Aanvullende servicevoorwaarden van Google Mijn Bedrijf

Laatst gewijzigd: 10 juli 2020

Als u Google Mijn Bedrijf of een service voor in Google Mijn Bedrijf geclaimde bedrijven (de Google Mijn Bedrijf-services) wilt gebruiken, moet u akkoord gaan met (1) de Servicevoorwaarden van Google en (2) deze Aanvullende servicevoorwaarden van Google Mijn Bedrijf (de Aanvullende Voorwaarden van Google Mijn Bedrijf).

Lees beide documenten aandachtig. Samen worden deze documenten de Voorwaarden genoemd. In de Voorwaarden wordt uiteengezet wat u van ons kunt verwachten als u de Google Mijn Bedrijf-services gebruikt en wat wij van u verwachten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Aanvullende voorwaarden van Google Mijn Bedrijf en de Servicevoorwaarden van Google zijn op de Google Mijn Bedrijf-services deze Aanvullende voorwaarden van Google Mijn Bedrijf van toepassing.

Wat we van u verwachten

U bent verantwoordelijk voor de entiteit die in uw Bedrijfsprofiel wordt vermeld. Dit betekent dat u zich niet alleen aan de algemene gedragsregels moet houden die in de Servicevoorwaarden van Google zijn vastgelegd, maar bij het gebruik van de Google Mijn Bedrijf-services ook verplicht bent tot het volgende:

  • U moet voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en branchenormen bij het beheer en de promotie van uw entiteit, onder andere door alle toepasselijke licenties en toestemmingen te verkrijgen.
  • U moet ervoor zorgen dat uw content correct, actueel en volledig is.
  • U moet alle vereiste disclaimers, waarschuwingen en kennisgevingen verstrekken. Als u door Google aangeleverde disclaimers, waarschuwingen of kennisgevingen gebruikt, moet u controleren of deze afdoende zijn voor uw entiteit.
  • U moet voldoen aan dit beleid, dat van toepassing is op de Google Mijn Bedrijf-services.
     

Toegang tot uw content

U heeft toegang tot uw content in Google Mijn Bedrijf-services in overeenstemming met de functionaliteit die hier wordt beschreven. U kunt op elk gewenst moment een kopie van uw content downloaden.

Ons Privacybeleid maakt geen deel uit van deze Voorwaarden, maar we raden u wel aan het te lezen om beter te begrijpen hoe u uw gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

Leeftijd en relatie

U moet de in uw land geldende leeftijd waarop iemand meerderjarig is hebben bereikt of ouder zijn dan 18 jaar (afhankelijk van welke leeftijd hoger is) om de Google Mijn Bedrijf-services te kunnen gebruiken.

Daarnaast moet u eigenaar zijn van de in uw bedrijfsprofiel (uw Bedrijfsprofiel) vermelde entiteit of een gemachtigde vertegenwoordiger die namens deze entiteit andere personen kan binden.

Andere personen aan de voorwaarden binden

U moet gebruikers die uw Bedrijfsprofiel beheren of later in eigendom hebben, aan deze voorwaarden binden voordat u hen als beheerder of eigenaar aanstelt.

Wijziging van de Voorwaarden

Als we de Voorwaarden ingrijpend wijzigen, stellen we u hiervan ten minste 15 dagen van tevoren op de hoogte, indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

Toegang door Google

Als u ons hiervoor toestemming geeft, kunnen we uw account openen om u te helpen met het beheer van uw Bedrijfsprofiel en account.

Licentie

Deze licentie heeft betrekking op de standaard vermeldingsgegevens over uw entiteit die u aan uw Bedrijfsprofiel toevoegt indien deze gegevens door intellectuele-eigendomsrechten worden beschermd. 

U verleent Google een permanente (dat wil zeggen: voor zolang de betreffende gegevens door intellectuele-eigendomsrechten worden beschermd), onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de aan uw entiteit gerelateerde standaard vermeldingsgegevens die u in uw Bedrijfsprofiel opgeeft (zoals entiteitsnaam, locatie, telefoonnummer, categorie, openingstijden en website), te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te vertalen, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te distribueren en er afgeleide werken van te maken.

U verleent bovendien andere gebruikers van Google-services het recht die gegevens in te zien en te gebruiken, waaronder het recht deze te bewerken, zoals toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke Servicevoorwaarden van Google.

Alle andere content die u in uw Bedrijfsprofiel opneemt (zoals foto's van uw bedrijf), wordt in licentie gegeven aan Google in overeenstemming met de Servicevoorwaarden van Google.

Andere producten/services

U kunt toegang krijgen tot andere producten/services in uw account. Voor deze producten/services zijn mogelijk eigen, afzonderlijke voorwaarden en beleid van toepassing, die aan u beschikbaar worden gesteld.

Oplossing van geschillen

Als u een zakelijke gebruiker bent die is gevestigd in de EU of het Verenigd Koninkrijk, kunt u ook verzoeken om een uit deze Voorwaarden voortvloeiend geschil op te lossen via bemiddeling. U vindt hier meer informatie over de bemiddelaars met wie we bereid zijn samen te werken, evenals instructies om bemiddeling aan te vragen. Tenzij de toepasselijke wetgeving iets anders voorschrijft, is bemiddeling vrijwillig en zijn u en Google niet verplicht geschillen via bemiddeling op te lossen.

Actie in geval van problemen

Voordat we actie ondernemen om de Voorwaarden te beëindigen, stellen we u hiervan, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte.

Vragen of klachten

Als u vragen of klachten heeft over Google Mijn Bedrijf-services, gaat u naar het Helpcentrum of neemt u contact met ons op. Als u van mening bent dat uw toegang tot Google Mijn Bedrijf-services ten onrechte is opgeschort of beëindigd, kunt u bezwaar maken.

Uw content

Hoewel Google, nadat u het heeft geclaimd, niet verantwoordelijk is voor uw Bedrijfsprofiel of de entiteit die hierin wordt vermeld, begrijpt u dat we het recht, maar niet de verplichting, hebben om de content te modereren die u via Google Mijn Bedrijf-services aan uw Bedrijfsprofiel toevoegt.

We zetten ons actief in om ervoor te zorgen dat de informatie in uw Bedrijfsprofiel volledig, relevant en actueel is, zodat de op Google weergegeven bedrijfsgegevens zo nuttig mogelijk zijn voor u en onze gebruikers. Dit betekent dat we er soms voor kunnen kiezen uw content niet weer te geven (bijvoorbeeld als signalen uit betrouwbare bronnen erop wijzen dat uw content niet nauwkeurig is), alleen een bewerkte versie van uw content weer te geven of content uit een alternatieve bron weer te geven in plaats van uw content. Meer informatie over hoe Google gegevens verzamelt voor en weergeeft in lokale profielen

Gerelateerde bronnen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
99729
false