Emitiranje Chromeove kartice na televizoru

Pomoću Chromecast uređaja možete prikazati Chromeovu karticu ili zaslon uređaja na televizoru.

Možete prikazati većinu web-sadržaja. Neki dodaci neće funkcionirati, na primjer Silverlight, QuickTime i VLC.

Da biste prikazali sadržaj Chromea na televizoru, potrebno vam je sljedeće:

Emitiranje kartice iz Chromea

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Emitiranje.
 3. Odaberite Chromecast uređaj na kojem želite gledati sadržaj.
  • Ako već upotrebljavate Chromecast, vaš će sadržaj zamijeniti ono što se prikazuje na televizoru.
 4. Kada završite, desno od adresne trake kliknite Emitiranje Emitiranje a zatim Zaustavi.

Što ćete vidjeti u Chromeu

 • Kada se kartica prikazuje na televizoru, vidjet ćete Zaslon Zaslon.
 • Desno od adresne trake, pored proširenja, vidjet ćete Aktivno emitiranje Active cast extension.

Da biste upotrebljavali prečac u Chromeu, dodajte gumb Emitiraj.

Emitiranje videozapisa i medija

 1. Na videozapisu ili mediju koji gledate kliknite Emitiranje Emitiranje.
 2. Videozapis ili slike vidjet ćete na računalu i televizoru, no zvuk će se čuti samo na televizoru. Zvuk drugih kartica i aplikacija i dalje će se emitirati na računalu.

Emitiranje sadržaja računalnog zaslona

Možete emitirati cijeli zaslon računala pomoću Chromea na Mac, Windows i Chromebook računalima.

Napomena: da biste čuli zvuk na televizoru, koristite se Windows računalom.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Emitiranje.
 3. Pri vrhu, pored stavke "Emitiranje na uređaju", kliknite donju strelicu Strelica dolje.
 4. Kliknite Emitiraj radnu površinu.
 5. Odaberite Chromecast uređaj na kojem želite gledati sadržaj.

Emitiranje glazbe i videozapisa s računala

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatimEmitiranje.
 3. Pri vrhu, pored stavke "Emitiranje na uređaju", kliknite donju strelicu Strelica dolje.
 4. Ispod stavke "Strujanje video ili audiodatoteke" kliknite Emitiraj datoteku.
 5. Odaberite datoteku.
 6. Odaberite Chromecast uređaj na kojem želite reproducirati datoteku.

Povezani članci