Tilleggsvilkår for bruk av Google-bedriftsprofiler

Sist endret: 14. juni 2022

For at du skal kunne bruke Google-bedriftsprofiler, funksjonaliteten i disse eller de relaterte tjenestene eller funksjonene («tjenestene i Google-bedriftsprofiler»), må du godta (1) Googles vilkår for bruk og (2) disse tilleggsvilkårene for bruk av Bedriftsprofil («tilleggsvilkårene for bruk av Google-bedriftsprofiler»).

Du bør lese nøye gjennom hvert dokument. I disse dokumentene, som samlet omtales som «vilkårene», fastsetter vi hva du kan forvente deg av oss når du bruker Bedriftsprofil-tjenestene, og hva vi forventer av deg.

Hvis disse tilleggsvilkårene for Google-bedriftsprofiler og Googles vilkår for bruk har motstridende informasjon, skal disse tilleggsvilkårene for Bedriftsprofil regulere all bruk av Bedriftsprofil-tjenestene.

Dette forventer vi av deg

Du er ansvarlig for enheten oppført i profilen din («Bedriftsprofil-kontoen» din). Dette innebærer at når du bruker Bedriftsprofil-tjenestene, må du både følge de generelle reglene for atferd som er anført i Googles vilkår for bruk, og

  • overholde gjeldende lov og rett og etablerte bransjeretningslinjer når du skal drive og promotere enheten din (deriblant innhente alle nødvendige lisenser og godkjenninger)
  • sørge for at innholdet ditt er korrekt, oppdatert og komplett
  • bringe til veie alle nødvendige advarsler, merknader og ansvarsfraskrivelser (eller – hvis du bruker dokumentasjon utarbeidet av Google – påse at den er dekkende for enheten din)
  • overholde disse retningslinjene, som gjelder for Bedriftsprofil-tjenestene

Moderering av innholdet ditt og annet innhold på Bedriftsprofil

Google er ikke ansvarlig for Bedriftsprofil-kontoen din eller enheten som er oppført i profilen din. Men når du har gjort krav på denne profilen, er du innforstått med at vi har rett, men ikke plikt, til å modere innholdet du oppgir via Bedriftsprofil-tjenestene.

Vi jobber kontinuerlig med å sikre at informasjonen i bedriftsprofilen din er relevant, oppdatert og fullstendig, slik at bedriftsinformasjonen som vises på Google, er så nyttig som mulig for deg og brukerne våre. Dette betyr at vi fra tid til annen kan velge å ikke vise innholdet ditt (f.eks. hvis pålitelige signaler indikerer at innholdet ikke er nøyaktig), eller at vi kan velge å bare vise en redigert versjon av dette innholdet eller vise innhold fra en alternativ kilde i stedet. Finn ut mer om hvordan Google innhenter informasjon og viser den i bedriftsprofiler.

Tilgang til innholdet ditt

Du beholder tilgang til innholdet du har i Bedriftsprofil-tjenestene, i tråd med funksjonaliteten som er beskrevet her. Du kan når som helst laste ned en kopi av dette innholdet.

Selv om personvernreglene våre ikke inngår i disse vilkårene, anbefaler vi at du også gjennomgår disse for å få bedre oversikt over hvordan du kan slette, oppdatere, eksportere og administrere opplysningene dine.

Googles tilgang til kontoen din

Vi kan hjelpe deg med å administrere kontoen og bedriftsprofilen din, men dette forutsetter at du gir oss tilgang til kontoen.

Forhold

Du må være eieren av enheten som er oppført i profilen din, eller en autorisert representant som kontraktsmessig kan binde andre på vegne av enheten.

Overføring av ansvar

Du må kontraktsmessig binde alle brukere som skal eie eller administrere Bedriftsprofil-kontoen din, til disse vilkårene før du kan gjøre dem til eiere eller administratorer.

Endringer i vilkårene

Hvis vi gjør vesentlige endringer i vilkårene, gir vi deg minst 15 dagers forhåndsvarsel hvis dette kreves i henhold til gjeldende lov og rett.

Lisens

Denne lisensen dekker den grunnleggende informasjonen om enheten du har registrert i Bedriftsprofil-kontoen din, hvis denne informasjonen er beskyttet av immaterielle rettigheter.

Du gir Google en evigvarende (noe som betyr all den tid denne informasjonen er beskyttet av immaterielle rettigheter), ugjenkallelig, verdensomspennende, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å reprodusere, tilpasse, endre, oversette, publisere, fremføre offentlig, vise offentlig, distribuere samt lage derivatverk på bakgrunn av den grunnleggende informasjonen om enheten du oppgir i Bedriftsprofil-kontoen din (f.eks. enhetens navn, kategori, nettsted, beliggenhet, åpningstider og telefonnummer).

Du gir også andre brukere av Google-tjenestene tilgang til, og rett til å bruke og endre, denne informasjonen, slik det er tillatt i henhold til Googles vilkår for bruk.

Alt annet innhold du publiserer i profilen (f.eks. bedriftsbilder), lisensieres til Google i henhold til Googles vilkår for bruk.

Andre produkter og tjenester

Du kan få tilgang til andre produkter og tjenester via kontoen din. Disse produktene og tjenestene kan være underlagt særskilte vilkår og retningslinjer, som vi gjør tilgjengelige for deg.

Tvisteløsning

Hvis du er bedriftsbruker i EU eller Storbritannia, kan du også i henhold til disse vilkårene søke om å få løst tvister ved hjelp av megling. Se mer informasjon om meglerne vi er villige til å samarbeide med, og en veiledning til hvordan du kan be om megling, her. Med unntak av det som kreves i henhold til gjeldende lov og rett, er megling frivillig, og verken du eller Google er forpliktet til å løse tvister gjennom megling.

Tiltak ved problemer

Før vi går til det skritt å si opp avtalen vi har inngått (vilkårene), gir vi deg minst 30 dagers forhåndsvarsel hvis dette kreves i henhold til gjeldende lov og rett.

Spørsmål eller klager

Hvis du har spørsmål eller klager i forbindelse med Google-bedriftsprofilen, kan du gå til brukerstøtten eller kontakte oss. Hvis du mener at tilgangen din til Google-bedriftsprofilen er feilaktig sperret eller avsluttet, kan du anke avgjørelsen.

Relaterte ressurser

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false
false
true
99729
false
false
false