Wyświetlanie raportów dotyczących używania aplikacji przez organizację

Wyświetlanie trendów i danych administracyjnych

Jeśli jesteś administratorem w organizacji, możesz przeglądać trendy i ogólne informacje administracyjne, korzystając z raportów dotyczących używania aplikacji. Raporty zawierają serię wykresów przedstawiających informacje zbiorcze związane z wszystkimi użytkownikami w Twoich domenach. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić dane dla konkretnego użytkownika, przeczytaj artykuły dotyczące śledzenia aktywności użytkowników i administratorów.

Krok 1. Otwórz raport dotyczący używania aplikacji

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Raporty.
 3. Po lewej stronie kliknij Raportowanie a potem Raporty a potem Raporty dotyczące aplikacji i wybierz odpowiedni raport. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Krok 2. Przeanalizuj dane wykazane w raporcie dotyczącym używania aplikacji.

Krok 2. Przeanalizuj dane wykazane w raporcie dotyczącym używania aplikacji

Uwaga: dostępność wymienionych niżej raportów może różnić się w zależności od tego, z których usług Google korzysta organizacja.

Konta
Typ raportu Opis
Rejestracja w systemie weryfikacji 2-etapowej i wymuszanie korzystania z tej funkcji Liczba użytkowników w Twoich domenach, którzy są zarejestrowani w systemie weryfikacji 2-etapowej, oraz liczba użytkowników, którzy muszą się zarejestrować.
Spełnianie wymagań dotyczących długości hasła Liczba użytkowników w Twoich domenach, którzy spełniają wymagania dotyczące długości hasła, oraz liczba użytkowników, którzy tych wymagań nie spełniają. Instrukcje dotyczące ustawiania wymagań związanych z hasłami znajdziesz w artykule Zarządzanie ustawieniami haseł na kontach użytkowników.
Siła hasła Liczba użytkowników w Twoich domenach, którzy mają silne lub słabe hasła – dane określone na podstawie wymagań dotyczących hasła ustawionych przez administratora.Instrukcje dotyczące ustawiania wymagań związanych z hasłami znajdziesz w artykule Zarządzanie ustawieniami haseł na kontach użytkowników.
Stan konta użytkownika
Liczba użytkowników w Twoich domenach według stanu ich kont (Aktywne, Zablokowane lub Zawieszone).
 • Zablokowane konto oznacza, że użytkownik naruszył Warunki usługi. W takiej sytuacji nasze systemy automatycznie blokują konto użytkownika i oznaczają je jako Nieodpowiednie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem pomocy.
 • Konto użytkownika jest Zawieszone, jeśli zostało tymczasowo wyłączone przez administratora. Jako administrator możesz zawiesić konto użytkownika bez usuwania jego profilu z domeny ani powiązanych z nim informacji, takich jak dokumenty czy prezentacje. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone, nie może się na nie zalogować, dopóki administrator nie przywróci zawieszonego konta użytkownika.
Status administratora Liczba użytkowników w Twoich domenach skategoryzowana według uprawnień administracyjnych (Superadministrator, Administrator delegowany lub Brak).
Dostęp do mniej bezpiecznych aplikacji Liczba użytkowników w Twoich domenach skategoryzowana według uprawnień do zmiany ustawień dostępu (Dozwolony lub Niedozwolony) – czyli do włączania i wyłączania możliwości korzystania z mniej bezpiecznych aplikacji na koncie.
Miejsce zajęte przez aplikacje Ilość miejsca (w MB) używanego przez wszystkich użytkowników w Twoich domenach na potrzeby danych Gmaila, Dysku Google i Zdjęć Google.
Łączna ilość zajętego miejsca Ilość miejsca (w MB) używanego przez wszystkich użytkowników w Twoich domenach.
Gmail
Typ raportu Opis
E-maile łącznie Łączna liczba e-maili przechowywanych przez użytkowników w Twoich domenach.
E-maile przychodzące: dostarczanie Łączna liczba wiadomości przychodzących (dostarczonych, przekierowanych i odrzuconych), które użytkownicy otrzymali od nadawców spoza domen powiązanych z Twoją organizacją.
E-maile przychodzące: spam Liczba wiadomości przychodzących oznaczonych jako spam pokazana w formie ułamka łącznej liczby wiadomości przychodzących.
E-maile przychodzące: szyfrowanie Liczba zaszyfrowanych wiadomości przychodzących pokazana w formie ułamka łącznej liczby wiadomości przychodzących.
E-maile wychodzące: dostarczanie Liczba dostarczonych wiadomości wychodzących (dostarczonych, przekierowanych i odrzuconych) pokazana w formie ułamka łącznej liczby wiadomości wychodzących.
E-maile wychodzące: szyfrowanie Liczba wiadomości wychodzących zaszyfrowanych przy użyciu TLS pokazana w formie ułamka łącznej liczby wiadomości wychodzących.

Więcej informacji o raportach dotyczących wiadomości przychodzących i wychodzących znajdziesz w artykule Raporty: definicje poczty przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej.

Znany problem z raportami dla aplikacji Gmail – wiadomości odrzucone przez regułę routingu domyślnego nie są kategoryzowane jako wiadomości odrzucone. Wiadomości z wirusami wykrytymi w trakcie negocjowania połączenia z agentem MSA SMTP nie są wymienione jako odrzucone wiadomości w raportach dotyczących aplikacji, są jednak zaliczane do tej kategorii podczas przeszukiwania dzienników poczty e-mail.
Currents
Typ raportu Opis
Aktywni użytkownicy Raport zbiorczy zawierający informacje o liczbie użytkowników w Twoich domenach, którzy korzystali z Currents w ciągu ostatniego dnia, ostatnich 7 dni lub ostatnich 30 dni.
Nowi użytkownicy Liczba użytkowników w Twoich domenach, którzy skorzystali z Currents po raz pierwszy.
Społeczności Liczba społeczności publicznych, prywatnych, dostępnych w całej organizacji i prywatnych w ramach organizacji, które należą do członków Twojej domeny, a także łączna liczba społeczności.
Kolekcje Liczba kolekcji publicznych, dostępnych w całej organizacji i prywatnych w ramach organizacji, które należą do członków Twojej domeny, a także łączna liczba kolekcji.
Nowe posty Liczba postów utworzonych przez użytkowników z Twoich domen.
Usunięcie postów nie zmniejsza tej liczby.
Nowe komentarze Liczba komentarzy dodanych do postów przez użytkowników z Twoich domen.
Usunięcie komentarzy nie zmniejsza tej liczby.
Nowe +1-ki Liczba polubień dodanych do postów i komentarzy przez użytkowników z Twoich domen.
Usunięcie polubień nie zmniejsza tej liczby.
Wyświetlone posty Liczba postów wyświetlonych przez użytkowników z Twoich domen.Wyświetlenie rozumiane jest jako pojawienie się postu na ekranie użytkownika.
Udostępnione posty Liczba postów udostępnionych dalej przez użytkowników z Twoich domen.
Usunięcie postów nie zmniejsza tej liczby.
Hangouty wideo Łączna liczba rozmów wideo utworzonych przez użytkowników z Twoich domen w danym dniu.
Sprzęt Google do prowadzenia wideokonferencji Liczba jednostek sprzętu Google do prowadzenia wideokonferencji aktywnych w ciągu ostatnich 7 dni.
Classroom
Typ raportu Opis
Aktywne zajęcia Liczba zajęć, które były aktywne w ciągu ostatnich 14 dni.
Utworzone posty Łączna liczba postów utworzonych przez nauczycieli i uczniów.
Utworzone zajęcia Liczba utworzonych zajęć.
Cloud Search
Typ raportu Opis
Aktywność użytkownika Liczba aktywnych użytkowników w wybranym przedziale czasu (1 dzień, 7 dni lub 30 dni), liczba zapytań i sesje wyszukiwania przez Cloud Search Query API pogrupowane według wyszukiwarek.
Źródło danych Liczba udostępnianych elementów i elementy pogrupowane według stanu dla źródeł danych Cloud Search.
Dysk

W przeciwieństwie do dawnych wskaźników nowe wskaźniki zliczają zdarzenia typu „dodawanie”. Zdarzenia typu „dodawanie” obejmują tworzenie i przesyłanie pliku, przywracanie go z kosza oraz przenoszenie jego własności. Taka aktywność jest rejestrowana niezależnie od końcowego stanu elementu. Wielokrotne zdarzenia „dodawania” dotyczące tego samego pliku nie zwiększają licznika.

Typ raportu Opis
Udostępnienia zewnętrzne

Liczba plików zewnętrznych udostępnionych przez użytkowników z domeny, podzielona na następujące kategorie:

 • Publiczne – pliki udostępnione publicznie
 • Każdy, kto ma link – pliki udostępnione wszystkim osobom mającym link
 • Udostępnione poza domenę – pliki udostępnione osobom lub grupom spoza domeny
Udostępnienia wewnętrzne

Liczba plików wewnętrznych udostępnionych przez użytkowników z domeny, podzielona na następujące kategorie:

 • Udostępnione wszystkim w domenie – pliki udostępnione wszystkim osobom w domenie 
 • Udostępnione wszystkim w domenie, którzy mają link – pliki udostępnione wszystkim osobom w domenie mającym link
 • Udostępnione w ramach domeny – pliki udostępnione poszczególnym osobom lub grupom w domenie
 • Udostępnione prywatnie – pliki, które nie są udostępnione
Dodane pliki

Liczba plików na Dysku, które zostały dodane przez użytkowników w domenie, podzielona na następujące kategorie:

 • Dodane dokumenty Google – liczba dodanych dokumentów tekstowych
 • Dodane arkusze kalkulacyjne Google – liczba dodanych arkuszy kalkulacyjnych
 • Dodane prezentacje Google – liczba dodanych prezentacji
 • Dodane formularze Google – liczba dodanych formularzy
 • Dodane rysunki Google – liczba dodanych plików Rysunków Google
 • Dodane pliki innych typów – liczba dodanych plików, które nie są zapisane w formatach usług Google
Aktywni użytkownicy

Łączna liczba aktywnych użytkowników Dysku w domenie (dane z ostatniego miesiąca monitorowane codziennie). Ta liczba rośnie w ciągu miesiąca w miarę przybywania aktywnych użytkowników.

 • Kliknij wybraną datę, aby zobaczyć łączną liczbę użytkowników, którzy korzystali z Dysku od początku miesiąca do tej daty.
 • Liczba aktywnych użytkowników resetuje się pierwszego dnia każdego miesiąca.
Meet
Typ raportu Opis
Aktywni użytkownicy Liczba użytkowników, którzy aktywnie korzystają z Google Meet.
Google Chat
Typ raportu Opis
Utworzone pokoje

Łączna liczba pokojów rozmów utworzonych przez użytkowników.

Aktywne pokoje

Łączna liczba aktywnych pokojów rozmów.

Aktywni użytkownicy

Liczba użytkowników, którzy aktywnie korzystają z Google Chat.

Opublikowane wiadomości

Liczba wiadomości opublikowanych przez użytkowników w Google Chat.

Voice
Typ raportu Opis
Łączna liczba aktywnych użytkowników Łączna liczba użytkowników w Twojej domenie, którzy korzystali z Google Voice.
Łączna liczba użytkowników z licencją Łączna liczba użytkowników korzystających z licencji na Voice.
Łączny czas trwania połączeń Łączna liczba minut wszystkich połączeń w Voice.
Łączna liczba połączeń wychodzących Łączna liczba wychodzących połączeń w Voice.
Łączna liczba połączeń przychodzących Łączna liczba przychodzących połączeń w Voice.
Łączna liczba połączeń Łączna liczba wszystkich przychodzących i wychodzących połączeń w Voice.
Łączna liczba wiadomości wychodzących Łączna liczba SMS-ów wysłanych w Voice.
Łączna liczba wiadomości przychodzących Łączna liczba SMS-ów odebranych w Voice.
Łączna liczba wiadomości Łączna liczba wszystkich przychodzących i wychodzących SMS-ów w Voice.

Krok 3. Zmień dane wyświetlane na wykresie

 1. Otwórz raport, wykonując instrukcje podane w Kroku 1.
 2. W legendzie pod wykresem zaznacz dane, które chcesz zobaczyć.
 3. Aby wyświetlić dane z konkretnego dnia, wskaż odpowiedni punkt na wykresie.

Krok 4. Zmień dane wyświetlane w raportach

 1. Otwórz raport, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.
 2. Kliknij Zarządzaj raportami.
 3. Aby usunąć dane z raportu, obok jego nazwy kliknij "".
 4. Aby dodać dane do raportu, obok opcji Dodaj nową kolumnę kliknij strzałkę w dół "" i wybierz opcje z listy.
 5. Aby przenieść dane, przeciągnij je w nowe miejsce.
 6. Kliknij Zapisz.

Krok 5. Wyeksportuj dane raportu

Dane wykazane w raportach dotyczących używania aplikacji możesz wyeksportować do arkusza Google lub pliku CSV.

 1. Otwórz raport, wykonując instrukcje podane w Kroku 1.
 2. W legendzie pod wykresem zaznacz pola obok wszystkich kategorii, dla których chcesz wyeksportować dane.
 3. W prawym górnym rogu raportu kliknij Pobierz "".
 4. Wybierz format, w którym chcesz pobrać plik.
 5. Kliknij Pobierz.

Maksymalnie możesz wyeksportować 210 000 komórek danych. Maksymalna liczba wierszy zależy od liczby wybranych kolumn.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?