รายงานข้อมูลแอปของทั้งองค์กร

ดูแนวโน้มและข้อมูลการดูแลระบบ

ในฐานะผู้ดูแลระบบขององค์กร คุณสามารถใช้รายงานแอปเพื่อตรวจสอบแนวโน้มหรือดูภาพรวมข้อมูลการดูแลระบบได้ โดยรายงานจะสร้างแผนภูมิและกราฟจำนวนหนึ่งที่แสดงข้อมูลผู้ใช้ทุกคนในโดเมนของคุณ หากต้องการดูข้อมูลระดับผู้ใช้ ให้ดูรายงานกิจกรรมในบัญชี

ขั้นตอนที่ 1: เปิดรายงานแอป

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่รายงาน

  คุณอาจต้องคลิกการควบคุมเพิ่มเติมที่ด้านล่างหากต้องการดูรายงาน

 3. ไปที่รายงานทางด้านซ้าย แล้ว แอป แล้วเลือกรายงาน โปรดดูรายละเอียดในขั้นตอนที่ 2: ทำความเข้าใจกับข้อมูลในรายงานแอป

ขั้นตอนที่ 2: ทำความเข้าใจกับข้อมูลในรายงานแอป

หมายเหตุ: คุณอาจไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงานทั้งหมดต่อไปนี้ที่ขึ้นอยู่กับรุ่น G Suite

บัญชี
ประเภทรายงาน คำอธิบาย
การลงทะเบียนการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน จำนวนผู้ใช้ในโดเมน ซึ่งลงทะเบียนในการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน
การบังคับใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน จำนวนผู้ใช้ในโดเมน ซึ่งต้องลงทะเบียนในการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน
สถานะของบัญชีผู้ใช้
จำนวนผู้ใช้ในโดเมนตามสถานะบัญชี (ใช้งานอยู่ ถูกบล็อก หรือถูกระงับ)
 • ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกคือผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ ระบบของเราจะระงับผู้ใช้เหล่านี้โดยอัตโนมัติและทำเครื่องหมายเป็นล่วงละเมิด โปรดติดต่อทีมสนับสนุนหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
 • ผู้ใช้ที่ถูกระงับคือผู้ใช้ที่มีบัญชีที่ผู้ดูแลระบบปิดใช้ชั่วคราว ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถระงับบัญชีผู้ใช้โดยไม่ลบโปรไฟล์ของโดเมนหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ เช่น เอกสารและงานนำเสนอ ผู้ใช้ที่ถูกระงับจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้จนกว่าจะมีผู้ดูแลระบบกู้คืนบัญชีผู้ใช้ที่ถูกระงับนั้น
สถานะผู้ดูแลระบบ จำนวนผู้ใช้ในโดเมนตามสิทธิ์การดูแลระบบ ได้แก่ (ผู้ดูแลระบบขั้นสูง ผู้ดูแลระบบที่รับมอบสิทธิ์ หรือไม่มี)
การเข้าถึงแอปที่มีความปลอดภัยน้อยกว่า จำนวนผู้ใช้ในโดเมน โดยดูจากตัวเลือกของผู้ใช้ในการบล็อกหรืออนุญาต (อนุญาตหรือปฏิเสธ​) ให้แอปที่มีความปลอดภัยน้อยกว่าเข้าถึงบัญชีได้
พื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้แยกตามแอป (MB) พื้นที่เก็บข้อมูล (เป็นหน่วย MB) ที่ผู้ใช้ทั้งหมดในโดเมนของคุณใช้ในบริการ Gmail, Google ไดรฟ์ และ Google Photos

รายงานประเภทนี้ไม่แสดงต่อลูกค้าที่มี G Suite รุ่น Enterprise หรือ Business หรือ Education

พื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้โดยรวม (MB) พื้นที่เก็บข้อมูล (หน่วยเป็น MB) ที่ผู้ใช้ทั้งหมดในโดเมนใช้

รายงานประเภทนี้ไม่แสดงต่อลูกค้าที่มี G Suite รุ่น Enterprise หรือ Business หรือ Education

Classroom
ประเภทรายงาน คำอธิบาย
ชั้นเรียนที่ใช้งานอยู่ จำนวนชั้นเรียนที่มีการใช้งานในช่วง 14 วัน 
สร้างชั้นเรียนแล้ว จำนวนชั้นเรียนที่สร้างขึ้น
โพสต์ที่สร้างแล้ว จำนวนโพสต์ทั้งหมดที่ครูและนักเรียนสร้างไว้
Cloud Search
ประเภทรายงาน คำอธิบาย
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดในโดเมนที่เข้าใช้ Google Cloud Search

ไดรฟ์ (เฉพาะ G Suite เท่านั้น)

คำนิยามเมตริกใหม่จะมีการใช้คำว่า “ที่เพิ่ม” ซึ่งแตกต่างจากเมตริกก่อนหน้า เนื่องจากจะนับจำนวนเมื่อมีเหตุการณ์ "การเพิ่ม” เกิดขึ้น ทั้งนี้ เหตุการณ์ประเภทการเพิ่มนั้นจะรวมถึงการสร้างไฟล์ การอัปโหลด การกู้คืนจากถังขยะ หรือการมอบสิทธิ์การเป็นเจ้าของ กิจกรรมเหล่านี้จะมีการรายงานเสมอ ไม่ว่ารายการจะมีสถานะสุดท้ายเป็นอย่างไร เหตุการณ์การเพิ่มที่เกิดขึ้นกับไฟล์เดียวกันหลายครั้งจะไม่ทำให้จำนวนเหตุการณ์เพิ่มขึ้น

ประเภทรายงาน คำอธิบาย
แชร์กับภายนอก

จำนวนเหตุการณ์ที่ผู้ใช้ในโดเมนแชร์ไฟล์กับภายนอก ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้

 • สาธารณะ - ไฟล์ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
 • ทุกคนที่มีลิงก์ - ไฟล์ที่เปิดเผยให้กับทุกคนที่มีลิงก์
 • นอกโดเมน - ไฟล์ที่ต้องแชร์กับบุคคลหรือกลุ่มที่อยู่นอกโดเมนโดยตรง
   
แชร์กับภายใน

จำนวนเหตุการณ์ที่ผู้ใช้ในโดเมนแชร์ไฟล์กับภายใน ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้

 • ทุกคนในโดเมน - ไฟล์ที่แชร์กับทุกคนในโดเมน 
 • ทุกคนในโดเมนที่มีลิงก์ - ไฟล์ที่แชร์กับทุกคนในโดเมนซึ่งมีลิงก์
 • ภายในโดเมน - ไฟล์ที่ต้องแชร์กับผู้ใช้หรือกลุ่มภายในโดเมนโดยตรง
 • ส่วนตัว - ไฟล์ที่ไม่ได้แชร์กับใครเลย
ไฟล์ที่เพิ่ม

จำนวนไฟล์ในไดรฟ์ที่ผู้ใช้เพิ่มในโดเมน ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้

 • Google เอกสารที่เพิ่ม — จำนวนเอกสารข้อความที่เพิ่มในไดรฟ์
 • Google ชีตที่เพิ่ม — จำนวนสเปรดชีตที่เพิ่มในไดรฟ์
 • Google สไลด์ที่เพิ่ม — จำนวนงานนำเสนอที่เพิ่มในไดรฟ์
 • Google ฟอร์มที่เพิ่ม จำนวนแบบฟอร์มที่เพิ่มในไดรฟ์
 • Google วาดเขียนที่เพิ่ม จำนวนไฟล์ Google วาดเขียนที่เพิ่ม
 • ประเภทอื่นๆ ที่เพิ่ม จำนวนไฟล์ที่ไม่ใช่ของ Google ที่เพิ่ม
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

จำนวนผู้ใช้ไดรฟ์ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในโดเมนที่ใช้งานทุกวันในเดือนล่าสุด โดยจำนวนจะเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนดังกล่าวเนื่องจากมีผู้ใช้เข้าใช้งานมากขึ้น

 • คลิกที่วันที่ที่ต้องการเพื่อดูจำนวนสะสมของผู้ใช้ที่เข้าถึงไดรฟ์ในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่ดังกล่าว
 • จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่จะรีเซ็ตในวันแรกของแต่ละเดือน
Gmail (เฉพาะ G Suite เท่านั้น)
ประเภทรายงาน คำอธิบาย
อีเมลขาเข้า: การส่ง จำนวนข้อความขาเข้าทั้งหมด (ส่งแล้ว เปลี่ยนเส้นทาง ถูกปฏิเสธ) ที่ผู้ใช้ได้รับจากผู้ส่งนอกโดเมนที่เชื่อมโยงกับองค์กรของคุณ
อีเมลขาเข้า: สแปม จำนวนข้อความขาเข้าที่มีการติดแท็กเป็นจดหมายขยะ แสดงเป็นสัดส่วนของข้อความขาเข้าทั้งหมด
อีเมลขาเข้า: การเข้ารหัส จำนวนข้อความขาเข้าที่มีการเข้ารหัส แสดงเป็นสัดส่วนของข้อความขาเข้าทั้งหมด
อีเมลขาออก: การส่ง จำนวนข้อความขาออกที่ส่งออกแล้ว (ส่งแล้ว เปลี่ยนเส้นทาง ถูกปฏิเสธ) แสดงเป็นสัดส่วนของข้อความขาออกทั้งหมด
อีเมลขาออก: การเข้ารหัส จำนวนข้อความขาออกที่เข้ารหัส Transport Layer Security (TLS) แสดงเป็นสัดส่วนของข้อความขาออกทั้งหมด
อีเมลทั้งหมด จำนวนอีเมลทั้งหมดที่ผู้ใช้ทุกคนในโดเมนของคุณเก็บไว้

โปรดดูนิยามคำศัพท์การเข้าออกของอีเมลเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลอีเมลขาเข้าและขาออกในรายงาน

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับรายงานของแอป Gmail ได้แก่ ข้อความที่กฎ "การกำหนดเส้นทางเริ่มต้น" ปฏิเสธจะไม่นับรวมเป็นข้อความที่ถูกปฏิเสธ ข้อความที่มีการตรวจพบไวรัสระหว่างการเจรจา SMTP MSA จะไม่นับเป็นข้อความที่ถูกปฏิเสธในรายงานแอป แต่จะนับเป็น "ถูกปฏิเสธ" ในการค้นหาบันทึกอีเมล
Google+ (เฉพาะ G Suite เท่านั้น)
ประเภทรายงาน คำอธิบาย
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ รายงานที่แสดงจำนวนผู้ใช้ในโดเมนของคุณที่ใช้ G+ ภายในช่วงเวลา 1, 7 และ 30 วันที่ผ่านมา
ผู้ใช้ใหม่ จำนวนผู้ใช้ในโดเมนของคุณที่ใช้ G+ เป็นครั้งแรก
โพสต์ จำนวนโพสต์ที่ผู้ใช้ในโดเมนของคุณสร้างไว้
โดยนับรวมโพสต์ที่ลบไปแล้วด้วย
คอลเล็กชัน จำนวนคอลเล็กชันสาธารณะ ทั่วทั้งองค์กร และบางส่วนขององค์กรที่สมาชิกในโดเมนเป็นเจ้าของ รวมถึงจำนวนคอลเล็กชันทั้งหมด
ความคิดเห็น จำนวนความคิดเห็นที่ผู้ใช้ในโดเมนสร้างในโพสต์
โดยนับรวมความคิดเห็นที่ลบไปแล้วด้วย
ชุมชน จำนวนชุมชนสาธารณะ ส่วนตัว ทั่วทั้งองค์กร และบางส่วนขององค์กรที่สมาชิกในโดเมนเป็นเจ้าของ รวมถึงจำนวนชุมชนทั้งหมด
+1 จำนวน +1 ที่ผู้ใช้ในโดเมนของคุณให้ไว้กับโพสต์และความคิดเห็น
โดยนับรวม +1 ที่ลบไปแล้วด้วย
โพสต์ที่ดู จำนวนโพสต์ที่ผู้ใช้ในโดเมนของคุณอ่าน
โพสต์ที่แชร์ต่อ จำนวนโพสต์ที่ผู้ใช้ในโดเมนของคุณแชร์ต่อ
โดยนับรวมโพสต์ที่ลบไปแล้วด้วย
Hangouts วิดีโอ จำนวนการประชุมทางวิดีโอทั้งหมดที่ผู้ใช้ทุกคนในโดเมนจัดขึ้นในวันหนึ่งๆ
Hangouts Chat (เฉพาะ G Suite เท่านั้น)
ประเภทรายงาน คำอธิบาย
จำนวนห้องที่สร้าง

จำนวนห้องสนทนาทั้งหมดที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

จำนวนห้องที่มีการใช้งาน

จำนวนห้องสนทนาทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ 

ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

จำนวนผู้ใช้ที่กำลังใช้งาน Hangouts Chat 

ข้อความที่โพสต์

จำนวนข้อความที่ผู้ใช้โพสต์ใน Hangouts Chat

Voice
ประเภทรายงาน คำอธิบาย
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดในโดเมนที่ใช้ Google Voice
ผู้ใช้ที่มีใบอนุญาตทั้งหมด จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่มีใบอนุญาต Voice
ระยะเวลาโทรทั้งหมดเป็นนาที จำนวนนาทีทั้งหมดที่ใช้ในการโทรด้วย Voice
การโทรออกทั้งหมด จำนวนการโทรออกทั้งหมดจาก Voice
การโทรเข้าทั้งหมด จำนวนสายเรียกเข้าทั้งหมดถึง Voice
การโทรทั้งหมด จำนวนการโทรทั้งขาเข้าและขาออกทั้งหมดที่ใช้ Voice
ข้อความขาออกทั้งหมด จำนวนข้อความขาออกทั้งหมดจาก Voice
การโทรเข้าทั้งหมด จำนวนข้อความขาเข้าทั้งหมดถึง Voice
ข้อความทั้งหมด จำนวนข้อความทั้งขาเข้าและขาออกทั้งหมดที่ใช้ Voice

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนข้อมูลที่เห็นในแผนภูมิ

 1. เปิดรายงานดังที่แสดงด้านบน
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ที่อยู่ถัดจากชื่อเหนือแผนภูมิ
 3. เลือกตัวเลือกจากรายการหรือคลิกคอลัมน์ในตาราง
 4. วางเคอร์เซอร์บนจุดในแผนภูมิเพื่อดูข้อมูลที่ต้องการบนเส้นเวลา

ขั้นตอนที่ 4: เปลี่ยนข้อมูลที่เห็นในรายงาน

 1. เปิดรายงานดังที่แสดงด้านบน
 2. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิกเลือกคอลัมน์ เพื่อดูคอลัมน์ที่มีอยู่ทั้งหมด
 3. คลิกกล่องถัดจากคอลัมน์ที่ต้องการแสดง แล้วคลิกใช้
คุณจะเห็นคอลัมน์เดียวกันนี้เมื่อเปิดรายงานครั้งต่อไป

ขั้นตอนที่ 5: ส่งออกข้อมูลรายงาน

คุณส่งออกข้อมูลรายงานแอปในรูปแบบ Google ชีตหรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV ได้

 1. เปิดรายงานดังที่แสดงด้านบน
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จะรวมไว้ในการส่งออก ให้คลิก "เลือกรายงาน" 
 3. คลิกช่องที่ติดกับคอลัมน์ข้อมูลที่ต้องการส่งออกแต่ละคอลัมน์ แล้วคลิกใช้
 4. ไปที่รายงาน แล้วคลิก "ดาวน์โหลด" ดาวน์โหลด

คุณส่งออกเซลล์ได้ถึง 210,000 เซลล์ ทั้งนี้ จำนวนแถวที่มีได้มากสุดจะขึ้นอยู่กับจำนวนคอลัมน์ที่เลือก

 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร