Hantera uppdateringar på ChromeOS-enheter

Vill du fjärrhantera uppdateringar på ChromeOS-enheter? Starta en provperiod på Chrome Enterprise Upgrade utan kostnad i dag

Som Chrome-administratör kan du hantera uppdateringar av operativsystemet Chrome för enheter i organisationen. En fullständig uppdatering av operativsystemet Chrome lanseras ungefär var fjärde vecka. Mindre uppdateringar, som felkorrigeringar och programuppdateringar, görs med 2–3 veckors mellanrum. En genomsnittlig fullständig uppdatering av ChromeOS är över 400 MB och mindre uppdateringar är cirka 50 MB.

Om du väljer lanseringskanalen Kandidat för långsiktig support (LTC) eller Långsiktig support (LTS) får enheterna samlade funktionsuppdateringar vid var sjätte version, ungefär var sjätte månad. Enheter på LTC- eller LTS-kanalerna får säkerhetskorrigeringar varannan vecka.

Vi rekommenderar att du använder automatiska uppdateringar för att skydda ChromeOS-enheterna. Om det finns tusentals enheter inom organisationen, eller om bandbredden är begränsad, kan du behöva anpassa hur uppdateringarna distribueras.

Konfigurera automatiska uppdateringar

Slå på automatiska uppdateringar (rekommenderas)

Som standard uppdateras ChromeOS-enheter till den senaste versionen av Chrome när den blir tillgänglig. Vi rekommenderar att du behåller standardinställningarna för automatisk uppdatering. På så sätt uppdateras användarnas enheter automatiskt till nya versioner av ChromeOS allt eftersom dessa lanseras i den stabila kanalen. Användarna får kritiska säkerhetskorrigeringar och nya funktioner när de blir tillgängliga.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. I administratörskonsolen öppnar du menyn följt av Enheterföljt avChromeföljt avInställningarföljt avEnhetsinställningar.
 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla användare och registrerade webbläsare väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 4. Öppna Inställningar för enhetsuppdatering.
 5. Klicka på Uppdatera inställningar automatiskt.
 6. Välj Tillåt uppdateringar.
 7. Klicka på Spara.
Stäng av automatiska uppdateringar (för testning)

Om det blir problem i organisationen på grund av en version av ChromeOS kan du inaktivera automatiska uppdateringar tills problemet är löst. Användarna kan inte längre söka efter uppdateringar manuellt.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. I administratörskonsolen öppnar du menyn följt av Enheterföljt avChromeföljt avInställningarföljt avEnhetsinställningar.
 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla användare och registrerade webbläsare väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 4. Öppna Inställningar för enhetsuppdatering.
 5. Klicka på Uppdatera inställningar automatiskt.
 6. Välj Blockera uppdateringar.
 7. Klicka på Spara.
Använda automatisk peer-to-peer-uppdatering
Om nätverkskommunikation peer-to-peer (P2P) är tillgänglig kan Chrome uppdateras automatiskt från enheter av samma modell i närheten. På detta sätt minskas den externa nätverkstrafiken. Om automatisk P2P-uppdatering misslyckas eller inte är möjlig i ditt nätverk uppdateras enheter som vanligt. De laddar antingen ned uppdateringen från Googles servrar eller en mellanliggande proxyserver för webbcaching.

Förutsättningar för automatisk P2P-uppdatering:

 • Organisationens nätverk måste tillåta P2P-anslutning.
 • Multicast DNS (mDNS) ska inte filtreras eller blockeras på det lokala nätverket (LAN).

Anpassa uppdateringar

Fästa uppdateringar av ChromeOS till en bestämd version

Rekommenderas inte. Endast den senaste versionen av ChromeOS stöds.

Som standard uppdateras ChromeOS-enheter automatiskt till den senaste versionen av kanalen som enheter använder, förutom om de är fästa på en viss version. Vi rekommenderar att användarna har den senaste versionen av Chrome, men ibland kan du behöva ange vilken version som ska köras på enheterna. Till exempel kanske en senare version av ChromeOS orsakar kompatibilitetsproblem med verktyg i organisationen. Ett annat skäl kan vara om du har identifierat ett kritiskt problem vid ett test av enheter i betakanalen.

ChromeOS-enheter kan uppdateras från valfri version till den senaste stabila versionen eller versionen som du fäster via administratörskonsolen, under förutsättning att enheterna får automatiska uppdateringar (inklusive utökade uppdateringar) och att uppdateringen inte hoppades över för denna modell. Om den fästa målversionen inte är tillgänglig för en enhet får den inga fler uppdateringar. Mer information finns i policyn för automatisk uppdatering.

Obs! Om du fäster enheter på en version som är äldre än n-3 fungerar kanske inte automatisk uppdatering som förväntat. För närvarande har vi enbart stöd för automatisk uppdatering till version n-3 eller senare, där n är den nuvarande stabila versionen.

Du bör undvika att låsa till en bestämd version om det inte är absolut nödvändigt. Om du glömmer att ta bort låsningen till en viss version kan enheterna gå miste om kritiska säkerhetsuppdateringar och nya funktioner.

Överväg i stället att byta enhet till LTC-kanalen (kandidat för långsiktig support) eller LTS-kanalen (långsiktig support). På så sätt fortsätter enheterna att få säkerhetskorrigeringar varannan vecka, men de får bara funktionsuppdateringar var sjätte månad. Mer information finns i Långsiktig support i ChromeOS.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. I administratörskonsolen öppnar du menyn följt av Enheterföljt avChromeföljt avInställningarföljt avEnhetsinställningar.
 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla användare och registrerade webbläsare väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 4. Öppna Inställningar för enhetsuppdatering.
 5. Klicka på Uppdatera inställningar automatiskt.
 6. Välj Tillåt uppdateringar.
 7. För Målversion väljer du en ChromeOS-version. Då förhindrar du att enheterna uppdateras till versioner av ChromeOS som är högre än det angivna versionsnumret.
 8. (Valfritt) Välj Återställ operativsystemet från Återställ till målversion.
  Detta anger om enheter ska återställas till den version som du anger i målversion om de redan kör en senare version.
 9. Klicka på Spara.

Felsökning

Du kan konfigurera en eller flera av enheterna så att de använder utvecklings- eller betakanalen om du vill kunna identifiera kompatibilitetsproblem med kommande versioner av Chrome OS. Mer information finns i Metodtips för Chrome-versioner.

Välja en lanseringskanal

ChromeOS är för närvarande tillgängligt i fem kanaler: Stabil, Långsiktig support (LTS), LTS-kandidat (LTC), Beta och Utveckling. Som standard följer ChromeOS uppdateringar på den stabila kanalen. Om du vill ha information om vilken kanal dina användare ska befinna sig på går du till Metodtips för ChromeOS-lansering.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. I administratörskonsolen öppnar du menyn följt av Enheterföljt avChromeföljt avInställningarföljt avEnhetsinställningar.
 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla användare och registrerade webbläsare väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 4. Öppna Inställningar för enhetsuppdatering.
 5. Klicka på Uppdatera inställningar automatiskt.
 6. Välj Tillåt uppdateringar.
 7. Välj en kanal från Lanseringskanal.
 8. Klicka på Spara.
Distribuera uppdateringar gradvis

Rekommenderas inte. Endast den senaste versionen av ChromeOS stöds.

Du kan släppa ChromeOS-uppdateringar på enheter med ett lanseringsschema i etapper. Med en lansering i etapper får endast en del av enheterna uppdateringen. Du kan öka antalet med tiden och gradvis lansera uppdateringar för alla enheter i organisationen. Du kan även ställa in gradvisa uppdateringar för specifika grupper eller avdelningar. De enheter som du anger väljs slumpmässigt för varje ny lansering. Datumet då vissa enheter uppdateras kan infalla efter en ny version. Välj så få dagar som möjligt, till exempel två eller tre. Om du lanserar uppdateringar under en längre period kan vissa användare hamna mer än en version efter. Ladda ned och visa det här exemplet på ett undantagsscenario för en policy för lansering i etapper.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. I administratörskonsolen öppnar du menyn följt av Enheterföljt avChromeföljt avInställningarföljt avEnhetsinställningar.
 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla användare och registrerade webbläsare väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 4. Öppna Inställningar för enhetsuppdatering.
 5. Klicka på Uppdatera inställningar automatiskt.
 6. Från Lanseringsplan väljer du Distribuera uppdateringar enligt ett specifikt schema.
 7. Under Schemainställning anger du antalet dagar att vänta efter uppdateringen och procentandelen enheter som ska uppdateras.
 8. (Valfritt) Om du vill öka andelen gradvis över tid klickar du på Lägg till Lägg till fråga och anger antalet dagar att vänta och andelen enheter.
 9. Ange antalet dagar efter uppdateringen då alla enheter ska ha uppdaterats.
 10. Klicka på Spara.
Ange ytterligare stängningsperioder

Du kan ange vilka dagar och tider Chrome tillfälligt stoppar automatiska sökningar efter uppdateringar. Om enheten befinner sig i en uppdatering pausas uppdateringen tillfälligt av Chrome. Du kan ställa in så många stängningsperioder du vill. Manuella uppdateringskontroller som användare eller administratörer startar under en stängningsperiod blockeras inte.

Obs! Om du ställer in den här policyn kan den påverka schemat eftersom enheter inte kan ladda ned automatiska uppdateringar under stängningsperioder.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. I administratörskonsolen öppnar du menyn följt av Enheterföljt avChromeföljt avInställningarföljt avEnhetsinställningar.
 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla användare och registrerade webbläsare väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 4. Öppna Inställningar för enhetsuppdatering.
 5. Klicka på Uppdatera inställningar automatiskt.
 6. Välj Tillåt uppdateringar.
 7. Ange antalet tider då uppdateringar ska blockeras under Ytterligare spärrperioder. Det går till exempel att välja att blockera automatiska uppdateringar mitt i veckan, från måndag 06.00 till fredag 20.30.
 8. (Valfritt) Om du vill blockera uppdateringar under ytterligare tidsperioder klickar du på LÄGG TILL EN NY UPPSÄTTNING AV TIMMAR och anger start- och sluttid för stängningsfönstret. Du kan till exempel välja att blockera automatiska uppdateringar mitt på dagen genom att lägga till separata tider för varje veckodag. 
 9. Klicka på Spara.
Sprida uppdateringar för att minska bandbreddsanvändningen i ett nätverk
Rekommenderas om det finns problem med bandbredden

Om det finns tusentals ChromeOS-enheter i organisationen eller om bandbredden är begränsad i nätverket kan det vara bra att sprida ut de automatiska uppdateringarna. Du kan sprida ut uppdateringarna över ett antal dagar, men bör välja så få dagar som möjligt, till exempel två eller tre. Om du sprider ut dem över en längre tidsperiod än så kan vissa användare hamna mer än en version efter.

Nedladdningarna görs vid olika tidpunkter under denna period för att undvika trafiktoppar som kan påverka gamla nätverk eller nätverk med låg bandbredd. Om en enhet är offline under denna period laddas uppdateringen ned när den är online igen.

Du bör ange standardinställningen (ingen) eller ett lågt värde för denna princip såvida du inte vet att nätverket inte kan hantera trafiktoppar. Med ett lågt värde kommer förbättringar och nya funktioner i Chrome snabbare användarna till del. Dessutom minimeras antalet samtidiga versioner i organisationen och det blir enklare att hantera ändringar under uppdateringsperioden.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. I administratörskonsolen öppnar du menyn följt av Enheterföljt avChromeföljt avInställningarföljt avEnhetsinställningar.
 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla användare och registrerade webbläsare väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 4. Öppna Inställningar för enhetsuppdatering.
 5. Klicka på Uppdatera inställningar automatiskt.
 6. Välj Sprid uppdateringar från Lanseringsplan.
 7. Välj en tidsperiod att sprida ut uppdateringarna över på Sprid slumpmässigt automatiska uppdateringar över, till exempel två eller tre dagar.
 8. Klicka på Spara.
Uppmana användarna att starta om enheterna

Du kan ställa in aviseringsperioden för att informera användarna om att de måste starta om sina ChromeOS-enheter för att tillämpa väntande uppdateringar. Du kan tvinga enheter att starta om automatiskt när den angivna tiden har gått.

Mer information finns i Avisera användare om att starta om att tillämpa väntande uppdateringar.

Snabbare uppdatering
Rekommenderas för alla organisationer

När en uppdatering har installerats på en ChromeOS-enhet måste användaren starta om den innan uppdateringen börjar gälla. De får ett meddelande om att enheten ska startas om, men de kanske inte startar om enheten på ett tag.

Om du vill att enheterna ska startas om snabbare kan du logga ut användarna när locket stängs på enheten. Om en användare som inte har startat om enheten efter en uppdatering stänger locket kommer enheten att startas om med denna inställning, så att uppdateringen slutförs.

Informera alltid användarna om att de ska spara sitt arbete innan de stänger locket så att inget arbete går förlorat.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. I administratörskonsolen öppnar du menyn följt av Enheterföljt avChromeföljt avInställningar. Sidan Inställningar för användare och webbläsare öppnas som standard.

  Om du har registrerat dig för Chrome Browser Cloud Management öppnar du menyn följt av Webbläsaren Chromeföljt avInställningar.

 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla användare och registrerade webbläsare väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 4. Öppna Strömförsörjning och avstängning.
 5. Klicka på Inställningar för inaktivitet.
 6. Välj Utloggning under Åtgärd vid stängt lock.
 7. Klicka på Spara. Du kan även klicka på Åsidosätt för en organisationsenhet.

  Om du vill återställa det ärvda värdet senare klickar du på Ärv.

Minska bandbreddsanvändningen genom att cachelagra uppdateringar

Om organisationen har en mellanliggande proxycache i nätverket kan du använda den för att cachelagra uppdateringar från ChromeOS. Eftersom dessa uppdateringar laddas ned från Google via HTTP kan de cachelagras på de flesta proxyservrar med webbcache. Proxycacheminnen minskar bandbreddsbehovet och förbättrar svarstiderna genom att ofta begärda webbsidor cachelagras och återanvänds.

Många standardinställningar för proxycache är dock inte optimala för uppdateringar av ChromeOS. Erfarna IT-administratörer kan dock konfigurera följande inställningar för att säkerställa att proxyprogramvaran kan cachelagra uppdateringar från ChromeOS:

 • Maximal filobjektstorlek – den maximala enskilda filstorlek som proxyn ska cachelagra. För de flesta proxyservrar med webbcachelagring är det standardangivna maxvärdet mindre än en genomsnittlig ChromeOS-uppdatering. Uppdateringarna laddas ned som en fil, så se till att den maximala filobjektstorleken är minst 1 GB.
 • Katalogstorlek för cache – på vissa proxyservrar med webbcacheminne cachelagras objekten i minnet som standard. De flesta av dessa servrar kan också konfigureras för att cachelagra på hårddisken. Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme i cachelagringen, antingen i minnet eller på disken. Webbläsare hämtar objekt som är cachelagrade i minnet snabbare än från hårddisken.
 • Webbadressinställningar – om det går att lägga till inställningar för enskilda domäner på servern anger du dl.google.com, som enheterna hämtar ChromeOS-uppdateringar från, som prioriterad.
 • Maximal objektstorlek i minnet – servrarna lagrar inte objekt som är större än det angivna värdet i minnet. Det här värdet måste anges tillräckligt högt för att behålla ChromeOS-uppdateringar i minnet, men tillräckligt lågt för att hindra större objekt från att fylla cacheminnet. Ställ in den maximala objektstorleken i minnet med en rimlig gräns, till exempel 2 000 kB.
 • Cacheutrymme på disk – den totala mängden hårddiskutrymme som servern kan använda för att cachelagra objekt. Om du har en stor hårddisk (mer än 30 GB) kan du öka värdet för att cachelagra flera objekt.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny