Korzystanie z klawiatury Chromebooka

Klawiatura Chromebooka różni się kilkoma szczegółami od klawiatury standardowej.

Unikalne klawisze na klawiaturze Chromebooka

Twoje unikalne klawisze na Chromebooku są zwykle wyświetlane w górnym rzędzie klawiatury od lewej do prawej.

Wyszukaj w aplikacjach i w internecie
Aby włączyć lub wyłączyć Caps Lock, naciśnij Alt + Wyszukaj.
Poprzednia strona Przejdź do poprzedniej strony (F1)
Następna strona Przejdź do następnej strony (F2)
Odśwież Odśwież bieżącą stronę (F3)
Pełny ekran Przejdź w tryb pełnego ekranu (F4)
przełącz okno Pokaż wszystkie otwarte okna (F5)
Zmniejsz jasność Zmniejsz jasność ekranu (F6)
Zwiększ jasność Rozjaśnij ekran (F7)
Wycisz Wyłącz dźwięk (F8)
Zmniejsz głośność Zmniejsz głośność (F9)
Zwiększ głośność Zwiększ głośność (F10)

 

Uwaga: jeśli do obsługi Chromebooka używasz klawiatury Windows:

 • Klawisze F działają tak, jak opisano powyżej (czasami występują małe różnice).
 • Jako klawisz wyszukiwania działa klawisz Windows znajdujący się między klawiszami Ctrl i Alt.

Zmienianie ustawień klawiatury

Zmienianie działania klawiszy Ctrl, Alt i klawisza wyszukiwania

Możesz na przykład skonfigurować klawisz wyszukiwania tak, by działał jako Caps Lock.

 1. Zaloguj się na Chromebooku.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Możesz też nacisnąć Alt + Shift + S.
 3. Kliknij Ustawienia .
 4. W sekcji „Urządzenie” kliknij opcję Klawiatura.
 5. Korzystając z menu, zmień sposób działania klawiszy.
Dodawanie słów do słownika

Aby dodać słowo do słownika, kliknij je prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Wyszukaj + Shift + przycisk zwiększania głośności Zwiększ głośność i wybierz Dodaj do słownika

Aby dodać kilka słów do słownika:

 1. Zaloguj się na Chromebooku.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Możesz też nacisnąć Alt + Shift + S.
 3. Kliknij Ustawienia .
 4. W sekcji „Urządzenie” kliknij Klawiatura a potem Zmień język i ustawienia wprowadzania.
 5. Kliknij Sprawdzanie pisowni.
 6. Kliknij Niestandardowe sprawdzanie pisowni.
 7. Wpisz wyraz w polu „Dodaj nowe słowo”, a potem kliknij Dodaj słowo.
 8. Aby usunąć ze słownika jakieś słowo, kliknij przy nim X.
Automatyczne poprawianie słów

Aby włączyć autokorektę lub sprawdzanie pisowni:

 1. Zaloguj się na Chromebooku.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Możesz też nacisnąć Alt + Shift + S.
 3. Kliknij Ustawienia .
 4. W sekcji „Urządzenie” kliknij Klawiatura a potem Zmień język i ustawienia wprowadzania.
 5. Kliknij Sposób wprowadzania tekstu.
 6. Obok włączonej klawiatury kliknij Nowa karta .
 7. Obok opcji „Autokorekta” wybierz preferowany poziom automatycznego poprawiania słów.
  • Aby zwiększyć liczbę poprawek podczas pisania, wybierz Agresywne.

Uwaga: jeśli masz więcej niż jedną klawiaturę, autokorektę musisz włączyć dla każdej z nich. Niektóre klawiatury nie obsługują autokorekty.

Pokazywanie proponowanych słów podczas pisania

Uwaga: obecnie przewidywanie słów działa tylko w Gmailu.

 1. Zaloguj się na Chromebooku.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Możesz też nacisnąć Alt + Shift + S.
 3. Kliknij Ustawienia .
 4. W sekcji „Urządzenie” kliknij Klawiatura a potem Zmień język i ustawienia wprowadzania.
 5. Kliknij Sposób wprowadzania tekstu.
 6. Obok włączonej klawiatury kliknij Nowa karta .
 7. Obok „Autokorekta” wybierz Umiarkowana lub Agresywna.
 8. Zaznacz pole Włącz przewidywanie kolejnego słowa.

Rozwiązywanie problemów z klawiaturą

Jeśli po użyciu klawiszy sterowania głośnością lub jasnością nic się nie dzieje, być może dane ustawienie ma minimalną lub maksymalną wartość.

Jeśli nie działają przyciski wstecz lub dalej, sprawdź, czy odpowiadające im ikony nie są wyszarzone w oknie przeglądarki. Jeśli na przykład przycisk wstecz w przeglądarce jest wyszarzony, nie ma w niej strony, do której można się cofnąć.

Jeśli masz inne problemy z klawiaturą, wypróbuj te czynności:

 1. Wyłącz Chromebooka, a potem włącz go ponownie.
 2. Użyj klawiszy podczas korzystania z Chromebooka jako gość. Jeśli klawisze działają, usuń konto, z którym masz problem na Chromebooku, a potem dodaj je ponownie.
 3. Wykonaj twardy reset urządzenia Chromebook.
 4. Jeśli występują problemy na koncie właściciela, przywróć na Chromebooku ustawienia fabryczne.

Jeśli po wykonaniu tych czynności nadal masz problemy, skontaktuj się z producentem Chromebooka.

Inne funkcje klawiatury

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?