Ytterligare användarvillkor för Google My Business

Senaste ändring: 10 juli 2020

Om du vill använda Google My Business eller någon tjänst för företag med Google My Business-anspråk (Google My Business-tjänsterna) måste du godkänna (1) Googles användarvillkor och (2) dessa ytterligare användarvillkor för Google My Business (ytterligare villkor för Google My Business). 

Läs vart och ett av dessa dokument noggrant. Tillsammans kallas dessa dokument villkoren. De beskriver vad du kan förvänta dig av oss när du använder Google My Business-tjänsterna och vad vi förväntar oss av dig. 

Om dessa ytterligare villkor för Google My Business strider mot Googles användarvillkor gäller dessa ytterligare villkor för Google My Business för Google My Business-tjänsterna. 

Vad vi förväntar oss av dig

Du ansvarar för det rättssubjekt som anges i din företagsprofil, vilket innebär att du inte bara måste följa de grundläggande reglerna i Googles användarvillkor. När du använder Google My Business-tjänsterna måste du också

  • följa tillämpliga lagar och all branschpraxis när du driver och marknadsför ditt rättssubjekt, inklusive erhålla alla tillämpliga licenser och godkännanden
  • säkerställa att innehållet är lagligt, korrekt, aktuellt och fullständigt
  • tillhandahålla alla obligatoriska friskrivningar, varningar och tillkännagivanden (eller om du använder dig av material från Google måste du säkerställa att det är tillräckligt för ditt rättssubjekt) och
  • följa dessa policyer som gäller för Google My Business-tjänsterna.
     

Tillgång till ditt innehåll

Du behåller åtkomsten till ditt innehåll i Google My Business-tjänster i enlighet med funktionerna som beskrivs här. Du kan ladda ned en kopia av innehållet när som helst.

Även om det inte ingår i dessa villkor rekommenderar vi att du läser vår integritetspolicy för att bättre förstå hur du kan uppdatera, hantera, exportera och radera dina uppgifter.

Ålder och relation

Du måste vara myndig i ditt land (eller över 18 år, beroende på vilket som är högre) för att kunna använda Google My Business-tjänsterna.

Dessutom måste du vara ägare till det rättssubjekt som anges i din företagsprofil (Företagsprofil) eller en bemyndigad representant som har rätt att ingå bindande avtal åt rättssubjektet.

Bindande avtal åt andra

Du måste binda användare som hanterar eller kan komma att äga din företagsprofil till dessa villkor innan du utser dem till ansvariga eller ägare.

Ändringar av villkoren

Om vi ändrar villkoren väsentligt meddelar vi dig minst 15 dagar i förväg, om detta krävs enligt gällande lag.

Googles åtkomst

Vi kan efter ditt godkännande få åtkomst till ditt konto för att hjälpa dig att hantera din företagsprofil och ditt konto.

Licens

Den här licensen omfattar grundläggande information om ditt företag som du tillhandahåller din företagsprofil, om informationen skyddas av immateriella rättigheter. 

Du ger Google en permanent (vilket innebär så länge informationen skyddas av immateriell äganderätt), oåterkallelig, global, royaltyfri och icke-exklusiv licens att återge, ändra, översätta, publicera, offentligt framföra, offentligt visa, distribuera och skapa härledda verk av basinformation om det rättssubjekt som du anger i din företagsprofil (exempelvis dess namn, telefonnummer, öppettider och webbplats). 

Du ger även andra användare av Googles tjänster rätt att få åtkomst till och använda, inklusive redigera, denna information i enlighet med Googles tillämpliga användarvillkor. 

Allt annat innehåll som du tillhandahåller i din företagsprofil (till exempel företagsfoton) licensieras till Google i enlighet med Googles användarvillkor.

Andra produkter/tjänster

Du kan ges tillgång till andra produkter och tjänster i ditt konto. Dessa produkter/tjänster kan omfattas av separata villkor och policyer som görs tillgängliga för dig.

Lösa tvister

Om du är företagsanvändare i EU eller Förenade kungariket kan du även ansöka om att lösa en tvist enligt dessa villkor via medling. Läs mer om vilka medlare vi är villiga att samarbeta med och anvisningar om hur du begär medling här. Medling är frivilligt, och varken du eller Google är skyldiga att lösa tvister via medling, med undantag för när detta krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Vidta åtgärder om problem uppstår

Innan vi vidtar åtgärder för att säga upp villkoren meddelar vi dig minst 30 dagar i förväg, om detta krävs enligt gällande lag.

Frågor eller klagomål

Om du har frågor eller klagomål om Google My Business-tjänster kan du besöka vårt hjälpcenter eller så kan du kontakta oss. Om du anser att din åtkomst till Google My Business-tjänster har stängts av eller sagts upp på felaktiga grunder kan du överklaga.

Ditt innehåll

Google ansvarar inte för din företagsprofil eller det rättssubjekt som anges i din företagsprofil, men när du har gjort anspråk på den är du införstådd med att vi har rätt, men inte skyldighet, att moderera innehållet som du tillhandahåller till din företagsprofil med Google My Business-tjänster. 

Vi arbetar ständigt med att se till att informationen i din företagsprofil är fullständig, relevant och aktuell så att företagsuppgifterna som visas på Google är så användbara som möjligt för dig och våra användare. Det innebär att vi ibland kan välja att inte visa ditt innehåll (till exempel om betrodda signaler visar att innehållet inte är korrekt) eller att vi väljer att visa en redigerad version av ditt innehåll eller att visa innehåll från en alternativ källa i stället för ditt innehåll. Läs mer om hur Google hittar och visar information i lokala företagsuppgifter.

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
99729
false