Yrityksiä koskevat Google Yritysprofiilin lisäkäyttöehdot

Muokattu viimeksi: 3.4.2024

Google Yritysprofiilin palveluiden avulla yritykset voivat luoda Googlessa "Yritysprofiilin" ja ylläpitää sitä.

Voidakseen käyttää Google Yritysprofiilin palveluita ja siihen liittyviä palveluita, ominaisuuksia ja toimintoja ("Yritysprofiilin palvelut") yrityksen on hyväksyttävä 1) Googlen käyttöehdot ja 2) nämä Google Yritysprofiilia koskevat lisäkäyttöehdot ("Google Yritysprofiilin lisäkäyttöehdot"). Yhdessä nämä asiakirjat muodostavat "Ehdot". Henkilön, joka hyväksyy ehdot yrityksen puolesta, on oltava Yritysprofiilissa mainitun yrityksen valtuutettu edustaja.

Tutustu Ehtoihin huolellisesti. Niissä kerrotaan, mitä voit odottaa meiltä käyttäessäsi Yritysprofiilin palveluita, miten lisensoimme ja saatamme käyttää Yritysprofiilisi tietoja ja mitä me odotamme sinulta. Näissä Google Yritysprofiilin lisäkäyttöehdoissa "sinä" tarkoittaa Yritysprofiilin palveluita käyttävää yritystä.

Jos näiden Google Yritysprofiilin lisäehtojen ja Googlen käyttöehtojen välillä ilmenee ristiriitoja, Yritysprofiilin palveluihin sovelletaan näitä Yritysprofiilin lisäehtoja.

Mitä odotamme sinulta

Olet vastuussa Yritysprofiilissasi mainitusta yhteisöstä. Tämä tarkoittaa, että käyttäessäsi Yritysprofiilin palveluita sinun on noudatettava Googlen käyttöehdoissa kuvattuja perussääntöjä ja lisäksi

  • noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja toimialan käytäntöjä johtaessasi ja mainostaessasi yhteisöä (esimerkiksi hankittava kaikki tarvittavat luvat ja hyväksynnät)
  • varmistettava, että sisältösi on paikkansapitävää, ajantasaista ja kattavaa
  • tuotava nähtäville kaikki pakolliset vastuuvapauslausekkeet, varoitukset ja ilmoitukset (tai varmistettava niiden riittävyys yhteisösi osalta, jos saat ne Googlelta)
  • noudatettava Yritysprofiilin palveluita koskevia käytäntöjä ("Käytännöt"). Lue lisää Yritysprofiilia koskevista käytännöistä ja ohjeista.
Lisäämäsi sisällön ja Yritysprofiilin muun sisällön valvominen

Google ei ole vastuussa Yritysprofiilistasi. Hyväksyt kuitenkin sen, että yhteisön omistajaksi ilmoittautumisesi jälkeen meillä on oikeus – mutta ei velvollisuutta – valvoa sisältöä, jonka lisäät Yritysprofiilin palveluiden kautta.

Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, että Yritysprofiilisi tiedot ovat kattavia, osuvia ja ajantasaisia, jotta Googlessa näkyvät yritystiedot olisivat mahdollisimman hyödyllisiä sinulle ja käyttäjille. Tämä tarkoittaa, että saatamme toisinaan päättää, ettei lisäämääsi sisältöä julkaista (esimerkiksi jos luotettavat signaalit osoittavat, ettei sisältösi ole paikkansapitävää). Saatamme myös päättää, että lisäämästäsi sisällöstä julkaistaan muokattu versio tai että sisällön sijaan julkaistaan toisesta lähteestä peräisin olevaa sisältöä. Lue lisää siitä, miten Google hankkii ja käyttää Yritysprofiilien tietoja.

Pääsy omaan sisältöön

Sinulla on aina pääsy Yritysprofiilin palveluissa olevaan sisältöösi täällä kuvatuilla tavoilla. Voit milloin tahansa ladata kopion Google-tilisi datasta (myös soveltuvasta Google Yritysprofiilin datasta).

Jos haluat lisätietoa Google-tilin päivittämisestä, ylläpidosta, viemisestä ja poistamisesta, tutustu tietosuojakäytäntöömme.

Googlen pääsy tilillesi

Jos myönnät meille pääsyn tilillesi, voimme auttaa sinua Yritysprofiilisi ylläpitämisessä.

Tietosuojaehdot
Googlen rekisterinpitäjän tietosuojaehtoja, jotka ovat luettavissa osoitteessa https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ("Tietosuojaehdot"), sovelletaan soveltuvin osin. Google ei tee Tietosuojaehtoihin muutoksia muutoin kuin Tietosuojaehdoissa erikseen sallituilla tavoilla.
Lisenssi

Tämä lisenssi kattaa Yritysprofiiliin lisäämäsi perustiedot, jos kyseiset tiedot ovat immateriaalioikeuksilla suojattuja.

Annat Googlelle jatkuvan (niin kauan kuin immateriaalioikeudet suojaavat tietoja), peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, rojaltivapaan ja ei-yksinoikeudellisen luvan kopioida, sovittaa, muokata, kääntää, julkaista, esittää julkisesti ja levittää Yritysprofiiliin lisäämiäsi perustietoja (esimerkiksi yhteisön nimi, sijainti, puhelinnumero, toimiala, aukioloajat ja sivusto) sekä luoda niistä johdannaisteoksia. Lisenssistä huolimatta voit milloin tahansa perua suostumuksesi, jonka mukaan Google Assistant voi lähettää automaattisia puheluita tai tekstiviestejä Yritysprofiiliisi. Lue lisää Google Assistantin välittämistä puheluista.

Lisäksi myönnät muille Googlen palveluiden käyttäjille pääsyn kyseisiin tietoihin ja oikeuden käyttää ja muokata niitä Googlen sovellettavien käyttöehtojen mukaisesti.

Kaikki muu Yritysprofiiliin lisäämäsi sisältö (kuten yrityksen kuvat) on lisensoitu Googlelle Googlen käyttöehtojen mukaisesti.

Muut tuotteet ja palvelut
Voit saada tilisi kautta pääsyn muihin tuotteisiin ja palveluihin. Näihin tuotteisiin ja palveluihin saatetaan soveltaa erillisiä ehtoja ja käytäntöjä, jotka tuodaan saatavillesi.
Ehtojen muutokset

Google voi tehdä näihin Ehtoihin vähäisiä muutoksia milloin tahansa ilmoittamatta niistä. Google ilmoittaa kaikista näihin Ehtoihin tehtävistä olennaisista muutoksista etukäteen. Näiden Ehtojen muutoksia ei sovelleta takautuvasti, ja ne tulevat voimaan 15 päivän kuluttua niiden julkaisemisesta tällä sivulla. Oikeudellisista syistä tehtävät tai kiireelliset muutokset (esimerkiksi meneillään olevan väärinkäytön estämiseksi) tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilmoituksen jälkeen.

Irtisanominen

Google pidättää oikeuden jäädyttää tai lopettaa pääsyoikeutesi Yritysprofiilin palveluihin tai rajoittaa sitä kokonaisuudessaan tai osittain, jos

  1. rikot näitä Ehtoja, mitä tahansa Käytäntöjä tai sovellettavia lakeja
  2. lakivaatimus tai oikeuden määräys velvoittaa Googlen tekemään niin
  3. toimintasi aiheuttaa haittaa tai vastuita kolmannelle osapuolelle tai Googlelle.

Jos pääsyoikeutesi Yritysprofiilin palveluihin on mielestäsi jäädytetty tai lopetettu tai sitä on rajoitettu virheellisesti, tutustu Käytännöissä mainittuun valitusprosessiin. Voit irtisanoa nämä Ehdot milloin tahansa poistamalla profiilin sisällön ja ylläpitäjät ja tarvittaessa merkitsemällä yrityksen pysyvästi suljetuksi. Lue, miten voit poistaa profiilin sisällön ja ylläpitäjät Yritysprofiilista.

Kysymykset ja valitukset
Jos sinulla on kysyttävää Google Yritysprofiilista tai haluat tehdä valituksen, käy ohjekeskuksessa tai ota meihin yhteyttä. Jos pääsyoikeutesi Google Yritysprofiiliin on mielestäsi jäädytetty tai lopetettu virheellisesti, voit tehdä valituksen.
Erimielisyyksien ratkaiseminen
Jos olet yrityskäyttäjä EU-alueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, voit myös pyytää, että näiden ehtojen piiriin kuuluvat kiistat selvitetään sovittelulla. Katso lisätietoja sovittelijoista, joiden kanssa olemme valmiita tekemään yhteistyötä, ja ohjeet sovittelun pyytämiseen. Sovittelu on vapaaehtoista, eikä sinun tai Googlen tarvitse ratkaista erimielisyyksiä sovittelun kautta muuten kuin lain edellyttämissä tapauksissa.
Ilmoitukset viranomaisille
Mikään näissä Ehdoissa ei estä sinua ilmoittamasta lain noudattamatta jättämisestä mille tahansa asianmukaiselle viranomaiselle. Jos tämä kohta on ristiriidassa minkä tahansa muun Ehtojen osan kanssa, siltä osin sovelletaan tätä kohtaa.

Muita lähteitä

Tarvitsetko lisäapua?

Kokeile näitä vaiheita:

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko