Používanie klávesnice Chromebooku

Klávesnica vášho Chromebooku funguje rovnako ako normálna klávesnica, zároveň sa však aj trocha odlišuje.

Jedinečné klávesy na klávesnici Chromebooku

Vaše jedinečné klávesy Chromebooku sa zvyčajne zobrazia v hornom riadku klávesnice zľava doprava.

 alebo   Kláves Hľadať alebo Spúšťač používajte na vyhľadávanie, zobrazovanie aplikácií a komunikáciu s Asistentom Google.
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu Caps Lock, stlačte Alt + Hľadať . Prípadne stlačte Alt + Spúšťač 
Prejsť na predchádzajúcu stránku 
Prejsť na nasledujúcu stránku 
Obnoviť aktuálnu stránku
Zobraziť stránku na celú obrazovku
Zobraziť všetky otvorené okná
Vytvoriť snímku obrazovky
Znížiť jas obrazovky
Zvýšiť jas obrazovky
 Zapnúť elektronickú zámku na ochranu súkromia
Znížiť jas podsvietenia klávesnice
Zvýšiť jas podsvietenia klávesnice
Prejsť na poslednú skladbu
Prehrať alebo pozastaviť
Preskočiť na ďalšiu skladbu
Vypnúť zvuk
Znížiť hlasitosť
Zvýšiť hlasitosť

Tip: Ak v Chromebooku používate klávesnicu pre Windows, kláves Windows, ktorý sa nachádza medzi Ctrl a Alt, funguje ako kláves Hľadať  alebo kláves Spúšťač .

Zmena nastavení klávesnice

Zmena spôsobu fungovania klávesov Ctrl, Alt, Hľadať a Spúšťač

Spôsob fungovania klávesa Hľadať alebo Spúšťač môžete napríklad zmeniť tak, aby fungoval ako kláves Caps Lock.

 1. Ak ste sa do Chromebooku ešte neprihlásili, urobte tak.
 2. Vpravo dole vyberte čas. Prípadne stlačte Alt + Shift + s.
 3. Vyberte Nastavenia .
 4. V časti Zariadenie vyberte položku Klávesnica.
 5. Použite ponuky na zmenu spôsobu fungovania klávesov.
Pridanie slov do slovníka

Pridanie slova do slovníka:

 1. Kliknite na dané slovo pravým tlačidlom myši.
  • Tip: Môžete tiež stlačiť Hľadať   + Shift + zvýšenie hlasitosti  . Prípadne stlačte Spúšťač  + Shift zvýšenie hlasitosti .
 2. Vyberte Pridať do slovníka

Pridanie viacerých slov do slovníka:

 1. Ak ste sa do Chromebooku ešte neprihlásili, urobte tak.
 2. Vpravo dole vyberte čas. Prípadne stlačte Alt + Shift + s.
 3. Vyberte Nastavenia .
 4. V sekcii Zariadenie vyberte možnosti Klávesnica a potom Zmeniť nastavenia jazyka a vstupu.
 5. V sekcii Metóda vstupu vyberte vedľa preferovanej klávesnice možnosť Nová karta .
  • Otvorí sa karta Nastavenia klávesnice. 
 6. Vľavo dole kliknite na tlačidlo Upraviť záznamy slovníka.
 7. Do poľa Pridať nové slovo zadajte slovo a vyberte Pridať slovo.
 8. Ak chcete slovo zo svojho slovníka odstrániť, vyberte vedľa neho X.
Automatické upravovanie slov

Ak chcete zapnúť automatické opravy alebo kontrolu pravopisu:

 1. Ak ste sa do Chromebooku ešte neprihlásili, urobte tak.
 2. Vpravo dole vyberte čas. Prípadne stlačte Alt + Shift + s.
 3. Vyberte Nastavenia .
 4. V sekcii Zariadenie vyberte položky Klávesnica a potom Zmeniť nastavenia jazyka a vstupu.
 5. Vyberte položku Metóda vstupu.
 6. Vedľa povolenej klávesnice vyberte položku Nová karta .
 7. Vedľa položky Automatické opravy vyberte požadovanú úroveň automatických opráv. Tip: Ak chcete zvýšiť úroveň opráv pri písaní, vyberte možnosť Vysoká.

Poznámka: Ak používate viac jazykov klávesnice, automatické opravy budete musieť zapnúť pre každý z nich. Niektoré klávesnice nemajú funkciu automatických opráv.

Zobrazovanie navrhovaných slov pri písaní

Dôležité: Predpovede slov momentálne fungujú iba v Gmaile.

 1. Ak ste sa do Chromebooku ešte neprihlásili, urobte tak.
 2. Vpravo dole vyberte čas. Prípadne stlačte Alt + Shift + s.
 3. Vyberte Nastavenia .
 4. V sekcii Zariadenie vyberte položky Klávesnica a potom Zmeniť nastavenia jazyka a vstupu.
 5. Vyberte položku Metóda vstupu.
 6. Vedľa povolenej klávesnice vyberte položku Nová karta .
 7. Vedľa položky Automatické opravy vyberte úroveň Stredná alebo Vysoká.
 8. Začiarknite políčko Povoliť predvídanie ďalšieho slova.

Pridanie emodži alebo vypnutie ich návrhov

Pri písaní určitých slov, napríklad „wow“ alebo „haha“, Chromebook navrhne emodži na zlepšenie textu. V osobných Chromebookoch sú návrhy emodži predvolene zapnuté.

Dôležité: Ak používate Chromebook, ktorý je nastavený a spravovaný školou, firmou alebo inou skupinou, návrhy emodži sú predvolene vypnuté.

Používanie návrhov emodži

 1. Návrh emodži sa môže zobraziť pri písaní správy na niektorých weboch alebo v aplikáciách (napríklad v službe Google Chat).
 2. Ak chcete prechádzať medzi jednotlivými emodži, na klávesnici stlačte šípku nahor alebo nadol.
 3. Emodži vyberiete stlačením klávesa Enter.
Tip: Ak používate režim tabletu, klávesnica na obrazovke Chromebooku navrhne emodži na paneli návrhov virtuálnej klávesnice.

Vypnutie návrhov emodži

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte Nastavenia .
 3. Na ľavom paneli vyberte Rozšírené a potom Jazyky a vstup.
 4. Vyberte Návrhy.
 5. Vypnite Návrhy emodži.

Používanie alebo vypnutie návrhov osobných údajov

Pridávanie návrhov osobných údajov

Pomocou návrhov môžete rýchlo pridať svoje osobné údaje, napríklad telefónne číslo alebo adresu.

 1. Type a key phrase, like "my phone number is" or "my address is." Your suggested info will appear.
 2. To add your personal info, select the suggestion. You can also press the Down arrow key + Enter.

Aktualizácia návrhov osobných údajov

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte Nastavenia .
 3. Na paneli vľavo vyberte Rozšírené a potom Jazyky a vstup.
 4. Vyberte Návrhy.
 5. Vyberte položku Správa osobných údajov.
 6. Vyberte niektorú možnosť:
  • Ak chcete pridať osobné kontaktné údaje, vedľa položky Adresy vyberte Pridať.
  • Ak chcete upraviť osobné kontaktné údaje, vyberte Viac  a potom Upraviť.
 7. V zobrazenom okne vyplňte preferované údaje.

Vypnutie návrhov osobných údajov

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte Nastavenia .
 3. Na paneli vľavo vyberte Rozšírené a potom Jazyky a vstup.
 4. Vyberte Návrhy.
 5. Vypnite Návrhy osobných údajov.

Riešenie problémov s klávesnicou

Ak nefungujú klávesy hlasitosti alebo jasu, možno ste dosiahli dolný alebo horný limit daného nastavenia.

Ak nefungujú klávesy Späť alebo Vpred, overte, či sa rovnaké ikony vo webovom prehliadači nezobrazujú sivou farbou. Ak sa napríklad tlačidlo Späť na určitej webovej stránke zobrazuje sivo, prehliadač nemá k dispozícii stránku, na ktorú by sa mohol vrátiť.

Ak máte iné problémy s klávesnicou, vyskúšajte tento postup:

 1. Vypnite Chromebook a potom ho znova zapnite. 
 2. Použite klávesy počas prehliadania v režime pre hostí. Ak fungujú, odstráňte a opäť pridajte v Chromebooku ten účet, v ktorom dochádza k problému.
 3. Obnovte výrobné nastavenia hardvéru svojho Chromebook.
 4. Ak má problémy účet vlastníka, obnovte výrobné nastavenia Chromebooku.

Ak problémy pretrvávajú aj po vyskúšaní týchto krokov, kontaktujte výrobcu Chromebooku.

Ďalšie funkcie klávesnice