ขณะนี้ Hangouts Chat เปลี่ยนเป็น Google Chat แล้ว คุณอาจเห็นการอ้างอิงถึง 2 ชื่อนี้ชั่วคราวจนกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปิดตัวในทุกที่

หยุดรับการแจ้งเตือนซ้ำซ้อนจาก Chat

หากคุณใช้ Google Chat ในบัญชี Google Workspace และต้องการ Hangouts แบบคลาสสิกเพื่อแชทกับบุคคลภายนอกองค์กร ให้เก็บไว้ทั้งคู่จนกว่าคุณจะเปลี่ยนไปใช้ Google Chat ได้ อย่างไรก็ตาม หากใช้ทั้งแอป Chat และ Hangouts แบบคลาสสิกในอุปกรณ์เดียวกัน คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนซ้ำซ้อน

นำแอป Hangouts แบบคลาสสิกออก

หากใช้ Google Chat คุณจะนําแอป Hangouts แบบคลาสสิกออกก็ได้ การสนทนาที่มีอยู่แล้วและการสนทนาใหม่จาก Hangouts แบบคลาสสิกจะปรากฏใน Google Chat เมื่อคุณนำ Hangouts แบบคลาสสิกออกแล้ว การแจ้งเตือนซ้ำซ้อนไม่ควรจะเกิดขึ้นอีก

เคล็ดลับ: หากต้องการติดตั้งแอปทั้งคู่ไว้ คุณควรปิดการแจ้งเตือนหรือลงชื่อเข้าใช้หรือออกจากระบบ Hangouts แบบคลาสสิก

ใช้เครื่องมืออื่นสําหรับ SMS และวิดีโอคอล

หากคุณใช้ Hangouts แบบคลาสสิกสําหรับ SMS ให้ใช้บริการอื่นแทน เช่น Android Messages ดูวิธีเปลี่ยนจาก Hangouts แบบคลาสสิกไปใช้แอป SMS แอปใหม่

หากคุณใช้ Hangouts แบบคลาสสิกสําหรับวิดีโอคอล ให้เปลี่ยนไปใช้ Google Meet ดูวิธีใช้ Google Chat เพื่อเริ่มการประชุมทางวิดีโอ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
1026838
false