Klasyczna wersja Hangouts zostanie zastąpiona przez Google Chat. Więcej informacji o przechodzeniu z klasycznej wersji Hangouts na Google Chat

Pierwsze kroki z botami w Google Chat

Ważne: aby korzystać z botów w Google Chat, musisz używać konta służbowego lub szkolnego.

Boty to specjalne konta, z którymi możesz czatować, aby korzystać z usług w Google Chat, na przykład wyszukiwać informacje, planować spotkania i wykonywać zadania. Kiedy komunikujesz się w Google Chat z botem, ma on dostęp do Twojego adresu e-mail, awatara i innych podstawowych informacji. Ma również dostęp do innych podstawowych informacji na temat pozostałych uczestników rozmowy w Google Chat, ale nie do ich adresów e-mail ani awatarów, chyba że wchodzą oni w bezpośrednie interakcje z botem.

Niektóre boty są tworzone i obsługiwane przez Google, na przykład boty Meet i Dysku Google. Inne boty tworzą i obsługują zewnętrzni dostawcy oprogramowania. Jeśli używasz bota innej firmy, zapoznaj się z jej Warunkami korzystania z usługi i Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu Twoich danych.

Znajdowanie botów i dodawanie ich do Google Chat lub Gmaila

Jeśli w Twojej organizacji dostępny jest bot, możesz:

 • wysłać do niego wiadomość na czacie,
 • dodać go do pokoi lub rozmów.
 1. Otwórz Google Chat lub swoje konto Gmail.
 2. Obok opcji Google Chat kliknij Rozpocznij czat "" a potem Znajdź bota.
 3. Znajdź bota lub wpisz jego nazwę w polu wyszukiwania.
 4. Kliknij kartę bota.
 5. Wybierz opcję:
  • Aby rozpocząć rozmowę na czacie 1:1 z botem: kliknij Wiadomość.
  • Aby dodać bota do pokoju: kliknij Dodaj do pokoju, wybierz pokój i kliknij Dodaj.

Wskazówka: dodane przez Ciebie boty są widoczne w sekcji Czat.

Dodawanie botów do pokoi i rozmów w Google Chat lub Gmailu

 1. Otwórz Google Chat lub swoje konto Gmail.
 2. Wybierz rozmowę lub pokój.
  • Jeśli okno rozmowy jest rozwinięte, kliknij menu u góry obok nazwy pokoju lub osoby.
  • Jeśli okno rozmowy jest zminimalizowane, kliknij Więcej opcji "".
 3. Kliknij Dodaj osoby i boty.
 4. Wybierz opcję:
  • Wpisz nazwę bota.
  • Wyszukaj bota.
 5. Kliknij Wyślij.

Dodawanie osób i botów do pokoi i rozmów grupowych oraz usuwanie ich z tych miejsc

Używanie poleceń po ukośniku w wiadomościach

Do komunikacji z botami w Google Chat możesz używać poleceń po ukośniku. Tych poleceń nie musisz zapamiętywać. Gdy wpiszesz ukośnik (/), wyświetli się lista poleceń.

Tylko Ty możesz zobaczyć użyte przez siebie polecenia po ukośniku. Odpowiedzi bota są widoczne w oknie rozmowy.

 1. Otwórz Google Chat lub swoje konto Gmail.
 2. Wybierz rozmowę lub pokój.
 3. W obszarze odpowiedzi wpisz ukośnik (/).
  Wyświetli się lista botów. Pod każdą nazwą bota znajduje się lista dostępnych poleceń. W miarę wprowadzania kolejnych znaków lista staje się krótsza, ponieważ jest coraz mniej dopasowań.
 4. Wybierz polecenie i wpisz dodatkowe informacje.
 5. Naciśnij Enter.

Wskazówka: jeśli bota nie ma jeszcze w rozmowie lub pokoju, zostanie on dodany, gdy wyślesz do niego wiadomość.

Usuwanie bota z rozmów 1:1 w Google Chat lub Gmailu

 1. Otwórz Google Chat lub swoje konto Gmail.
 2. Obok bota kliknij Więcej opcji "" a potem Usuń.

Korzystanie z botów do przesyłania opinii i uzyskiwania pomocy w Google Chat lub Gmailu

Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz wysłać wiadomość do bota.

 1. Otwórz Google Chat lub swoje konto Gmail.
 2. Otwórz rozmowę lub pokój z botem.
 3. Aby zobaczyć dostępne polecenia:
  • W przypadku rozmowy 1:1 z botem wpisz help.
  • W przypadku pokoju lub rozmowy grupowej wpisz @nazwa_bota help, gdzie nazwa_bota to nazwa bota.

Tworzenie botów

Informacje na temat tworzenia niestandardowych botów na potrzeby organizacji znajdziesz w dokumentacji interfejsu Google Chat API. Aby zapoznać się z wytycznymi organizacji dotyczącymi tworzenia botów, skontaktuj się z administratorem Google Workspace. Kto jest moim administratorem?

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
1026838
false