Bắt đầu sử dụng bot trong Google Chat

Quan trọng: Để sử dụng bot trong Google Chat, bạn phải sử dụng tài khoản Google Workspace.

Bot là các tài khoản đặc biệt mà bạn có thể nhắn tin cùng. Những tài khoản này kết nối bạn với các dịch vụ trong Chat, chẳng hạn như tra cứu thông tin, lên lịch cuộc họp và thực hiện các việc cần làm.

Google tạo và duy trì một số bot, chẳng hạn như các bot trên MeetGoogle Drive. Trong khi đó, những bot khác lại do các nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba tạo và duy trì. 

Tìm và thêm bot trong Google Chat hoặc Gmail

Nếu tổ chức của bạn có bot, bạn có thể:

 • Gửi tin nhắn trực tiếp cho bot.
 • Thêm bot vào phòng hoặc cuộc trò chuyện.
 1. Truy cập vào Google Chat hoặc tài khoản Gmail của bạn.
 2. Bên cạnh Chat, hãy nhấp vào biểu tượng Bắt đầu cuộc trò chuyện "" sau đó Tìm bot.
 3. Tìm bot hoặc nhập tên bot vào phần tìm kiếm.
 4. Nhấp vào thẻ bot.
 5. Chọn một tùy chọn:
  • Để bắt đầu gửi tin nhắn 1:1 cho bot: Hãy nhấp vào Nhắn tin.
  • Để thêm bot vào phòng: Hãy nhấp vào Thêm vào phòng, chọn phòng và nhấp vào Thêm.

Mẹo: Bot mà bạn thêm sẽ xuất hiện trong mục Trò chuyện.

Thêm bot vào phòng hoặc cuộc trò chuyện trong Google Chat hoặc Gmail

 1. Truy cập vào Google Chat hoặc tài khoản Gmail của bạn.
 2. Chọn một cuộc trò chuyện hoặc phòng.
  • Nếu cửa sổ cuộc trò chuyện đang mở rộng, ở trên cùng, hãy nhấp vào danh sách thả xuống bên cạnh tên phòng hoặc tên người.
  • Nếu cửa sổ cuộc trò chuyện được thu nhỏ, hãy nhấn vào biểu tượng Tùy chọn khác "".
 3. Nhấp vào Thêm người và bot.
 4. Chọn một tùy chọn:
  • Nhập tên bot.
  • Tìm kiếm để tìm bot.
 5. Nhấp vào Gửi.

Tìm hiểu cách thêm hoặc loại bỏ người và bot trong phòng hoặc cuộc trò chuyện nhóm.

Sử dụng lệnh dấu gạch chéo trong tin nhắn

Sử dụng lệnh dấu gạch chéo trong Google Chat để giao tiếp nhanh với bot. Bạn không phải nhớ lệnh. Chỉ cần nhập dấu gạch chéo lên / và danh sách lệnh sẽ xuất hiện.

Chỉ bạn mới có thể xem các lệnh dấu gạch chéo mà bạn sử dụng. Nội dung phản hồi của bot sẽ hiển thị trong cuộc trò chuyện. 

 1. Mở ứng dụng Chat.
 2. Nhập dấu gạch chéo lên /
  Một danh sách các bot có sẵn sẽ xuất hiện. Bên dưới mỗi tên bot, bạn sẽ thấy danh sách các lệnh của bot đó. Danh sách sẽ thu hẹp khi bạn nhập nhiều ký tự hơn để khớp với các lệnh có sẵn. 
 3. Chọn một lệnh, nhập thông tin bổ sung rồi nhấn phím Enter.
  Lưu ý: Nếu bot không có trong phòng hoặc tin nhắn trực tiếp, thì bot này sẽ được thêm khi bạn nhắn tin.

Loại bỏ bot khỏi tin nhắn 1:1 trong Chat hoặc Gmail

 1. Truy cập vào Google Chat hoặc tài khoản Gmail của bạn..
 2. Bên cạnh bot, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn khác "" sau đó Loại bỏ.

Gửi phản hồi và nhận trợ giúp thông qua bot trong Chat hoặc Gmail

Bạn có thể nhắn tin cho bot để nhận trợ giúp.

 1. Truy cập vào Google Chat hoặc tài khoản Gmail của bạn.
 2. Mở cuộc trò chuyện hoặc phòng có bot.
 3. Hiển thị các lệnh có sẵn:
  • Trong cuộc trò chuyện 1:1 với bot, hãy nhập help.
  • Trong một phòng hoặc cuộc trò chuyện nhóm, hãy nhập @tenbot help, trong đó tenbot là tên của bot.

Tạo bot

Để biết thông tin về cách tạo bot tùy chỉnh cho tổ chức của bạn, hãy truy cập vào tài liệu về Google Chat API. Để biết các nguyên tắc tạo bot trong tổ chức của bạn, hãy liên hệ với quản trị viên Google Workspace. Quản trị viên của tôi là ai?

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?