Tilleggsvilkår for bruk av Google-bedriftsprofil for bedriftsenheter

Sist endret: 3. april 2024

Google-bedriftsprofil er en tjeneste som bedriftsenheter kan bruke for å opprette og administrere bedriftsprofiler på Google («bedriftsprofil»).

Bedriftsenheter som skal bruke Google-bedriftsprofil og andre relaterte tjenester og funksjoner («Bedriftsprofil-tjenester»), må godta (1) Googles vilkår for bruk og (2) disse tilleggsvilkårene for bruk av Google-bedriftsprofil («tilleggsvilkår for Google-bedriftsprofil»). Disse dokumentene blir samlet kalt «vilkårene». Den som godtar vilkårene på vegne av bedriftsenheten, må være autorisert representant for bedriftsenheten som er oppført i bedriftsprofilen.

Les nøye gjennom vilkårene. De beskriver hva du kan forvente av oss når du bruker Bedriftsprofil-tjenestene, hvordan vi lisensierer og kan bruke informasjonen i bedriftsprofilen din, og hva vi forventer av deg. Benevnelsene «du» og «deg» som brukes i disse tilleggsvilkårene for Google-bedriftsprofil, betyr bedriftsenheten som bruker Bedriftsprofil-tjenestene.

Hvis disse tilleggsvilkårene for Google-bedriftsprofil og Googles vilkår for bruk har motstridende informasjon, skal disse tilleggsvilkårene for Bedriftsprofil gjelde for Bedriftsprofil-tjenestene.

Dette forventer vi av deg

Du er selv ansvarlig for enheten som er oppført i bedriftsprofilen din. Dette innebærer at når du bruker Bedriftsprofil-tjenestene, må du både følge de generelle reglene for atferd som står i Googles vilkår for bruk, og

  • overholde gjeldende lov og rett og etablerte bransjeretningslinjer når du skal drive og promotere enheten din (deriblant innhente alle nødvendige lisenser og godkjenninger)
  • sørge for at innholdet ditt er korrekt, oppdatert og komplett
  • vise alle nødvendige advarsler, merknader og ansvarsfraskrivelser (eller – hvis du bruker dokumentasjon utarbeidet av Google – påse at den er dekkende for enheten din)
  • overholde retningslinjene som gjelder for Bedriftsprofil-tjenestene («retningslinjene») – finn ut mer om retningslinjene for bedriftsprofiler
Moderering av innholdet ditt og annet innhold i bedriftsprofilen

Google er ikke ansvarlig for bedriftsprofilen din. Men når du har gjort krav på en profil, er du innforstått med at vi har rett, men ikke plikt, til å modere innholdet du oppgir via Bedriftsprofil-tjenestene.

Vi jobber kontinuerlig med å sikre at informasjonen i bedriftsprofilen din er relevant, oppdatert og fullstendig, slik at bedriftsinformasjonen som vises på Google, er så nyttig som mulig for deg og brukerne våre. Dette betyr at vi fra tid til annen kan velge å ikke vise innholdet ditt (f.eks. hvis pålitelige signaler indikerer at innholdet ikke er nøyaktig). Vi kan også velge å vise en redigert versjon av innholdet ditt eller vise innhold fra en alternativ kilde i stedet. Finn ut mer om hvordan Google innhenter informasjon og viser den i bedriftsprofiler.

Din tilgang til innholdet ditt

Du beholder tilgangen til innholdet ditt i Bedriftsprofil-tjenestene i tråd med funksjonaliteten som er beskrevet her. Du kan når som helst eksportere en kopi av dataene i Google-kontoen din (deriblant relevante data fra Google-bedriftsprofiler).

For å se hvordan du oppdaterer, eksporterer og administrerer Google-kontoer, kan du lese personvernreglene våre.

Googles tilgang til kontoen din

Vi kan hjelpe deg med å administrere bedriftsprofilen din hvis du gir oss tilgang til den.

Vilkår for databeskyttelse og personvern
I den grad det er aktuelt, gjelder vilkårene knyttet til analyse for behandlingsansvarlige hos Google og kontoeier, som du finner under https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ («vilkår for databeskyttelse og personvern»). Google endrer ikke vilkårene for databeskyttelse og personvern unntatt slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til vilkårene for databeskyttelse og personvern.
Lisens

Denne lisensen dekker den grunnleggende informasjonen du har registrert i bedriftsprofilen din, hvis denne informasjonen er beskyttet av immaterielle rettigheter.

Du gir Google en evigvarende (noe som betyr så lenge denne informasjonen er beskyttet av immaterielle rettigheter), ugjenkallelig, verdensomspennende, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å reprodusere, tilpasse, endre, oversette, publisere, fremføre offentlig, vise offentlig, distribuere samt lage derivatverk på bakgrunn av den grunnleggende informasjonen i bedriftsprofilen din (f.eks. enhetens navn, kategori, nettsted, beliggenhet, åpningstider og telefonnummer). Til tross for denne lisensen kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt til at Google-assistenten kan sende automatiske anrop eller tekstmeldinger til Bedriftsprofil-nummeret ditt. Finn ut mer om telefonanrop fra Google-assistenten.

Du gir også andre brukere av Google-tjenestene tilgang til, og rett til å bruke og endre, denne informasjonen, slik det er tillatt i henhold til Googles vilkår for bruk.

Alt annet innhold du publiserer i bedriftsprofilen (f.eks. bedriftsbilder), lisensieres til Google i henhold til Googles vilkår for bruk.

Andre produkter og tjenester
Du kan få tilgang til andre produkter og tjenester via kontoen din. Disse produktene og tjenestene kan være underlagt egne vilkår og retningslinjer, som vi gjør tilgjengelige for deg.
Endringer i vilkårene

Google kan når som helst gjøre ikke-vesentlige endringer i disse vilkårene uten forutgående varsel. Google forhåndsvarsler deg om eventuelle vesentlige endringer i disse vilkårene. Eventuelle endringer i vilkårene har ikke tilbakevirkende kraft og trer i kraft 15 dager etter at vi har opplyst om dem på denne siden. Men endringer vi gjør av juridiske årsaker eller i hastetilfeller, for eksempel for å forhindre uriktig bruk som pågår, trer i kraft umiddelbart når vi har varslet om dem.

Oppsigelse

Google forbeholder seg retten til helt eller delvis å begrense, sperre eller avslutte tilgangen din til eller bruken din av Bedriftsprofil-tjenestene hvis

  1. du bryter disse vilkårene, hvilket som helst av punktene i retningslinjene eller gjeldende lov og rett
  2. Google er pålagt å gjøre dette for å overholde juridiske krav eller rettskjennelser
  3. atferden din forårsaker skade eller erstatningsansvar for tredjeparter eller Google

Hvis du mener at tilgangen din til Bedriftsprofil-tjenestene er begrenset, sperret eller avsluttet ved en feil, kan du lese om ankeprosessen i retningslinjene. Du kan når som helst si opp disse vilkårene ved å fjerne innholdet og administratorene fra profilen og eventuelt merke bedriften som nedlagt. Se hvordan du kan fjerne innhold og administratorer fra bedriftsprofiler.

Spørsmål eller klager
Hvis du har spørsmål eller klager i forbindelse med Google-bedriftsprofilen, kan du gå til brukerstøtten eller kontakte oss. Hvis du mener at tilgangen til Google-bedriftsprofilen din er feilaktig sperret eller avsluttet, kan du anke avgjørelsen.
Tvisteløsning
Hvis du er bedriftsbruker i EU eller Storbritannia, kan du også i henhold til disse vilkårene søke om å få løst tvister ved hjelp av megling. Se mer informasjon om meglerne vi er villige til å samarbeide med, og en veiledning om hvordan du kan be om megling, her. Med unntak av det som kreves i henhold til gjeldende lov og rett, er megling frivillig, og verken du eller Google er forpliktet til å løse tvister gjennom megling.
Ta opp saker med offentlige myndigheter
Ingen punkter i disse retningslinjene skal forhindre deg fra å ta opp saker som gjelder brudd på lov og rett, med relevante offentlige myndigheter. I den grad denne delen har informasjon som motstrider informasjon i andre deler av vilkårene, skal denne delen legges til grunn.

Relaterte ressurser

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny