Điều khoản bổ sung

Ngoài Điều khoản dịch vụ của Google, các điều khoản sau chi phối việc bạn sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi hoặc bất kỳ dịch vụ nào cho các doanh nghiệp đã xác minh của Google Doanh nghiệp của tôi. Thỉnh thoảng hãy kiểm tra để biết những nội dung cập nhật. Việc bạn sử dụng các dịch vụ này có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản này và việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ này có nghĩa là bạn đồng ý với mọi nội dung cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng các dịch vụ này.

Tuổi tác và mối quan hệ

Bạn phải trên độ tuổi hợp pháp của đa số (hoặc trên 18 tuổi, tùy vào trường hợp nào lớn hơn) để sử dụng các dịch vụ này. Ngoài ra, bạn xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu của tổ chức được nêu trên trang hoặc người đại diện được ủy quyền có khả năng thay mặt cho tổ chức ràng buộc các bên khác.

Ràng buộc các bên khác

Bạn phải ràng buộc bất kỳ người dùng nào quản lý hoặc sau đó sở hữu trang của bạn với các Điều khoản bổ sung này trước khi để họ làm người quản lý hoặc chủ sở hữu.

Nội dung

Bạn chịu trách nhiệm về tổ chức nêu trên trang của bạn. Cụ thể, điều này có nghĩa là bạn phải tuân thủ tất cả luật hiện hành và các phương pháp hay nhất của ngành khi điều hành và quảng cáo tổ chức của mình, bao gồm cả việc nhận tất cả các giấy phép và phê duyệt hiện hành; đảm bảo nội dung của bạn hợp pháp, chính xác, cập nhật và đầy đủ; đồng thời cung cấp tất cả tuyên bố từ chối trách nhiệm bắt buộc, cảnh báo và thông báo (hoặc nếu bạn dựa vào bất kỳ nội dung nào do Google cung cấp, đảm bảo sự đầy đủ của nội dung cho tổ chức của bạn). Ngoài ra, bạn phải tuân thủ mọi chính sách hoặc nguyên tắc khác được liệt kê trong Nguyên tắc thể hiện doanh nghiệp của bạn trên Google . Những chính sách và nguyên tắc này trở thành một phần trong thỏa thuận của bạn với chúng tôi về các dịch vụ này.

Nếu chúng tôi, theo ý mình, phát hiện thấy bạn vi phạm bất kỳ phần nào trong những trách nhiệm này, chúng tôi giữ quyền thực hiện những hành động thích hợp. Điều này có nghĩa là chúng tôi cũng có thể hủy xác minh trang của bạn hoặc chuyển trạng thái xác minh sang trang khác.

Mặc dù Google không chịu trách nhiệm đối với trang hoặc tổ chức nêu trên trang của bạn, một khi bạn đã xác minh, bạn hiểu rằng chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, kiểm duyệt nội dung bạn cung cấp qua trang của bạn. Hơn nữa, chúng tôi không thể chọn hiển thị nội dung của bạn, có thể chọn chỉ hiển thị phiên bản đã chỉnh sửa của nội dung hoặc có thể chọn hiển thị nội dung từ nguồn thay thế thay cho nội dung của bạn.

Bạn cũng cấp cho Google một giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi, toàn cầu, miễn phí bản quyền và không độc quyền để tái tạo, điều chỉnh, sửa đổi, dịch, xuất bản, trình diễn công khai, hiển thị công khai, phân phối và tạo các sản phẩm phát sinh của thông tin liệt kê cơ bản về tổ chức mà bạn cung cấp cho trang của mình (chẳng hạn như tên tổ chức, địa điểm, số điện thoại, danh mục, giờ và trang web). Bạn xác nhận và đảm bảo với Google rằng bạn sở hữu hoặc có tất cả những quyền cần thiết hoặc sự chấp thuận cần thiết để cấp giấy phép này. Bạn cũng cấp cho người dùng cuối các dịch vụ Google quyền truy cập và sử dụng, bao gồm quyền chỉnh sửa, thông tin đó như được cho phép theo các điều khoản dịch vụ hiện hành của Google. Tất cả nội dung khác mà bạn cung cấp cho trang của mình (chẳng hạn như ảnh doanh nghiệp) sẽ được cấp phép cho Google theo Điều khoản dịch vụ của Google.

Các sản phẩm/dịch vụ khác

Bạn có thể được cấp quyền truy cập vào các sản phẩm/dịch vụ khác trong tài khoản của bạn. Các sản phẩm/dịch vụ này có thể tuân theo các điều khoản và chính sách riêng.

Quyền truy cập của Google

Nếu bạn ủy quyền cho chúng tôi làm như vậy, chúng tôi có thể truy cập vào tài khoản của bạn để giúp bạn quản lý trang và tài khoản của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố