Använda tangentbordet på Chromebook

Bortsett från några små skillnader fungerar tangentbordet på Chromebook som ett vanligt tangentbord.

Unika tangenter på tangentbordet på Chromebook

Tangenterna som är unika för Chromebook sitter vanligtvis i den översta raden på tangentbordet. Från vänster till höger:

eller Söktangenten eller Appstartartangenten används för att söka, visa appar och interagera med Google Assistent.
Du aktiverar och inaktiverar Caps Lock genom att trycka på Alt + Sök . Alternativt på Alt + Appstartaren .
Gå till föregående sida
Gå till nästa sida
Uppdatera den aktuella sidan
Låt sidan täcka hela skärmen
Visa alla öppna fönster
Ta en skärmdump
Minska skärmens ljusstyrka
Öka skärmens ljusstyrka
Aktivera elektronisk integritetsskärm
Minska ljusstyrkan på tangentbordets bakgrundsbelysning
Öka ljusstyrkan på tangentbordets bakgrundsbelysning
Spola tillbaka till senaste låten
Spela upp/pausa
Hoppa till nästa låt
Stäng av ljudet
Sänk volymen
Höj volymen

Tips! Om du använder ett Windows-tangentbord med Chromebook fungerar Windows-tangenten mellan Ctrl och Alt som söktangent eller appstartartangent .

Ändra tangentbordsinställningarna

Ändra hur Ctrl, Alt och sök- eller översiktstangenten fungerar

Du kan till exempel få sök- eller översiktstangenten att fungera som en Caps Lock-tangent.

 1. Logga in på din Chromebook om du inte redan har gjort det.
 2. Välj tiden längst ned till höger.
 3. Välj Inställningar .
 4. Välj Tangentbord under Enhet.
 5. Välj Mappa om tangenter under Inbyggt tangentbord.
 6. För tangenterna som anges under Mappa om tangenter väljer du en åtgärd som du vill att tangenterna ska utföra.

Beteende för Alt + tangent

Du kan ställa in hur du högerklickar med hjälp av styrplattan och tangentbordet baserat på dina önskemål. Det är antingen Alt + klick, Sök + klick eller inaktiverat.

Du kan även ställa in sex åtgärder (Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down) och välja en uppsättning tangenter för att utföra dessa åtgärder.

Tips! Om kortkommandot som du använder för att simulera en högerklicksåtgärd eller de sex tangentåtgärderna skiljer sig från det kortkommando som för närvarande är inställt för dessa inställningar visas en avisering. Aviseringen visar att kortkommandot har uppdaterats till det nya kortkommandot från ditt tidigare kortkommando, och knapparna Redigera kortkommando och Läs mer visas.

Lägga till ord i ordlistan

Så här lägger du till ett ord i ordlistan:

 1. Högerklicka på ordet.
  • Tips! Du kan även trycka på Sök + Skift + Höj volymen . Alternativt på Appstartaren + Skift + Höj volymen .
 2. Välj Lägg till i ordlistan.

Så här lägger du till flera ord i ordlistan:

 1. Logga in på Chromebook om du inte redan har gjort det.
 2. Välj klockan nere till höger. Eller tryck på Alt + Skift + s.
 3. Välj Inställningar .
 4. Välj Tangentbord under Enhet följt av Ändra språk- och inmatningsinställningar.
 5. Välj Ny flik bredvid önskat tangentbord under Inmatningsmetod.
  • Fliken Tangentbordsinställningar öppnas.
 6. Välj Redigera poster i ordlista nere till vänster.
 7. Skriv ett ord i fältet Lägg till ett nytt ord och välj Lägg till ord.
 8. Om du vill ta bort ett ord från ordlistan väljer du X:et bredvid det.
Rätta ord automatiskt

Autokorrigering är aktiverat som standard för skärmtangentbord och latinska språk. Det kan användas med både fysiska tangentbord och skärmtangentbord.

Om autokorrigering inte är aktiverat:

 1. Logga in på din Chromebook om du inte redan har gjort det.
 2. Välj klockan nere till höger. Eller tryck på Alt + Skift + s.
 3. Välj Inställningar . Det finns två alternativ:
  • Välj Tangentbord under Enhet följt av Ändra inmatningsinställningar.
  • Välj Språk och inmatning under Avancerat följt av Inmatning och tangentbord.
 4. Välj Inmatningsmetod.
 5. Välj högerpil bredvid tangentbordet du använder.
 6. Så här aktiverar du autokorrigering:
  • För fysiska tangentbord: Aktivera Autokorrigering under Fysiskt tangentbord.
  • För skärmtangentbord: Aktivera Autokorrigering under Skärmtangentbord.

Tips! Om du använder flera tangentbordsspråk måste du aktivera autokorrigering för vart och ett av dem. Alla tangentbord har inte autokorrigering.

Inaktivera autokorrigering

Om du vill inaktivera autokorrigering:

 1. Logga in på din Chromebook om du inte redan har gjort det.
 2. Välj klockan nere till höger. Eller tryck på Alt + Skift + s.
 3. Välj Inställningar . Det finns två alternativ:
  • Välj Tangentbord under Enhet följt av Ändra inmatningsinställningar.
  • Välj Språk och inmatning under Avancerat följt av Inmatning och tangentbord.
 4. Välj Inmatningsmetod.
 5. Välj högerpil bredvid tangentbordet du använder.
 6. Så här inaktiverar du autokorrigering:
  • För fysiska tangentbord: Inaktivera Autokorrigering under Fysiskt tangentbord.
  • För skärmtangentbord: Inaktivera Autokorrigering under Skärmtangentbord.
Visa ordförslag medan du skriver

Obs! Ordförslag fungerar bara i Gmail för närvarande.

 1. Logga in på din Chromebook om du inte redan har gjort det.
 2. Välj klockan nere till höger. Eller tryck på Alt + Skift + s.
 3. Välj Inställningar .
 4. Välj Tangentbord under Enhet följt av Ändra språk- och inmatningsinställningar.
 5. Välj Inmatningsmetod.
 6. Välj Ny flik bredvid tangentbordet du använder.
 7. Välj Måttlig eller Hög bredvid Autokorrigering.
 8. Markera kryssrutan bredvid Aktivera förslag för nästa ord.

Lägga till eller inaktivera emojiförslag

När du skriver vissa ord som ”wow” eller ”haha” föreslår Chromebook emojis för att förbättra din text. Om du använder en egen Chromebook är emojiförslag aktiverade som standard.

Viktigt! Om du använder en Chromebook som har konfigurerats av och hanteras av en skola, ett företag eller en annan grupp är emojiförslag avstängda som standard.

Använda emojiförslag

 1. När du skriver meddelanden på vissa webbplatser eller i vissa appar, till exempel Google Chat, kan ett emojiförslag visas.
 2. Navigera bland emojialternativen genom att trycka på uppåtpilen eller nedåtpilen på tangentbordet.
 3. Välj en emoji genom att trycka på Retur på tangentbordet.
Tips! Om du använder surfplatteläget får du förslag på emojis i fältet för virtuellt tangentbord på Chromebook.

Inaktivera emojiförslag

 1. Välj klockan nere till höger.
 2. Välj Inställningar .
 3. Välj Avancerat på panelen till vänster följt av Språk och inmatning.
 4. Välj Förslag.
 5. Stäng av Emojiförslag.

Använda eller inaktivera förslag med personliga uppgifter

Lägga till förslag med personliga uppgifter

Du kan snabbt ange personliga uppgifter som ditt telefonnummer eller din adress med hjälp av förslag.

 1. Type a key phrase, like "my phone number is" or "my address is." Your suggested info will appear.
 2. To add your personal info, select the suggestion. You can also press the Down arrow key + Enter.

Uppdatera förslag med personliga uppgifter

 1. Välj klockan nere till höger.
 2. Välj Inställningar .
 3. Välj Avancerat på panelen till vänster följt av Språk och inmatning.
 4. Välj Förslag.
 5. Välj Hantera personliga uppgifter.
 6. Välj ett alternativ:
  • Om du vill lägga till personliga kontaktuppgifter väljer du Lägg till bredvid Adresser.
  • Om du vill redigera dina personliga kontaktuppgifter väljer du Mer  följt av Redigera.
 7. Fyll i uppgifterna i rutan som visas.

Inaktivera förslag med personliga uppgifter

 1. Välj klockan nere till höger.
 2. Välj Inställningar .
 3. Välj Avancerat på panelen till vänster följt av Språk och inmatning.
 4. Välj Förslag.
 5. Inaktivera Personuppgiftsförslag.
Ändra färg på RGB-tangentbordet

Du kan välja en färg på tangentbordets bakgrundsbelysning om du vill anpassa spelupplevelsen.

Bild på tangentbordets bakgrundsbelysning

 1. Välj klockan nere till höger.
 2. Välj Inställningar .
 3. Välj Ställ in bakgrund och stil under Anpassning.
 4. Välj den anpassade färgen längst ned under Tangentbordets bakgrundsbelysning.

Tips! Standardfärgen för tangentbordet baseras på den bakgrund du använder just nu.

Åtgärda problem med tangentbordet

Om tangenterna för volym eller ljusstyrka inte fungerar kan det vara så att du redan har ökat eller minskat inställningen så mycket som det går.

Om bakåt- eller framåtknappen inte fungerar kontrollerar du om samma ikoner i webbläsaren är nedtonade. Om till exempel bakåtknappen är nedtonad på en webbsida innebär det att webbläsaren inte kan avgöra vilken sida den ska gå tillbaka till.

Om det uppstår andra problem med tangentbordet testar du följande:

 1. Stäng av Chromebook och starta den igen.
 2. Använd tangenterna när du surfar som gäst. Om tangenterna fungerar då tar du bort kontot där problemet uppstår från Chromebook och lägger till det igen.
 3. Gör en maskinvaruåterställning på Chromebook.
 4. Om det blir problem med ägarkontot återställer du standardinställningarna på Chromebook.

Om problemen kvarstår när du har testat dessa steg kontaktar du Chromebook-tillverkaren.

Felsöka problem med tangentbordet

 1. Öppna Inställningar på datorn.
 2. Skriv diagnostik i sökfältet.
 3. Välj Diagnostik i rullgardinsmenyn följt av Indata följt av Det interna tangentbordet.
 4. Välj Testa.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.

Tips!

 • Se till att du stannar i samma fönster medan du testar. Om du lämnar fönstret visas meddelandet Inga tangenter testas när du använder ett annat fönster. Testet kan inte fortsätta förrän du kommer tillbaka.
 • Kontakta Chromebook-tillverkaren om problemen kvarstår.

Göra mer med tangentbordet

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny