Điều khoản dịch vụ bổ sung của Google Doanh nghiệp của tôi

Lần sửa đổi gần đây nhất: 10/07/2020

Để sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi hoặc bất kỳ dịch vụ nào cho các doanh nghiệp đã xác nhận quyền sở hữu trên Google Doanh nghiệp của tôi ("Dịch vụ Google Doanh nghiệp của tôi”), bạn phải chấp nhận (1) Điều khoản dịch vụ của Google và (2) Các điều khoản dịch vụ bổ sung này của Google Doanh nghiệp của tôi (gọi là “Điều khoản bổ sung của Google Doanh nghiệp của tôi”). 

Vui lòng đọc kỹ từng tài liệu này. Các tài liệu này gọi chung là “Điều khoản” và quy định quyền lợi và trách nhiệm của bạn cũng như của chúng tôi khi bạn sử dụng Dịch vụ Google Doanh nghiệp của tôi. 

Nếu Điều khoản bổ sung của Google Doanh nghiệp của tôi mâu thuẫn với Điều khoản dịch vụ của Google, thì Điều khoản bổ sung của Google Doanh nghiệp của tôi sẽ chi phối Dịch vụ Google Doanh nghiệp của tôi. 

Độ tuổi và mối quan hệ

Để sử dụng Dịch vụ Google Doanh nghiệp của tôi, bạn phải trên độ tuổi thành niên theo quy định ở quốc gia của mình (hoặc trên 18 tuổi, tùy vào độ tuổi nào cao hơn).

Ngoài ra, bạn phải là chủ sở hữu của đơn vị được nêu trên hồ sơ doanh nghiệp của bạn ("Hồ sơ doanh nghiệp") hoặc là người đại diện được ủy quyền có khả năng thay mặt cho đơn vị đó ràng buộc các bên khác.

Ràng buộc các bên khác

Bạn phải ràng buộc những người dùng sẽ quản lý hoặc sẽ sở hữu Hồ sơ doanh nghiệp của bạn với các điều khoản này trước khi trao quyền quản lý hoặc sở hữu cho họ.

Trách nhiệm của bạn

Bạn chịu trách nhiệm về đơn vị được nêu trên Hồ sơ doanh nghiệp của mình, nghĩa là ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc cơ bản về cách hành xử trong Điều khoản dịch vụ của Google, khi sử dụng Dịch vụ Google Doanh nghiệp của tôi, bạn phải:

  • Tuân thủ luật hiện hành và các phương pháp hay nhất trong ngành khi điều hành và quảng bá tổ chức, bao gồm cả việc xin mọi loại phê duyệt và giấy phép áp dụng cho đơn vị của bạn.
  • Đảm bảo rằng nội dung của bạn là chính xác, cập nhật và hoàn chỉnh.
  • Đưa ra mọi lời tuyên bố từ chối trách nhiệm, cảnh báo và thông báo bắt buộc (hoặc nếu bạn sử dụng mẫu do Google cung cấp, hãy đảm bảo các mẫu đó phù hợp với đơn vị của bạn); và
  • Tuân thủ các chính sách này. Đây là các chính sách áp dụng cho Dịch vụ Google Doanh nghiệp của tôi.

Nội dung của bạn

Mặc dù Google không chịu trách nhiệm về Hồ sơ doanh nghiệp của bạn hoặc đơn vị được nêu trên Hồ sơ doanh nghiệp đó, nhưng khi bạn đã xác nhận quyền sở hữu, thì bạn phải hiểu rằng chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, kiểm duyệt nội dung mà bạn đưa lên Hồ sơ doanh nghiệp thông qua Dịch vụ Google Doanh nghiệp của tôi. 

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên Hồ sơ doanh nghiệp của bạn là đầy đủ, phù hợp và cập nhật để thông tin doanh nghiệp trên Google là thông tin hữu ích cho bạn và cho người dùng của chúng tôi. Điều này đồng nghĩa với việc đôi khi, chúng tôi có thể chọn không hiển thị nội dung của bạn (ví dụ: nếu có tín hiệu đáng tin cậy cho thấy nội dung của bạn không chính xác), hoặc chọn chỉ hiển thị phiên bản nội dung đã qua chỉnh sửa, hoặc hiển thị nội dung từ một nguồn khác thay cho nội dung của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách Google lấy nguồn và hiển thị thông tin trong trang thông tin địa phương tại đây

Giấy phép

Giấy phép này áp dụng cho thông tin cơ bản trên trang thông tin về đơn vị mà bạn nêu trên Hồ sơ doanh nghiệp (nếu thông tin đó được bảo hộ theo quyền sở hữu trí tuệ). 

Bạn cấp cho Google một giấy phép vĩnh viễn (nghĩa là cho đến khi thông tin đó vẫn được bảo hộ theo quyền sở hữu trí tuệ), không thể thu hồi, toàn cầu, miễn phí bản quyền và không độc quyền để sao chép, điều chỉnh, sửa đổi, dịch, xuất bản, trình bày công khai, hiển thị công khai, phân phối và tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên thông tin cơ bản trên trang thông tin về đơn vị mà bạn nêu trên Hồ sơ doanh nghiệp (chẳng hạn như tên đơn vị, địa điểm kinh doanh, số điện thoại, danh mục kinh doanh, giờ hoạt động và trang web). 

Đối với những người dùng khác đang sử dụng các dịch vụ của Google, bạn cũng cấp cho họ quyền truy cập và sử dụng, kể cả chỉnh sửa, thông tin đó như đã cho phép trong Điều khoản dịch vụ hiện hành của Google. 

Tất cả nội dung khác mà bạn cung cấp cho Hồ sơ doanh nghiệp của mình (chẳng hạn như ảnh doanh nghiệp) đều được cấp phép cho Google theo Điều khoản dịch vụ của Google.

Các sản phẩm/dịch vụ khác

Bạn có thể được cấp quyền truy cập vào các sản phẩm/dịch vụ khác trong tài khoản của mình. Các sản phẩm/dịch vụ này có thể tuân theo các điều khoản cũng như chính sách riêng mà bạn sẽ được cung cấp.

Quyền truy cập của Google

Chúng tôi có thể truy cập vào tài khoản của bạn để giúp bạn quản lý Hồ sơ doanh nghiệp và tài khoản nếu bạn ủy quyền cho chúng tôi làm điều đó.

Quyền truy cập vào nội dung của bạn

Bạn sẽ vẫn có quyền truy cập vào nội dung của mình trong Dịch vụ Google Doanh nghiệp của tôi theo chức năng mô tả tại đây. Bạn có thể tải bản sao nội dung xuống bất kỳ lúc nào.

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi không nằm trong những Điều khoản này. Tuy nhiên, bạn nên đọc để hiểu rõ hơn về cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Biện pháp xử lý trong trường hợp xảy ra vấn đề

Trước khi thực hiện biện pháp chấm dứt dịch vụ theo Điều khoản, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước ít nhất 30 ngày theo yêu cầu của luật hiện hành.

Câu hỏi hoặc khiếu nại

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về Dịch vụ Google Doanh nghiệp của tôi, vui lòng truy cập vào Trung tâm trợ giúp hoặc liên hệ với chúng tôi. Nếu tin rằng việc bạn bị tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Dịch vụ Google Doanh nghiệp của tôi là một sự nhầm lẫn, thì bạn có thể khiếu nại.

Hòa giải tranh cãi

Nếu là người dùng doanh nghiệp ở Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh, bạn cũng có thể nộp đơn xin giải quyết tranh cãi theo các Điều khoản này thông qua hình thức hòa giải. Hãy tìm thêm thông tin về các bên trung gian hòa giải mà chúng tôi sẵn lòng hợp tác, cũng như xem hướng dẫn về cách yêu cầu hòa giải tại đây. Trừ khi luật hiện hành yêu cầu, việc hòa giải là tự nguyện. Cả bạn hay Google đều không có nghĩa vụ phải giải quyết tranh cãi thông qua hình thức hòa giải.

Các thay đổi đối với Điều khoản

Nếu có những thay đổi quan trọng đối với Điều khoản, thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước ít nhất 15 ngày theo yêu cầu của luật hiện hành.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố