Bruk Chromebook-tastaturet

Chromebook-tastaturet ditt fungerer omtrent som vanlige tastaturer, men med noen forskjeller.

Unike taster på Chromebook-tastaturet

De unike Chromebook-tastene vises vanligvis på den øverste raden på tastaturet fra venstre mot høyre.

 eller   Bruk søketasten eller Appoversikt-tasten for å søke, vise appene dine og bruke Google-assistenten.
For å slå Caps Lock av eller på, trykk på Alt + søketasten . Eller trykk på Alt + Oppoversikt-tasten 
Gå til den forrige siden 
Gå til den neste siden 
Last inn den aktive siden på nytt
Vis siden din i fullskjerm
Vis alle de åpne vinduene
Ta en skjermdump
Reduser lysstyrken på skjermen
Øk lysstyrken på skjermen
 Slå på elektronisk personvernskjerm
Reduser lysstyrken på tastaturlyset
Øk lysstyrken på tastaturlyset
Spol tilbake til forrige spor
Spill av / sett på pause
Hopp til neste spor
Slå av lyden
Reduser volumet
Øk volumet

Tips: Hvis du bruker et Windows-tastatur med Chromebooken din, fungerer Windows-tasten mellom Ctrl og Alt på samme måte som søketasten eller Appoversikt-tasten .

Endre tastaturinnstillingene

Endre hvordan Ctrl, Alt og søketasten eller Appoversikt-tasten fungerer

Du kan for eksempel få søketasten eller Appoversikt-tasten til å fungere som Caps Lock-tasten.

 1. Logg på Chromebooken, hvis du ikke allerede har gjort det.
 2. Velg klokkeslettet nederst til høyre. Alternativt kan du trykke på Alt + Shift + S.
 3. Velg Innstillinger .
 4. Velg Tastatur i «Enhet»-delen.
 5. Bruk menyene til å endre hvordan tastene fungerer.
Legg til ord i ordlisten

Slik legger du til ord i ordlisten:

 1. Høyreklikk på ordet.
  • Tips: Du kan også trykke på søketasten   + Shift + Øk volumet  . Eller trykk på Appoversikt-tasten  + Shift Øk volumet .
 2. Velg Legg til i ordlisten

Sånn legger du til flere ord i ordlisten:

 1. Logg på Chromebooken hvis du ikke har gjort det allerede.
 2. Nederst til høyre velger du klokkeslettet. Alternativt kan du trykke på Alt + Shift + S.
 3. Velg Innstillinger .
 4. Under «Enhet» velger du Tastatur og så Endre språk og inndatainnstillinger.
 5. Under «Inndatametode», ved siden av det aktiverte tastaturet, velger du Ny fane .
  • En «Tastaturinnstillinger»-fane åpnes. 
 6. Nederst til venstre velger du knappen Endre ordlisteoppføringer.
 7. Skriv inn et ord i «Legg til et nytt ord»-feltet, og velg Legg til ord.
 8. For å slette et ord fra ordlisten, velg X ved siden av det.
Korriger ord automatisk

Sånn slår du på autokorrektur eller stavekontroll:

 1. Logg på Chromebooken hvis du ikke har gjort det allerede.
 2. Nederst til høyre velger du klokkeslettet. Alternativt kan du trykke på Alt + Shift + S.
 3. Velg Innstillinger .
 4. Under «Enhet» velger du Tastatur og så Endre språk og inndatainnstillinger.
 5. Velg Inndatametode.
 6. Ved siden av det aktiverte tastaturet velger du Ny fane .
 7. Velg et autokorrekturnivå ved siden av «Automatisk korrigering». Tips: For å få flere korrigeringer mens du skriver, velg Høy.

Viktig: Hvis du har mer enn ett tastaturspråk, må du slå på autokorrektur for hvert av dem. Noen tastaturer har ikke autokorrektur.

Se ordforslag mens du skriver

Viktig: Ordforslag fungerer foreløpig bare i Gmail.

 1. Logg på Chromebooken, hvis du ikke allerede har gjort det.
 2. Nederst til høyre velger du klokkeslettet. Alternativt kan du trykke på Alt + Shift + S.
 3. Velg Innstillinger .
 4. Under «Enhet» velger du Tastatur og så Endre språk og inndatainnstillinger.
 5. Velg Inndatametode.
 6. Ved siden av det aktiverte tastaturet velger du Ny fane .
 7. Velg Moderat eller Høy ved siden av «Automatisk korrigering».
 8. Merk av i boksen ved Slå på forslag til neste ord.

Legg til eller slå av emojiforslag

Når du skriver inn visse ord, for eksempel «wow» eller «haha», foreslår Chromebook emojier for å gjøre teksten bedre. På personlige Chromebook-enheter er emojiforslag påslått som standard.

Viktig: Hvis du bruker en Chromebook som er konfigurert og vedlikeholdt av en skole, bedrift eller annen gruppe, er emojiforslag slått av som standard.

Bruk emojiforslag

 1. Når du skriver meldinger på enkelte nettsteder eller i enkelte apper, for eksempel Google Chat, kan det vises emojiforslag.
 2. For å navigere i emojialternativene, trykk på Pil opp eller Pil ned på tastaturet.
 3. For å velge en emoji, trykk på Enter på tastaturet.
Tips: Når Chromebook er i nettbrettmodus, viser skjermtastaturet emojiforslag i forslagsfeltet for det virtuelle tastaturet.

Slå av emojiforslag

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Innstillinger .
 3. I panelet til venstre velger du Avansertog så Språk og inndata.
 4. Velg Forslag.
 5. Slå av Emojiforslag.

Slå på eller av forslag til personopplysninger

Legg til forslag til personopplysninger

Med forslag kan du raskt legge til personopplysninger, som telefonnummer eller adresse.

 1. Type a key phrase, like "my phone number is" or "my address is." Your suggested info will appear.
 2. To add your personal info, select the suggestion. You can also press the Down arrow key + Enter.

Oppdater forslagene til personopplysninger

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Innstillinger .
 3. I panelet til venstre velger du Avansert og så Språk og inndata.
 4. Velg Forslag.
 5. Velg Administrer personopplysninger.
 6. Velg et alternativ:
  • For å legge til den personlige kontaktinformasjonen din, velg Legg til ved siden av «Adresser».
  • For å endre den personlige kontaktinformasjonen din, velg Mer  og så Endre.
 7. Fyll ut de ønskede opplysningene i boksen som åpnes.

Slå av forslag til personopplysninger

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Innstillinger .
 3. I panelet til venstre velger du Avansert og så Språk og inndata.
 4. Velg Forslag.
 5. Slå av Forslag til personopplysninger.

Løs problemer med tastaturet

Hvis tastene for volum eller lysstyrke ikke fungerer, kan det hende du allerede er på den høyeste eller laveste innstillingen.

Hvis tastene for bakover eller fremover ikke fungerer, bør du sjekke om de samme ikonene i nettleservinduet er nedtonet. Hvis for eksempel tilbakeknappen på en nettside er nedtonet, har ikke nettleseren noen side å gå tilbake til.

Hvis du har andre problemer med tastaturet, kan du prøve disse trinnene:

 1. Slå Chromebooken av og på. 
 2. Bruk tastene mens du surfer som gjest. Hvis tastene fungerer, sletter du kontoen med problemet på Chromebooken og legger den til på nytt.
 3. Fullfør en kald omstart av Chromebook-maskinvaren.
 4. Hvis det er problemer med eierkontoen, må du tilbakestille Chromebooken til fabrikkstandard.

Hvis du fortsatt har problemer etter at du har prøvd fremgangsmåtene over, bør du kontakte produsenten av Chromebooken.

Få mest mulig ut av tastaturet ditt