Download en fil

Du kan gemme en fil eller et billede på din computer eller enhed ved at downloade filen eller billedet. Filen gemmes på standardplaceringen for downloads.

 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din iPhone eller iPad.
 2. Gå til siden med den fil, du vil downloade.
 3. Tryk på den fil, du vil downloade.
 4. Tryk på Åbn i….
  • Hvis du ikke kan finde "Åbn i...", skal du trykke på Download efterfulgt af Åbn i….
  • Når du trykker på "Åbn i…", downloades din fil automatisk til en midlertidig mappe. Når du lukker Chrome-vinduet, slettes filerne fra den midlertidige mappe.
 5. Vælg den placering eller app, som du vil downloade filen til.
Tip! Hvis du vil annullere en igangværende download, skal du trykke på Annuller Annuller.

Gem eller kopiér et billede

 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din iPhone eller iPad.
 2. Gå til siden med det billede, du vil gemme.
 3. Hold fingeren nede på billedet.
 4. Gem eller kopiér billedet i den menu, der vises:
  • Gem: Tryk på Gem billede.
  • Kopiér: Tryk på Kopiér billede.

Find downloadede filer

 1. Åbn Chrome Chrome på din iPhone eller iPad.
 2. Nederst til højre skal du trykke på Mere Mere efterfulgt af Downloads.
 3. Du kan få adgang til en fil ved at holde filnavnet nede. Du kan kopiere, dele eller fjerne den downloadede fil.