device Policy.

E-maile, kalendarze i kontakty z konta G Suite są zarządzane na urządzeniu. Oznacza to, że jeśli zablokujesz urządzenie lub usuniesz z niego konto, to te dane zostaną usunięte z urządzenia. Wszystkie te elementy przestaną być też synchronizowane.

CalDAV

To ustawienie nie jest dostępne, gdy jest włączone ustawienie Konto Google.

Automatycznie synchronizuje Kalendarz Google z aplikacją Kalendarza na iOS na urządzeniu użytkownika.

Gdy włączysz to ustawienie, wydarzenia kalendarza z G Suite nie są w pełni zarządzane na urządzeniu. Oznacza to, że jeśli zdalnie usuniesz dane z urządzenia lub wyczyścisz konto, wydarzenia kalendarza z G Suite przestaną być synchronizowane, a wszystkie istniejące wydarzenia zostaną usunięte z urządzenia. Jeśli jednak zablokujesz urządzenie lub oczekuje ono na zatwierdzenie, wydarzenia kalendarza będą nadal synchronizowane z urządzeniem, a istniejące wydarzenia pozostaną na nim.

Gdy włączysz to ustawienie, użytkownicy zostaną poproszeni o podanie hasła do G Suite. W przypadku używania weryfikacji dwuetapowej lub skonfigurowania logowania jednokrotnego przy użyciu dostawcy tożsamości innej firmy użytkownik musi wygenerować i wpisać hasło do aplikacji zamiast hasła do G Suite. Następnie wydarzenia z G Suite zostaną zsynchronizowane z aplikacją Kalendarz na iOS. Użytkownik może wyłączyć tę synchronizację. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat pobierania poczty, kalendarzy i kontaktów z G Suite w iOS.

Po wyłączeniu tego ustawienia użytkownicy nadal mogą ręcznie dodawać kalendarze.

CardDAV

To ustawienie nie jest dostępne, gdy jest włączone ustawienie Konto Google.

Automatycznie synchronizuje Kontakty Google z aplikacją Kontakty na iOS na urządzeniu użytkownika. To ustawienie pozwala też użytkownikom na przeszukiwanie globalnego katalogu organizacji w aplikacji Kontakty na iOS.

Gdy włączysz to ustawienie, kontakty z G Suite nie są w pełni zarządzane na urządzeniu. Oznacza to, że jeśli zdalnie usuniesz dane z urządzenia lub wyczyścisz konto, kontakty użytkownika przestaną być synchronizowane, a istniejące kontakty zostaną usunięte z urządzenia. Jeśli jednak zablokujesz urządzenie lub oczekuje ono na zatwierdzenie, kontakty są nadal synchronizowane z urządzeniem.

Gdy włączysz to ustawienie, użytkownicy zostaną poproszeni o podanie hasła do G Suite. W przypadku używania weryfikacji dwuetapowej lub skonfigurowania logowania jednokrotnego przy użyciu dostawcy tożsamości innej firmy użytkownik musi wygenerować i wpisać hasło do aplikacji zamiast hasła do G Suite. Następnie kontakty z G Suite zostaną zsynchronizowane z aplikacją Kontakty na iOS. Użytkownik może wyłączyć tę synchronizację. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat pobierania poczty, kalendarzy i kontaktów z G Suite w iOS.

Jeśli udostępniasz tylko te dane z katalogu globalnego, które są już publicznie widoczne w aplikacjach i za pośrednictwem interfejsów API, użytkownicy nie mogą przeszukiwać katalogu globalnego organizacji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zezwalanie aplikacjom innych firm na dostęp do danych katalogu.

Po wyłączeniu tego ustawienia użytkownicy nadal mogą ręcznie dodawać kontakty.

Kopia zapasowa i synchronizacja z iCloud

Uwaga: użytkownicy urządzeń z iOS muszą wyrazić zgodę na automatyczne tworzenie kopii zapasowych oraz synchronizowanie zgodnie z tymi ustawieniami.

Kopia zapasowa w iCloud

Pozwala użytkownikom włączyć automatyczne i codzienne tworzenie kopii zapasowej urządzenia z iOS w iCloud przez Wi-Fi. Podczas tworzenia kopii zapasowej w iCloud urządzenie z iOS musi być włączone, zablokowane i podłączone do źródła zasilania.

Szyfrowana kopia zapasowa

Wymusza szyfrowanie wszystkich kopii zapasowych w Apple iTunes®. Gdy to ustawienie jest włączone i użytkownik utworzy w iTunes kopię zapasową danych swojego urządzenia z iOS, pole Szyfruj kopię zapasową na ekranie podsumowania urządzenia w iTunes jest zaznaczone. Użytkownik nie może go odznaczyć.

Gdy szyfrowanie kopii zapasowej zostaje włączone pierwszy raz, iTunes prosi użytkownika o wpisanie hasła. Zaszyfrowana kopia zapasowa jest przechowywana na komputerze użytkownika. Jej przywrócenie na urządzeniu z iOS wymaga podania tego hasła.

Synchronizacja dokumentów

Umożliwia użytkownikom włączanie i wyłączanie synchronizowania dokumentów i danych z urządzeń z iOS w iCloud. Dane z różnych aplikacji na iOS są przechowywane w iCloud i synchronizowane z obsługiwanymi urządzeniami z iOS użytkownika.

Synchronizacja pęku kluczy

Umożliwia użytkownikom włączanie i wyłączanie synchronizowania pęku kluczy urządzeń z iOS w iCloud. W iCloud nazwy kont użytkowników, hasła i numery kart kredytowych są szyfrowane przy użyciu 256-bitowego algorytmu AES (Advanced Encryption Standard). Te dane są synchronizowane z obsługiwanymi urządzeniami z iOS użytkownika.

Safari

Autouzupełnianie

Określa, czy użytkownik może wypełniać formularze online przez autouzupełnianie. Po zaznaczeniu tego pola Apple Safari® zapamiętuje informacje wpisywane przez użytkowników w formularzach, na przykład imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Te informacje są później automatycznie wpisywane w formularzach online.

Bezpieczne przeglądanie

Wyświetla ostrzeżenie użytkownikom Safari, gdy przechodzą na stronę, która jest podejrzana lub fałszywa. Odznacz to pole, aby wyłączyć ostrzeżenie.

JavaScript

Zezwala na obsługę języka JavaScript® w Safari. Jest on używany na stronach do tworzenia przycisków, formularzy i innej zawartości. Odznacz to pole, aby wyłączyć obsługę JavaScript w Safari. Niektóre strony nie działają poprawnie bez włączonej obsługi JavaScript.

Wyskakujące okienka

Zezwala na otwieranie wyskakujących okienek po przejściu na stronę lub jej zamknięciu przez użytkowników w Safari. Okienka te są często używane do wyświetlania reklam. Jednak niektóre strony mogą ich używać do wyświetlania ważnych treści. Odznacz to pole, aby wyłączyć wyskakujące okienka.

Pliki cookie

Zezwala wszystkim stronom, innym firmom i reklamodawcom, których dane zostały otwarte w Safari, na przechowywanie plików cookie i innych informacji na urządzeniu. Odznacz to pole, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookie i innych danych na urządzeniu. Może to uniemożliwić prawidłowe działanie niektórych stron.

Zdjęcia

Mój strumień zdjęć

Zezwala na synchronizowanie zdjęć w rolce z aparatu użytkownika z Moim strumieniem zdjęć w iCloud. Odznacz to pole, aby:

 • usunąć z urządzenia zdjęcia w Moim strumieniu zdjęć,
 • wyłączyć synchronizację zdjęć w rolce z aparatu z Moim strumieniem zdjęć,
 • zapobiec wyświetlaniu na urządzeniu zdjęć i filmów z udostępnionych strumieni.

Uwaga: jeśli nie istnieją inne kopie zdjęć i filmów, mogą one zostać trwale usunięte.

Biblioteka zdjęć w iCloud

Określa, czy użytkownicy mogą zachować zdjęcia i filmy w iCloud, aby mieć do nich dostęp na każdym urządzeniu. Odznacz to pole, aby wyłączyć Bibliotekę zdjęć w iCloud na urządzeniach z iOS w organizacji. Wszystkie zdjęcia, które nie zostały w pełni pobrane z Biblioteki zdjęć w iCloud na urządzenie, zostaną usunięte z urządzenia.

Udostępnianie zdjęć w iCloud

Zezwala użytkownikom na dodawanie zdjęć i filmów do udostępnionego albumu w iCloud. Umożliwia też użytkownikom zapraszanie innych osób, by dodawali własne zdjęcia, filmy oraz komentarze do albumu. Gdy to ustawienie jest wyłączone, użytkownicy nie mogą subskrybować albumów udostępnionych ani ich publikować.

Zabezpieczenia zaawansowane

Przechwytywanie ekranu

Określa, czy użytkownicy mogą zapisywać zrzuty ekranu lub nagrania ekranu.

Siri

Określa, czy funkcja Siri® jest włączona lub wyłączona. Gdy zezwolisz użytkownikom na korzystanie z Siri, możesz też określić, czy ta funkcja jest aktywna, gdy urządzenie jest zablokowane.

 • Zaznacz lub odznacz pole Zezwalaj na korzystanie z Siri, aby włączyć lub wyłączyć Siri dla użytkowników.
 • Zaznacz lub odznacz pole Zezwalaj na korzystanie z Siri na ekranie blokady, aby sterować dostępnością Siri na ekranie blokady.
Apple Watch

Określa, czy zegarek Apple Watch® jest automatycznie blokowany po zdjęciu z nadgarstka użytkownika. Jeśli odznaczysz to pole, aby zegarek był automatycznie blokowany po zdjęciu z nadgarstka użytkownika, urządzenie można odblokować przy użyciu hasła lub sparowanego iPhone'a.

Handoff

Umożliwia użytkownikom korzystanie z Apple Handoff® do przesyłania danych aplikacji między urządzeniami, by mogli rozpocząć pracę na jednym urządzeniu i kontynuować ją na innych. Użytkownik może na przykład zacząć czytać dokument w Safari na iPadzie i kontynuować czytanie w Safari na iPhonie.

Potrzebujesz więcej ustawień urządzeń mobilnych?

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?