Tworzenie harmonogramu spotkań

Możesz utworzyć harmonogram spotkań w Kalendarzu Google na komputerze.

Ważne: jeśli korzystasz z Kalendarza na koncie osobistym, możesz utworzyć jedną stronę rezerwacji i akceptować nieograniczoną liczbę spotkań bez ponoszenia opłat. Dodatkowe funkcje premium wymagają subskrypcji Google Workspace lub Google One. Więcej informacji o funkcjach premium dotyczących harmonogramów spotkań

Utwórz harmonogram spotkań

Tworzenie harmonogramu spotkań

Krok 1. Skonfiguruj harmonogram spotkań

Ważne: aby tworzyć harmonogram spotkań w kalendarzu pomocniczym lub dodawać współgospodarzy do harmonogramu spotkań, musisz mieć odpowiedni abonament Google Workspace. Więcej informacji o funkcjach premium dotyczących harmonogramów spotkań

 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Utwórz Dodaj.
 3. Kliknij Harmonogram spotkań.
 4. Wpisz tytuł.
  • Tytuł może zobaczyć każda osoba, która ma link do Twojej strony rezerwacji.
  • Tytuł ten jest widoczny w kalendarzu dla harmonogramu i rezerwacji przychodzących.
 5. Aby ustawić czas trwania spotkania, kliknij strzałkę w dół Dropdown.
  • Spotkania muszą trwać co najmniej 5 minut.
 6. Ustaw datę, godzinę i strefę czasową spotkań.
  • Możesz ustawić jednorazowe spotkanie lub harmonogram spotkań cyklicznych.
  • Wskazówka: aby dodać kilka przedziałów czasu w jednym dniu, kliknij opcję „Dodaj kolejny okres do tego dnia” .
 7. Wybierz ustawienia dostępności terminów spotkań, np. czas oczekiwania lub dni, w których nie można zarezerwować spotkania z Tobą. Więcej informacji o dostosowywaniu dostępności
 8. Wybierz kalendarz główny lub pomocniczy, do którego chcesz dodać harmonogram spotkań.
  • Wskazówki:

   • Po utworzeniu harmonogramu spotkań nie możesz go przenieść do innego kalendarza głównego lub pomocniczego.

   • Każda osoba z uprawnieniami do edycji kalendarza głównego lub pomocniczego może wprowadzać zmiany w harmonogramie i wyświetlać rezerwacje przychodzące. Więcej informacji o uprawnieniach dostępu

 9. Opcjonalnie: aby uniknąć konfliktów w przypadku wydarzeń utworzonych lub zaakceptowanych w kalendarzu głównym lub pomocniczym, w sekcji „Kalendarze” wybierz Sprawdź kalendarze pod kątem dostępności. Następnie wybierz wszystkie kalendarze, w których godziny rezerwacji mają nie być dostępne podczas utworzonych lub zaakceptowanych wydarzeń.
  • Ważne: każdy termin spotkania na stronie rezerwacji można zarezerwować tylko raz, nawet jeśli ta funkcja jest wyłączona.
 10. Aby dodać współgospodarzy do spotkania, wpisz imiona i nazwiska lub adresy e-mail współgospodarzy.
  • Możesz też dodać bezpośrednio Grupy dyskusyjne Google.

 11. Kliknij Dalej.

Krok 2. Skonfiguruj stronę rezerwacji

Ważne:

 • Potwierdzanie adresu e-mail jest dostępne tylko w przypadku spełniających wymagania pakietów Google Workspace.
 • Jeśli korzystasz ze spełniających wymagania abonamentów Google Workspace i pakietu Google One, przed każdym spotkaniem możesz wysłać maksymalnie 5 przypomnień.
 • Aby akceptować płatności za spotkania, musisz mieć konto Stripe. Więcej informacji o akceptowaniu płatności
 1. Sprawdź swoje zdjęcie i nazwę użytkownika na stronie rezerwacji.
  • Zdjęcie jest pobierane z Twojego konta Google. Dowiedz się, jak zmienić zdjęcie
  • W przypadku harmonogramów spotkań utworzonych w kalendarzach pomocniczych na stronach rezerwacji nie wyświetlają się zdjęcia.
 2. Wybierz lokalizację i opcje rozmowy wideo dla spotkania:
  • Rozmowa wideo w Google Meet
  • Spotkanie stacjonarne
  • Rozmowa telefoniczna
  • Brak / do określenia później
 3. Dodaj opis oferowanej przez Ciebie usługi.
  • Opis zostanie umieszczony na stronie rezerwacji i w e-mailach z potwierdzeniem.
 4. Dodaj pola do wypełnienia przez uczestników.
  • Uczestnicy muszą podać imię i nazwisko oraz adres e-mail.
  • Aby dodać więcej pól:
   1. Kliknij Dodaj element.
   2. Kliknij Numer telefonu lub Element niestandardowy.
   3. Określ, czy te pola są Wymagane czy Opcjonalne.
  • Aby zapobiec używaniu botów, kliknij Wymagaj potwierdzania adresu e-mail.
 5. Opcjonalnie: włącz płatności za spotkanie.
  1. Połącz konto Stripe z Kalendarzem Google.
  2. Zaznacz pole „Wymagaj płatności przy rezerwacji”.
  3. Wpisz kwotę i walutę.
  4. Dodaj zasady anulowania.
 6. Ustaw e-maile z potwierdzeniem i przypomnienia dotyczące e-maili.
  • Możesz wysłać maksymalnie 5 przypomnień.
 7. Kliknij Zapisz.

Wskazówka:

 • W widoku tygodnia lub dowolnym widoku dnia możesz kliknąć dowolny przedział czasu w kalendarzu, aby utworzyć harmonogram spotkań lub dodać do niego dostępność. W oknie, które się wyświetli, kliknij Harmonogram spotkań.

Edytowanie harmonogramu spotkań

Możesz edytować niektóre pola harmonogramu spotkań.
Zmienianie zdjęcia i nazwy
Możesz zmienić sposób wyświetlania swojego zdjęcia i swojej nazwy na stronie rezerwacji. Jak dostosować stronę rezerwacji spotkań
Zezwalanie gościom na zapraszanie innych osób
Po zarezerwowaniu spotkania goście mogą zmienić wydarzenie w kalendarzu, aby zaprosić inne osoby.
 1. Otwórz Kalendarz Google na komputerze.
 2. Kliknij istniejący harmonogram spotkań a potem Edytuj Edytuj.
 3. Kliknij Ustawienia zarezerwowanych spotkań Strzałka w dół.
 4. Zaznacz pole w sekcji „Uprawnienia gości”.
 5. Aby zapisać zaktualizowany harmonogram, kliknij Dalej a potem Zapisz.
Określanie lokalizacji spotkania
Możesz poinformować gości, w jakim miejscu odbędzie się spotkanie.
 1. Otwórz harmonogram spotkań.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Dalej.
 3. Aby określić lokalizację spotkania, w sekcji „Lokalizacja i rozmowy wideo” kliknij Wybierz lokalizację Dropdown.
 4. Wybierz opcję lokalizacji:
  • Rozmowa wideo w Google Meet
  • Spotkanie stacjonarne
  • Rozmowa telefoniczna
  • Brak / do określenia później
 5. Aby zapisać harmonogram spotkań, w prawym dolnym rogu kliknij Zapisz.
Wskazówka: jeśli chcesz korzystać z usługi rozmów wideo innej firmy, kliknij Brak / do określenia później. Gdy ktoś zarezerwuje spotkanie, edytuj wydarzenie, aby dodać informacje o spotkaniu wideo. Zalecamy zainstalowanie dodatku Google Workspace Marketplace.
Dodaj opis
W opisie wydarzenia możesz podać więcej informacji o usłudze lub wydarzeniu.
 1. Otwórz harmonogram spotkań.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Dalej.
 3. W sekcji „Opis” podaj informacje o usłudze lub wydarzeniu.
 4. Aby zapisać harmonogram spotkań, w prawym dolnym rogu kliknij Zapisz.
Wskazówka: opisy pojawiają się na stronie rezerwacji, w e-mailach z potwierdzeniem i w opisach wydarzeń w Kalendarzu Google.
Edytowanie formularza rezerwacji
W formularzu rezerwacji możesz dodać pola do wypełnienia przez osoby uczestniczące w spotkaniu.
Ważne: osoby, które rezerwują spotkania z Tobą, muszą w formularzu rezerwacji podać swoje imiona i nazwiska oraz adresy e-mail.
 1. Otwórz harmonogram spotkań.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Dalej.
 3. Kliknij Formularz rezerwacji Strzałka w dół a potem Dodaj element a potem Numer telefonu Dropdown.
 4. Wybierz pole:
  • Numer telefonu: poproś osobę uczestniczącą w spotkaniu, aby zostawiła swój numer telefonu.
  • Element niestandardowy: w polu tekstowym wpisz pytanie, na które ma odpowiedzieć osoba uczestnicząca w spotkaniu.
 5. Opcjonalnie: aby wymagać podania odpowiedzi, zaznacz pole „Wymagane”.
 6. Aby zapisać formularz, kliknij Dodawanie elementu.
 7. Aby zapisać harmonogram spotkań, w prawym dolnym rogu kliknij Zapisz.
Edytowanie e-maili z przypomnieniem

Możesz ustawić godzinę, o której uczestnik ma otrzymać e-maila z przypomnieniem.

 1. Otwórz harmonogram spotkań.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Dalej.
 3. Kliknij Potwierdzenia rezerwacji i przypomnienia Strzałka w dół.
 4. W sekcji „E-mail z przypomnieniem” kliknij strzałkę w dół Dropdown.
 5. Wybierz, kiedy uczestnik ma otrzymać e-maila z przypomnieniem.
 6. Aby zapisać czas przypomnienia, kliknij Gotowe.
 7. Aby zapisać harmonogram spotkań, w prawym dolnym rogu kliknij Zapisz.
Wskazówki:
 • Możesz wysłać maksymalnie 5 przypomnień.
 • Nie możesz edytować tekstu w e-mailach z przypomnieniem.
Wyłączanie e-maili z przypomnieniem
 1. Otwórz harmonogram spotkań.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Dalej.
 3. Kliknij Potwierdzenia rezerwacji i przypomnienia Strzałka w dół.
 4. Odznacz pole „E-mail z przypomnieniem”.
Ukrywanie harmonogramu spotkań

Aby wyświetlić lub ukryć harmonogramy spotkań w Kalendarzu Google w przeglądarce:

 1. U góry, obok opcji Ustawienia , kliknij menu „Wyświetl przełącznik”.
 2. Kliknij Wyświetlaj harmonogramy spotkań.

Wskazówki:

 • Jeśli harmonogramy spotkań są ukryte, zarezerwowane spotkania będą nadal widoczne w Twoim kalendarzu.
 • Jeśli harmonogramy spotkań są ukryte, a Ty utworzysz nowy harmonogram lub dodasz przedział czasu do istniejącego harmonogramu, to ustawienie spowoduje ponowne wyświetlenie harmonogramów spotkań.
 • Harmonogramy spotkań są zawsze widoczne w aplikacji mobilnej.

Synchronizowanie harmonogramu spotkań z kalendarzem

Harmonogram spotkań automatycznie synchronizuje się z Kalendarzem Google.
 • Harmonogram spotkań i zaplanowane spotkania automatycznie pojawiają się w Twoim kalendarzu.
 • Jeśli wybierzesz opcję „Sprawdź kalendarze pod kątem dostępności”, Kalendarz Google pozwoli uniknąć konfliktów w harmonogramie. Jeśli Twoja odpowiedź na wydarzenie w Kalendarzu Google to „Tak” lub „Być może”, przypisany do niego blok czasu nie jest widoczny jako wolny na stronie rezerwacji. Dostępność na stronie rezerwacji automatycznie się aktualizuje, co pozwala uniknąć konfliktów z innymi wydarzeniami. Jeśli subskrybujesz spełniający wymagania abonament Google Workspace lub pakiet Google One, wybrane kalendarze są sprawdzane pod kątem konfliktów. Jak uniknąć konfliktów w harmonogramie spotkań

Widoczność harmonogramu spotkań

 • Każda osoba z uprawnieniami do edycji kalendarza, w którym tworzony jest harmonogram spotkań, może wprowadzać zmiany w harmonogramie i wyświetlać rezerwacje przychodzące.
 • Każda osoba, która ma link do Twojej strony rezerwacji, może przeglądać godziny Twojej dostępności.
 • Jeśli udostępniasz stronę rezerwacji, ale nie kalendarz, inne osoby nie mogą wyświetlać wydarzeń z Twojego kalendarza.
 • W menu „Przełączanie widoków” możesz wyświetlić lub ukryć harmonogramy spotkań. Jeśli harmonogram spotkań jest ukryty, a Ty utworzysz nowy harmonogram lub dodasz przedział czasu do istniejącego harmonogramu, ukryte harmonogramy spotkań pojawią się ponownie.
 • Jeśli na stronach rezerwacji wyłączysz opcję „Sprawdź kalendarze pod kątem dostępności”, wszystkie pory spotkań będą wyświetlane jako otwarte. Nie dotyczy to wcześniejszych rezerwacji zaakceptowanych na stronach rezerwacji. Ma to zastosowanie nawet wtedy, gdy zaakceptujesz wydarzenie, które nie jest spotkaniem.
  • Ważne: każdy termin spotkania na stronie rezerwacji można zarezerwować tylko raz, nawet jeśli ta funkcja jest wyłączona.

Przydatne materiały

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne