Google'i ettevõtteprofiili täiendavad teenusetingimused

Viimati muudetud 4. novembril 2021

Google'i ettevõtteprofiili või seotud teenuste ja funktsioonide („Google'i ettevõtteprofiili teenused“) kasutamiseks peate nõustuma 1) Google'i teenusetingimuste ja 2) nende ettevõtteprofiili lisatingimustega („Google'i ettevõtteprofiili lisatingimused“).

Lugege kõik dokumendid hoolikalt läbi. Koos nimetatakse neid dokumente „tingimusteks“. Tingimustes määratakse kindlaks, mida võite ettevõtteprofiili teenuseid kasutades meilt oodata ning mida meie teilt ootame.

Kui need Google'i ettevõtteprofiili lisatingimused satuvad vastuollu Google'i teenusetingimustega, tuleb ettevõtteprofiili teenuste korral juhinduda ettevõtteprofiili lisatingimustest.

Mida teilt ootame?

Teie vastutate oma profiilil (teie „ettevõtteprofiil“) nimetatud juriidilise isiku eest. See tähendab, et lisaks Google'i teenusetingimuste põhiliste tegevusreeglite järgimisele peate ettevõtteprofiili teenuste kasutamisel

  • järgima oma juriidilise isiku tegevuses ja selle isiku reklaamimisel kõiki kohaldatavaid seadusi ning valdkonna häid tavasid, sh hankima kõik kohaldatavad litsentsid ja kinnitused;
  • tagama, et teie sisu oleks õige, ajakohane ja terviklik;
  • esitama kõik vajalikud välistused, hoiatused ja teatised (või kui kasutate Google'i antuid, tagama nende piisavuse teie juriidilise isiku jaoks);
  • järgima neid eeskirju, mis kohalduvad ettevõtteprofiili teenustele.

Teie sisu ja ettevõtteprofiilil esitatud muu sisu modereerimine

Google ei vastuta teie ettevõtteprofiili ega teie profiilil nimetatud juriidilise isiku eest. Aga te mõistate, et kui olete selle omaks tunnistanud, on meil õigus, aga mitte kohustus, modereerida sisu, mille esitate ettevõtteprofiili teenuste kaudu.

Teeme pidevalt jõupingutusi selle nimel, et teave teie ettevõtteprofiilil oleks terviklik, asjakohane ja ajakohane ning Google'is kuvatavad ettevõtte üksikasjad oleksid nii teile kui ka teie kasutajatele võimalikult kasulikud. See tähendab, et aeg-ajalt võime otsustada teie sisu mitte kuvada (nt juhul, kui usaldusväärsed signaalid osutavad sellele, et teie sisu pole täpne). Samuti võime otsustada esitada teie sisu muudetud versiooni või teie sisu asemel alternatiivsest allikast pärit sisu. Lugege lisateavet selle kohta, kuidas Google hangib ja kuvab ettevõtteprofiilide teavet.

Teie juurdepääs oma sisule

Teil on juurdepääs oma ettevõtteprofiili teenuste sisule siin kirjeldatud funktsioonide kohaselt. Saate igal ajal alla laadida oma sisu koopia.

Kuigi need ei kuulu nende tingimuste hulka, soovitame teil lugeda meie privaatsuseeskirju, et paremini mõista, kuidas saate oma teavet värskendada, hallata, eksportida ja kustutada.

Google'i juurdepääs teie kontole

Kui meil on teie volitus, võime juurde pääseda teie kontole, et aidata teil oma ettevõtteprofiili ja kontot hallata.

Suhe

Teie peate olema profiilil nimetatud juriidilise isiku omanik või volitatud esindaja, kes saab teha teistele selle juriidilise isiku nimel tingimuste täitmise kohustuslikuks.

Teiste sidumine tingimuste täitmise kohustusega

Kasutajatele, kes teie ettevõtteprofiili haldavad või kellele see hiljem kuulub, tuleb enne nende halduriteks või omanikeks määramist teha nende tingimuste täitmine kohustuslikuks.

Tingimuste muudatused

Tingimuste oluliste muudatuste korral anname neist eelteatega vähemalt 15 päeva ette teada, kui kohaldatav seadus seda nõuab.

Litsents

See litsents hõlmab teie esitatavat ettevõtteprofiili põhiteavet teie juriidilise isiku kohta, kui seda teavet kaitseb intellektuaalomandi õigus.

Ühtlasi annate Google'ile tähtajatu (mis tähendab seni, kuni see teave on kaitstud intellektuaalomandi õigusega), tühistamatu, ülemaailmse ja litsentsitasuta lihtlitsentsi, et reprodutseerida, kohandada, muuta, tõlkida, avaldada, avalikult esitada, avalikult kuvada ja ühtlasi levitada teie juriidilise isiku ettevõtteprofiili põhiteavet, mille olete esitanud (näiteks juriidilise isiku nimi, asukoht, telefoninumber, kategooria, tööaeg ja veebisait), ning luua sellest teabest tuletatud teoseid.

Annate ka Google'i teenuste teistele kasutajatele õiguse sellele teabele juurde pääseda ja seda kasutada, sealhulgas õiguse muuta seda teavet kooskõlas kohaldatavate Google'i teenusetingimustega.

Kogu muu sisu, mille olete oma profiilil esitanud (nt ettevõtte fotod), on litsentsitud Google'ile Google'i teenusetingimuste alusel.

Muud tooted ja teenused

Teile võidakse anda konto piires juurdepääs muudele toodetele ja teenustele. Nende toodete ja teenuste kohta võivad kehtida eraldi tingimused ja eeskirjad, mille teeme teile kättesaadavaks.

Vaidluste lahendamine

Kui olete ärikasutaja, kes asub EL-is või Ühendkuningriigis, saate nende tingimuste alusel vaidluse lahendamist taotleda ka koos vahendamisega. Üksikasjalikuma teabe vahendajate kohta, kellega oleme nõus koostööd tegema, ja vahendamise taotlemise juhised leiate siit. Välja arvatud juhul, kui see on seadusega kohaldatav, on vahendamine vabatahtlik ning ei teie ega ka Google pole kohustatud vaidlusi vahendamise kaudu lahendama.

Tegutsemine probleemide korral

Enne tingimuste kehtivuse lõpetamist anname teile sellest eelteatega vähemalt 30 päeva ette teada, kui kohaldatav seadus seda nõuab.

Küsimused ja kaebused

Google'i ettevõtteprofiili teenuseid puudutavate küsimuste või kaebuste korral külastage meie abikeskust või võtke meiega ühendust. Kui arvate, et teie juurdepääs Google'i ettevõtteprofiili teenustele on peatatud või lõpetatud ekslikult, saate esitada apellatsiooni.

Seotud allikad

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse

Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
99729
false