Tilleggsvilkår for bruk av Google-bedriftsprofil for bedriftsenheter

Sist endret: 1. mai 2023

Google-bedriftsprofil er en tjeneste som bedriftsenheter kan bruke for å opprette og administrere en bedriftsprofil på Google («Bedriftsprofil»).

For å bruke Google-bedriftsprofil og andre relaterte tjenester og funksjoner («Bedriftsprofil-tjenester») må bedriftsenheter godta (1) Googles vilkår for bruk og (2) disse tilleggsvilkårene for bruk av Google-bedriftsprofil («Tilleggsvilkår for Google-bedriftsprofil»). Disse dokumentene blir samlet kalt «vilkårene». Personen som godtar vilkårene på vegne av bedriftsenheten, må være autorisert representant for bedriftsenheten som er oppført i bedriftsprofilen.

Les nøye gjennom vilkårene. De beskriver hva du kan forvente av oss når du bruker Bedriftsprofil-tjenestene, og hva vi forventer av deg. Benevnelsen «du» som brukes i disse tilleggsvilkårene for Google-bedriftsprofil, betyr bedriftsenheten som bruker Bedriftsprofil-tjenester.

Hvis disse tilleggsvilkårene for Google-bedriftsprofil og Googles vilkår for bruk har motstridende informasjon, skal disse tilleggsvilkårene for Bedriftsprofil regulere all bruk av Bedriftsprofil-tjenestene.

Dette forventer vi av deg

Du er selv ansvarlig for enheten som er oppført i bedriftsprofilen din. Dette innebærer at når du bruker Bedriftsprofil-tjenestene, må du både følge de generelle reglene for atferd som står i Googles vilkår for bruk, og

  • overholde gjeldende lov og rett og etablerte bransjeretningslinjer når du skal drive og promotere enheten din (deriblant innhente alle nødvendige lisenser og godkjenninger)
  • sørge for at innholdet ditt er korrekt, oppdatert og komplett
  • bringe til veie alle nødvendige advarsler, merknader og ansvarsfraskrivelser (eller – hvis du bruker dokumentasjon utarbeidet av Google – påse at den er dekkende for enheten din)
  • overholde disse retningslinjene, som gjelder for Bedriftsprofil-tjenestene

Moderering av innholdet ditt og annet innhold på Bedriftsprofil

Google er ikke ansvarlig for bedriftsprofilen din. Men når du har gjort krav på en profil, er du innforstått med at vi har rett, men ikke plikt, til å modere innholdet du oppgir via Bedriftsprofil-tjenestene.

Vi jobber kontinuerlig med å sikre at informasjonen i bedriftsprofilen din er relevant, oppdatert og fullstendig, slik at bedriftsinformasjonen som vises på Google, er så nyttig som mulig for deg og brukerne våre. Dette betyr at vi fra tid til annen kan velge å ikke vise innholdet ditt (f.eks. hvis pålitelige signaler indikerer at innholdet ikke er helt korrekt). Vi kan også velge å vise en redigert versjon av innholdet ditt eller vise innhold fra en alternativ kilde i stedet. Finn ut mer om hvordan Google innhenter informasjon og viser den i bedriftsprofiler.

Tilgang til innholdet ditt

Du beholder tilgang til innholdet du har i Bedriftsprofil-tjenestene, i tråd med funksjonaliteten som er beskrevet her. Du kan når som helst eksportere en kopi av dataene i Google-kontoen din (deriblant relevante data fra Google-bedriftsprofiler).

Selv om personvernreglene våre ikke inngår i disse vilkårene, anbefaler vi at du gjennomgår dem for å få bedre oversikt over hvordan du kan oppdatere, administrere, eksportere og slette opplysningene dine.

Googles tilgang til kontoen din

Vi kan hjelpe deg med å administrere bedriftsprofilen din, men dette forutsetter at du gir oss tilgang til den.

Vilkår for databeskyttelse og personvern

I den grad det er aktuelt, gjelder vilkårene knyttet til analyse for behandlingsansvarlige hos Google og kontoeier, som du finner under https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ («Vilkår for databeskyttelse og personvern»). Google endrer ikke vilkårene for databeskyttelse og personvern unntatt slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til vilkårene for databeskyttelse og personvern.

Lisens

Denne lisensen dekker den grunnleggende informasjonen du har registrert i bedriftsprofilen din, hvis denne informasjonen er beskyttet av immaterielle rettigheter.

Du gir Google en evigvarende (noe som betyr all den tid denne informasjonen er beskyttet av immaterielle rettigheter), ugjenkallelig, verdensomspennende, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å reprodusere, tilpasse, endre, oversette, publisere, fremføre offentlig, vise offentlig, distribuere samt lage derivatverk på bakgrunn av den grunnleggende informasjonen i bedriftsprofilen din (f.eks. enhetens navn, kategori, nettsted, beliggenhet, åpningstider og telefonnummer).

Du gir også andre brukere av Google-tjenestene tilgang til, og rett til å bruke og endre, denne informasjonen, slik det er tillatt i henhold til Googles vilkår for bruk.

Alt annet innhold du publiserer i bedriftsprofilen (f.eks. bedriftsbilder), lisensieres til Google i henhold til Googles vilkår for bruk.

Andre produkter og tjenester

Du kan få tilgang til andre produkter og tjenester via kontoen din. Disse produktene og tjenestene kan være underlagt særskilte vilkår og retningslinjer, som vi gjør tilgjengelige for deg.

Tvisteløsning

Hvis du er bedriftsbruker i EU eller Storbritannia, kan du også i henhold til disse vilkårene søke om å få løst tvister ved hjelp av megling. Se mer informasjon om meglerne vi er villige til å samarbeide med, og en veiledning til hvordan du kan be om megling, her. Med unntak av det som kreves i henhold til gjeldende lov og rett, er megling frivillig, og verken du eller Google er forpliktet til å løse tvister gjennom megling.

Endringer i vilkårene

Hvis vi gjør vesentlige endringer i vilkårene, gir vi deg minst 15 dagers forhåndsvarsel hvis dette kreves i henhold til gjeldende lov og rett.

Oppsigelse

Før vi sier opp avtalen vi har inngått (vilkårene), gir vi deg minst 30 dagers forhåndsvarsel hvis dette kreves i henhold til gjeldende lov og rett.

Spørsmål eller klager

Hvis du har spørsmål eller klager i forbindelse med Google-bedriftsprofilen, kan du gå til brukerstøtten eller kontakte oss. Hvis du mener at tilgangen din til Google-bedriftsprofilen er feilaktig sperret eller avsluttet, kan du anke avgjørelsen.

Relaterte ressurser

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
10414422285050962149
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
99729
false