Bruk Chromebook-tastaturet

Chromebook-tastaturet ditt fungerer omtrent som vanlige tastaturer, men med noen forskjeller.

Unike taster på Chromebook-tastaturet

De unike Chromebook-tastene vises vanligvis på den øverste raden på tastaturet fra venstre mot høyre.

eller Bruk søketasten eller Appoversikt-tasten for å søke, vise appene dine og bruke Google-assistenten.
For å slå Caps Lock av eller på, trykk på Alt + søketasten. Eller trykk på Alt + Oppoversikt-tasten
Gå til den forrige siden
Gå til den neste siden
Last inn den aktive siden på nytt
Vis siden din i fullskjerm
Vis alle de åpne vinduene
Ta en skjermdump
Reduser lysstyrken på skjermen
Øk lysstyrken på skjermen
Slå på elektronisk personvernskjerm
Reduser lysstyrken på tastaturlyset
Øk lysstyrken på tastaturlyset
Spol tilbake til forrige spor
Spill av / sett på pause
Hopp til neste spor
Slå av lyden
Reduser volumet
Øk volumet

Tips: Hvis du bruker et Windows-tastatur med Chromebooken din, fungerer Windows-tasten mellom Ctrl og Alt på samme måte som søketasten eller Appoversikt-tasten .

Endre tastaturinnstillingene

Endre hvordan Ctrl, Alt og søketasten eller Appoversikt-tasten fungerer

Du kan for eksempel få søketasten eller Appoversikt-tasten til å fungere som Caps Lock-tasten.

 1. Logg på Chromebooken, hvis du ikke allerede har gjort det.
 2. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 3. Velg Innstillinger .
 4. Velg Tastatur i «Enhet»-delen.
 5. Under «Innebygd tastatur» velger du Endre tilordning av tastaturtaster.
 6. For tastene som er oppført under «Endre tilordning av tastaturtaster», velger du handlingene du vil at de skal utføre.

Funksjonalitet for Alt + tast

Du kan etter egen preferanse konfigurere hvordan du høyreklikker med styreflaten og tastaturet. Innstillingen kan være enten Alt + klikk, søketasten + klikk eller avslått.

Du kan også konfigurere seks handlinger (Insert, Delete, Home, End, Page Up og Page Down) og velge hvilke taster som skal utføre disse handlingene.

Tips: Hvis hurtigtasten du bruker for å simulere høyreklikk eller en av de seks ovennevnte handlingene, er forskjellig fra hurtigtasten du har angitt for disse innstillingene, får du et varsel. Dette varselet viser at hurtigtasten er oppdatert fra den gamle hurtigtasten til den nye hurtigtasten, og har knappene «Endre hurtigtast» og «Finn ut mer».

Legg til ord i ordlisten

Slik legger du til ord i ordlisten:

 1. Høyreklikk på ordet.
  • Tips: Du kan også trykke på Søk + Shift + Øk volumet . Eller trykk på Appoversikt + Shift + Øk volumet .
 2. Velg Legg til i ordlisten.

Slik legger du til flere ord i ordlisten:

 1. Logg på Chromebooken hvis du ikke har gjort det allerede.
 2. Velg klokkeslettet nederst til høyre. Eller trykk på Alt + Shift + S.
 3. Velg Innstillinger .
 4. Under «Enhet» velger du Tastatur og så Endre språk og inndatainnstillinger.
 5. Under «Inndatametode», ved siden av det foretrukne tastaturet, velger du Ny fane .
  • En «Tastaturinnstillinger»-fane åpnes.
 6. Nederst til venstre velger du knappen Endre ordlisteoppføringer.
 7. Skriv inn et ord i «Legg til et nytt ord»-feltet, og velg deretter Legg til ord.
 8. For å slette et ord fra ordlisten, velg X ved siden av det.
Korriger ord automatisk

Autokorrektur er slått på som standard for skjermtastatur og latinske språk. Funksjonen kan brukes med både fysisk tastatur og skjermtastatur.

Hvis autokorrektur ikke er slått på, gjør du følgende:

 1. Logg på Chromebooken, hvis du ikke allerede har gjort det.
 2. Velg klokkeslettet nederst til høyre. Eller trykk på Alt + Shift + S.
 3. Velg Innstillinger . Du har to alternativer:
  • Under «Enhet» velger du Tastatur og så Endre inndatainnstillinger.
  • Under «Avansert» velger du Språk og inndata og så Inndata og tastaturer.
 4. Velg Inndatametode.
 5. Ved siden av det aktiverte tastaturet velger du høyrepilen .
 6. Slik slår du på autokorrektur:
  • For fysisk tastatur: Slå på Autokorrektur under «Fysisk tastatur».
  • For skjermtastatur: Slå på Autokorrektur under «Skjermtastatur».

Tips: Hvis du har mer enn ett tastaturspråk, må du slå på autokorrektur for hvert av dem. Noen tastaturer har ikke autokorrektur.

Slå av autokorrektur

Slik slår du av autokorrektur:

 1. Logg på Chromebooken, hvis du ikke allerede har gjort det.
 2. Velg klokkeslettet nederst til høyre. Eller trykk på Alt + Shift + S.
 3. Velg Innstillinger . Du har to alternativer:
  • Under «Enhet» velger du Tastatur og så Endre inndatainnstillinger.
  • Under «Avansert» velger du Språk og inndata og så Inndata og tastaturer.
 4. Velg Inndatametode.
 5. Ved siden av det aktiverte tastaturet velger du høyrepilen .
 6. Slik slår du av autokorrektur:
  • For fysisk tastatur: Slå av Autokorrektur under «Fysisk tastatur».
  • For skjermtastatur: Slå av Autokorrektur under «Skjermtastatur».
Se ordforslag mens du skriver

Viktig: Ordforslag fungerer foreløpig bare i Gmail.

 1. Logg på Chromebooken, hvis du ikke allerede har gjort det.
 2. Velg klokkeslettet nederst til høyre. Eller trykk på Alt + Shift + S.
 3. Velg Innstillinger .
 4. Under «Enhet» velger du Tastatur og så Endre språk og inndatainnstillinger.
 5. Velg Inndatametode.
 6. Ved siden av det aktiverte tastaturet velger du Ny fane .
 7. Velg Moderat eller Høy ved siden av «Automatisk korrigering».
 8. Merk av i boksen ved Slå på forslag til neste ord.

Legg til eller slå av emojiforslag

Når du skriver inn visse ord, for eksempel «wow» eller «haha», foreslår Chromebook emojier for å gjøre teksten bedre. På personlige Chromebook-enheter er emojiforslag påslått som standard.

Viktig: Hvis du bruker en Chromebook som er konfigurert og vedlikeholdt av en skole, bedrift eller annen gruppe, er emojiforslag slått av som standard.

Bruk emojiforslag

 1. Når du skriver meldinger på enkelte nettsteder eller i enkelte apper, for eksempel Google Chat, kan det vises emojiforslag.
 2. For å navigere i emojialternativene, trykk på Pil opp eller Pil ned på tastaturet.
 3. For å velge en emoji, trykk på Enter på tastaturet.
Tips: Når Chromebook er i nettbrettmodus, viser skjermtastaturet emojiforslag i forslagsfeltet for det virtuelle tastaturet.

Slå av emojiforslag

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Innstillinger .
 3. I panelet til venstre velger du Avansertog så Språk og inndata.
 4. Velg Forslag.
 5. Slå av Emojiforslag.

Slå på eller av forslag til personopplysninger

Legg til forslag til personopplysninger

Med forslag kan du raskt legge til personopplysninger, som telefonnummer eller adresse.

 1. Type a key phrase, like "my phone number is" or "my address is." Your suggested info will appear.
 2. To add your personal info, select the suggestion. You can also press the Down arrow key + Enter.

Oppdater forslagene til personopplysninger

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Innstillinger .
 3. I panelet til venstre velger du Avansert og så Språk og inndata.
 4. Velg Forslag.
 5. Velg Administrer personopplysninger.
 6. Velg et alternativ:
  • For å legge til den personlige kontaktinformasjonen din, velg Legg til ved siden av «Adresser».
  • For å endre den personlige kontaktinformasjonen din, velg Mer  og så Endre.
 7. Fyll ut de ønskede opplysningene i boksen som åpnes.

Slå av forslag til personopplysninger

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Innstillinger .
 3. I panelet til venstre velger du Avansert og så Språk og inndata.
 4. Velg Forslag.
 5. Slå av Forslag til personopplysninger.
Endre fargen på RGB-tastaturet

For å tilpasse gamingopplevelsen kan du velge fargene på tastaturets baklys.

Illustrasjon av tastaturets baklys

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Innstillinger .
 3. Velg Angi bakgrunn og stil i «Personlig tilpasning»-delen.
 4. Velg en egendefinert farge nederst under «Tastaturets baklys».

Tips: Standardtastaturfargen er basert på den nåværende bakgrunnen din.

Løs problemer med tastaturet

Hvis tastene for volum eller lysstyrke ikke fungerer, kan det hende du allerede er på den høyeste eller laveste innstillingen.

Hvis tastene for tilbake eller frem ikke virker, bør du sjekke om de samme ikonene i en nettleser er grå. Hvis for eksempel tilbakeknappen på en nettside er grå, har ikke nettleseren noen side å gå tilbake til.

Hvis du har andre problemer med tastaturet, kan du prøve disse trinnene:

 1. Slå Chromebooken av og deretter på igjen.
 2. Bruk tastene mens du surfer som gjest. Hvis tastene fungerer, sletter du kontoen med problemet på Chromebooken og legger den til på nytt.
 3. Fullfør en kald omstart av Chromebook-maskinvaren.
 4. Hvis det er problemer med eierkontoen, må du tilbakestille Chromebooken til fabrikkstandard.

Hvis du fortsatt har problemer etter at du har prøvd fremgangsmåtene over, bør du kontakte produsenten av Chromebooken.

Feilsøk problemer med tastaturet

 1. Åpne Innstillinger på datamaskinen.
 2. Skriv inn diagnostikk i søkefeltet.
 3. Gå til rullegardinmenyen og velg Diagnostikk og så Inndata og så Det interne tastaturet ,
 4. Velg Test.
 5. Følg veiledningen på skjermen.

Tips:

 • Pass på at du holder deg i det samme vinduet mens du tester. Hvis du går ut av vinduet, får du meldingen «Tastene testes ikke når du bruker andre vinduer». Testen kan ikke fortsette før du går tilbake igjen.
 • Hvis du fortsatt har problemer, kan du kontakte produsenten av Chromebooken.

Få mest mulig ut av tastaturet ditt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
2028695907171779836
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
208