Brug faner i Chrome

Du kan åbne så mange faner, du vil, i Chrome. Du kan også se alle dine faner og skifte mellem dem. Når du åbner en ny fane, vises siden Ny Fane med tilpassede indstillinger, der er baseret på din browserhistorik.

Du kan tilpasse indholdet på siden Ny fane på følgende måder:

 • Forskellige temaer
 • Din kurv
 • Kortet "Opskrifter"
Se, hvordan du tilpasser siden Ny fane.

Få flere oplysninger om, hvordan du administrerer foreslåede artikler.

Brug faner i Chrome

Åbn en ny fane
 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din iPhone eller iPad.
 2. Tryk på Mere Mere efterfulgt af Ny fane .

Åbn en inaktiv fane

Hvis du har faner, der ikke er blevet brugt i et stykke tid, flyttes de til sektionen Inaktive faner.

Sådan administrerer du dine inaktive faner:

 1. Åbn Chrome Chrome på din iPhone.
 2. Tryk på Skift fane Skift faner efterfulgt af Inaktive faner
  • Sektionen Inaktive faner er kun tilgængelig, hvis du har nogen inaktive faner.
 3. Klik på den fane, du vil åbne.

Tips! 

 • Inaktive faner sorteres fra nyeste til ældste.
 • Når en fane igen bliver aktiv, opdateres antallet af aktive faner.
 • Du kan ikke omarrangere faner i sektionen for inaktive faner.
 • Du finder inaktive faner øverst i Faneskift.
Luk faner på iPhone

Luk en fane

 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din iPhone.
 2. Tryk på Skift fane Skift faner nederst på skærmen.
 3. Tryk på Luk Luk øverst til højre på den fane, du vil lukke.

Luk alle faner

 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din iPhone.
 2. Tryk på Skift fane Skift faner nederst på skærmen.
 3. Tryk på Luk alle nederst til venstre.
Luk faner på en iPad
 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din iPad.
 2. Tryk på Luk Luk øverst til højre på en fane, du vil lukke.

Luk alle inaktive faner

Luk inaktive faner

 1. Åbn Chrome Chrome på din iPhone.
 2. Tryk på Skift fane Skift faner efterfulgt af Inaktive faner.
 3. Nederst på skærmen skal du trykke på Luk alle inaktive efterfulgt af Luk alle.
  • Tryk på Fortryd nederst til venstre for at genåbne de faner, du har lukket.

Administrer inaktive faner

 1. Åbn Chrome Chrome på din iPhone.
 2. Tryk på Mere Mere efterfulgt af Indstillinger Indstillinger.
 3. Tryk på Faner efterfulgt af Skjul inaktive faner.
 4. Vælg det tidsrum, hvor du vil skjule inaktive faner.
  • Du kan deaktivere denne funktion ved at vælge Skjul ikke.
Fastgør en fane

Du kan fastgøre dine foretrukne websites, så du nemt kan få adgang til dem senere. Sådan fastgør du websites, du besøger i Chrome:

 1. Åbn Chrome Chrome på din iPhone.
 2. Tryk på Skift fane Skift faner.
 3. Hold fingeren på fanen for at vælge den fane, du vil fastgøre.
 4. Vælg Fastgør fane Pin.
 5. Når du åbner Faneskift, kan du finde den fastgjorte fane nederst på skærmen.
Tip! Når en fane er fastgjort, vises den ikke blandt de valgbare faner i Faneskift.

Træk for at fastgøre en fane

Du kan trække for at fastgøre faner blandt de valgbare faner i Faneskift.

 1. Åbn Chrome Chrome på din iPhone.
 2. Tryk på Skift fane Skift faner.
 3. Hold fingeren nede på den fane, du vil trække, for at vælge den.
 4. Træk fanen mod bunden af skærmen.
 5. Slip fanen:
  • Ud for andre fastgjorte faner i det blå felt.
  • Øverst o teksten skal du "Træk for at fastgøre fanen".
Frigør en fane

Når du frigør en fane, vises den ikke blandt dine fastgjorte faner i Faneskift.

 1. Åbn Chrome Chrome på din iPhone.
 2. Tryk på Skift fane Skift faner.
 3. Find de fastgjorte faner nederst på skærmen.
 4. Hold fingeren nede for at vælge den fane, du vil frigøre.
 5. Vælg Frigør fane Unpin.

Tip! Dine frigjorte faner vises i gruppen med valgbare faner på Faneskift.

Træk for at frigøre faner

 1. Åbn Chrome Chrome på din iPhone.
 2. Tryk på Skift fane Skift faner.
 3. Hold fingeren nede på den fane, du vil trække, for at vælge den.
 4. Træk fanen mod toppen af skærmen.
 5. Slip fanen ud for en eksisterende fane.
Luk fastgjorte faner

Når du frigør en fane, vises den som en fane, der kan vælges, i Faneskift. Hvis du vil fjerne fanen fra Faneskift, kan du lukke den.

 1. Åbn Chrome Chrome på din iPhone.
 2. Tryk på Skift fane Skift faner.
 3. Find de nuværende fastgjorte faner nederst på skærmen.
 4. Hold fingeren på fanen for at vælge den fane, du vil lukke.
 5. Vælg Luk fane Luk.
Skift fane på iPhone
 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din iPhone.
 2. Tryk på Skift fane Skift faner nederst på skærmen.
 3. Tryk på den fane, du vil skifte til.
Skift mellem faner på en iPad
 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din iPad.
 2. Tryk på den fane, du vil skifte til.

Du kan også: 

 • Stryge til venstre eller højre øverst på skærmen for at skifte fane. 
 • Vælge Faneskift Skift faner for at finde alle faner og skifte mellem dem.

Omarranger faner

 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din iPad.
 2. Tryk på den fane, du vil flytte, og hold fingeren nede.
 3. Træk fanen hen til en anden placering.
Søg i åbne faner
Du kan søge efter bestemte ord på dine åbne faner.
 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din iPhone eller iPad.
 2. Tryk på Skift fane Skift faner nederst på skærmen.
 3. Tryk på Søg Søg øverst til venstre.
 4. Angiv relaterede søgeord for at finde den fane, du vil se.
Tip! Din søgning omfatter også resultater fra andre synkroniserede enheder. Se, hvordan du synkroniserer dine enheder.
Del og gem faner i Chrome
Når du åbner én eller flere faner, kan du dele dem, gemme dem som bogmærker eller føje dem til din læseliste.
 1.  Åbn Chrome-appen Chrome på din iPhone eller iPad.
 2. Tryk på Skift fane Skift faner nederst på skærmen.
 3. Du kan finde menuen ved at holde fingeren nede på den fane, du vil bruge. 
 4. Tryk på din foretrukne valgmulighed i menuen.
  • Føj til bogmærker Gem denne side som bogmærke.
  • Føj til læselister .
  • Del fane Del.
  • Luk fane Luk.
Tip! Du kan flytte en fane ved at trykke på den og derefter trække den.
Træk webadresser fra én app til en anden
 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din iPad.
 2. Tryk på Skift fane Skift faner nederst på skærmen.
 3. Åbn en anden app i Opdelt visning.
  • Du kan trække en fanes webadresse til en anden app ved at holde fingeren nede på fanen og trække den til en anden app. Når du slipper, indsættes webadressen i den anden app.
  • Du kan åbne en webadresse fra en anden app i Chrome ved at holde fingeren nede på webadressen i den anden app og trække den til Chrome-vinduet. Når du slipper, oprettes der en ny fane i Chrome.
Genindlæs faner på iPhone
 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din iPhone.
 2. Tryk på Mere Mere nederst til højre.
 3. Tryk på Genindlæs Genindlæs.
Genindlæs faner på iPad
 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din iPad.
 2. Tryk på Genindlæs Genindlæs øverst til venstre.

Brug vinduer i Chrome på iPad

Åbn nye vinduer
 1. Åbn Chrome Chrome på din iPad.
 2. Vælg Mere Mere efterfulgt af Nyt vindue Nyt vindue.
  • Sådan åbner du et link i et nyt vindue: Hold fingeren nede på linket.
  • Sådan flytter du vinduer: Skub skillelinjen mellem vinduerne til venstre eller højre.
Vis eller luk alle vinduer
 1. Hold fingeren nede på Chrome-ikonet Chrome på din iPad.
 2. Vælg Vis alle vinduer.
 3. Hvis du vil lukke et vindue, skal du trykke på det pågældende vindue og stryge opad.

Relaterede ressourcer

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
18383863743635802184
true
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
237