Download en fil

Du kan gemme en fil eller et billede på din computer eller enhed ved at downloade filen eller billedet. Filen gemmes på standardplaceringen for downloads.

 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Gå til den webside, du vil downloade en fil fra.
 3. Hold det, du vil downloade, nede, og tryk derefter på Download link eller Download billede.
 4. I forbindelse med visse video- og lydfiler skal du trykke på Download Download.

Hvis du vil se alle de filer, du har downloadet på enheden, kan du åbne appen Downloads. Få flere oplysninger om, hvordan du administrerer downloadede filer.

Hvis du vil downloade en app, kan du se, hvordan du finder og downloader apps i Google Play.

Sæt en download på pause, eller annuller den

 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Øverst til højre skal du trykke på Mere Mere og derefter Downloads.
  • Stryg opad på adresselinjen, hvis den er i bunden. Tryk på Downloads Download.
 3. Ud for den fil, der downloades, skal du trykke på Sæt på PauseSæt på pause eller Annuller Annuller.

Del downloadede filer

 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Øverst til højre skal du trykke på Mere Mere og derefter Downloads.
  • Stryg opad på adresselinjen, hvis den er i bunden. Tryk på Downloads Download.
 3. Hvis du vil dele en fil, skal du trykke på Mere Mere og derefter Del. Hvis du vil dele mere end én fil, skal du holde de filer, du vil dele, nede og derefter trykke på Del Del.

Slet downloadede filer

 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Øverst til højre skal du trykke på Mere Mere og derefter Downloads.
  • Stryg opad på adresselinjen, hvis den er i bunden. Tryk på Downloads Download.
 3. Hvis du vil slette en fil, skal du trykke på Mere Mere og derefter Slet.
  • Hvis du vil slette mere end én fil, skal du holde de filer, du vil slette, nede og derefter trykke på Slet Slet.

Omdøb downloadede filer

 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Øverst til højre skal du trykke på Mere Mere og derefter Downloads.
  • Stryg opad på adresselinjen, hvis den er i bunden. Tryk på Downloads Download.
 3. Du omdøber en fil ved at trykke på Mere Mere og derefter Omdøb.
 4. Angiv dit nye filnavn.