Tilleggsvilkår for bruk av Google Min bedrift

Sist endret: 23. august 2021

Hvis du vil bruke Google Min bedrift eller tjenester som tilbys av bedrifter som noen har gjort krav på via Google Min bedrift («Google Min bedrift-tjenestene»), må du godta (1) Googles vilkår for bruk og (2) disse tilleggsvilkårene for bruk av Google Min bedrift («tilleggsvilkårene for Google Min bedrift»).

Du bør lese hvert dokument grundig. I disse dokumentene, som samlet omtales som «vilkårene», fastsettes hva du kan forvente av oss når du bruker Google Min bedrift-tjenestene, og hva vi forventer av deg.

Hvis disse tilleggsvilkårene for Google Min bedrift er i konflikt med Googles vilkår for bruk, skal disse tilleggsvilkårene for Google Min bedrift regulere all bruk av Google Min bedrift-tjenestene.

Dette forventer vi av deg

Du er selv ansvarlig for enheten oppført i bedriftsprofilen din. Dette innebærer at du i tillegg til å følge de generelle reglene for atferd som er anført i Googles vilkår for bruk, også må gjøre følgende når du bruker Google Min bedrift-tjenestene:

  • overholde alle gjeldende lover og etablerte bransjeretningslinjer når du skal drive og promotere enheten din (deriblant innhente alle nødvendige lisenser og godkjenninger)
  • sørge for at innholdet ditt er korrekt, oppdatert og komplett
  • bringe til veie alle nødvendige ansvarsfraskrivelser, advarsler og varsler (eller – hvis du bruker dokumentasjon utarbeidet av Google – påse at den er dekkende for enheten din)
  • overholde disse retningslinjene, som gjelder for Google Min bedrift-tjenestene

Tilgang til innholdet ditt

Du beholder tilgangen til innholdet ditt i Google Min bedrift-tjenestene i samsvar med funksjonaliteten som er beskrevet her. Du kan når som helst laste ned en kopi av innholdet ditt.

Selv om personvernreglene våre ikke inngår i disse vilkårene, anbefaler vi at du også gjennomgår disse for å få bedre oversikt over hvordan du kan oppdatere, administrere, eksportere og slette opplysningene dine.

Forhold

Du må være eieren av enheten som er oppført i bedriftsprofilen din («bedriftsprofilen») eller en autorisert representant som kontraktsmessig kan binde andre på vegne av enheten.

Kontraktsmessige forpliktelser

Du må kontraktsmessig binde alle brukere som skal eie eller administrere bedriftsprofilen din, til disse vilkårene før du kan gjøre dem til eiere eller administratorer.

Endringer i vilkårene

Hvis vi endrer vilkårene i vesentlig grad, gir vi deg minst 15 dagers forhåndsvarsel hvis dette kreves i henhold til gjeldende lov og rett.

Googles tilgang

Vi kan hjelpe deg med å administrere kontoen og bedriftsprofilen din, men dette forutsetter at du gir oss tilgang til kontoen.

Lisens

Denne lisensen dekker den grunnleggende oppføringsinformasjonen om enheten din som du oppgir i bedriftsprofilen din, hvis denne informasjonen er beskyttet av åndsrettigheter.

Du gir Google en evigvarende (noe som betyr så lenge denne informasjonen er beskyttet av åndsrettigheter), ugjenkallelig, verdensomspennende, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å reprodusere, tilpasse, endre, oversette, publisere, fremføre offentlig, vise offentlig, distribuere samt lage derivatverk på bakgrunn av den grunnleggende oppføringsinformasjonen om enheten din som du oppgir i bedriftsprofilen din (f.eks. enhetens navn, beliggenhet, telefonnummer, kategori, åpningstider og nettsted).

Du gir også andre brukere av Google-tjenestene tilgang til og retten til å bruke – og endre – den informasjonen, som tillatt i henhold til Googles vilkår for bruk.

Alt annet innhold du publiserer i bedriftsprofilen (f.eks. bedriftsbilder), lisensieres til Google i henhold til Googles vilkår for bruk.

Andre produkter eller tjenester

Du kan få tilgang til andre produkter eller tjenester via kontoen din. Disse produktene eller tjenestene kan være underlagt særskilte vilkår og retningslinjer, som blir gjort tilgjengelige for deg.

Tvisteløsning

Hvis du er bedriftsbruker i EU eller Storbritannia, kan du også i henhold til disse vilkårene søke om å få løst en tvist ved hjelp av megling. Finn mer informasjon om meglerne vi er villige til å samarbeide med, og veiledning for hvordan du ber om megling her. Med unntak av det som kreves i henhold til gjeldende lov og rett, er megling frivillig, og verken du eller Google er forpliktet til å løse tvister gjennom megling.

Tiltak ved problemer

Før vi iverksetter tiltak for å si opp vilkårene, gir vi deg minst 30 dagers forhåndsvarsel hvis dette kreves i henhold til gjeldende lov og rett.

Spørsmål eller klager

Hvis du har spørsmål eller klager i forbindelse med Google Min bedrift-tjenestene, kan du gå til brukerstøtten eller kontakte oss. Hvis du mener at tilgangen din til Google Min bedrift-tjenestene er feilaktig suspendert eller sagt opp, kan du anke avgjørelsen.

Innholdet ditt

Selv om Google ikke er ansvarlig for bedriftsprofilen din eller enheten oppført i bedriftsprofilen din, forstår du at når du har gjort krav på den, har vi rett, men ikke plikt, til å moderere innholdet du tilbyr i bedriftsprofilen via Google Min bedrift-tjenestene.

Vi jobber kontinuerlig med å sikre at informasjonen i bedriftsprofilen din er relevant, oppdatert og fullstendig, slik at bedriftsinformasjonen som vises på Google, er så nyttig som mulig for deg og brukerne våre. Dette betyr at vi fra tid til annen kan velge å ikke vise innholdet ditt (f.eks. hvis pålitelige signaler indikerer at innholdet ikke er nøyaktig), eller vi kan velge bare å vise en redigert versjon av dette innholdet eller vise innhold fra en alternativ kilde i stedet. Finn ut mer om hvordan Google innhenter informasjon og viser den i lokale profiler.

Relaterte ressurser

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
99729
false