Täiendavad tingimused

Kasutades teenust Google'i minu ettevõte või mis tahes muud teenust, mis on ette nähtud teenuse Google'i minu ettevõte kinnitatud ettevõtetele, kehtivad lisaks Google'i teenusetingimustele (Google'i TOS) järgmised tingimused. Kontrollige aeg-ajalt värskenduste olemasolu. Teiepoolne teenuste kasutamine tähendab, et olete nõustunud nende tingimustega, ning jätkuv teenuste kasutamine tähendab, et nõustute kõikide värskendustega. Kui te ei nõustu nende tingimustega, ärge vastavaid teenuseid kasutage.

Vanus ja suhe

Teenuste kasutamiseks peate olema täisealine (või vähemalt 18-aastane olenevalt sellest, kumb vanus on kõrgem). Lisaks kinnitate, et olete lehel nimetatud juriidilise isiku omanik või volitatud esindaja, kes saab teisi vastava juriidilise isiku nimel siduda.

Teiste sidumine

Kasutajad, kes teie lehte haldavad või edaspidi omavad, tuleb enne nende halduriteks või omanikeks määramist käesolevate täiendavate tingimustega siduda.

Sisu

Vastutate oma lehel esindatava juriidilise isiku eest. Eelkõige tähendab see, et peate oma tegevustes ja juriidilise isiku edendamisel järgima kõiki kohaldatavaid õigusakte ja valdkonna häid tavasid, sh hankima kõik kohaldatavad litsentsid ja kinnitused, tagama, et teie sisu oleks õiguspärane, täpne, ajakohane ja terviklik, ning esitama kõik vajalikud lahtiütlused, hoiatused ja teatised (kui toetute vaid Google'i edastatud teabele, veenduge, et see oleks teie juriidilise isiku puhul piisav). Lisaks peate järgima kõiki teisi eeskirju ja juhiseid, mis on esitatud ettevõtteteabe Google'is esitamise juhistes. Need eeskirjad ja juhised on osa teie lepingust meiega nende teenuste kasutamiseks.

Kui leiame oma äranägemisel, et olete mõnd neist kohustustest rikkunud, jätame endale õiguse rakendada asjakohaseid meetmeid. See tähendab, et võime teie lehe kinnituse tühistada või anda kinnituse teisele lehele.

Kuigi Google ei vastuta teie lehe ega teie lehel esindatava juriidilise isiku eest, mõistate, et kui olete lehe kinnitanud, on meil õigus, aga mitte kohustus, modereerida teie lehe kaudu pakutavat sisu. Lisaks võime otsustada, et me ei kuva teie sisu, võime kuvada ainult redigeeritud versiooni teie sisust või kuvada teie sisu asemel sisu mõnest teisest allikast.

Ühtlasi annate Google'ile tähtajatu, tühistamatu, ülemaailmse ja kasutustasuta lihtlitsentsi, et reprodutseerida, kohandada, muuta, tõlkida, avaldada, esitada avalikult, kuvada avalikult ja levitada teie juriidilise isiku kirje põhiteavet, mille olete oma lehel esitanud (näiteks juriidilise isiku nimi, asukoht, telefoninumber, kategooria, tööaeg ja veebisait), ning luua sellest teabest tuletatud teoseid. Kinnitate ja garanteerite Google'ile, et omate kõiki vajalikke õigusi või lubasid kõnealuse litsentsi andmiseks. Annate ka Google'i teenuste lõppkasutajatele õiguse sellele teabele juurde pääseda ja seda kasutada, sealhulgas õiguse muuta seda teavet kooskõlas kohaldatavate Google'i teenusetingimustega. Kogu muu sisu, mille olete oma lehel esitanud (näiteks ettevõtte fotod) on litsentsitud Google'ile Google'i TOS-i alusel.

Muud tooted/teenused

Teile võidakse anda konto piires juurdepääs muudele toodetele/teenustele. Neile toodetele/teenustele võivad kehtida eraldi tingimused ja eeskirjad.

Google'i juurdepääs

Kui meil on teie volitus, siis võime pääseda teie kontole juurde, et aidata teil oma lehte ja kontot hallata.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?