Tiện ích thay đổi các tùy chọn cài đặt của bạn

Bài viết này chỉ áp dụng với Chrome dành cho Windows và máy Mac.

Khi bạn cho phép, các tiện ích mà bạn cài đặt từ Cửa hàng Chrome trực tuyến có thể thay đổi các tùy chọn cài đặt của Chrome. Hầu hết các thay đổi đều cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn và giúp việc sử dụng tiện ích trở nên dễ dàng hơn. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến các tùy chọn cài đặt như trang chủ, trang thẻ mới, công cụ tìm kiếm hoặc trang bắt đầu của bạn.

Mẹo: Trước khi bạn cài đặt một tiện ích, hãy kiểm tra xem tiện ích đó sẽ thay đổi những tùy chọn cài đặt nào của Chrome. Nếu tiện ích thay đổi trang thẻ mới và công cụ tìm kiếm mặc định, thì bạn sẽ được yêu cầu xác nhận rằng bạn đã cố ý thay đổi công cụ tìm kiếm.

Chuyển các tùy chọn cài đặt về trạng thái bình thường

Nếu bạn không muốn các tùy chọn cài đặt bị thay đổi, hãy gỡ cài đặt hoặc tắt tiện ích đó. Nếu không cho phép thay đổi các tùy chọn cài đặt, thì bạn sẽ không thể sử dụng tiện ích.

Khi bạn xóa tiện ích, các tùy chọn cài đặt của bạn sẽ trở lại trạng thái trước khi bạn cài đặt tiện ích đó.

  1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Công cụ khác sau đó Tiện ích.
  3. Trên tiện ích bạn muốn xóa, hãy nhấp vào Xóa.
  4. Xác nhận bằng cách nhấp vào Xóa.

Xem các tùy chọn cài đặt mà tiện ích đã thay đổi

  1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
  3. Tìm hộp hình chữ nhật có dòng chữ "Tiện ích [tên tiện ích] đang kiểm soát tùy chọn cài đặt này".
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
false
false