Usługa Google Hangouts zostanie zastąpiona przez Google Chat. Informacje o przejściu z Google Hangouts na Google Chat

Pierwsze kroki z aplikacjami w Google Chat

Ważne: aby korzystać z aplikacji w Google Chat, musisz używać konta służbowego lub szkolnego.

Aplikacje to specjalne konta, z którymi możesz czatować, aby korzystać z usług w Google Chat, na przykład wyszukiwać informacje, planować spotkania i wykonywać zadania. Kiedy komunikujesz się w Google Chat z aplikacją, ma ona dostęp do Twojego adresu e-mail, awatara i innych podstawowych informacji. Ma również dostęp do innych podstawowych informacji na temat pozostałych uczestników rozmowy w Google Chat, ale nie do ich adresów e-mail ani awatarów, chyba że wchodzą oni w bezpośrednie interakcje z aplikacją.

Niektóre aplikacje są tworzone i obsługiwane przez Google, na przykład Meet i Dysk Google. Inne aplikacje tworzą i obsługują zewnętrzni dostawcy oprogramowania. Jeśli używasz aplikacji innej firmy, zapoznaj się z jej Warunkami korzystania z usługi i Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu Twoich danych.

Znajdowanie aplikacji i dodawanie ich do Google Chat lub Gmaila

Jeśli aplikacja jest dostępna w organizacji, możesz:

 • wysłać do niej wiadomość na czacie,
 • dodać ją do pokoi lub rozmów.
 1. Otwórz Google Chat lub swoje konto Gmail.
 2. Obok opcji Czat kliknij Rozpocznij czat "" a potem Znajdź aplikację.
 3. Znajdź aplikację lub wpisz jej nazwę w wyszukiwarce.
 4. Kliknij kartę aplikacji.
 5. Wybierz opcję:
  • Aby rozpocząć rozmowę 1:1 z aplikacją: kliknij Wiadomość.
  • Aby dodać aplikację do pokoju: kliknij Dodaj do pokoju, wybierz pokój i kliknij Dodaj.

Wskazówka: dodane przez Ciebie aplikacje są widoczne w sekcji Czat.

Dodawanie aplikacji do pokoi i rozmów w Google Chat lub Gmailu

 1. Otwórz Google Chat lub swoje konto Gmail.
 2. Wybierz rozmowę lub pokój.
  • Jeśli okno rozmowy jest rozwinięte, kliknij menu u góry obok nazwy pokoju lub osoby.
  • Jeśli okno rozmowy jest zminimalizowane, kliknij Więcej opcji "".
 3. Kliknij Dodaj osoby i aplikacje.
 4. Wybierz opcję:
  • Podaj nazwę aplikacji.
  • Wyszukaj aplikację.
 5. Kliknij Wyślij.

Dodawanie osób i aplikacji do pokoi i rozmów grupowych oraz usuwanie ich z tych miejsc

Używanie poleceń po ukośniku w wiadomościach

Do komunikacji z aplikacjami w Google Chat możesz używać poleceń po ukośniku. Tych poleceń nie musisz zapamiętywać. Gdy wpiszesz ukośnik (/), wyświetli się lista poleceń.

Tylko Ty możesz zobaczyć użyte przez siebie polecenia po ukośniku. Odpowiedzi aplikacji są widoczne w oknie rozmowy. 

 1. Otwórz Google Chat lub swoje konto Gmail.
 2. Wybierz rozmowę lub pokój.
 3. W obszarze odpowiedzi wpisz ukośnik (/).
  Wyświetli się lista aplikacji. Pod każdą nazwą aplikacji znajduje się lista dostępnych poleceń. W miarę wprowadzania kolejnych znaków lista staje się krótsza, ponieważ jest coraz mniej dopasowań.
 4. Wybierz polecenie i wpisz dodatkowe informacje.
 5. Naciśnij Enter.

Wskazówka: jeśli aplikacji nie ma jeszcze w rozmowie lub pokoju, zostanie ona dodana, gdy wyślesz do niej wiadomość.

Usuwanie aplikacji z rozmów 1:1 w Google Chat lub Gmailu

 1. Otwórz Google Chat lub swoje konto Gmail.
 2. Obok aplikacji kliknij Więcej opcji "" a potem Usuń.

Korzystanie z aplikacji do przesyłania opinii i uzyskiwania pomocy w Google Chat lub Gmailu

Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz wysłać wiadomość do aplikacji.

 1. Otwórz Google Chat lub swoje konto Gmail.
 2. Otwórz rozmowę lub pokój z aplikacją.
 3. Aby zobaczyć dostępne polecenia:
  • W przypadku rozmowy 1:1 z aplikacją wpisz help.
  • W pokoju lub rozmowie grupowej wpisz @nazwa_aplikacji help, gdzie nazwa_aplikacji jest nazwą aplikacji.

Tworzenie aplikacji

Informacje na temat tworzenia niestandardowych aplikacji na potrzeby organizacji znajdziesz w dokumentacji interfejsu Google Chat API. Aby zapoznać się z wytycznymi organizacji dotyczącymi tworzenia aplikacji, skontaktuj się z administratorem Google Workspace. Kto jest moim administratorem?

Przyznawanie aplikacjom uprawnień do tworzenia pokoi w Google Chat oraz dodawania do nich użytkowników

Możesz zezwolić aplikacji na wykonywanie tych zadań w Twoim imieniu:
 • tworzenie pokoi,
 • dodawanie użytkowników do pokoi.
Aby wykonywać zadania w Twoim imieniu, aplikacja potrzebuje uprawnień dostępu do konta Google. Gdy aplikacja będzie potrzebować tych uprawnień, pojawi się prośba o dostęp. Aby przyznać uprawnienia, kliknij Zezwól.
W każdej chwili możesz cofnąć te uprawnienia dostępu. Dowiedz się, jak usunąć dostęp aplikacji innych firm do Twojego konta.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
1026838
false
false