Använda tangentbordet på Chromebook

Bortsett från några små skillnader fungerar tangentbordet på Chromebook som ett vanligt tangentbord.

Unika tangenter på tangentbordet på Chromebook

De unika tangenterna på Chromebook visas vanligtvis i den övre raden på tangentbordet, från vänster till höger.

Sök Sök i appar och online
Aktivera och inaktivera Caps Lock genom att trycka på Alt + Sök.
Föregående sida Öppna föregående sida (F1)
Nästa sida Öppna nästa sida (F2)
Uppdatera Uppdatera den aktuella sidan (F3)
Helskärm Låt sidan täcka hela skärmen (F4)
växla fönster Visa alla öppna fönster (F5)
Minska ljusstyrkan Minska ljusstyrkan på skärmen (F6)
Öka ljusstyrkan Öka ljusstyrkan på skärmen (F7)
Stäng av ljudet Stäng av ljudet (F8)
Sänk volymen Sänk volymen (F9)
Höj volymen Höj volymen (F10)

 

Obs! Om du använder ett Windows-tangentbord med Chromebook gäller följande:

 • Funktionstangenterna fungerar som tangenterna ovan med vissa smärre skillnader
 • Windows-tangenten mellan Ctrl och Alt fungerar som söktangent

Ändra tangentbordsinställningarna

Ändra hur Ctrl, Alt och söktangenten fungerar

Du kan till exempel få söktangenten att fungera som en Caps Lock-tangent.

 1. Logga in på Chromebook om du inte redan har gjort det.
 2. Välj klockan nere till höger. Eller tryck på Alt + Skift + s.
 3. Välj Inställningar Inställningar.
 4. Välj Tangentbord under Enhet.
 5. Ändra hur tangenterna fungerar med menyerna.
Lägga till ord i ordlistan

Om du vill lägga till ett ord i ordlistan högerklickar eller trycker du på Sök + Skift + volym upp Höj volymen på ordet och väljer Lägg till i ordlista

Så här lägger du till flera ord i ordlistan:

 1. Logga in på Chromebook om du inte redan har gjort det.
 2. Välj klockan nere till höger. Eller tryck på Alt + Skift + s.
 3. Välj Inställningar Inställningar.
 4. Välj Tangentbord under Enhet följt av Ändra språk- och inmatningsinställningar.
 5. Välj Stavningskontroll.
 6. Välj Anpassad stavning.
 7. Skriv ett ord i fältet Lägg till ett nytt ord och välj Lägg till ord.
 8. Om du vill ta bort ett ord från ordlistan väljer du X bredvid ordet.
Rätta ord automatiskt

Så här aktiverar du automatisk korrigering eller stavningskontroll:

 1. Logga in på Chromebook om du inte redan har gjort det.
 2. Välj klockan nere till höger. Eller tryck på Alt + Skift + s.
 3. Välj Inställningar Inställningar.
 4. Välj Tangentbord under Enhet följt av Ändra språk- och inmatningsinställningar.
 5. Välj Inmatningsmetod.
 6. Välj Ny flik Öppna bredvid tangentbordet du använder.
 7. Välj vad som ska rättas automatiskt under Autokorrigering.
  • Välj Aggressiv om du vill ha fler korrigeringar medan du skriver.

Obs! Om du använder flera tangentbordsspråk måste du aktivera autokorrigering för vart och ett av dem. Alla tangentbord har inte autokorrigering.

Visa ordförslag medan du skriver

Obs! Ordförslag fungerar bara i Gmail för närvarande.

 1. Logga in på Chromebook om du inte redan har gjort det.
 2. Välj klockan nere till höger. Eller tryck på Alt + Skift + s.
 3. Välj Inställningar Inställningar.
 4. Välj Tangentbord under Enhet följt av Ändra språk- och inmatningsinställningar.
 5. Välj Inmatningsmetod.
 6. Välj Ny flik Öppna bredvid tangentbordet du använder.
 7. Välj Måttlig eller Aggressiv bredvid Autokorrigering.
 8. Markera kryssrutan bredvid Aktivera förslag för nästa ord.

Åtgärda problem med tangentbordet

Om tangenterna för volym eller ljusstyrka inte fungerar kan det vara så att du redan har ökat eller minskat inställningen så mycket som går.

Om knapparna bakåt eller framåt inte fungerar kontrollerar du om samma ikoner i ett webbläsarfönster är nedtonade. Om till exempel bakåtknappen är nedtonad på en webbsida innebär det att webbläsaren inte kan avgöra vilken sida den ska gå tillbaka till.

Försök med följande steg om du har andra problem med tangentbordet:

 1. Stäng av Chromebook och sätt sedan på den igen.
 2. Testa att använda tangenterna medan du surfar som gäst. Om de fungerar tar du bort kontot som problemet är kopplat till från Chromebook och försöker igen.
 3. Om problemet uppstår i ägarkontot återställer du Chromebook.

Om du fortfarande har problem efter att ha testat dessa steg kontaktar du Chromebook-tillverkaren.

Göra mer med tangentbordet