Dodatkowe warunki korzystania z usługi Profil Firmy w Google

Ostatnia zmiana: 4 listopada 2021 r.

Aby korzystać z usługi Profil Firmy w Google lub innych powiązanych usług i funkcji („usługi Profilu Firmy w Google”), musisz zaakceptować (1) Warunki korzystania z usług Google oraz (2) te Dodatkowe warunki korzystania z usługi Profil Firmy („Dodatkowe warunki usługi Profil Firmy w Google”).

Uważnie zapoznaj się z każdym z tych dokumentów. Te dokumenty są łącznie określane jako „Warunki”. Opisują one, czego możesz oczekiwać od Google podczas korzystania z usług Profilu Firmy oraz czego Google oczekuje od Ciebie.

Jeśli te Dodatkowe warunki usługi Profil Firmy w Google są sprzeczne z Warunkami korzystania z usług Google, w odniesieniu do usług Profilu Firmy obowiązują te Dodatkowe warunki usługi Profil Firmy w Google.

Twoje zobowiązania

Odpowiadasz za podmiot wymieniony w Twoim profilu („profil firmy”). Oznacza to, że oprócz przestrzegania podstawowych zasad postępowania opisanych w Warunkach korzystania z usług Google, podczas korzystania z usług Profilu Firmy musisz:

  • w czasie prowadzenia i promowania swojej działalności przestrzegać wszystkich stosownych przepisów prawa i postępować zgodnie ze sprawdzonymi metodami branżowymi, w tym uzyskać wszystkie niezbędne licencje i pozwolenia;
  • upewnić się, że publikowane przez Ciebie treści są prawidłowe, aktualne i pełne;
  • dostarczyć wszystkie wymagane wyłączenia odpowiedzialności, ostrzeżenia i powiadomienia (w przypadku korzystania z dokumentów udostępnionych przez Google musisz upewnić się, że są one wystarczające w odniesieniu do danego podmiotu);
  • przestrzegać tych zasad, które mają zastosowanie do usług Profilu Firmy.

Moderowanie Twoich treści i innych treści w profilu firmy

Google nie ponosi odpowiedzialności za Twój profil firmy ani wymieniony w nim podmiot, jednak gdy zgłosisz prawo własności do niego, firma Google jest uprawniona, ale nie zobowiązana, do moderowania treści umieszczonych w profilu firmy przy użyciu usług Profilu Firmy.

Nieustannie pracujemy nad tym, aby dane zawarte w Twoim profilu firmy były pełne, trafne i aktualne, tak aby informacje o firmie wyświetlane w Google były jak najbardziej przydatne dla Ciebie i naszych użytkowników. Oznacza to, że od czasu do czasu możemy odmówić wyświetlenia Twoich treści (np. gdy zaufane źródła wskazują, że są one niedokładne). Możemy też wyświetlić ich wersję po zmianach bądź pokazać w ich miejscu materiały pochodzące z innego źródła. Więcej informacji o tym, jak Google pozyskuje i wyświetla informacje w profilach firm

Twój dostęp do własnych treści

Zachowasz dostęp do swoich treści w usługach Profilu Firmy zgodnie z funkcjami opisanymi tutaj. Możesz w każdej chwili pobrać kopię swoich treści.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności, która nie jest wprawdzie częścią Warunków, ale pozwala lepiej zrozumieć, jak można aktualizować, eksportować i usuwać swoje dane oraz nimi zarządzać.

Dostęp Google do Twojego konta

Na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Ciebie firma Google może uzyskiwać dostęp do Twojego konta, aby pomagać Ci w zarządzaniu profilem firmy i kontem.

Powiązania

Musisz być właścicielem podmiotu wymienionego w profilu lub przedstawicielem upoważnionym do nawiązywania relacji prawnych w imieniu tego podmiotu.

Nakładanie zobowiązań na innych użytkowników

Masz obowiązek upewnienia się, że wszyscy użytkownicy, którzy zarządzają profilem firmy lub są jego właścicielami, zaakceptują te Warunki przed otrzymaniem uprawnień do zarządzania profilem lub prawa własności do niego.

Zmiany tych Warunków

O wszelkich istotnych zmianach Warunków powiadomimy Cię z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem, jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo.

Licencja

Ta licencja obejmuje podstawowe informacje na temat Twojego podmiotu podane przez Ciebie w profilu firmy (jeśli są one chronione prawami własności intelektualnej).

Udzielasz firmie Google bezterminowej (czyli obejmującej cały okres, w którym te informacje są chronione prawami własności intelektualnej), nieodwołalnej, ważnej na całym świecie, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na odtwarzanie, adaptowanie, modyfikowanie, tłumaczenie, publikowanie, prezentowanie i wyświetlanie publiczne, rozpowszechnianie informacji na temat Twojego podmiotu, które umieszczasz w profilu firmy (takich jak nazwa podmiotu, lokalizacja, numer telefonu, kategoria, godziny otwarcia i strona internetowa) oraz tworzenie na ich podstawie utworów zależnych.

Udzielasz też innym użytkownikom usług Google prawa dostępu do zamieszczonych informacji i do korzystania z nich (w tym prawa do ich edytowania) zgodnie z obowiązującymi Warunkami korzystania z usług Google.

Wszystkie inne treści umieszczone w profilu (np. zdjęcia firmy) są objęte licencją udzieloną Google zgodnie z Warunkami korzystania z usług Google.

Inne produkty i usługi

W ramach korzystania z konta możesz uzyskać dostęp do innych produktów i usług podlegających osobnym zasadom i warunkom, które zostaną Ci udostępnione.

Rozstrzyganie sporów

Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym z UE lub Wielkiej Brytanii, możesz również złożyć wniosek o mediację w celu rozwiązania sporu wynikającego z tych Warunków. Więcej informacji o mediatorach, z którymi możemy współpracować, oraz o tym, jak złożyć wniosek o mediację, znajdziesz tutaj. Mediacja jest dobrowolna, jeśli nie jest wymagana przez obowiązujące prawo. Ani Ty, ani Google nie jesteście zobowiązani do rozwiązywania sporów poprzez mediację.

Podejmowanie działań w przypadku wystąpienia problemów

O wypowiedzeniu tych Warunków powiadomimy Cię z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo.

Pytania i skargi

Jeśli masz pytania lub skargi dotyczące usług Profilu Firmy, odwiedź Centrum pomocy lub skontaktuj się z nami. Jeśli uważasz, że Twój dostęp do usług Profilu Firmy został zawieszony lub zakończony przez pomyłkę, możesz przesłać odwołanie.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
99729
false