Google Chat ersätter klassiska Hangouts. Läs mer om övergången från klassiska Hangouts till Google Chat.

Kom igång med botar i Google Chat

Obs! Om du vill använda botar i Google Chat måste du använda ett jobb- eller skolkonto.

Botar är särskilda konton som du kan skicka meddelanden till för att ansluta till tjänster i Chat, till exempel att söka efter information, schemalägga möten eller utföra uppgifter.

Google skapar och underhåller vissa botar, till exempel Meet och Google Drive. Andra botar skapas och underhålls av externa leverantörer. 

Hitta botar och lägg till dem i Google Chat eller Gmail

Om en bot är tillgänglig i organisationen kan du:

 • Skicka ett direktmeddelande till den.
 • Lägg till den i rum eller konversationer.
 1. Öppna Google Chat eller ditt Gmail-konto.
 2. Klicka på Starta en chatt "" och sedan Hitta en bot intill Chat.
 3. Hitta en bot eller ange botnamnet i sökningen.
 4. Klicka på botkortet.
 5. Välj ett alternativ:
  • Starta ett enskilt meddelande med en bot: Klicka på Meddelande.
  • Om du vill lägga till boten i ett rum: Klicka på Lägg till i utrymme, välj rummet och klicka på Lägg till.

Tips! Botar som du lägger till visas under avsnittet Chatt.

Lägga till botar i rum eller konversationer i Google Chat eller Gmail

 1. Öppna Google Chat eller ditt Gmail-konto.
 2. Välj en konversation eller ett rum.
  • Om konversationsfönstret är utökat klickar du på rullgardinsmenyn bredvid namnet på rummet eller personen.
  • Om konversationsfönstret är minimerat trycker du på Fler alternativ "".
 3. Klicka på Lägg till personer och botar.
 4. Välj ett alternativ:
  • Ange botens namn.
  • Sök efter en bot.
 5. Klicka på Skicka.

Läs om att lägga till eller ta bort personer och botar i ett rum eller gruppsamtal.

Använda snedstreckskommandon i meddelanden

Använd snedstreckkommandon i Google Chat för att kommunicera snabbt med botar. Du behöver inte komma ihåg kommandona. Ange ett snedstreck / så visas en lista med kommandon.

Det är bara du som ser de snedstreckskommandon du använder. Botens svar visas i konversationen. 

 1. Öppna Google Chat eller ditt Gmail-konto.
 2. Välj en konversation eller ett rum.
 3. Ange ett snedstreck / i svarsområdet.
  En lista med botar visas. Under varje botnamn finns en lista över tillgängliga kommandon. När du anger fler tecken förkortas listan så att den matchar.
 4. Välj ett kommando och ange eventuell ytterligare information.
 5. Tryck på Retur.

Tips! Om boten inte redan finns i konversationen eller rummet läggs boten till när du skickar meddelandet.

Ta bort en bot från ett enskilt meddelande i Chat eller Gmail

 1. Öppna Google Chat eller ditt Gmail-konto..
 2. Bredvid boten klickar du på Fler alternativ "" följt av Ta bort.

Ge feedback och få hjälp med botar i Chat eller Gmail

Skicka ett meddelande till boten för att få hjälp.

 1. Öppna Google Chat eller ditt Gmail-konto.
 2. Öppna konversationen eller rummet med boten.
 3. Visa tillgängliga kommandon:
  • I en enskild konversation med boten anger du hjälp.
  • I ett rum eller gruppkonversation anger du @botnamn hjälp, där botnamn är botens namn.

Skapa botar

Mer information om att skapa anpassade botar för organisationen finns i Google Chat API-dokumentationen. Kontakta Google Work-administratören för information om organisationens riktlinjer om botgenerering. Vem är min administratör?

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
1026838
false