Förstå hur policyer fungerar tillsammans

Den här sidan är för IT-administratörer som hanterar Chrome-webbläsare eller Chrome-enheter för företag eller skolor

Här är några av de policyer som du kan använda för att ändra beteendet för andra policyer.

Har du precis kommit igång? Läs Så här fungerar policyhantering i Chrome.

Slå samman gruppolicyer

Policyer som tillhör en atomisk policygrupp måste ställas in från samma källa för att börja gälla, beroende på dina inställningar. Annars gäller bara de policyer från källan med högst prioritet. Du kan använda PolicyListMultipleSourceMergeList eller PolicyDictionaryMultipleSourceMergeList för att slå samman policyer som tillhör samma grupp. På så sätt gäller policyer som tillhör en grupp oavsett källa. 

Läs mer om policygrupper i Atomiska policygrupper.

Granska policyer som påverkar andra policyer

Om du vill veta mer om tillämpning klickar du på policylänken

Molnpolicy som åsidosätter plattformspolicy

Tillåter att molnpolicyer gäller framför plattformspolicyer vid konflikter. Om du inaktiverar denna policy eller lämnar den okonfigurerad gäller plattformspolicyn framför molnpolicyer.

Gränser:

 • För närvarande är denna policy endast tillgänglig som en plattformspolicy.
 • Även om du aktiverar denna policy åsidosätter en obligatorisk policy fortfarande en rekommenderad policy och en policy för datoromfattning åsidosätter fortfarande en policy för användaromfattning.
 • Denna policy ändrar inte beteende för användarpolicyer och en användarmolnpolicy åsidosätter fortfarande en plattformspolicy.

Tillämpa från:

 • Windows gruppolicy – Google Cloud-policy åsidosätter mot plattformspolicy
 • Namn för Mac/Linux-inställning: CloudPolicyOverridesPlatformPolicy

Läs mer i Policydetaljer för Windows/Mac/Linux

Slå samman listpolicyer från flera källor

Anger en lista med policyer från flera källor som du vill slå samman. Till exempel kan policyn för ExtensionInstallBlackList slås samman med moln-, plattforms- eller Microsoft® Active Directory®-källor. Använd denna policy för att slå samman policyer från respektive källa.

Gränser:

 • Även om du aktiverar denna policy åsidosätter en obligatorisk policy fortfarande en rekommenderad policy och en policy för datoromfattning åsidosätter fortfarande en policy för användaromfattning.
 • Denna policy ändrar inte beteende för användarpolicyer och en användarmolnpolicy åsidosätter fortfarande en plattformspolicy.
 • En användarmolnpolicy slås inte samman med någon annan policy.
 • Denna policy fungerar bara på listpolicyer.
 • PolicyListMultipleSourceMergeList och PolicyDictionaryMultipleSourceMergeList kan inte slås samman.

Tillämpa från:

 • Windows gruppolicy – tillåt sammanslagning av listpolicyer från olika källor
 • Namn för Mac/Linux-inställning – PolicyListMultipleSourceMergeList 

Läs mer i Policydetaljer för Windows/Mac/Linux

Slå samman ordbokspolicyer från flera källor

Anger en lista med ordbokspolicyer från flera källor som du vill slå samman. Till exempel kan policyn ExtensionSettings slås samman med moln-, plattforms- eller Microsoft® Active Directory®-källor. Använd denna policy för att slå samman nycklar på första nivån i ordboken från respektive källa.

Gränser:

 • Även om du aktiverar denna policy åsidosätter en obligatorisk policy fortfarande en rekommenderad policy och en policy för datoromfattning åsidosätter fortfarande en policy för användaromfattning.
 • Denna policy ändrar inte beteende för användarpolicyer och en användarmolnpolicy åsidosätter fortfarande en plattformspolicy.
 • En användarmolnpolicy slås inte samman med någon annan policy.
 • Denna policy fungerar endast för följande:
  • ContentPackManualBehaviorURLs
  • DeviceLoginScreenPowerManagement
  • ExtensionSettings
  • KeyPermissions 
  • PowerManagementIdleSettings
  • ScreenBrightnessPercent
  • ScreenLockDelays

Tillämpa från:

 • Windows gruppolicy – tillåt sammanslagning av ordbokspolicyer från olika källor
 • Namn för Mac/Linux-inställning – PolicyDictionaryMultipleSourceMergeList

Läs mer i Policydetaljer för Windows/Mac/Linux

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?