Planerar du en strategi för återgång till kontorsarbete? Se hur Chrome OS kan vara till hjälp.

Hantera uppdateringar på ChromeOS-enheter

Vill du fjärrhantera uppdateringar på ChromeOS-enheter? Starta en provperiod på Chrome Enterprise Upgrade utan kostnad i dag

Som Chrome-administratör kan du hantera uppdateringar av operativsystemet Chrome för enheter i organisationen. En fullständig uppdatering av operativsystemet Chrome lanseras ungefär var fjärde vecka. Mindre uppdateringar, som felkorrigeringar och programuppdateringar, görs med 2–3 veckors mellanrum. En genomsnittlig fullständig uppdatering av ChromeOS är över 400 MB och mindre uppdateringar är cirka 50 MB.

Om du väljer lanseringskanalen Långsiktig supportkandidat (LTC) eller Långsiktig support (LTS) får enheterna samlade funktionsuppdateringar vid var sjätte version, ungefär var sjätte månad. Enheter på LTC- eller LTS-kanalerna får säkerhetskorrigeringar varannan vecka.

Vi rekommenderar att du använder automatiska uppdateringar för att skydda ChromeOS-enheterna. Om det finns tusentals enheter inom organisationen, eller om bandbredden är begränsad, kan du behöva anpassa hur uppdateringarna distribueras.

Konfigurera automatiska uppdateringar

Slå på automatiska uppdateringar (rekommenderas)

Som standard uppdateras ChromeOS-enheter till den senaste versionen av Chrome när den blir tillgänglig. Vi rekommenderar att du behåller standardinställningarna för automatisk uppdatering. På så sätt uppdateras användarnas enheter automatiskt till nya versioner av ChromeOS allt eftersom dessa lanseras i den stabila kanalen. Användarna får kritiska säkerhetskorrigeringar och nya funktioner när de blir tillgängliga.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från administratörskonsolen öppnar du Meny ""följt av"" Enheterföljt avChromeföljt avInställningarföljt avEnhet.
 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla användare och registrerade webbläsare väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 4. Öppna Inställningar för enhetsuppdateringföljt avInställningar för automatisk uppdatering.
 5. Välj Tillåt uppdateringar på menyn Enhetsuppdateringar.
 6. Klicka på Spara.
Stäng av automatiska uppdateringar (för testning)

Om det blir problem i organisationen på grund av en version av ChromeOS kan du inaktivera automatiska uppdateringar tills problemet är löst. Användarna kan inte längre söka efter uppdateringar manuellt.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från administratörskonsolen öppnar du Meny ""följt av"" Enheterföljt avChromeföljt avInställningarföljt avEnhet.
 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla användare och registrerade webbläsare väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 4. Öppna Inställningar för enhetsuppdateringföljt avInställningar för automatisk uppdatering.
 5. På menyn Enhetsuppdateringar väljer du Blockera uppdateringar.
 6. Klicka på Spara.
Använda automatisk peer-to-peer-uppdatering
Om nätverkskommunikation peer-to-peer (P2P) är tillgänglig kan Chrome uppdateras automatiskt från enheter av samma modell i närheten. På detta sätt minskas den externa nätverkstrafiken. Om automatisk P2P-uppdatering misslyckas eller inte är möjlig i ditt nätverk uppdateras enheter som vanligt. De laddar antingen ned uppdateringen från Googles servrar eller en mellanliggande proxyserver för webbcaching.

Förutsättningar för automatisk P2P-uppdatering:

 • Organisationens nätverk måste tillåta P2P-anslutning.
 • Multicast DNS (mDNS) ska inte filtreras eller blockeras på det lokala nätverket (LAN).

Anpassa uppdateringar

Låsa uppdateringar av ChromeOS till en bestämd version

Rekommenderas inte. Google Cloud har enbart stöd för den senaste versionen av ChromeOS.

Som standard uppdateras ChromeOS-enheter automatiskt till den senaste versionen av kanalen som enheter använder, förutom om de är fästa på en viss version. Vi rekommenderar att användarna har den senaste versionen av Chrome, men ibland kan du behöva ange vilken version som ska köras på enheterna. Till exempel kanske en senare version av ChromeOS orsakar kompatibilitetsproblem med verktyg på domänen. Ett annat skäl kan vara om du har identifierat ett kritiskt problem vid ett test av enheter i betakanalen.

ChromeOS-enheter kan uppdateras från valfri version till den senaste stabila versionen eller versionen som du fäster via administratörskonsolen, under förutsättning att enheterna inte har nått sista giltighetsdatum för automatisk uppdatering och att uppdateringen inte hoppades över för denna modell.

Obs! Om du fäster enheter på en version som är äldre än n-3 kanske automatisk uppdatering inte fungerar som förväntat. För närvarande stöder vi bara automatisk uppdatering av version n-3 eller senare, där n är den aktuella stabila versionen.

Du bör undvika att låsa till en bestämd version om det inte är absolut nödvändigt. Om du glömmer att ta bort låsningen till en viss version kan enheterna gå miste om kritiska säkerhetsuppdateringar och nya funktioner.

Överväg i stället att byta enhet till LTC-kanalen (långsiktig supportkandidat) eller LTS-kanalen (långsiktig support). På så sätt fortsätter enheterna att få säkerhetskorrigeringar varannan vecka, men de får bara funktionsuppdateringar var sjätte månad. Mer information finns i Långsiktig support i ChromeOS.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från administratörskonsolen öppnar du Meny ""följt av"" Enheterföljt avChromeföljt avInställningarföljt avEnhet.
 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla användare och registrerade webbläsare väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 4. Öppna Inställningar för enhetsuppdateringföljt avInställningar för automatisk uppdatering.
 5. Välj Tillåt uppdateringar på menyn Enhetsuppdateringar.
 6. Välj en ChromeOS-version på menyn Begränsa versionen av Google Chrome till högst. Då förhindrar du att enheterna uppdateras till versioner av ChromeOS som är högre än det angivna versionsnumret.
 7. Klicka på Spara.

Felsökning

Du kan konfigurera en eller flera av enheterna så att de använder utvecklings- eller betakanalen om du vill kunna identifiera kompatibilitetsproblem med kommande versioner av Chrome OS. Mer information finns i Metodtips för Chrome-versioner.

Välja en lanseringskanal

Chrome OS finns för närvarande i fem kanaler: Stabil, Långsiktig support (LTS), LTS-kandidat (LTC), Beta och Utveckling. Som standard följer Chrome ChromeOS uppdateringar på den stabila kanalen. Om du vill ha information om vilken kanal dina användare ska befinna sig på går du till Metodtips för ChromeOS-lansering.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från administratörskonsolen öppnar du Meny ""följt av"" Enheterföljt avChromeföljt avInställningarföljt avEnhet.
 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla användare och registrerade webbläsare väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 4. Scrolla till Inställningar för enhetsuppdatering.
 5. För automatiska uppdateringar kontrollerar du att Enhetsuppdateringar har ställts in på Tillåt uppdateringar.
 6. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Lanseringskanal och välj en kanal.
 7. Klicka på Spara.
Distribuera uppdateringar gradvis

Rekommenderas inte. Google Cloud har enbart stöd för den senaste versionen av ChromeOS.

Du kan släppa ChromeOS-uppdateringar på enheter med ett lanseringsschema i etapper. Med en lansering i etapper får endast en del av enheterna uppdateringen. Du kan öka antalet med tiden och gradvis lansera uppdateringar för alla enheter i organisationen. Du kan även ställa in gradvisa uppdateringar för specifika grupper eller avdelningar. De enheter som du anger väljs slumpmässigt för varje ny lansering. Datumet då vissa enheter uppdateras kan infalla efter lanseringsdatumet.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från administratörskonsolen öppnar du Meny ""följt av"" Enheterföljt avChromeföljt avInställningarföljt avEnhet.
 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla användare och registrerade webbläsare väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 4. Öppna Inställningar för enhetsuppdateringföljt avInställningar för automatisk uppdatering.
 5. På menyn Lanseringsplan väljer du Distribuera uppdateringar enligt ett specifikt schema.
 6. Under Schemainställning anger du antalet dagar att vänta efter uppdateringen och procentandelen enheter som ska uppdateras.
 7. (Valfritt) Om du vill öka andelen gradvis över tid klickar du på Lägg till Lägg till fråga och anger antalet dagar att vänta och andelen enheter.
 8. Ange antalet dagar efter uppdateringen då alla enheter ska ha uppdaterats.
 9. Klicka på Spara.
Sprida uppdateringar för att minska bandbreddsanvändningen i ett nätverk
Rekommenderas om det finns problem med bandbredden

Om det finns tusentals ChromeOS-enheter i organisationen eller om bandbredden är begränsad i nätverket kan det vara bra att sprida ut de automatiska uppdateringarna. Du kan sprida ut uppdateringarna över ett antal dagar, men bör välja så få dagar som möjligt, till exempel två eller tre. Om du sprider ut dem över en längre tidsperiod än så kan vissa användare hamna mer än en version efter.

Nedladdningarna görs vid olika tidpunkter under denna period för att undvika trafiktoppar som kan påverka gamla nätverk eller nätverk med låg bandbredd. Om en enhet är offline under denna period laddas uppdateringen ned när den är online igen.

Du bör ange standardinställningen (ingen) eller ett lågt värde för denna princip såvida du inte vet att nätverket inte kan hantera trafiktoppar. Med ett lågt värde kommer förbättringar och nya funktioner i Chrome snabbare användarna till del. Dessutom minimeras antalet samtidiga versioner i organisationen och det blir enklare att hantera ändringar under uppdateringsperioden.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från administratörskonsolen öppnar du Meny ""följt av"" Enheterföljt avChromeföljt avInställningarföljt avEnhet.
 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla användare och registrerade webbläsare väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 4. Öppna Inställningar för enhetsuppdateringföljt avInställningar för automatisk uppdatering.
 5. Välj Sprid uppdateringar på menyn Lanseringsplan.
 6. Välj en tidsperiod att sprida ut uppdateringarna över på menyn Sprid slumpmässigt automatiska uppdateringar över, till exempel två eller tre dagar.
 7. Klicka på Spara.
Uppmana användarna att starta om enheterna

Du kan ställa in aviseringsperioden för att informera användarna om att de måste starta om sina ChromeOS-enheter för att tillämpa väntande uppdateringar. Du kan tvinga enheter att starta om automatiskt när den angivna tiden har gått.

Mer information finns i Avisera användare om att starta om att tillämpa väntande uppdateringar.

Snabbare uppdatering
Rekommenderas för alla organisationer

När en uppdatering har installerats på en ChromeOS-enhet måste användaren starta om den innan uppdateringen börjar gälla. De får ett meddelande om att enheten ska startas om, men de kanske inte startar om enheten på ett tag.

Om du vill att enheterna ska startas om snabbare kan du logga ut användarna när locket stängs på enheten. Om en användare som inte har startat om enheten efter en uppdatering stänger locket kommer enheten att startas om med denna inställning, så att uppdateringen slutförs.

Informera alltid användarna om att de ska spara sitt arbete innan de stänger locket så att inget arbete går förlorat.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från administratörskonsolen öppnar du menyn ""följt av"" Enheterföljt avChromeföljt avInställningarföljt avAnvändare och webbläsare.
 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla användare och registrerade webbläsare väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 4. Öppna Säkerhetföljt avInställningar för inaktivitet.
 5. Välj Utloggning på menyn Åtgärd vid stängt lock.
 6. Klicka på Spara.

Minska bandbreddsanvändningen genom att cachelagra uppdateringar

Om organisationen har en mellanliggande proxycache i nätverket kan du använda den för att cachelagra uppdateringar från ChromeOS. Eftersom dessa uppdateringar laddas ned från Google via HTTP kan de cachelagras på de flesta proxyservrar med webbcache. Proxycacheminnen minskar bandbreddsbehovet och förbättrar svarstiderna genom att ofta begärda webbsidor cachelagras och återanvänds.

Många standardinställningar för proxycache är dock inte optimala för uppdateringar av ChromeOS. Erfarna IT-administratörer kan dock konfigurera följande inställningar för att säkerställa att proxyprogramvaran kan cachelagra uppdateringar från ChromeOS:

 • Maximal filobjektstorlek – den maximala enskilda filstorlek som proxyn ska cachelagra. För de flesta proxyservrar med webbcachelagring är det standardangivna maxvärdet mindre än en genomsnittlig ChromeOS-uppdatering. Uppdateringarna laddas ned som en fil, så se till att den maximala filobjektstorleken är minst 1 GB.
 • Katalogstorlek för cache – på vissa proxyservrar med webbcacheminne cachelagras objekten i minnet som standard. De flesta av dessa servrar kan också konfigureras för att cachelagra på hårddisken. Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme i cachelagringen, antingen i minnet eller på disken. Webbläsare hämtar objekt som är cachelagrade i minnet snabbare än från hårddisken.
 • Webbadressinställningar – om det går att lägga till inställningar för enskilda domäner på servern anger du dl.google.com, som enheterna hämtar ChromeOS-uppdateringar från, som prioriterad.
 • Maximal objektstorlek i minnet – servrarna lagrar inte objekt som är större än det angivna värdet i minnet. Det här värdet måste anges tillräckligt högt för att behålla ChromeOS-uppdateringar i minnet, men tillräckligt lågt för att hindra större objekt från att fylla cacheminnet. Ställ in den maximala objektstorleken i minnet med en rimlig gräns, till exempel 2 000 kB.
 • Cacheutrymme på disk – den totala mängden hårddiskutrymme som servern kan använda för att cachelagra objekt. Om du har en stor hårddisk (mer än 30 GB) kan du öka värdet för att cachelagra flera objekt.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
false
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
410864