Používanie klávesnice Chromebooku

Klávesnica vášho Chromebooku funguje rovnako ako normálna klávesnica, zároveň sa však aj trocha odlišuje.

Jedinečné klávesy na klávesnici Chromebooku

Vaše jedinečné klávesy Chromebooku sa zvyčajne zobrazia v hornom riadku klávesnice zľava doprava.

Vyhľadávanie v aplikáciách a na internete
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu Caps Lock, stlačte Alt + Hľadať.
Predchádzajúca stránka Prechod na predchádzajúcu stránku (F1)
Ďalšia stránka Prechod na ďalšiu stránku (F2)
Obnoviť Obnovenie aktuálnej stránky (F3)
Celá obrazovka Zobrazenie stránky na celú obrazovku (F4)
prepnúť okno Zobrazenie všetkých otvorených okien (F5)
Znížiť jas Zníženie jasu obrazovky (F6)
Zvýšiť jas Zvýšenie jasu obrazovky (F7)
Vypnúť zvuk Vypnutie zvuku (F8)
Znížiť hlasitosť Zníženie hlasitosti (F9)
Zvýšiť hlasitosť Zvýšenie hlasitosti (F10)

 

Poznámka: Ak používate Chromebook s klávesnicou pre systém Windows:

 • Klávesy označené písmenom F fungujú rovnako ako klávesy pod nimi (až na niektoré výnimky).
 • Funkciu klávesa vyhľadávania plní kláves Windows medzi klávesmi Ctrl a Alt.

Ako zmeniť nastavenia klávesnice

Zmena spôsobu fungovania klávesov Ctrl, Alt a klávesov vyhľadávania

Kláves vyhľadávania môžete napríklad nastaviť tak, aby fungoval ako kláves Caps Lock.

 1. Ak ste sa do Chromebooku ešte neprihlásili, urobte tak.
 2. Vpravo dole vyberte čas. Prípadne stlačte Alt + Shift + s.
 3. Vyberte Nastavenia .
 4. V časti Zariadenie vyberte položku Klávesnica.
 5. Použite ponuky na zmenu spôsobu fungovania klávesov.
Pridanie slov do slovníka

Ak chcete pridať slovo do slovníka, kliknite naň pravým tlačidlom myši alebo na ňom stlačte Hľadať + Shift + zvýšenie hlasitosti Zvýšiť hlasitosť a vyberte Pridať do slovníka

Ak chcete pridať viacero slov do slovníka, postupujte nasledovne:

 1. Ak ste sa do Chromebooku ešte neprihlásili, urobte tak.
 2. Vpravo dole vyberte čas. Prípadne stlačte Alt + Shift + s.
 3. Vyberte Nastavenia .
 4. V sekcii Zariadenie vyberte položky Klávesnica a potom Zmeniť nastavenia jazyka a vstupu.
 5. Vyberte položku Kontrola pravopisu.
 6. Vyberte možnosť Vlastný pravopis.
 7. Zadajte slovo do poľa Pridať nové slovo a potom kliknite na možnosť Pridať slovo.
 8. Ak chcete slovo zo svojho slovníka odstrániť, vyberte vedľa neho X.
Automatické upravovanie slov

Ak chcete zapnúť automatické opravy alebo kontrolu pravopisu:

 1. Ak ste sa do Chromebooku ešte neprihlásili, urobte tak.
 2. Vpravo dole vyberte čas. Prípadne stlačte Alt + Shift + s.
 3. Vyberte Nastavenia .
 4. V sekcii Zariadenie vyberte položky Klávesnica a potom Zmeniť nastavenia jazyka a vstupu.
 5. Vyberte položku Metóda vstupu.
 6. Vedľa povolenej klávesnice vyberte položku Nová karta .
 7. Vedľa položky Automatické opravy vyberte požadovanú úroveň automatických opráv.
 8. Ak chcete pri zadávaní textu získať viac opráv, vyberte možnosť Agresívne.

Poznámka: Ak používate viacero jazykov klávesnice, automatické opravy budete musieť zapnúť pre každý z nich. Niektoré klávesnice nemajú funkciu automatických opráv.

Zobrazovanie navrhovaných slov pri písaní

Poznámka: Predpovede slov momentálne fungujú iba v Gmaile.

 1. Ak ste sa do Chromebooku ešte neprihlásili, urobte tak.
 2. Vpravo dole vyberte čas. Prípadne stlačte Alt + Shift + s.
 3. Vyberte Nastavenia .
 4. V sekcii Zariadenie vyberte položky Klávesnica a potom Zmeniť nastavenia jazyka a vstupu.
 5. Vyberte položku Metóda vstupu.
 6. Vedľa povolenej klávesnice vyberte položku Nová karta .
 7. Vedľa položky Automatické opravy vyberte Mierne alebo Agresívne.
 8. Začiarknite políčko Povoliť predvídanie ďalšieho slova.

Riešenie problémov s klávesnicou

Ak nefungujú klávesy hlasitosti alebo jasu, možno ste dosiahli dolný alebo horný limit daného nastavenia.

Ak nefungujú klávesy Späť alebo Vpred, overte, či sa rovnaké ikony vo webovom prehliadači nezobrazujú sivou farbou. Ak sa napríklad tlačidlo Späť na určitej webovej stránke zobrazuje sivo, prehliadač nemá k dispozícii stránku, na ktorú by sa mohol vrátiť.

Ak máte problémy s klávesnicou, vyskúšajte tieto kroky:

 1. Chromebook vypnite a potom opätovne zapnite.
 2. Použite klávesy počas prehliadania v režime pre hostí. Ak fungujú, odstráňte a opätovne pridajte v Chromebooku ten účet, v ktorom nastáva problém.
 3. Obnovte výrobné nastavenia hardvéru svojho Chromebook.
 4. Ak má problémy účet vlastníka, obnovte výrobné nastavenia Chromebooku.

Ak problémy pretrvávajú aj po vyskúšaní týchto krokov, kontaktujte výrobcu Chromebooku.

Ďalšie funkcie klávesnice