De Chrome-browser beheren op Android-apparaten

Als beheerder kun je de Chrome-browser implementeren en beheren voor gebruikers op Android-apparaten. Gebruik beheerde configuraties om de Chrome-browser te configureren voor een groep of organisatie-eenheid zonder dat de gebruiker iets hoeft te doen. Je kunt ook meerdere beheerde configuraties maken voor de Chrome-browser en deze toepassen op verschillende groepen en organisatie-eenheden.

Voordat je begint

Stap 1: De Chrome-browser goedkeuren

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparaten.
 3. Klik links op App-beheeren danApps voor Android-apparaten beheren.
 4. Klik op Apps op de toelatingslijst beheren.
 5. Klik rechtsonder op Toevoegen Vraag toevoegen.
 6. Zoek en klik op Google Chrome bovenaan Google Play.
 7. Klik op Goedkeuren.
 8. Lees de app-rechten en klik op Goedkeuren.
 9. Kies wat er moet worden gedaan als er om nieuwe app-rechten wordt gevraagd, zoals toegang tot in-app-aankopen of identiteitsgegevens. Je kunt het volgende doen:
  • Een app automatisch opnieuw goedkeuren als deze om nieuwe rechten vraagt.
  • Een app verwijderen van de toelatingslijst totdat je deze opnieuw goedkeurt.
 10. Klik op Opslaan.
 11. Selecteer de gebruikers voor wie je de app op de toelatingslijst wilt zetten en klik op Doorgaan.
  Je kunt de app toestaan voor de volgende gebruikers:
  • Alle gebruikers in je organisatie
  • Een bepaalde groep gebruikers
 12. Geef de configuratieopties op voor de app en klik op Opslaan. Je kunt het volgende doen:
  • De app nu automatisch laten installeren op de apparaten van gebruikers.
  • Voorkomen dat gebruikers de app kunnen verwijderen.
  • Gebruikers toestaan een app-widget toe te voegen (indien beschikbaar) als sneltoets op het startscherm.

De app staat vrijwel meteen op de toelatingslijst. De gebruiker kan de app installeren uit Managed Google Play of het tabblad Werk-apps in de Google Play Store de volgende keer dat het apparaat wordt gesynchroniseerd met mobiel beheer van Google. Als een gebruiker een app installeert van buiten de Managed Google Play Store of het tabblad Werk-apps, wordt die app niet beheerd.

Stap 2: Een beheerde configuratie maken

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparaten.
 3. Klik links op App-beheeren danApps voor Android-apparaten beheren.
 4. Klik op Apps op de toelatingslijst beheren.
 5. Zoek en klik op Google Chrome.
  Gebruik de filters aan de linkerkant om alleen de apps te bekijken die voor een specifieke gebruiker of groep gebruikers op de toelatingslijst staan. Je kunt een organisatie-eenheid, groep of gebruiker selecteren. Je kunt er ook voor kiezen om alleen openbare of privé-apps weer te geven.
 6. Klik in het gedeelte 'Beheerde configuraties' op Nieuwe beheerde configuratie maken.
  Deze optie is alleen beschikbaar voor apps die beheerde configuraties ondersteunen.
 7. Voer een naam in en stel je voorkeursconfiguratie in.
  Opmerking: De app-ontwikkelaar bepaalt welke configuratieopties je ziet. Neem contact op met de ontwikkelaar als je vragen hebt over deze instellingen.
 8. Klik op Opslaan.

Stap 3: Beheerde configuraties toewijzen

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparaten.
 3. Klik links op App-beheeren danApps voor Android-apparaten beheren.
 4. Klik op Apps op de toelatingslijst beheren.
 5. Zoek en klik op Google Chrome.
  Gebruik de filters aan de linkerkant om alleen de apps te bekijken die voor een specifieke gebruiker of groep gebruikers op de toelatingslijst staan. Je kunt een organisatie-eenheid, Google-groep of gebruiker selecteren. Je kunt er ook voor kiezen om alleen openbare of privé-apps weer te geven.
 6. Ga als volgt te werk om de voorkeuren voor de Chrome-browser te beheren voor een nieuwe organisatie-eenheid of groep:
  1. Klik op Meer toevoegen.
  2. Kies de groep of organisatie-eenheid waarvoor je de app-voorkeuren wilt wijzigen:
   • Selecteer Organisatie-eenheiden daneen organisatie-eenheid in het menu.
   • Selecteer Groepen danbegin de naam van de groep te typenen dankies de groep die je wilt bewerken.
  3. Klik op Doorgaan.
  4. Kies de beheerde configuratie die je wilt toepassen op de groep of organisatie-eenheid.
  5. Klik op Opslaan.
 7. Ga als volgt te werk om de voorkeuren voor de Chrome-browser te beheren voor een bestaande organisatie-eenheid of groep:
  1. Klik naast de groep of organisatie-eenheid waarvoor je de app-voorkeuren wilt wijzigen op Meer Meeren danConfiguratie bewerken.
  2. Kies de beheerde configuratie die je wilt toepassen.
  3. Klik op Updaten.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?