Aanvullende servicevoorwaarden voor Google-bedrijfsprofiel

Laatst aangepast: 4 november 2021

Als u een Google-bedrijfsprofiel of gerelateerde services, functies en functionaliteit (de 'Services van Google-bedrijfsprofiel') wilt gebruiken, moet u akkoord gaan met (1) de Servicevoorwaarden van Google en (2) deze Aanvullende servicevoorwaarden voor bedrijfsprofielen (de 'Aanvullende voorwaarden van Google-bedrijfsprofiel').

Lees beide documenten aandachtig. Samen worden deze documenten de Voorwaarden genoemd. In de Voorwaarden wordt uiteengezet wat u van ons kunt verwachten als u de Bedrijfsprofiel-services gebruikt en wat wij van u verwachten.

Als deze Aanvullende voorwaarden van Google-bedrijfsprofiel in strijd zijn met de Servicevoorwaarden van Google, zijn deze Aanvullende voorwaarden voor bedrijfsprofielen van toepassing op de Bedrijfsprofiel-services.

Wat we van u verwachten

U bent verantwoordelijk voor de entiteit die in uw profiel wordt vermeld (uw 'Bedrijfsprofiel'). Dit betekent dat u zich niet alleen aan de algemene gedragsregels moet houden die in de Servicevoorwaarden van Google zijn vastgelegd, maar bij het gebruik van de Bedrijfsprofiel-services ook verplicht bent tot het volgende:

  • U moet voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en branchenormen bij het beheer en de promotie van uw entiteit, onder meer door alle toepasselijke licenties en toestemmingen te verkrijgen.
  • U moet ervoor zorgen dat uw content correct, up-to-date en compleet is.
  • U moet alle vereiste disclaimers, waarschuwingen en kennisgevingen verstrekken. (Als u door Google aangeleverde disclaimers, waarschuwingen of kennisgevingen gebruikt, moet u controleren of deze afdoende zijn voor uw entiteit.)
  • U moet voldoen aan dit beleid dat van toepassing is op de Bedrijfsprofiel-services.

Moderatie van uw content en andere content in het Bedrijfsprofiel

Google is niet verantwoordelijk voor uw Bedrijfsprofiel of de entiteit die in uw profiel wordt vermeld. Maar nadat u het Bedrijfsprofiel heeft geclaimd, begrijpt u dat wij het recht maar niet de verplichting hebben om de content te modereren die u via Bedrijfsprofiel-services levert.

Wij zijn voortdurend bezig om te zorgen dat de informatie in uw Bedrijfsprofiel volledig, relevant en up-to-date is, zodat de op Google weergegeven bedrijfsinformatie zo nuttig mogelijk is voor u en onze gebruikers. Dit betekent dat we soms besluiten uw content niet weer te geven (bijvoorbeeld als signalen uit betrouwbare bronnen erop wijzen dat uw content niet juist is). We kunnen ook besluiten om een bewerkte versie van uw content of content uit een alternatieve bron te tonen in plaats van uw content. Meer informatie over hoe Google informatie verzamelt en weergeeft in Bedrijfsprofielen.

Uw toegang tot uw content

U heeft toegang tot uw content in Bedrijfsprofiel-services in overeenstemming met de functionaliteit die hier wordt beschreven. U kunt altijd een kopie van uw content downloaden.

Ons Privacybeleid maakt geen deel uit van deze Voorwaarden, maar we raden u wel aan het te lezen zodat u beter begrijpt hoe u uw informatie kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

Toegang van Google tot uw account

Als u ons hiervoor toestemming geeft, kunnen we uw account openen om u te helpen met het beheer van uw Bedrijfsprofiel en account.

Relatie

U moet de eigenaar zijn van de entiteit die in uw profiel wordt vermeld of een gemachtigde vertegenwoordiger zijn die namens deze entiteit anderen kan binden.

Anderen aan de Voorwaarden binden

Gebruikers die uw Bedrijfsprofiel beheren of later in eigendom hebben, moet u aan deze Voorwaarden binden voordat u hen als beheerder of eigenaar aanstelt.

Wijziging van de Voorwaarden

Als we de Voorwaarden ingrijpend wijzigen, stellen we u hiervan uiterlijk 15 dagen van tevoren op de hoogte indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

Licentie

Deze licentie heeft betrekking op de standaardinformatie over uw entiteit die u in het Bedrijfsprofiel opgeeft, indien deze informatie wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten.

U verleent Google een permanente (dat wil zeggen: voor zolang de betreffende informatie door intellectuele-eigendomsrechten wordt beschermd), onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de aan uw entiteit gerelateerde standaardinformatie die u in uw Bedrijfsprofiel opgeeft (zoals entiteitsnaam, locatie, telefoonnummer, categorie, openingstijden en website), te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te vertalen, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te distribueren en er afgeleide werken van te maken.

U verleent bovendien andere gebruikers van Google-services het recht die informatie in te zien en te gebruiken, waaronder het recht deze te bewerken, zoals toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke Servicevoorwaarden van Google.

Alle andere content die u in uw profiel opneemt (zoals foto's van uw bedrijf), wordt in licentie aan Google gegeven in overeenstemming met de Servicevoorwaarden van Google.

Andere producten en services

U kunt toegang krijgen tot andere producten en services in uw account. Op deze producten en services zijn mogelijk eigen, afzonderlijke voorwaarden en beleidsregels van toepassing, die wij aan u beschikbaar stellen.

Geschillen oplossen

Als u een zakelijke gebruiker bent die in de EU of het Verenigd Koninkrijk gevestigd is, kunt u ook verzoeken om een uit deze Voorwaarden voortvloeiend geschil op te lossen via bemiddeling. U vindt hier meer informatie over de bemiddelaars met wie we bereid zijn samen te werken, en instructies om bemiddeling aan te vragen. Tenzij de toepasselijke wetgeving iets anders voorschrijft, is bemiddeling vrijwillig en zijn u en Google niet verplicht geschillen via bemiddeling op te lossen.

Actie in geval van problemen

Voordat we de Voorwaarden beëindigen, stellen we u hiervan uiterlijk 30 dagen van tevoren op de hoogte indien dit vereist is door de toepasselijke wetgeving.

Vragen of klachten

Als u vragen of klachten heeft over Google Bedrijfsprofiel, gaat u naar het Helpcentrum of neemt u contact met ons op. Als u van mening bent dat uw toegang tot Google Bedrijfsprofiel-services ten onrechte is opgeschort of beëindigd, kunt u bezwaar maken.

Gerelateerde bronnen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
99729
false