Exportera data från Chrome Browser Cloud Management

For administrators who enroll Windows, Mac, or Linux computers in Chrome Browser Cloud Management.

När du hanterar registrerade Chrome-webbläsare från administratörskonsolen kan du exportera data som samlats in från användarnas webbläsare. Information exporteras som en komprimerad JSON-fil.

Ladda ned webbläsardata

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter på administratörskonsolens startsida följt av Chrome-hantering.
 3. Klicka på Hanterade webbläsare.
 4. (Valfritt) Till vänster väljer du den organisationsenhet du vill inkludera i nedladdningen. Om du vill ladda ned data för alla webbläsare i alla organisationsenheter markerar du rutan Inkludera alla organisationsenheter.
 5. Se till att inga webbläsare är markerade. (Nedladdningsknappen visas inte när webbläsare har valts.)
 6. Klicka på Exportera hanterade webbläsare "".
 7. Välj ett alternativ:
  • Om du vill inkludera all känd information om varje webbläsare väljer du All tillgänglig data.
  • Om du vill utesluta information som bara visas på sidan med webbläsarens detaljer väljer du Kolumner i tabellen som är synliga just nu.
 8. Klicka på Ladda ned. Det kan ta ett tag att samla all information och göra den tillgänglig för nedladdning. När det är klart ser du att filen Enhetsinformation är klar. Läs mer om övervakning av stora uppgifter
 9. När filen är klar ser du Informationsfilen för enheter är klar. Klicka på Ladda ned.

Vilken data exporteras?

Den nedladdade filen är i JSON-format. Den innehåller följande information för varje hanterad Chrome-webbläsare i organisationen, inklusive detaljer som:

 • OS-plattform, OS-version, datornamn och den sista användare som varit inloggad på enheten.
 • Webbläsarens version, antal tillämpade policyer, antal installerade tillägg och tillhörande profiler.
 • Installerade tillägg och plugin-program, inklusive namn, version och behörigheter som krävs.
 • Tillämpade policyer, inklusive namn, värden, källa och fel, om tillämpligt.

Felsökning

Om länken till den nedladdade informationen ska kunna öppnas får enbart den administratör som genererade exporten vara inloggad på administratörskonsolen. Kontrollera om andra administratörer är inloggade genom att klicka på din profilbild uppe till höger i administratörskonsolen. Logga vid behov ut från alla konton, logga in igen och försök igen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?