ใช้แป้นพิมพ์ Chromebook ของคุณ

แป้นพิมพ์ Chromebook ของคุณทำงานแบบเดียวกับแป้นพิมพ์ปกติ โดยมีความแตกต่างเล็กน้อย

แป้นที่มีการทำงานเฉพาะบนแป้นพิมพ์ Chromebook

ค้นหา ค้นหาแอปและเว็บ
หากต้องการเปิดหรือปิด Caps Lock ให้กด Alt + ค้นหา
หน้าเว็บก่อนหน้า ไปที่หน้าก่อนหน้าในประวัติการเข้าชมของเบราว์เซอร์ (F1)
หน้าถัดไป ไปที่หน้าถัดไปในประวัติการเข้าชมของเบราว์เซอร์ (F2)
รีเฟรช รีเฟรชหน้าปัจจุบัน (F3)
เต็มหน้าจอ ซ่อนแท็บและ Launcher ในโหมดใหญ่พิเศษเต็มหน้าจอ (F4)
สลับหน้าต่าง แสดงหน้าต่างทั้งหมดในโหมดภาพรวม (F5)
ลดความสว่าง ลดความสว่างหน้าจอ (F6)
เพิ่มความสว่าง ทำให้หน้าจอสว่างขึ้น (F7)
ปิดเสียง ปิดเสียง (F8)
ลดระดับเสียง ลดระดับเสียง (F9)
เพิ่มระดับเสียง เพิ่มระดับเสียง (F10)

 

หมายเหตุ: หากคุณใช้แป้นพิมพ์ Windows กับ Chromebook โปรดทราบสิ่งต่อไปนี้

 • แป้น F จะทำงานเหมือนแป้นต่างๆ ด้านบน แต่มีความแตกต่างเล็กน้อยในบางครั้ง
 • แป้น Windows ที่อยู่ระหว่าง Ctrl และ Alt จะทำงานเป็นแป้นค้นหา

เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์

เปลี่ยนวิธีการทำงานของแป้น Ctrl, Alt และแป้นค้นหา

ตัวอย่างเช่น คุณทำให้แป้นค้นหาทำงานเหมือนแป้น Caps Lock ได้โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chromebook หากยังไม่ได้ทำ
 2. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง
 3. เลือก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 4. ในส่วน "อุปกรณ์" ให้เลือกแป้นพิมพ์
 5. ใช้เมนูเพื่อเปลี่ยนวิธีการทำงานของแป้นต่างๆ
เพิ่มคำลงในพจนานุกรมของคุณ

หากต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรมของคุณ ให้คลิกขวาที่คำ แล้วเลือกเพิ่มลงในพจนานุกรม 

วิธีเพิ่มคำหลายคำลงในพจนานุกรมของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chromebook หากยังไม่ได้ทำ
 2. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง
 3. เลือก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 4. ในส่วน "อุปกรณ์" ให้เลือกแป้นพิมพ์ จากนั้น เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาและการป้อนข้อมูล
 5. เลือกตรวจตัวสะกด
 6. เลือกการสะกดที่กำหนดเอง
 7. ป้อนคำลงในช่อง "เพิ่มคำใหม่" จากนั้นเลือกเพิ่มคำ
 8. หากต้องการลบคำออกจากพจนานุกรม ให้เลือก X ข้างคำนั้น
แก้ไขคำอัตโนมัติ

หากต้องการเปิดการแก้ไขอัตโนมัติหรือการตรวจตัวสะกด ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chromebook หากยังไม่ได้ทำ
 2. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง
 3. เลือก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 4. ในส่วน "อุปกรณ์" ให้เลือกแป้นพิมพ์ จากนั้น เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาและการป้อนข้อมูล
 5. เลือกวิธีการป้อนข้อมูล
 6. เลือก "แท็บใหม่" เปิด ข้างแป้นพิมพ์
 7. ข้าง "การแก้ไขอัตโนมัติ" เลือกระดับของการแก้ไขอัตโนมัติที่คุณต้องการ
  • หากต้องการการแก้ไขเพิ่มเติมขณะที่คุณพิมพ์ ให้เลือกเข้มงวด

หมายเหตุ: หากคุณมีภาษาสำหรับแป้นพิมพ์มากกว่า 1 ภาษา คุณต้องเปิดการแก้ไขอัตโนมัติสำหรับแต่ละภาษา แป้นพิมพ์บางรายการไม่มีการแก้ไขอัตโนมัติ

แสดงคำที่แนะนำขณะที่คุณพิมพ์

หมายเหตุ: ขณะนี้การคาดคะเนคำใช้งานได้ใน Gmail เท่านั้น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chromebook หากยังไม่ได้ทำ
 2. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง
 3. เลือก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 4. ในส่วน "อุปกรณ์" ให้เลือกแป้นพิมพ์ จากนั้น เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาและการป้อนข้อมูล
 5. เลือกวิธีการป้อนข้อมูล
 6. เลือก "แท็บใหม่" เปิด ข้างแป้นพิมพ์
 7. ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อเปิดใช้การคาดคะเนคำถัดไป

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ของคุณ

หากแป้นปรับระดับเสียงหรือความสว่างไม่ทำงาน คุณอาจปรับการตั้งค่าไว้ที่ระดับสูงสุดหรือต่ำสุดแล้ว

หากปุ่มย้อนหลังหรือไปข้างหน้าไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบว่าไอคอนเดียวกันในหน้าต่างเว็บเราว์เซอร์เป็นสีเทาหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากปุ่มกลับบนหน้าเว็บเป็นสีเทา แสดงว่าเบราว์เซอร์ไม่มีข้อมูลหน้าเว็บที่จะย้อนกลับไป

หากคุณกำลังประสบปัญหาอื่นๆ กับแป้นพิมพ์ของคุณ ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ปิด Chromebook แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง
 2. ลองใช้แป้นต่างๆ ขณะที่คุณท่องเว็บในฐานะผู้มาเยือน หากใช้งานได้ ให้ลบบัญชีที่มีปัญหาใน Chromebook และเพิ่มกลับเข้าไปอีกครั้ง
 3. หากบัญชีของเจ้าของประสบปัญหา ให้รีเซ็ต Chromebook

หากยังมีปัญหาหลังจากลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ผลิต Chromebook ของคุณ

ทำได้มากกว่าด้วยแป้นพิมพ์ของคุณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร