Χρήση του πληκτρολογίου του Chromebook

Το πληκτρολόγιο του Chromebook λειτουργεί όπως ένα κανονικό πληκτρολόγιο με ορισμένες διαφορές.

Μοναδικά πλήκτρα στο πληκτρολόγιο του Chromebook

Τα μοναδικά πλήκτρα στο Chromebook εμφανίζονται συνήθως στην επάνω σειρά του πληκτρολογίου σας από τα αριστερά προς τα δεξιά.

ή Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αναζήτησης ή το πλήκτρο της Λειτουργίας εκκίνησης εφαρμογών για να κάνετε αναζήτηση, να προβάλετε τις εφαρμογές σας ή να αλληλεπιδράσετε με τον Βοηθό Google.
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Caps Lock, πατήστε Alt + Αναζήτηση . Εναλλακτικά, πατήστε Alt + Λειτουργία εκκίνησης εφαρμογών .
Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα
Μετάβαση στην επόμενη σελίδα
Ανανέωση της τρέχουσας σελίδας
Ανάπτυξη της σελίδας σε ολόκληρη την οθόνη
Εμφάνιση όλων των ανοικτών παραθύρων
Λήψη στιγμιότυπου οθόνης
Μείωση της φωτεινότητας της οθόνης
Αύξηση της φωτεινότητας της οθόνης
Ενεργοποίηση οθόνης ηλεκτρονικού απορρήτου
Μείωση φωτεινότητας οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου
Αύξηση φωτεινότητας οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου
Επιστροφή στο τελευταίο κομμάτι
Αναπαραγωγή / Παύση
Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι
Απενεργοποίηση ήχου
Μείωση έντασης ήχου
Αύξηση έντασης ήχου

Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε ένα πληκτρολόγιο Windows με το Chromebook, το πλήκτρο Windows ανάμεσα στα πλήκτρα Ctrl και Alt λειτουργεί όπως το πλήκτρο αναζήτησης ή το πλήκτρο Λειτουργίας εκκίνησης εφαρμογών .

Αλλαγή ρυθμίσεων πληκτρολογίου

Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των πλήκτρων Ctrl, Alt και Αναζήτηση ή Λειτουργία εκκίνησης εφαρμογών

Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε το πλήκτρο Αναζήτηση ή Λειτουργίας εκκίνησης εφαρμογών να λειτουργεί όπως το πλήκτρο Caps Lock.

 1. Εάν δεν έχετε συνδεθεί ήδη στο Chromebook, συνδεθείτε τώρα.
 2. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα.
 3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 4. Στην ενότητα Συσκευή, επιλέξτε Πληκτρολόγιο.
 5. Στην ενότητα Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο, επιλέξτε Εκ νέου αντιστοίχιση πλήκτρων πληκτρολογίου.
 6. Για τα πλήκτρα που αναφέρονται στην ενότητα Εκ νέου αντιστοίχιση πλήκτρων πληκτρολογίου, επιλέξτε μια ενέργεια που θέλετε να εκτελούν.

Συμπεριφορά συνδυασμού Alt + πλήκτρο

Μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα κάνετε δεξί κλικ με την επιφάνεια αφής και το πληκτρολόγιο με βάση τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να επιλέξετε alt + κλικ, πλήκτρο αναζήτησης + κλικ ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε 6 ενέργειες (Insert, Delete, Home, End, Page up, Page Down) και να επιλέξετε το σύνολο πλήκτρων που θα τις εκτελούν.

Συμβουλή: Αν η συντόμευση που χρησιμοποιείτε για την προσομοίωση μιας ενέργειας δεξιού κλικ ή των παραπάνω 6 πλήκτρων είναι διαφορετική από την τρέχουσα συντόμευση για αυτές τις ρυθμίσεις, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση. Η συγκεκριμένη ειδοποίηση δείχνει ότι η συντόμευση πληκτρολογίου άλλαξε στη νέα συντόμευση από την προηγούμενη συντόμευση και εμφανίζει τα κουμπιά Επεξεργασία συντόμευσης και Μάθετε περισσότερα.

Προσθήκη λέξεων στο λεξικό σας

Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό σας:

 1. Κάντε δεξί κλικ στη λέξη.
  • Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να πατήσετε Αναζήτηση + Shift + Αύξηση έντασης ήχου . Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε Λειτουργία εκκίνησης εφαρμογών + Shift + Αύξηση έντασης ήχου .
 2. Επιλέξτε Προσθήκη στο λεξικό.

Για να προσθέσετε πολλές λέξεις στο λεξικό σας:

 1. Εάν δεν έχετε συνδεθεί ήδη στο Chromebook, συνδεθείτε τώρα.
 2. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα.
  • Εναλλακτικά, πατήστε Alt + Shift + s.
 3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 4. Στην ενότητα Συσκευή, επιλέξτε Πληκτρολόγιο και μετά Ρυθμίσεις εισαγωγής.
 5. Επιλέξτε το ενεργοποιημένο πληκτρολόγιο.
 6. Στο κάτω μέρος, επιλέξτε την Επεξεργασία καταχωρίσεων λεξικού.
 7. Πληκτρολογήστε μια λέξη στο πεδίο Προσθήκη νέας λέξης.
 8. Επιλέξτε Προσθήκη λέξης.
 9. Για να διαγράψετε μια λέξη από το λεξικό σας, δίπλα στη λέξη, επιλέξτε X.
Αυτόματη διόρθωση λέξεων

Η αυτόματη διόρθωση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για πληκτρολόγια οθόνης και γλώσσες με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με φυσικά πληκτρολόγια όσο και με πληκτρολόγια οθόνης.

Αν η αυτόματη διόρθωση δεν είναι ενεργοποιημένη:

 1. Εάν δεν έχετε συνδεθεί ήδη στο Chromebook, συνδεθείτε τώρα.
 2. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα.
  • Εναλλακτικά, πατήστε Alt + Shift + s.
 3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 4. Στην ενότητα Συσκευή, επιλέξτε Πληκτρολόγιο και μετά Ρυθμίσεις εισαγωγής.
 5. Επιλέξτε Μέθοδος εισαγωγής.
 6. Δίπλα στο ενεργοποιημένο πληκτρολόγιό σας, επιλέξτε το δεξί βέλος .
 7. Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διόρθωση:
  • Για φυσικά πληκτρολόγια: Στην ενότητα Φυσικό πληκτρολόγιο, ενεργοποιήστε την Αυτόματη διόρθωση.
  • Για πληκτρολόγια οθόνης: Στην ενότητα Πληκτρολόγιο οθόνης, ενεργοποιήστε την Αυτόματη διόρθωση.

Συμβουλή: Εάν έχετε περισσότερες από μία γλώσσες πληκτρολογίου, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διόρθωση για καθεμία από αυτές. Ορισμένα πληκτρολόγια δεν υποστηρίζουν αυτόματη διόρθωση.

Απενεργοποίηση αυτόματης διόρθωσης

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη διόρθωση:

 1. Εάν δεν έχετε συνδεθεί ήδη στο Chromebook, συνδεθείτε τώρα.
 2. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα.
  • Εναλλακτικά, πατήστε Alt + Shift + s.
 3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 4. Στην ενότητα Συσκευή, επιλέξτε Πληκτρολόγιο και μετά Ρυθμίσεις εισαγωγής.
 5. Επιλέξτε Μέθοδος εισαγωγής.
 6. Δίπλα στο ενεργοποιημένο πληκτρολόγιό σας, επιλέξτε το δεξί βέλος .
 7. Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη διόρθωση:
  • Για φυσικά πληκτρολόγια: Στην ενότητα Φυσικό πληκτρολόγιο, απενεργοποιήστε την Αυτόματη διόρθωση.
  • Για πληκτρολόγια οθόνης: Στην ενότητα Πληκτρολόγιο οθόνης, απενεργοποιήστε την Αυτόματη διόρθωση.
Εμφάνιση προτεινόμενων λέξεων καθώς πληκτρολογείτε

Σημαντικό: Προς το παρόν, η πρόβλεψη λέξεων λειτουργεί μόνο στο Gmail.

 1. Εάν δεν έχετε συνδεθεί ήδη στο Chromebook, συνδεθείτε τώρα.
 2. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα.
  • Εναλλακτικά, πατήστε Alt + Shift + s.
 3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 4. Στην ενότητα Συσκευή, επιλέξτε Πληκτρολόγιο και μετά Ρυθμίσεις εισαγωγής.
 5. Επιλέξτε το ενεργοποιημένο πληκτρολόγιο.
 6. Ενεργοποιήστε την Αυτόματη διόρθωση.
 7. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην Ενεργοποίηση πρόβλεψης επόμενης λέξης.

Προσθήκη ή απενεργοποίηση προτάσεων emoji

Όταν πληκτρολογείτε συγκεκριμένες λέξεις, όπως "wow" ή "haha", το Chromebook θα προτείνει emoji για τη βελτίωση του κειμένου σας. Σε προσωπικά Chromebook, οι προτάσεις emoji είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή.

Σημαντικό: Εάν χρησιμοποιείτε ένα Chromebook που έχει ρυθμιστεί και διατηρείται από κάποιο σχολείο, εταιρεία ή άλλη ομάδα, οι προτάσεις emoji είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή.

Εφαρμογή προτάσεων emoji

 1. Όταν πληκτρολογείτε ένα μήνυμα σε ορισμένους ιστοτόπους ή εφαρμογές, όπως το Google Chat, ενδέχεται να εμφανιστεί μια πρόταση emoji.
 2. Για να πλοηγηθείτε στις επιλογές emoji, στο πληκτρολόγιό σας, πατήστε το επάνω βέλος ή το κάτω βέλος.
 3. Για να επιλέξετε ένα emoji, στο πληκτρολόγιό σας, πατήστε Enter.
Συμβουλή: Εάν βρίσκεστε σε λειτουργία tablet, το πληκτρολόγιο οθόνης του Chromebook θα προτείνει emoji στη γραμμή προτάσεων του εικονικού πληκτρολογίου.

Απενεργοποίηση προτάσεων emoji

 1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 3. Στην ενότητα Συσκευή, επιλέξτε Πληκτρολόγιο και μετά Ρυθμίσεις εισαγωγής.
 4. Στην ενότητα Προτάσεις, απενεργοποιήστε τις Προτάσεις emoji.
Αλλαγή χρώματος πληκτρολογίου RGB

Για να εξατομικεύσετε την εμπειρία gaming, μπορείτε να επιλέξετε τα χρώματα του οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου σας.

Εικόνα οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου

 1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 3. Στην ενότητα Ταπετσαρία και στιλ, επιλέξτε Ρύθμιση ταπετσαρίας και στιλ.
 4. Στο κάτω μέρος, στην ενότητα Οπίσθιος φωτισμός πληκτρολογίου, επιλέξτε το προσαρμοσμένο χρώμα σας.

Συμβουλή: Το προεπιλεγμένο χρώμα του πληκτρολογίου βασίζεται στην τρέχουσα ταπετσαρία σας.

Διόρθωση προβλημάτων που σχετίζονται με το πληκτρολόγιό σας

Αν τα πλήκτρα έντασης ήχου ή φωτεινότητας δεν λειτουργούν, ενδέχεται να έχετε ορίσει ήδη το ανώτατο ή το κατώτατο όριο για την εν λόγω ρύθμιση.

Αν τα κουμπιά πίσω ή μπροστά δεν λειτουργούν, ελέγξτε αν τα ίδια εικονίδια είναι γκριζαρισμένα σε κάποιο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Για παράδειγμα, εάν το κουμπί επιστροφής σε μια ιστοσελίδα είναι γκρι, το πρόγραμμα περιήγησης δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη κάποιας σελίδας για επιστροφή προς τα πίσω.

Εάν αντιμετωπίζετε άλλα προβλήματα με το πληκτρολόγιό σας, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα:

 1. Απενεργοποιήστε το Chromebook και κατόπιν ενεργοποιήστε το ξανα.
 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ενώ περιηγείστε ως επισκέπτης. Εάν τα πλήκτρα λειτουργούν, διαγράψτε τον λογαριασμό που αντιμετωπίζει το πρόβλημα στο Chromebook και κατόπιν προσθέστε τον ξανά.
 3. Ολοκληρώστε μια επαναφορά μέσω υλικού στον εξοπλισμό σας Chromebook.
 4. Εάν ο λογαριασμός κατόχου αντιμετωπίζει προβλήματα, εκτελέστε μια επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων στο Chromebook.

Εάν δοκιμάσετε αυτά τα βήματα και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του Chromebook.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με το πληκτρολόγιο

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις .
 2. Επιλέξτε Σχετικά με το ChromeOS και μετά Διαγνωστικά στοιχεία.

Συμβουλές:

 • Φροντίστε να παραμείνετε στο ίδιο παράθυρο κατά τη δοκιμή. Εάν αποχωρήσετε από το παράθυρο, θα εμφανιστεί το μήνυμα Η δοκιμή των πλήκτρων δεν πραγματοποιείται όταν χρησιμοποιείτε άλλο παράθυρο. Δεν είναι δυνατή η συνέχεια της δοκιμής μέχρι να επιστρέψετε.
 • Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του Chromebook.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού