Vaiko paskyros „Chromebook“ įrenginyje tvarkymas

Kai naudojate „Family Link“ vaiko „Google“ paskyrai valdyti, galite leisti vaikui prisijungti prie tam tikrų „Google“ paslaugų „Chromebook“ įrenginyje. Be to, naudodami programą „Family Link“ galite pasirinkti, kokias svetaines gali pasiekti vaikas naudodamas „Chrome“, prižiūrėti, kaip vaikas naudoja programas ir kt.

Sistemos reikalavimai

„Family Link“ gali būti naudojama „Chromebook“ įrenginiuose, kuriuose veikia 71 ar naujesnės versijos „ChromeOS“. Sužinokite daugiau, kaip atnaujinti „Chromebook“ operacinę sistemą.

Kaip „Chromebook“ veikia su vaiko „Google“ paskyra

Prisijungusiems prie „Google“ paskyros „Chromebook“ įrenginyje vaikams teikiamos panašios funkcijos kaip ir suaugusiesiems. Funkcijos retkarčiais gali būti atnaujintos, bet taikomi toliau nurodyti skirtumai.

Svarbu: mokyklų paskyrose ir mokyklų suteiktuose „Chromebook“ įrenginiuose „Google Workspace for Education“ administratoriai nustato, kurias „Google“ paslaugas jų naudotojai gali pasiekti prisijungę prie „Google Workspace for Education“ paskyros. Tai gali apimti kai kurias funkcijas ir paslaugas, kurių jūsų vaikas anksčiau negalėjo pasiekti naudodamas „Family Link“ prižiūrimą paskyrą. Sužinokite, kaip pridėti mokyklos paskyrą kaip antrinę.

Vaiko „Google“ paskyros pridėjimas

„Chromebook“, kuris yra naujas arba kurio gamyklinius duomenis atkūrėte, pridėjimas
 1. Nustatykite „Chromebook“.
 2. Pridėkite vaiko „Google“ paskyrą prie „Chromebook“ įrenginio.

Svarbu: kai vaikas prisijungs prie savo „Chromebook“, norint pridėti naujų naudotojų reikės vieno iš tėvų slaptažodžio.

Jau nustatytas „Chromebook“ įrenginys
 1. Pridėkite vaiko „Google“ paskyrą prie „Chromebook“ įrenginio.
 2. Rekomenduojama: jei jūsų (vieno iš tėvų) paskyra yra „Chromebook“ savininko paskyra, išjunkite svečio režimą ir valdykite, kas gali prisijungti prie vaiko „Chromebook“ įrenginio. Jei leisite naudoti svečio režimą arba pridėti naujų naudotojų, galbūt vaikas galės naudoti „Chromebook“ nepritaikius „Family Link“ nustatymų.

Vaiko „Google“ paskyros pašalinimas

 1. „Chromebook“ įrenginio prisijungimo ekrane pasirinkite profilį, kurį norite pašalinti.
 2. Šalia profilio pavadinimo pasirinkite rodyklę žemyn .
 3. Pasirinkite Pašalinti šį naudotoją.
 4. Pateiktame laukelyje pasirinkite Pašalinti šį naudotoją.

Svarbu: jei vaiko paskyrą ištrinsite prieš pašalindami profilį iš „Chromebook“, gali reikėti atkurti gamyklinius „Chromebook“ nustatymus. Jei norite nustatyti iš naujo, paspauskite ir palaikykite „Ctrl“ + „Alt“ + „Shift“ + r.

Vaikui teikiamų funkcijų tvarkymas „Chromebook“ įrenginyje

Vaikui leidžiamų naudoti programų pasirinkimas

Galite pasirinkti, kurias programas vaikas gali naudoti savo „Chromebook“ įrenginyje ir kokius leidimus jis suteikia toms programoms.

Vaiko naršymo naudojant „Chrome“ valdymas
 1. Atidarykite programą „Family Link“ Family Link.
 2. Pasirinkite vaiką.
 3. Palieskite Valdikliai toliau Turinio apribojimai toliau Google Chrome.
 4. Pasirinkite nustatymą, kuris tinkamas jūsų šeimai.
  • Leisti visas svetaines: vaikas galės lankytis visose svetainėse, išskyrus užblokuotas.
  • Bandyti užblokuoti nepadoraus turinio svetaines. Filtrai veikia netobulai, bet turėtų padėti paslėpti seksualinio pobūdžio ir smurtines svetaines.
  • Leisti tik patvirtintas svetaines: vaikas galės lankytis tik svetainėse, kurias leisite naudoti.

Patarimas: šį nustatymą taip pat galite tvarkyti spustelėję vaiko vardą adresu g.co/YourFamily.

Tam tikrų svetainių blokavimas arba leidimas

Jei užblokuosite tam tikrą svetainę, vaikas vieno iš tėvų galės paprašyti leidimo apsilankyti joje. Gausite pranešimą programoje „Family Link“, kur galėsite patvirtinti arba atmesti užklausą.

 • Svetainės: jei užblokuosite arba leisite atidaryti konkrečią svetainę, pvz., www.google.com, leidimas nebus taikomas svetainėms, kurios prasideda arba baigiasi kitaip, pvz., www.google.co.uk ar get.google.com/tips.
 • Domenai: jei užblokuosite arba leisite naudoti visą domeną, pvz., google, leidimas taip pat bus taikomas svetainėms, kurių adresas prasideda arba baigiasi kitaip, pvz., google.com ir images.google.fr.

Svetainės blokavimas arba leidimas

Tvarkykite patvirtintų ar blokuojamų svetainių, kurias vaikas gali pasiekti, skaičių.

 1. Atidarykite programą „Family Link“ Family Link.
 2. Pasirinkite vaiką.
 3. Palieskite Valdikliai toliau Turinio apribojimai toliau Google Chrome toliau Patvirtintos svetainės arba Užblokuotos svetainės.
 4. Pridėkite svetainę arba domeną.
 5. Viršuje kairėje palieskite Išsaugoti.

Patarimas: šį nustatymą taip pat galite tvarkyti spustelėję vaiko vardą adresu g.co/YourFamily.

Svetainės leidimų nustatymų keitimas

Galite nuspręsti, ar vaikas gali suteikti svetainės leidimus lankomoms svetainėms, įskaitant leidimus naudoti vietos informaciją, fotoaparatą ir pranešimus. Sužinokite daugiau apie svetainės leidimus.

 1. Atidarykite programą „Family Link“ Family Link.
 2. Pasirinkite vaiką.
 3. Palieskite Valdikliai toliau Turinio apribojimai toliau Google Chrome toliau Išplėstiniai nustatymai.
 4. Įjunkite arba išjunkite parinktį Svetainių, programų ir plėtinių leidimai.

Patarimas: šį nustatymą taip pat galite tvarkyti spustelėję vaiko vardą „Chrome“ informacijos suvestinėje.

Kai parinktis „Svetainių, programų ir plėtinių leidimai“ bus išjungta, vaikai negalės suteikti leidimų svetainėms. Tačiau jau suteikti leidimai išliks.

Draudimas keisti šeimos grupės nustatymus
Galite naudoti tėvų prieigos kodą, kad vaikas be jūsų sutikimo negalėtų pašalinti priežiūros.

Vaiko „Chrome“ istorijos radimas arba ištrynimas

„Chrome“ istorijos radimas

Svarbu: jei priežiūros funkciją pridėjote esamoje vaiko „Google“ paskyroje, reikės, kad vaikas padėtų jums tai atlikti.

 1. Vaiko „Chromebook“ įrenginyje atidarykite „Chrome“ Chrome.
 2. Viršuje dešinėje pasirinkite „Daugiau“ Daugiau toliau Istorija. Šiame puslapyje rodoma naujausia vaiko „Chrome“ istorija.
„Chrome“ istorijos ir duomenų išvalymas

Vaikas gali tvarkyti savo „Chrome“ istoriją. Sužinokite, kaip peržiūrėti ir ištrinti „Chrome“ naršymo istoriją.

Naršymo istorija

 1. Atidarykite programą „Family Link“ Family Link.
 2. Pasirinkite vaiką.
 3. Palieskite Valdikliai toliau Turinio apribojimai toliau Google Chrome toliau Išplėstiniai nustatymai.
 4. Skiltyje „Istorija“ palieskite Išvalyti istoriją.

Patarimas: vaiko „Google“ paskyroje gali būti išsaugota kitokios naršymo istorijos, pasiekiamos adresu myactivity.google.com.

Naršymo duomenys

Galite išvalyti vaiko naršymo duomenis, pvz., slapukus, išsaugotus slaptažodžius ir automatinio pildymo formos duomenis.

Jei sinchronizuojate tam tikro tipo duomenis ir ištrinsite juos iš kompiuterio, jie bus ištrinti iš visų vietų, kuriose yra sinchronizuojami. Jie bus pašalinti iš kitų įrenginių ir jūsų „Google“ paskyros.

Svarbu: jei priežiūros funkciją pridėjote esamoje vaiko „Google“ paskyroje, reikės, kad vaikas padėtų jums tai atlikti.

 1. Vaiko „Chromebook“ įrenginyje atidarykite „Chrome“ Chrome.
 2. Viršuje dešinėje spustelėkite „Daugiau“ Daugiau.
 3. Spustelėkite Daugiau įrankių toliau Išvalyti naršymo duomenis.
 4. Pasirinkite laikotarpį, pvz., Pastaroji valanda arba Visas laikas.
 5. Pasirinkite informacijos, kurią norite pašalinti, tipus.
 6. Spustelėkite Išvalyti duomenis.
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu