Warunki dodatkowe

Poniższe warunki, wraz z Warunkami korzystania z usług Google, regulują korzystanie z usługi Google Moja Firma i innych usług dostępnych dla zweryfikowanych właścicieli stron w Google Moja Firma. Użytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzać w tej sekcji, czy warunki nie zostały zaktualizowane. Korzystanie z tych usług oznacza, że Użytkownik akceptuje niniejsze warunki i ich przyszłe zmiany. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z warunkami, powinien zaprzestać korzystania z tych usług.

Wiek i uprawnienia

Aby korzystać z tych usług, Użytkownik musi być pełnoletni według przepisów prawa lub mieć ukończone 18 lat, którakolwiek z tych możliwości następuje później. Dodatkowo Użytkownik potwierdza, że jest właścicielem podmiotu wymienionego na stronie lub przedstawicielem upoważnionym do nawiązywania relacji prawnych w imieniu tego podmiotu.

Nakładanie zobowiązań na innych użytkowników

Użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się, że wszyscy użytkownicy mianowani przez niego na menedżerów lub właścicieli strony zaakceptują Warunki dodatkowe przed otrzymaniem uprawnień do zarządzania stroną lub prawa własności do niej.

Treść

Użytkownik odpowiada za podmiot przedstawiony na swojej stronie. Przede wszystkim oznacza to, że prowadząc i promując swoją działalność, jego właściciel musi przestrzegać wszystkich stosownych przepisów prawa i postępować zgodnie ze sprawdzonymi metodami branżowymi, w tym: uzyskać wszystkie niezbędne licencje i pozwolenia; upewnić się, że publikowane przez niego informacje nie naruszają prawa, są prawidłowe, aktualne i pełne; a także dostarczyć wszystkie wymagane wyłączenia odpowiedzialności, ostrzeżenia i powiadomienia (w przypadku korzystania z dokumentów udostępnionych przez Google należy się upewnić, że są one wystarczające w odniesieniu do danego podmiotu). Dodatkowo Użytkownik musi przestrzegać wszystkich innych zasad i wytycznych podanych w dokumencie Wskazówki na temat umieszczania informacji o firmie w Google. Te zasady i wytyczne stają się częścią umowy zawartej między Użytkownikiem a firmą Google dotyczącej korzystania z tych usług.

Jeśli firma Google według własnego uznania stwierdzi, że Użytkownik naruszył którekolwiek z tych zobowiązań, firma Google zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich czynności. Oznacza to, że firma Google może anulować weryfikację strony lub przenieść stan weryfikacji na inną stronę.

Mimo że firma Google nie ponosi odpowiedzialności za stronę Użytkownika ani wymieniony na niej podmiot, to po zweryfikowaniu strony firma Google jest uprawniona, ale nie zobowiązana, do moderowania umieszczonych na niej treści. Poza tym firma Google może odmówić wyświetlenia treści Użytkownika, wyświetlić tylko jej wersję po zmianach lub pokazać w jej miejscu materiały pochodzące z innego źródła.

Użytkownik udziela też firmie Google bezterminowej, nieodwołalnej, ważnej na całym świecie, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na odtwarzanie, adaptowanie, modyfikowanie, tłumaczenie, publikowanie, prezentowanie i wyświetlanie publiczne, rozpowszechnianie informacji z wizytówki firmy, które umieszcza na stronie (takich jak nazwa podmiotu, lokalizacja, numer telefonu, kategoria, godziny pracy i strona internetowa) oraz tworzenie na ich podstawie dzieł pochodnych. Użytkownik gwarantuje i potwierdza, że jest właścicielem lub dysponentem wszystkich praw lub pozwoleń niezbędnych do udzielenia tej licencji. Użytkownik udziela też innym użytkownikom usług Google prawa do dostępu do zamieszczonych informacji i do korzystania z nich (w tym prawa do ich edytowania) zgodnie z obowiązującymi warunkami korzystania z usług Google. Wszystkie inne treści umieszczone na stronie (np. zdjęcia firmowe) są licencjonowane dla Google zgodnie z Warunkami korzystania z usług Google.

Inne produkty/usługi

W ramach korzystania z konta Użytkownik może uzyskać dostęp do innych produktów/usług, które mogą podlegać osobnym zasadom i warunkom.

Dostęp dla firmy Google

Na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Użytkownika firma Google może uzyskiwać dostęp do jego konta, by pomagać w zarządzaniu stroną i kontem.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?