Používanie Chromebooku ako tabletu

Tablety Chromebook majú rovnaký operačný systém ako prenosné počítače Chromebook. Väčšina tabletov má rovnaké funkcie ako prenosné počítače.

Prepnutie režimu prenosného počítača na režim tabletu

Niektoré Chromebooky je možné používať ako prenosný počítač alebo ako tablet. Ak máte tento model, klávesnica na obrazovke sa automaticky otvorí pri preklopení obrazovky smerom k spodnej strane základne.

Poznámka: Po pripojení myši k Chromebooku prejdete späť do režimu prenosného počítača.

Používanie skratiek tabletu

Niektoré úlohy môžete dokončiť rýchlejšie pomocou tlačidiel tabletu.

 • Vytvorenie snímky obrazovky: stlačte vypínač + tlačidlo zníženia hlasitosti.
 • Vypnutie tabletu alebo odhlásenie sa: pridržte vypínač, kým sa nezobrazí ponuka s možnosťou Vypnúť alebo Odhlásiť sa.
 • Vypnutie obrazovky: rýchlo klepnite na vypínač a uvoľnite ho. 
 • Používanie klávesnice na obrazovke: klávesnicu na obrazovke zobrazíte klepnutím na ľubovoľné textové pole. Ak chcete klávesnicu skryť:
  • klepnite kdekoľvek mimo klávesnice.
  • klepnite v pravom dolnom rohu obrazovky na možnosť Skryť klávesnicu .Skryť klávesnicu na obrazovke

Ručné písanie textu

 1. Ak chcete zobraziť klávesnicu na obrazovke, klepnite na ľubovoľné textové pole.
 2. Klepnite na položku Ručné písanie Ručné písanie.
 3. V zobrazenom poli zadajte text prstom alebo perom na dotykovú obrazovku.

Informácie o používaní tabletu