Đánh dấu một vị trí là Tạm thời đóng cửa

Nếu doanh nghiệp hay địa điểm kinh doanh của bạn tạm thời đóng cửa hoặc hoạt động theo mùa, bạn có thể giúp khách hàng luôn được cập nhật thông tin trên Google.

Trường hợp bạn nên đánh dấu doanh nghiệp của mình là “Tạm thời đóng cửa”

Lưu ý quan trọng: Những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao hàng hoặc đến lấy hàng không nên đánh dấu doanh nghiệp của mình là “Tạm thời đóng cửa”. Vì khi đánh dấu như vậy, các dịch vụ đó sẽ không xuất hiện trên Google.

Hãy sử dụng trạng thái "Tạm thời đóng cửa" nếu doanh nghiệp của bạn:

 • Sẽ đóng cửa liên tục trong 7 ngày trở lên hoặc
 • Sẽ đóng cửa trong một thời gian không xác định

Điều này không ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm tại địa phương và doanh nghiệp của bạn sẽ được xử lý tương tự như những doanh nghiệp đang mở cửa.

Trường hợp bạn nên sử dụng Giờ đặc biệt và Các giờ khác

Bạn có thể cho khách hàng biết những thay đổi về giờ làm việc hoặc khi bạn cung cấp một số dịch vụ nhất định.

 • Đặt “Giờ đặc biệt” nếu doanh nghiệp của bạn:
  • Tạm thời điều chỉnh giờ làm việc hoặc
  • Đóng cửa liên tục trong tối đa 6 ngày

Tìm hiểu cách đặt Giờ đặc biệt.

 • Đặt "Các giờ khác" nếu doanh nghiệp của bạn:
  • Có giờ mở cửa khác nhau với các dịch vụ cụ thể mà doanh nghiệp cung cấp

Tìm hiểu cách đặt Các giờ khác.

Cập nhật thông tin về một vị trí

Cách hiển thị hồ sơ của bạn ở dạng tạm thời đóng cửa trên Google Maps và Google Tìm kiếm:

 1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Trong trình đơn ở bên trái, hãy nhấp vào mục Thông tin.
 3. Ở bên phải, hãy trỏ đến mục "Đóng cửa doanh nghiệp này trên Google".
  • Để mở rộng mục này, bạn cần nhấp vào mũi tên.
 4. Nhấp vào Đánh dấu là đóng cửa tạm thời.

Cập nhật thông tin về nhiều vị trí

 1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Từ danh sách vị trí, hãy chọn tất cả các vị trí mà bạn muốn đánh dấu là tạm thời đóng cửa.
 3. Trên thanh công cụ ở gần phía trên cùng, hãy nhấp vào Hành động sau đó Tạm thời đóng cửa.
 4. Nhấp vào biểu tượng Thêm ​​sau đó Đánh dấu là tạm thời đóng cửa.
 5. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy nhấp vào Đánh dấu là tạm thời đóng cửa.
Giờ đây, các vị trí đó sẽ xuất hiện ở dạng tạm thời đóng cửa trên Google Maps và Google Tìm kiếm.

Các vị trí được báo cáo là đã đóng cửa

Nếu Google nhận được thông tin cập nhật rằng một vị trí tạm thời đóng cửa, thì bạn có thể nhận được thông báo "Báo cáo là tạm thời đóng cửa". 

Để xác nhận, bạn hãy nhấn vào Báo cáo là tạm thời đóng cửa sau đó Xác nhận đã đóng cửa.

Vị trí này được đánh dấu là tạm thời đóng cửa trên Google Maps và Google Tìm kiếm.

Mẹo: Nếu bất kỳ địa điểm nào của bạn bị đánh dấu nhầm là đã đóng cửa vĩnh viễn, bạn có thể mở lại địa điểm đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố