Tilleggsvilkår for bruk av Google Min bedrift

Sist endret: 10. juli 2020

Hvis du vil bruke Google Min bedrift eller tjenester som tilbys av bedrifter som noen har gjort krav på via Google Min bedrift («Google Min bedrift-tjenestene»), må du godta (1) Googles vilkår for bruk og (2) disse tilleggsvilkårene for bruk av Google Min bedrift («tilleggsvilkårene for Google Min bedrift»). 

Du bør lese hvert dokument grundig. I disse dokumentene, som samlet omtales som «vilkårene», fastsettes hva du kan forvente av oss når du bruker Google Min bedrift-tjenestene, og hva vi forventer av deg. 

Hvis disse tilleggsvilkårene for Google Min bedrift er i konflikt med Googles vilkår for bruk, skal disse tilleggsvilkårene for Google Min bedrift gjelde for Google Min bedrift-tjenestene. 

Alder og eierskap

Du må være over myndighetsalderen i landet ditt (fylt 18 år) for å kunne bruke Google Min bedrift-tjenestene.

I tillegg må du være eieren av enheten som er oppført i bedriftsprofilen din («bedriftsprofilen») eller en autorisert representant som kontraktsmessig kan binde andre på vegne av enheten.

Kontraktsmessige forpliktelser

Du må kontraktsmessig binde alle brukere som administrerer eller eier bedriftsprofilen din, til disse vilkårene før du kan gjøre dem til eiere eller administratorer.

Dette forventer vi fra deg

Du er selv ansvarlig for enheten som er oppført i bedriftsprofilen din, noe som betyr at du i tillegg til å følge de grunnleggende atferdsreglene i Googles vilkår for bruk, må overholde retningslinjene nedenfor. Når du bruker Google Min bedrift-tjenestene, må du

  • overholde alle gjeldende lover og etablerte bransjeretningslinjer når du skal administrere og promotere enheten din. Du må blant annet innhente alle nødvendige lisenser og godkjenninger.
  • sørge for at innholdet ditt er korrekt, oppdatert og komplett
  • tilveiebringe alle nødvendige ansvarsfraskrivelser, advarsler og varsler (eller – hvis du bruker varsler eller ansvarsfraskrivelser utarbeidet av Google – påse at de er dekkende for enheten din)
  • overholde disse retningslinjene som gjelder for Google Min bedrift-tjenestene

Innholdet ditt

Selv om Google ikke er ansvarlig for bedriftsprofilen din eller enheten som er oppført i bedriftsprofilen din når du har gjort krav på den, forstår du at vi har rett, men ikke plikt, til å moderere innholdet du tilbyr i bedriftsprofilen ved hjelp av Google Min bedrift-tjenestene. 

Vi jobber kontinuerlig med å sikre at informasjonen i bedriftsprofilen din er fullstendig, relevant og oppdatert, slik at bedriftsopplysningene som vises på Google, er så nyttige som mulig for deg og brukerne våre. Dette betyr at vi fra tid til annen kan velge å ikke vise innholdet ditt (f.eks. hvis pålitelige signaler indikerer at innholdet ditt ikke er nøyaktig), eller vi kan velge å bare vise en redigert versjon av dette innholdet eller vise innhold fra en alternativ kilde i stedet for innholdet ditt. Du finner mer informasjon om hvordan Google innhenter og viser informasjon i lokale oppføringer her

Lisens

Denne lisensen dekker den grunnleggende oppføringsinformasjonen om enheten din som du oppgir i bedriftsprofilen din, hvis denne informasjonen er beskyttet av åndsrettigheter. 

Du gir Google en evigvarende (noe som betyr så lenge denne informasjonen er beskyttet av åndsrettigheter), ugjenkallelig, verdensomspennende, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å reprodusere, tilpasse, endre, oversette, publisere, fremføre offentlig, vise offentlig, distribuere samt lage derivatverk på bakgrunn av den grunnleggende oppføringsinformasjonen om enheten din som du oppgir i bedriftsprofilen din (f.eks. enhetens navn, beliggenhet, telefonnummer, kategori, åpningstider og nettsted). 

Du gir også andre brukere av Google-tjenestene tilgang til og retten til å bruke – og også endre – den informasjonen, som tillatt i henhold til Googles vilkår for bruk.

Alt annet innhold du publiserer i bedriftsprofilen (f.eks. bedriftsbilder), lisensieres til Google i henhold til Googles vilkår for bruk.

Andre produkter eller tjenester

Du kan få tilgang til andre produkter eller tjenester via kontoen din. Disse produktene eller tjenestene kan være underlagt særskilte vilkår og retningslinjer, som blir gjort tilgjengelige for deg.

Googles tilgang

Vi kan hjelpe deg med å administrere bedriftsprofilen og kontoen din, men dette forutsetter at du gir oss tilgang til kontoen din.

Tilgang til innholdet ditt

Du beholder tilgangen til innholdet ditt i Google Min bedrift-tjenestene i samsvar med funksjonaliteten som er beskrevet her. Du kan når som helst laste ned en kopi av innholdet ditt.

Selv om de ikke inngår i disse vilkårene, anbefaler vi at du også gjennomgår personvernreglene våre for å få bedre oversikt over hvordan du kan oppdatere, administrere, eksportere og slette opplysningene dine.

Iverksetting av tiltak i tilfelle problemer

Før vi iverksetter tiltak for å si opp vilkårene, gir vi deg minst 30 dagers forhåndsvarsel hvis dette kreves i henhold til gjeldende lov og rett.

Spørsmål eller klager

Hvis du har spørsmål eller klager i forbindelse med Google Min bedrift-tjenestene, kan du gå til brukerstøtten eller kontakte oss. Hvis du mener at tilgangen din til Google Min bedrift-tjenestene har blitt feilaktig suspendert eller sagt opp, kan du klage på avgjørelsen.

Løsning av tvister

Hvis du er bedriftsbruker i EU eller Storbritannia, kan du også i henhold til disse vilkårene søke om å få løst en tvist ved hjelp av megling. Finn mer informasjon om meglerne vi er villige til å samarbeide med, og veiledning for hvordan du ber om megling her. Med unntak av det som kreves i henhold til gjeldende lov og rett, er megling frivillig, og verken du eller Google er forpliktet til å løse tvister gjennom megling.

Endringer i vilkårene

Hvis vi endrer vilkårene i vesentlig grad, gir vi deg minst 15 dagers forhåndsvarsel hvis dette kreves i henhold til gjeldende lov og rett.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt