ดูรายงานแอปขององค์กร

ดูแนวโน้มและข้อมูลการดูแลระบบ

ในฐานะผู้ดูแลระบบขององค์กร คุณจะใช้รายงานแอปเพื่อตรวจสอบแนวโน้มหรือดูภาพรวมข้อมูลการดูแลระบบได้ โดยรายงานจะสร้างแผนภูมิและกราฟชุดหนึ่งที่แสดงข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดในโดเมน หากต้องการดูข้อมูลในระดับผู้ใช้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนที่ 1: เปิดรายงานแอป

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่รายงาน
 3. ทางด้านซ้าย ให้ไปที่การรายงานจากนั้นรายงานจากนั้นรายงานแอป แล้วเลือกรายงานที่ต้องการ โปรดดูรายละเอียดในขั้นตอนที่ 2: ทำความเข้าใจข้อมูลในรายงานแอป

ขั้นตอนที่ 2: ทำความเข้าใจข้อมูลในรายงานแอป

หมายเหตุ: คุณอาจไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงานทั้งหมดต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับบริการของ Google ที่คุณมี

บัญชี
ประเภทรายงาน คำอธิบาย
การลงทะเบียนและการบังคับใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน จำนวนผู้ใช้ในโดเมนที่ลงทะเบียนในการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน และจำนวนผู้ใช้ในโดเมนที่ต้องลงทะเบียนในการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน
ข้อกำหนดความยาวของรหัสผ่าน จำนวนผู้ใช้ในโดเมนที่ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดความยาวของรหัสผ่าน โปรดดูวิธีการตั้งข้อกำหนดของรหัสผ่านในหัวข้อบังคับใช้และตรวจสอบข้อกำหนดของรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้
ระดับความปลอดภัยของรหัสผ่าน จำนวนผู้ใช้ในโดเมนที่มีรหัสผ่านที่รัดกุมหรือไม่รัดกุมโดยอิงตามข้อกำหนดของรหัสผ่านที่ผู้ดูแลระบบกำหนด โปรดดูวิธีการตั้งข้อกำหนดของรหัสผ่านในหัวข้อบังคับใช้และตรวจสอบข้อกำหนดของรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้
สถานะของบัญชีผู้ใช้
จำนวนผู้ใช้ในโดเมนตามสถานะบัญชี (ใช้งานอยู่ ถูกบล็อก หรือถูกระงับ)
 • ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกคือผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ ระบบของเราจะระงับผู้ใช้เหล่านี้โดยอัตโนมัติและทำเครื่องหมายเป็นล่วงละเมิด โปรดติดต่อทีมสนับสนุนหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
 • ผู้ใช้ที่ถูกระงับคือผู้ใช้ที่มีบัญชีที่ผู้ดูแลระบบปิดใช้ชั่วคราว ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถระงับบัญชีผู้ใช้โดยไม่ลบโปรไฟล์ของโดเมนหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ เช่น เอกสารและงานนำเสนอ ผู้ใช้ที่ถูกระงับจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้จนกว่าจะมีผู้ดูแลระบบกู้คืนบัญชีผู้ใช้ที่ถูกระงับนั้น
สถานะผู้ดูแลระบบ จำนวนผู้ใช้ในโดเมนตามสิทธิ์การดูแลระบบ ได้แก่ (ผู้ดูแลระบบขั้นสูง ผู้ดูแลระบบที่รับมอบสิทธิ์ หรือไม่มี)
การเข้าถึงแอปที่มีความปลอดภัยน้อยกว่า จำนวนผู้ใช้ในโดเมน โดยดูจากตัวเลือกของผู้ใช้ในการบล็อกหรืออนุญาต (อนุญาตหรือปฏิเสธ) ให้แอปที่มีความปลอดภัยน้อยเข้าถึงบัญชีได้
พื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้แยกตามแอป พื้นที่เก็บข้อมูล (หน่วยเป็น MB) ที่ผู้ใช้ทั้งหมดในโดเมนใช้ในบริการ Gmail, Google ไดรฟ์ และ Google Photos
พื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ พื้นที่เก็บข้อมูล (หน่วยเป็น MB) ที่ผู้ใช้ทั้งหมดในโดเมนใช้
Gmail
ประเภทรายงาน คำอธิบาย
อีเมลทั้งหมด จำนวนอีเมลทั้งหมดที่ผู้ใช้ทุกคนในโดเมนของคุณเก็บไว้
อีเมลขาเข้า: การส่ง จำนวนข้อความขาเข้าทั้งหมด (ส่งแล้ว เปลี่ยนเส้นทาง ถูกปฏิเสธ) ที่ผู้ใช้ได้รับจากผู้ส่งนอกโดเมนที่เชื่อมโยงกับองค์กรของคุณ
อีเมลขาเข้า: จดหมายขยะ จำนวนข้อความขาเข้าที่มีการติดแท็กเป็นจดหมายขยะ แสดงเป็นสัดส่วนของข้อความขาเข้าทั้งหมด
อีเมลขาเข้า: การเข้ารหัส จำนวนข้อความขาเข้าที่มีการเข้ารหัส แสดงเป็นสัดส่วนของข้อความขาเข้าทั้งหมด
อีเมลขาออก: การส่ง จำนวนข้อความขาออกที่ส่งออกแล้ว (ส่งแล้ว เปลี่ยนเส้นทาง ถูกปฏิเสธ) แสดงเป็นสัดส่วนของข้อความขาออกทั้งหมด
อีเมลขาออก: การเข้ารหัส จำนวนข้อความขาออกที่เข้ารหัส Transport Layer Security (TLS) แสดงเป็นสัดส่วนของข้อความขาออกทั้งหมด

โปรดดูนิยามคำศัพท์อีเมลขาเข้า ขาออก และภายในเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับอีเมลขาเข้าและขาออกในรายงานเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับรายงานของแอป Gmail ได้แก่ ข้อความที่กฎ "การกำหนดเส้นทางเริ่มต้น" ปฏิเสธจะไม่นับรวมเป็นข้อความที่ถูกปฏิเสธ ข้อความที่มีการตรวจพบไวรัสระหว่างการเจรจา SMTP MSA จะไม่นับเป็นข้อความที่ถูกปฏิเสธในรายงานแอป แต่จะนับเป็นถูกปฏิเสธในการค้นหาบันทึกอีเมล
Currents
ประเภทรายงาน คำอธิบาย
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ รายงานแบบรวมที่แสดงจำนวนผู้ใช้ในโดเมนที่ใช้ Currents ภายในช่วง 1, 7 และ 30 วันที่ผ่านมา
ผู้ใช้ใหม่ จำนวนผู้ใช้ในโดเมนที่ใช้ Currents เป็นครั้งแรก
ชุมชน จำนวนชุมชนเปิด ชุมชนปิด ชุมชนทั่วทั้งองค์กร และชุมชนเฉพาะกลุ่มในองค์กรที่สมาชิกในโดเมนเป็นเจ้าของ รวมถึงจำนวนชุมชนทั้งหมด
คอลเล็กชัน จำนวนคอลเล็กชันสาธารณะ ทั่วทั้งองค์กร และเฉพาะกลุ่มในองค์กรที่สมาชิกในโดเมนเป็นเจ้าของ รวมถึงจำนวนคอลเล็กชันทั้งหมด
โพสต์ใหม่ จำนวนโพสต์ที่ผู้ใช้ในโดเมนของคุณสร้างไว้
โดยนับรวมโพสต์ที่ลบไปแล้วด้วย
ความคิดเห็นใหม่ จำนวนความคิดเห็นที่ผู้ใช้ในโดเมนสร้างในโพสต์
โดยนับรวมความคิดเห็นที่ลบไปแล้วด้วย
จำนวน +1 ใหม่ จำนวนการกดชอบที่ผู้ใช้ในโดเมนกดในโพสต์และความคิดเห็น
โดยนับรวมการกดชอบที่ลบไปแล้วด้วย
โพสต์ที่ดู จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ในโดเมนดูโพสต์ ระบบจะนับเป็น 1 ครั้งเมื่อโพสต์ปรากฏในหน้าจอของผู้ใช้
โพสต์ที่แชร์ต่อ จำนวนโพสต์ที่ผู้ใช้ในโดเมนของคุณแชร์ต่อ
โดยนับรวมโพสต์ที่ลบไปแล้วด้วย
Hangouts วิดีโอ จำนวนการประชุมทางวิดีโอทั้งหมดที่ผู้ใช้ทุกคนในโดเมนจัดขึ้นในวันหนึ่ง
ฮาร์ดแวร์ห้องประชุมของ Google จำนวนฮาร์ดแวร์ห้องประชุมของ Google ที่มีการใช้งานภายใน 7 วันที่ผ่านมา
Classroom
ประเภทรายงาน คำอธิบาย
ชั้นเรียนที่ใช้งานอยู่ จำนวนชั้นเรียนที่มีการใช้งานในช่วง 14 วัน 
โพสต์ที่สร้าง จำนวนโพสต์ทั้งหมดที่ครูและนักเรียนสร้างไว้
ชั้นเรียนที่สร้าง จำนวนชั้นเรียนที่สร้างขึ้น
Cloud Search
ประเภทรายงาน คำอธิบาย
กิจกรรมของผู้ใช้ จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในระยะเวลาที่ระบุ (1, 7 หรือ 30 วัน) ปริมาณการค้นหา และเซสชันการค้นหาผ่าน Cloud Search Query API ที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันการค้นหา
แหล่งข้อมูล จำนวนรายการที่กำลังแสดงผลและรายการที่ระบุตามสถานะในแหล่งข้อมูลของ Cloud Search
ไดรฟ์

คำนิยามเมตริกจะมีการใช้คำว่า “ที่เพิ่ม” ซึ่งแตกต่างจากเมตริกก่อนหน้า เนื่องจากจะนับจำนวนเมื่อมีเหตุการณ์ "การเพิ่ม” เกิดขึ้น ทั้งนี้ เหตุการณ์ประเภทการเพิ่มนั้นจะรวมถึงการสร้างไฟล์ การอัปโหลด การกู้คืนจากถังขยะ หรือการโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของ กิจกรรมเหล่านี้จะมีการรายงานเสมอ ไม่ว่ารายการจะมีสถานะสุดท้ายเป็นอย่างไร เหตุการณ์การเพิ่มที่เกิดขึ้นกับไฟล์เดียวกันหลายครั้งจะไม่ทำให้จำนวนเหตุการณ์เพิ่มขึ้น

ประเภทรายงาน คำอธิบาย
แชร์กับภายนอก

จำนวนเหตุการณ์ที่ผู้ใช้ในโดเมนแชร์ไฟล์กับภายนอก ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้

 • สาธารณะ - ไฟล์ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
 • ทุกคนที่มีลิงก์ - ไฟล์ที่เปิดเผยให้กับทุกคนที่มีลิงก์
 • นอกโดเมน - ไฟล์ที่ต้องแชร์กับบุคคลหรือกลุ่มที่อยู่นอกโดเมนโดยตรง
แชร์กับภายใน

จำนวนเหตุการณ์ที่ผู้ใช้ในโดเมนแชร์ไฟล์กับภายใน ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้

 • แชร์กับทุกคนในโดเมน - ไฟล์ที่แชร์กับทุกคนในโดเมน 
 • แชร์กับทุกคนในโดเมนที่มีลิงก์ - ไฟล์ที่แชร์กับทุกคนในโดเมนที่มีลิงก์
 • แชร์ภายในโดเมน - ไฟล์ที่แชร์กับผู้ใช้หรือกลุ่มภายในโดเมนโดยตรง
 • แชร์แบบส่วนตัว - ไฟล์ที่ไม่มีการแชร์
ไฟล์ที่เพิ่ม

จำนวนไฟล์ในไดรฟ์ที่ผู้ใช้เพิ่มในโดเมน ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้

 • เอกสาร Google ที่เพิ่ม - จำนวนเอกสารข้อความที่เพิ่ม
 • สเปรดชีต Google ที่เพิ่ม - จำนวนสเปรดชีตที่เพิ่ม
 • งานนำเสนอ Google ที่เพิ่ม - จำนวนงานนำเสนอที่เพิ่ม
 • แบบฟอร์ม Google ที่เพิ่ม จำนวนแบบฟอร์มที่เพิ่ม
 • ไฟล์ Google วาดเขียนที่เพิ่ม - จำนวนไฟล์ Google วาดเขียนที่เพิ่ม
 • ประเภทอื่นๆ ที่เพิ่ม - จำนวนไฟล์ที่ไม่ใช่ของ Google ที่เพิ่ม
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

จำนวนผู้ใช้ไดรฟ์ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในโดเมนที่ใช้งานทุกวันในเดือนล่าสุด โดยจำนวนจะเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนดังกล่าวเนื่องจากมีผู้ใช้เข้าใช้งานมากขึ้น

 • คลิกที่วันที่ที่ต้องการเพื่อดูจำนวนสะสมของผู้ใช้ที่เข้าถึงไดรฟ์ในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่ดังกล่าว
 • จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่จะรีเซ็ตในวันแรกของแต่ละเดือน
Meet
ประเภทรายงาน คำอธิบาย
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ จำนวนผู้ใช้ที่กําลังใช้งาน Google Meet 
Google Chat
ประเภทรายงาน คำอธิบาย
จำนวนห้องที่สร้าง

จำนวนห้องสนทนาทั้งหมดที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

จำนวนห้องที่ใช้งานอยู่

จำนวนห้องสนทนาทั้งหมดที่ใช้งานอยู่

ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

จำนวนผู้ใช้ที่กำลังใช้งาน Google Chat 

ข้อความที่โพสต์

จำนวนข้อความที่ผู้ใช้โพสต์ใน Google Chat

Voice
ประเภทรายงาน คำอธิบาย
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดในโดเมนที่ใช้ Google Voice
ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีใบอนุญาต จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่มีใบอนุญาต Voice
ระยะเวลาการโทรทั้งหมด จำนวนนาทีทั้งหมดที่ใช้ในการโทรด้วย Voice
การโทรออกทั้งหมด จำนวนการโทรออกทั้งหมดจาก Voice
การโทรเข้าทั้งหมด จำนวนสายเรียกเข้าทั้งหมดถึง Voice
การโทรทั้งหมด จำนวนการโทรทั้งขาเข้าและขาออกทั้งหมดที่ใช้ Voice
ข้อความขาออกทั้งหมด จำนวนข้อความขาออกทั้งหมดจาก Voice
ข้อความขาเข้าทั้งหมด จำนวนข้อความขาเข้าทั้งหมดถึง Voice
ข้อความทั้งหมด จำนวนข้อความทั้งขาเข้าและขาออกทั้งหมดที่ใช้ Voice

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนข้อมูลที่เห็นในแผนภูมิ

 1. เปิดรายงานตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 1 ข้างต้น
 2. ดูข้อมูลที่ต้องการที่ด้านล่างของแผนภูมิ
 3. หากต้องการดูข้อมูลของวันที่ที่ระบุ ให้ชี้ไปที่จุดใดก็ได้ในแผนภูมิ

ขั้นตอนที่ 4: เปลี่ยนข้อมูลที่เห็นในรายงาน

 1. เปิดรายงานตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
 2. คลิกจัดการรายงาน
 3. หากต้องการนำข้อมูลออกจากรายงาน ให้คลิก "" ถัดจากชื่อข้อมูล
 4. หากต้องการเพิ่มข้อมูลลงในรายงาน ให้คลิกลูกศรลง "" ถัดจากเพิ่มคอลัมน์ใหม่แล้วเลือกตัวเลือกจากรายการ
 5. หากต้องการจัดเรียงข้อมูลใหม่ ให้ลากรายการไปยังตําแหน่งใหม่
 6. คลิกบันทึก

ขั้นตอนที่ 5: ส่งออกข้อมูลรายงาน

คุณส่งออกข้อมูลในรายงานแอปเป็นสเปรดชีตใน Google ชีตหรือไฟล์ CSV ได้

 1. เปิดรายงานตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 1 ข้างต้น
 2. ที่ด้านล่างของแผนภูมิ ให้เลือกช่องถัดจากข้อมูลแต่ละรายการที่ต้องการส่งออก
 3. คลิกดาวน์โหลด "" ที่มุมขวาบนของรายงาน
 4. เลือกรูปแบบที่จะดาวน์โหลด
 5. คลิกดาวน์โหลด

คุณจะส่งออกได้สูงสุด 210,000 เซลล์ ทั้งนี้ จำนวนแถวที่มีได้มากสุดจะขึ้นอยู่กับจำนวนคอลัมน์ที่เลือก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร