คืนสถานะผู้ใช้ที่ถูกระงับ

ในฐานะผู้ดูแลระบบ Google Workspace หรือ Cloud Identity ขององค์กร คุณสามารถคืนสถานะให้บัญชีผู้ใช้ที่ถูกระงับในลักษณะดังนี้

 • คุณหรือผู้ดูแลระบบคนอื่นระงับบัญชีนั้นเพื่อบล็อกการเข้าถึงไว้ชั่วคราว
 • ระบบ Google ระงับโดยอัตโนมัติเนื่องจากมีความเสี่ยง
 • ระบบจำกัดการใช้บัญชี Gmail เป็นการชั่วคราวเนื่องจากใช้งานเกินขีดจำกัดของบัญชี (เฉพาะ Google Workspace เท่านั้น)
 • ระบบ Gmail ระงับโดยอัตโนมัติเนื่องจากทำกิจกรรมที่อาจเป็นจดหมายขยะ (เฉพาะ Google Workspace เท่านั้น)

เมื่อได้สถานะคืนแล้ว ผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้และเข้าถึงบริการและข้อมูลทั้งหมดได้

กู้คืนผู้ใช้แต่ละราย

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ผู้ใช้
 3. ที่ด้านบนรายการผู้ใช้ ให้คลิกเพิ่มตัวกรองแล้วเลือกสถานะผู้ใช้

  ดูตัวเลือกนี้ที่ด้านบนของรายการผู้ใช้
   
 4. เลือกช่องถูกระงับแล้วคลิกใช้
 5. ในรายการผู้ใช้ ให้วางเมาส์เหนือผู้ใช้ที่ถูกระงับแล้วคลิกเพิ่มเติมจากนั้นเปิดใช้งานอีกครั้ง

  เปิดใช้อีกครั้ง

   คุณยังเลือกตัวเลือกนี้ที่ด้านซ้ายบนของหน้าบัญชีผู้ใช้ในหัวข้อเมนูเพิ่มเติม  "" ได้เช่นกัน
 6. คลิกเปิดใช้งานอีกครั้งเพื่อยืนยัน

  หมายเหตุ: หากไม่มีปุ่มเปิดใช้งานอีกครั้ง โปรดตรวจสอบ "ตัวเลือกการกู้คืนเพิ่มเติม" ที่ด้านล่างเพื่อดูสาเหตุที่เป็นไปได้

กู้คืนผู้ใช้เป็นกลุ่ม

คุณกู้คืนผู้ใช้ที่ถูกระงับเป็นกลุ่มได้โดยใช้ไฟล์ CSV หรือ API ของ Admin SDK

ใช้ไฟล์ CSV

หากต้องการกู้คืนผู้ใช้หลายคนโดยใช้ไฟล์ CSV ให้ทำตามคำแนะนำในเพิ่มผู้ใช้หลายรายพร้อมกัน

ในเทมเพลต CSV ที่ดาวน์โหลดไว้ในคอลัมน์ New Status [Upload Only] ให้ป้อน Active

ใช้ API ของ Admin SDK

หากต้องการกู้คืนผู้ใช้หลายรายโดยใช้ API ของ Admin SDK โปรดทำตามคำแนะนำในผู้ใช้: การอัปเดตหน้า ตั้งค่าตัวแปรบูลีนที่ถูกระงับเป็นเท็จสำหรับผู้ใช้แต่ละราย

ตัวเลือกการกู้คืนเพิ่มเติม

คุณไม่สามารถกู้คืนบัญชีที่ถูกระงับเนื่องจากการละเมิดหรือบัญชีที่ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Workspace หรือ Cloud Identity ได้ สาเหตุที่ผู้ใช้ถูกระงับจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าบัญชีผู้ใช้ ดูตัวเลือกการกู้คืนต่อไปนี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ตัวเลือกการกู้คืน
ระงับโดยผู้ดูแลระบบ คุณหรือผู้ดูแลระบบรายอื่นระงับผู้ใช้ด้วยตนเอง คุณกู้คืนผู้ใช้ได้โดยการคลิกลิงก์เปิดใช้งานอีกครั้ง

ระงับโดยอัตโนมัติ

ผู้ใช้ยังอายุไม่ถึงเกณฑ์

ผู้ใช้ลงชื่อสมัครใช้บริการ Google เพิ่มเติม (เช่น Google Wallet) และป้อนวันเกิดที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดอายุขั้นต่ำ Google จะลบผู้ใช้หลังจากเวลาผ่านไป 30 วันเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (COPPA) หากผู้ใช้ป้อนวันเกิดไม่ถูกต้อง ก็จะมีเวลา 30 วันในการลงชื่อเข้าใช้ที่ accounts.google.com และส่งหลักฐานแสดงอายุ ผู้ดูแลระบบ Google จะแก้ไขอายุของผู้ใช้ได้โดยตรงในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

หมายเหตุ: ลูกค้ารุ่น Education มีข้อกำหนดอายุที่แตกต่างกันและควรติดต่อ การสนับสนุนของ Google Cloud หากนักเรียนที่ถูกระงับการใช้งานมีอายุต่ำกว่า 13 ปี

ระงับโดยอัตโนมัติ

การลงชื่อเข้าใช้ที่ไม่ได้ยืนยัน

การระงับอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ 2 ประการดังนี้

ระงับโดยอัตโนมัติ

ผู้ใช้อาจได้รับความเสี่ยง

ผู้ใช้ถูกระงับเนื่องจากมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการละเมิด เช่น ฟิชชิงหรือการส่งจดหมายขยะ

ผู้ใช้จะกู้คืนบัญชีได้โดยลงชื่อเข้าใช้ที่ accounts.google.com และทำตามคำแนะนำในหน้าจอ ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้ตอบคำถาม CAPTCHA หรือป้อนรหัสยืนยันที่ส่งไปยังโทรศัพท์ของผู้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและความรุนแรงของการละเมิด

ระงับโดยอัตโนมัติ

ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google

ผู้ใช้ถูกระงับเนื่องจากละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Workspace หรือ Cloud Identity

ผู้ดูแลระบบ Google หรือการสนับสนุนของ Google Cloud ไม่สามารถกู้คืนบัญชีประเภทนี้ได้ โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถลบบัญชีผู้ใช้ที่ถูกระงับเนื่องจากการละเมิดได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร