Vytvorenie rozpisu časov na stretnutie

V počítači môžete vytvoriť rozpis časov na stretnutie v Kalendári Google.

Dôležité: Ak používate Kalendár s osobným účtom, môžete si vytvoriť jednu rezervačnú stránku a prijímať neobmedzený počet stretnutí bez peňažného poplatku. Ďalšie prémiové funkcie vyžadujú odber Google Workspace alebo Google One. Ďalšie informácie o prémiových funkciách pre rozpisy časov na stretnutie

Vytvoriť rozpis časov na stretnutie

Vytvorenie rozpisu časov na stretnutie

1. krok: nastavte svoj rozpis časov na stretnutie

Dôležité: Ak chcete vytvoriť rozpis časov na stretnutie v sekundárnom kalendári alebo do neho pridať spoluhostiteľov, potrebujete vhodný odber Google Workspace. Ďalšie informácie o prémiových funkciách pre rozpisy časov na stretnutie

 1. Otvorte v počítači Kalendár Google.
 2. Vľavo hore kliknite na Vytvoriť Pridať.
 3. Kliknite na Rozpis časov na stretnutie.
 4. Zadajte názov.
  • Názov vidia všetci používatelia s odkazom na vašu rezervačnú stránku.
  • Názov sa bude zobrazovať v kalendári, kde bol rozpis vytvorený a kde sa zobrazujú prichádzajúce rezervácie.
 5. Ak chcete nastaviť trvanie stretnutia, kliknite na šípku nadol Dropdown.
  • Stretnutia musia trvať minimálne 5 minút.
 6. Nastavte dátum, čas a časové pásmo stretnutí.
  • Môžete nastaviť jednorazové stretnutie alebo opakovaný rozpis.
  • Tip: Ak chcete pridať viacero časových úsekov na jeden deň, kliknite na Pridať ďalšie obdobie do tohto dňa .
 7. Vyberte nastavenia dostupnosti stretnutí, napríklad obdobie na stretnutia alebo dni, keď nebudete k dispozícii. Ďalšie informácie o prispôsobení dostupnosti
 8. Vyberte hlavný alebo sekundárny kalendár, do ktorého chcete pridať rozpis časov na stretnutie.
  • Tipy:

   • Po vytvorení rozpisu časov na stretnutie ho nemôžete upraviť tak, aby sa zobrazoval v inom hlavnom alebo sekundárnom kalendári.

   • Ktokoľvek s povolením na úpravy hlavného alebo sekundárneho kalendára môže rozpis meniť a vidieť prichádzajúce rezervácie. Ďalšie informácie o povoleniach na prístup

 9. Nepovinné: Ak chcete predísť konfliktom s udalosťami, ktoré boli vytvorené alebo prijaté v hlavných alebo sekundárnych kalendároch, v sekcii Kalendáre vyberte Skontrolovať dostupnosť v kalendároch. Potom vyberte všetky kalendáre s vytvorenými alebo prijatými udalosťami, ktoré by nemali kolidovať s rozpisom. Rezervovateľné časy, ktoré kolidujú s udalosťami vo vybraných kalendároch, nebudú k dispozícii.
  • Dôležité: Každý čas na stretnutie na rezervačnej stránke sa dá rezervovať iba raz, a to aj keď je táto funkcia vypnutá.
 10. Ak chcete k stretnutiu pridať spoluhostiteľov, zadajte ich mená alebo e‐mailové adresy.
  • Tip: V rámci rovnakej organizácie môžete pridať až 20 spoluhostiteľov. Skupiny Google nie je možné pridať ako spoluhostiteľov.

 11. Kliknite na Ďalej.

2. krok: nastavte si rezervačnú stránku

Dôležité:

 • Overenie e‑mailu je k dispozícii iba pre vybrané tarify Google Workspace.
 • S vybranými tarifami Google Workspace a Google One môžete pred každým stretnutím odoslať až päť pripomenutí.
 • Na prijímanie platieb za stretnutia sa vyžaduje účet Stripe. Ako prijímať platby
 1. Skontrolujte svoju fotku a meno na rezervačnej stránke.
  • Fotka je prevzatá z vášho účtu Google. Ako zmeniť fotku
  • Na rezervačných stránkach sa pri rozpisoch časov na stretnutie vytvorených v sekundárnych kalendároch fotka nezobrazuje.
 2. Vyberte miesto a možnosti videohovoru pre stretnutie:
  • Videokonferencia cez Google Meet
  • Osobné stretnutie
  • Telefonický hovor
  • Žiadne / špecifikujem neskôr
 3. Pridajte poznámku vysvetľujúcu vašu službu.
  • Opis sa zobrazuje na vašej rezervačnej stránke a v potvrdzovacích e‑mailoch.
 4. Pridajte polia, ktoré budú musieť účastníci vyplniť.
  • Účastníci musia poskytnúť svoje meno, priezvisko a e‐mailovú adresu.
  • Ak chcete pridať ďalšie polia:
   1. Kliknite na Pridať položku.
   2. Kliknite na Telefónne číslo alebo Vlastná položka.
   3. Vyberte, či sú tieto polia povinné alebo nepovinné.
  • Ak nechcete, aby sa používali roboty, kliknite na Vyžadovanie overenia e‐mailu.
 5. Nepovinné: Zapnite platby za stretnutia.
  1. Pripojte si ku Kalendáru Google účet Stripe.
  2. Začiarknite políčko pri možnosti Požadovať platbu pri rezervácii.
  3. Zadajte sumu a menu.
  4. Pridajte svoje pravidlá zrušení.
 6. Nastavte potvrdzovacie e‑maily a pripomenutia pre svoje správy.
  • Môžete odoslať až päť pripomenutí.
 7. Kliknite na Uložiť.

Tip:

 • V zobrazení Deň (ktoréhokoľvek dňa) alebo Týždeň môžete vytvoriť alebo pridať dostupnosť do rozpisu časov na stretnutie po kliknutí na ľubovoľný čas v kalendári. V zobrazenom okne kliknite na Rozpis časov na stretnutie .

Úprava rozpisu časov na stretnutie

Určité polia rozpisu časov na stretnutie môžete upraviť.
Zmena fotky a mena
Môžete zmeniť, ako sa vaša fotka a meno zobrazujú na rezervačnej stránke. Ako prispôsobiť rezervačnú stránku stretnutí
Nastavenie miesta stretnutia
Hosťom môžete oznámiť miesto konania stretnutia.
 1. Otvorte rozpis časov na stretnutie.
 2. Vpravo dole kliknite na Ďalej.
 3. Ak chcete nastaviť miesto stretnutia, v sekcii Miesto a videohovor kliknite na Vybrať miesto Dropdown.
 4. Vyberte možnosť nastavenia miesta:
  • Videokonferencia Google Meet
  • Osobné stretnutie
  • Telefonický hovor
  • Žiadne / špecifikujem neskôr
 5. Ak chcete uložiť svoj rozpis časov na stretnutie, kliknite vpravo dole na Uložiť.
Tip: Ak chcete použiť službu videohovorov tretej strany, kliknite na Žiadne / špecifikujem neskôr. Keď si niekto rezervuje stretnutie, upravte príslušnú udalosť a pridajte informácie o danom videostretnutí. Odporúčame nainštalovať doplnok Google Workspace Marketplace.
Pridanie opisu
Do opisu udalosti môžete zadať ďalšie podrobnosti o svojej službe alebo udalosti.
 1. Otvorte rozpis časov na stretnutie.
 2. Vpravo dole kliknite na Ďalej.
 3. V sekcii Opis zadajte podrobnosti o svojej službe alebo udalosti.
 4. Ak chcete uložiť svoj rozpis časov na stretnutie, kliknite vpravo dole na Uložiť.
Tip: Opisy sa zobrazujú na rezervačnej stránke, v potvrdzovacích e‑mailoch a opisoch udalostí v Kalendári Google.
Úprava rezervačného formulára
Do rezervačného formulára môžete pridať polia, ktoré budú musieť hostia vyplniť.
Dôležité: Ľudia, ktorí si s vami rezervujú stretnutia, musia v rezervačnom formulári zadať svoje mená a e‐mailové adresy.
 1. Otvorte rozpis časov na stretnutie.
 2. Vpravo dole kliknite na Ďalej.
 3. Kliknite na Rezervačný formulár Šípka nadol a potom Pridať položku a potom Telefónne číslo Dropdown.
 4. Vyberte pole:
  • Telefónne číslo: požiadajte účastníka, aby zadal svoje telefónne číslo.
  • Vlastná položka: do textového poľa zadajte výzvu, ktorú má účastník zodpovedať.
 5. Nepovinné: Ak chcete vyžadovať odpoveď, začiarknite políčko Povinné.
 6. Formulár uložíte kliknutím na Pridať položku.
 7. Ak chcete uložiť svoj rozpis časov na stretnutie, kliknite vpravo dole na Uložiť.
Úprava e‑mailov s pripomenutiami

Môžete nastaviť čas, kedy má účastník dostať správu s pripomenutím.

 1. Otvorte rozpis časov na stretnutie.
 2. Vpravo dole kliknite na Ďalej.
 3. Kliknite na Potvrdenia a pripomenutia rezervácií Šípka nadol.
 4. V sekcii E‐mailové pripomenutie kliknite na šípku nadol Dropdown.
 5. Vyberte, kedy má účastník dostať e‐mailové pripomenutie.
 6. Čas pripomenutia uložíte kliknutím na Hotovo.
 7. Ak chcete uložiť svoj rozpis časov na stretnutie, kliknite vpravo dole na Uložiť.
Tipy:
 • Môžete odoslať až päť pripomenutí.
 • V e‑mailoch s pripomenutiami nemôžete upravovať text.
Vypnutie e‐mailov s pripomenutiami
 1. Otvorte rozpis časov na stretnutie.
 2. Vpravo dole kliknite na Ďalej.
 3. Kliknite na Potvrdenia a pripomenutia rezervácií Šípka nadol.
 4. Zrušte začiarknutie políčka E‐mailové pripomenutie.
Skrytie rozpisu časov na stretnutie

Ak chcete zobraziť alebo skryť rozpisy časov na stretnutie na webe Kalendára Google:

 1. Hore vedľa položky Nastavenia kliknite na rozbaľovací zoznam Prepínač zobrazenia.
 2. Kliknite na Zobraziť rozpisy časov na stretnutie.

Tipy:

 • Ak sú rozpisy časov na stretnutie skryté, rezervované stretnutia sa naďalej zobrazujú vo vašom kalendári.
 • Ak sú rozpisy časov na stretnutie skryté a vytvoríte nový rozpis alebo pridáte čas k existujúcemu, s týmto nastavením sa rozpisy časov na stretnutie zobrazia znova.
 • V mobilnej aplikácii sú rozpisy časov na stretnutie vždy viditeľné.

Ako sa rozpis časov na stretnutie synchronizuje s kalendárom

Rozpis časov na stretnutie sa automaticky synchronizuje s Kalendárom Google.
 • Rozpis časov na stretnutie a rezervované stretnutia sa automaticky zobrazia v kalendári.
 • Keď vyberiete možnosť Kontrolovať dostupnosť v kalendároch, Kalendár Google zabráni konfliktom rozpisov. Ak v potvrdení účasti na nejakej udalosti v Kalendári Google vyberiete Áno alebo Možno, príslušný časový úsek sa na vašej rezervačnej stránke nebude zobrazovať ako voľný. Dostupnosť na vašej rezervačnej stránke sa automaticky aktualizuje, aby sa predišlo konfliktom s ostatnými udalosťami. Ak odoberáte tarifu Google Workspace alebo Google One, ktorá spĺňa podmienky, vaše vybrané kalendáre budú skontrolované, či nedošlo ku konfliktom. Ako zabrániť konfliktom rozpisov časov na stretnutie

Ako funguje viditeľnosť rozpisu časov na stretnutie

 • Ktokoľvek s povolením na úpravy kalendára, v ktorom sa vytvára rozpis časov na stretnutie, môže tento rozpis meniť a vidieť prichádzajúce rezervácie.
 • Časy vašej dostupnosti si môže pozrieť ktokoľvek s odkazom na vašu rezervačnú stránku.
 • Ak zdieľate rezervačnú stránku, ale nie kalendár, ostatní používatelia si nemôžu pozrieť udalosti vo vašom kalendári.
 • Cez rozbaľovací zoznam Prepínač zobrazenia môžete rozpisy časov na stretnutie zobraziť alebo skryť. Ak je rozpis časov na stretnutie skrytý a vytvoríte nový rozpis alebo pridáte čas k existujúcemu, skryté rozpisy časov na stretnutie sa zobrazia znova.
 • Ak na rezervačných stránkach deaktivujete možnosť Skontrolovať dostupnosť v kalendároch, všetky časové bloky stretnutí sa zobrazia ako otvorené s výnimkou minulých rezervácií prijatých prostredníctvom rezervačných stránok. Platí to aj v prípade, že ste prijali udalosť, ktorá nie je stretnutím.
  • Dôležité: Každý čas na stretnutie na rezervačnej stránke sa dá rezervovať iba raz, a to aj keď je táto funkcia vypnutá.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka