Het huidige Chrome-beleid op een apparaat bekijken

Geldt voor beheerde Chrome-browsers en apparaten met Chrome OS.

Als Chrome-beheerder kunt u het volgende:

 • Zien welk Chrome-beleid geldt voor een apparaat dat wordt beheerd door een organisatie.
 • De bron van een bepaalde beleidsregel bekijken (het niveau waarop het is ingesteld).
 • De prioriteitsvolgorde van conflicterende beleidsregels begrijpen.

Alle Chrome-beleidsregels op een apparaat bekijken 

Ga op een beheerd apparaat waarop Chrome wordt uitgevoerd naar chrome://policy.

In Chrome worden alle Chrome-beleidsregels weergegeven die momenteel gelden voor dat apparaat.

 • Huidige gebruiker: Beleid dat geldt voor de huidige gebruiker, is beleid op gebruikersniveau. Dit beleid kan worden ingesteld in de beheerdersconsole. Het kan ook beleid op OS-gebruikersniveau zijn dat is ingesteld via Windows Groepsbeleid. 
 • Machine: Beleid dat geldt voor de machine, wordt op apparaatniveau ingesteld op Windows-, Mac- en Linux-computers. Dit beleid wordt toegepast met een configuratietool op locatie, zoals Windows Groepsbeleid of 'Beheerde voorkeuren' op Mac.
 • Apparaat: Beleid dat geldt voor het apparaat, is beleid op apparaatniveau dat in de beheerdersconsole is ingesteld voor Chrome OS-apparaten.

De instellingen voor machine/apparaat gelden voor alle gebruikers van het apparaat, ongeacht welke browser ze gebruiken en of ze zijn ingelogd op een account. Beleidsregels op apparaatniveau hebben voorrang op beleid dat op andere niveaus is ingesteld.

De bron van een Chrome-beleidsregel identificeren

Ga als volgt te werk om de bron van een specifieke Chrome-beleidsregel te zien op een beheerd apparaat:

 1. Ga op een beheerd apparaat naar chrome://policy.
 2. Klik op Beleid opnieuw laden.
 3. Voer rechtsboven in het veld Beleid filteren op naam het beleid dat u zoekt in.
 4. Vink het vakje aan voor Beleid weergeven zonder waarde ingesteld.
 5. Zorg dat de waarde van Bron correct is ingesteld op Platform, Cloud of Zakelijk standaard. Als het beleid niet is ingesteld, is de waarde Niet ingesteld.
  • Platformbeleid wordt gepusht naar gebruikers via Windows Groepsbeheer, 'Beheerde voorkeuren' op Mac of een ander out-of-band-beheersysteem op Windows, Mac of Linux. Platformbeleid wordt zelfs vermeld als de gebruiker niet is ingelogd bij de Chrome-browser. 
  • Cloudgebaseerd beleid wordt geconfigureerd in de beheerdersconsole en wordt toegepast wanneer gebruikers zijn ingelogd bij de Chrome-browser. 
  • Zakelijk standaardbeleid wordt ingesteld door Chrome-ontwikkelaars voor zakelijke klanten. Deze beleidsregels hebben een andere standaardwaarde dan beleidsregels voor niet-zakelijke klanten. Beheerders kunnen de standaardwaarden overschrijven door het overeenkomende cloudbeleid te configureren in de beheerdersconsole.

Prioriteitsvolgorde van Chrome-beleidsregels

U kunt Chrome-beleid instellen op verschillende niveaus. Elke beleidsregel kan maar één waarde tegelijk hebben. Wanneer hetzelfde beleid op meerdere niveaus is geconfigureerd, heeft het beleid dat in onderstaande lijst het hoogste staat voorrang. 

Chrome policy precedence
 1. Machine-/apparaatbeleid wordt toegepast via Windows Groepsbeleid op Windows en in de beheerdersconsole voor Chrome OS ('Toegepast op: apparaat'). Dit beleid is apparaatspecifiek en geldt voor alle gebruikers, ongeacht de browser die wordt gebruikt en of de gebruiker is ingelogd bij Chrome of op het apparaat. Dit beleid kan ook worden geconfigureerd voor Linux. Machine-/apparaatbeleid krijgt voorrang op andere soorten beleid.

 2. OS-gebruikersbeleid wordt toegepast op Chrome wanneer een gebruiker inlogt op zijn door het bedrijf beheerde Windows- of Mac-computer. Dit beleid wordt ingesteld via Windows Groepsbeleid of 'Beheerde voorkeuren' op Mac. OS-gebruikersbeleid krijgt voorrang op Chrome-profielbeleid (cloudbeleid).

 3. Chrome-profiel is de Chrome-ervaring van een gebruiker wanneer hij is ingelogd bij de Chrome-browser op zijn Windows-, Mac- of Linux-computer. Dit beleid wordt ook wel 'cloudgebaseerd gebruikersbeleid' genoemd en wordt ingesteld door een beheerder in de beheerdersconsole.

Gerelateerde onderwerpen

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?