Raporty dotyczące używania aplikacji w całej organizacji

Wyświetlanie trendów i danych administracyjnych

Jeśli jesteś administratorem w organizacji, możesz przeglądać trendy i ogólne informacje administracyjne, korzystając z raportów dotyczących używania aplikacji. Raporty zawierają serię wykresów obrazujących informacje na temat wszystkich użytkowników w każdej z Twoich domen. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić dane na poziomie użytkownika, zapoznaj się z artykułami na temat śledzenia aktywności użytkowników i administratorów.

Krok 1. Otwórz raport dotyczący aplikacji

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Raporty.
 3. Po lewej stronie kliknij Raportowanie a potem Raporty a potem Raporty dotyczące aplikacji i wybierz odpowiedni raport. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Krok 2. Przeanalizuj dane w raporcie dotyczącym używania aplikacji.

Krok 2. Przeanalizuj dane w raporcie dotyczącym używania aplikacji

Uwaga: w zależności od używanej wersji G Suite możesz mieć dostęp tylko do niektórych z poniższych raportów.

Konta
Typ raportu Opis
Rejestracja w systemie weryfikacji dwuetapowej i wymuszanie korzystania z tej funkcji Liczba użytkowników w Twoich domenach, którzy są zarejestrowani w systemie weryfikacji dwuetapowej, oraz liczba użytkowników, którzy muszą się zarejestrować.
Zgodność z zasadą dotyczącą długości hasła Liczba użytkowników w Twoich domenach, którzy spełniają wymagania dotyczące długości hasła, oraz liczba użytkowników, którzy tych wymagań nie spełniają. Instrukcje na temat ustawiania wymagań dotyczących hasła znajdziesz w artykule Zarządzanie ustawieniami haseł na kontach użytkowników.
Siła hasła Liczba użytkowników w Twoich domenach, którzy mają silne lub słabe hasła – dane określone na podstawie wymagań dotyczących hasła ustawionych przez administratora.Instrukcje na temat ustawiania wymagań dotyczących hasła znajdziesz w artykule Zarządzanie ustawieniami haseł na kontach użytkowników.
Stan konta użytkownika
Liczba użytkowników w Twoich domenach według stanu ich kont (Aktywne, Zablokowane lub Zawieszone).
 • Zablokowane konto oznacza, że użytkownik naruszył Warunki usługi. W takiej sytuacji nasze systemy automatycznie blokują konto użytkownika i oznaczają je jako Nieodpowiednie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem pomocy.
 • Konto użytkownika jest Zawieszone, jeśli zostało tymczasowo wyłączone przez administratora. Jako administrator możesz zawiesić konto użytkownika bez usuwania jego profilu z domeny ani powiązanych z nim informacji, takich jak dokumenty czy prezentacje. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone, nie może się na nie zalogować, dopóki administrator nie przywróci zawieszonego konta użytkownika.
Status administratora Liczba użytkowników w Twoich domenach według ich uprawnień administracyjnych (Superadministrator, Administrator delegowany lub Brak).
Stan dostępu do mniej bezpiecznych aplikacji Liczba użytkowników w Twoich domenach według ich uprawnień do zmiany ustawień dostępu (Dozwolony lub Niedozwolony), pozwalających na włączanie i wyłączanie możliwości korzystania z mniej bezpiecznych aplikacji na koncie.
Miejsce zajęte przez aplikacje Ilość miejsca (w MB) używana przez wszystkich użytkowników w Twoich domenach na potrzeby danych Gmaila, Dysku Google i Zdjęć Google.

Ten typ raportu jest niedostępny dla klientów korzystających z G Suite Enterprise, G Suite Business i G Suite dla Szkół i Uczelni.

Zajęte miejsce łącznie Ilość miejsca (w MB) używana przez wszystkich użytkowników w Twoich domenach.

Ten typ raportu jest niedostępny dla klientów korzystających z G Suite Enterprise, G Suite Business i G Suite dla Szkół i Uczelni.

Classroom
Typ raportu Opis
Aktywne zajęcia Liczba zajęć, które były aktywne w ciągu ostatnich 14 dni.
Utworzone zajęcia Liczba utworzonych zajęć.
Utworzone posty Łączna liczba postów utworzonych przez nauczycieli i uczniów.
Cloud Search
Typ raportu Opis
Aktywni użytkownicy

Łączna liczba użytkowników w Twojej domenie, którzy korzystali z Google Cloud Search.

Dysk (tylko w G Suite)

Nowe definicje danych obejmują „dodawanie”. To odróżnia je od poprzednich danych, ponieważ zliczane są zdarzenia „dodawania”. Zdarzenia typu „dodawanie” obejmują tworzenie i przesyłanie pliku, przywracanie go z kosza oraz przenoszenie jego własności. Taka aktywność jest rejestrowana niezależnie od końcowego stanu elementu. Wielokrotne zdarzenia „dodawania” dotyczące tego samego pliku nie zwiększają licznika.

Typ raportu Opis
Udostępnienia zewnętrzne

Liczba zdarzeń udostępnienia plików poza domenę wykonanych przez użytkowników z domeny podzielona na te kategorie.

 • Publiczne – pliki udostępnione publicznie
 • Każdy, kto link – pliki udostępnione wszystkim osobom mającym link
 • Poza domenę – pliki udostępnione osobom lub grupom spoza domeny
   
Udostępnienia wewnętrzne

Liczba zdarzeń udostępnienia plików w domenie wykonanych przez użytkowników z domeny podzielona na te kategorie.

 • Każdy w domenie – pliki udostępnione wszystkim osobom w domenie
 • Każdy w domenie, kto ma link – pliki udostępniane wszystkim osobom w domenie mającym link
 • W ramach domeny – pliki udostępnione osobom lub grupom w domenie
 • Prywatne – pliki, które nie są udostępnione
Dodane pliki

Liczba plików na Dysku, które zostały dodane przez użytkowników w domenie, podzielona na takie kategorie:

 • Dodane Dokumenty Google – liczba dokumentów tekstowych dodanych do Dysku
 • Dodane Arkusze Google – liczba arkuszy kalkulacyjnych dodanych do Dysku
 • Dodane Prezentacje Google – liczba prezentacji dodanych do Dysku
 • Dodane Formularze Google – liczba formularzy dodanych do Dysku
 • Dodane Rysunki Google – liczba dodanych plików Rysunków Google
 • Dodane pliki innych typów – liczba dodanych plików, które nie są zapisane w formatach usług Google
Aktywni użytkownicy

Łączna liczba aktywnych użytkowników Dysku w domenie (dane z ostatniego miesiąca monitorowane codziennie). Ta liczba rośnie w ciągu miesiąca, gdy kolejni użytkownicy stają się aktywni.

 • Kliknij określoną datę, aby zobaczyć łączną liczbę użytkowników, którzy korzystali z Dysku od początku miesiąca do tej daty.
 • Liczba aktywnych użytkowników resetuje się pierwszego dnia każdego miesiąca.
Gmail (tylko w G Suite)
Typ raportu Opis
E-maile przychodzące: dostarczanie Łączna liczba wiadomości przychodzących (dostarczonych, przekierowanych i odrzuconych), które użytkownicy otrzymali od nadawców spoza domen powiązanych z Twoją organizacją.
E-maile przychodzące: spam Liczba wiadomości przychodzących oznaczonych jako spam pokazana w formie ułamka łącznej liczby wiadomości przychodzących.
E-maile przychodzące: szyfrowanie Liczba zaszyfrowanych wiadomości przychodzących pokazana w formie ułamka łącznej liczby wiadomości przychodzących.
E-maile wychodzące: dostarczanie Liczba dostarczonych wiadomości wychodzących (dostarczonych, przekierowanych i odrzuconych) pokazana w formie ułamka łącznej liczby wiadomości wychodzących.
E-maile wychodzące: szyfrowanie Liczba wiadomości wychodzących zaszyfrowanych przy użyciu TLS pokazana w formie ułamka łącznej liczby wiadomości wychodzących.
E-maile łącznie Łączna liczba e-maili przechowywanych przez wszystkich użytkowników w Twoich domenach.

Więcej informacji o e-mailach przychodzących i wychodzących w raportach zawiera artykuł Raporty: definicje poczty przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej.

Znany problem z raportami dotyczącymi Gmaila – e-maile odrzucone przez regułę routingu domyślnego nie są wliczane do wiadomości odrzuconych. Wiadomości zawierające wirusy, które zostały wykryte w trakcie negocjowania połączenia z agentem MSA SMTP, nie są wymienione jako wiadomości odrzucone w raportach dotyczących używania aplikacji, ale są wliczane do wiadomości odrzuconych podczas przeszukiwania dzienników poczty e-mail.
Currents (tylko w G Suite)
Typ raportu Opis
Aktywni użytkownicy Połączony raport zawierający informacje o liczbie użytkowników w Twoich domenach, którzy korzystali z Currents w ciągu ostatniego dnia, ostatnich 7 dni lub ostatnich 30 dni.
Nowi użytkownicy Liczba użytkowników w Twoich domenach, którzy skorzystali z Currents po raz pierwszy.
Posty Liczba postów utworzonych przez użytkowników z Twoich domen.
Usunięte posty nie zmniejszają tej liczby.
Kolekcje Liczba kolekcji publicznych, dostępnych w organizacji i prywatnych w organizacji, które należą do członków Twojej domeny, a także łączna liczba kolekcji.
Komentarze Liczba komentarzy dodanych do postów przez użytkowników z Twoich domen.
Usunięte komentarze nie zmniejszają tej liczby.
Społeczności Liczba społeczności publicznych, prywatnych, dostępnych w całej organizacji i prywatnych w organizacji, które należą do członków Twojej domeny, a także łączna liczba społeczności.
Polubienia Liczba polubień dodanych do postów i komentarzy przez użytkowników z Twoich domen.
Usunięte polubienia nie zmniejszają tej liczby.
Wyświetlone posty Liczba postów wyświetlonych przez użytkowników z Twoich domen.
Udostępnione posty Liczba postów udostępnionych dalej przez użytkowników z Twoich domen.
Usunięte posty nie zmniejszają tej liczby.
Hangouty wideo Łączna liczba wideokonferencji utworzonych przez wszystkich użytkowników w Twoich domenach w danym dniu.
Hangouts Chat (tylko w G Suite)
Typ raportu Opis
Utworzone pokoje

Łączna liczba pokojów rozmów utworzonych przez użytkowników.

Aktywne pokoje

Łączna liczba aktywnych pokojów rozmów.

Aktywni użytkownicy

Liczba użytkowników, którzy aktywnie korzystają z Google Chat.

Wiadomość opublikowana

Liczba wiadomości opublikowanych przez użytkowników w Google Chat.

Voice
Typ raportu Opis
Łączna liczba aktywnych użytkowników Łączna liczba użytkowników w Twojej domenie, którzy korzystali z Google Voice.
Łączna liczba użytkowników z licencją Łączna liczba użytkowników korzystających z licencji na Voice.
Łączny czas trwania połączenia w minutach Łączna liczba minut wszystkich połączeń w Voice.
Łączna liczba połączeń wychodzących Łączna liczba wychodzących połączeń w Voice.
Łączna liczba połączeń przychodzących Łączna liczba przychodzących połączeń w Voice.
Łączna liczba połączeń Łączna liczba wszystkich przychodzących i wychodzących połączeń w Voice.
Łączna liczba wiadomości wychodzących Łączna liczba SMS-ów wysłanych w Voice.
Łączna liczba wiadomości przychodzących Łączna liczba SMS-ów odebranych w Voice.
Łączna liczba wiadomości Łączna liczba wszystkich przychodzących i wychodzących SMS-ów w Voice.

Krok 3. Zmień dane wyświetlane na wykresie

 1. Otwórz raport, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.
 2. Kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół obok tytułu nad wykresem.
 3. Wybierz opcję z listy lub kliknij kolumnę w tabeli.
 4. Najedź kursorem na dowolny punkt na wykresie, aby zobaczyć konkretne dane na osi czasu.

Krok 4. Zmień dane wyświetlane w raportach

 1. Otwórz raport, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.
 2. Na pasku narzędzi kliknij Wybierz kolumny , aby zobaczyć wszystkie dostępne kolumny.
 3. Kliknij pole obok każdej z kolumn, które chcesz wyświetlić, i kliknij Zastosuj.
Gdy następny raz otworzysz ten raport, zobaczysz te same kolumny.

Krok 5. Wyeksportuj dane raportu

Dane raportu dotyczącego używania aplikacji możesz wyeksportować do Arkuszy Google albo pobrać je w pliku CSV.

 1. Otwórz raport, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.
 2. (Opcjonalnie) Aby zmienić dane uwzględniane podczas eksportowania, na pasku narzędzi kliknij Wybierz raporty .
 3. Kliknij pole obok każdej kolumny zawierającej dane, które chcesz wyświetlić, i kliknij Zastosuj.
 4. W raporcie kliknij Pobierz .

Maksymalnie możesz wyeksportować 210 000 komórek danych. Maksymalna liczba wierszy zależy od liczby wybranych kolumn.

 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?