Πρόσθετοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Επιχειρηματικού προφίλ Google για νομικά πρόσωπα επιχειρήσεων

Τελευταία τροποποίηση: 3 Απριλίου 2024

Οι Υπηρεσίες του Επιχειρηματικού προφίλ Google επιτρέπουν στα νομικά πρόσωπα επιχειρήσεων να δημιουργούν και να διαχειρίζονται επιχειρηματικά προφίλ στο Google ("Επιχειρηματικό προφίλ").

Τα νομικά πρόσωπα επιχειρήσεων, για να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες του Επιχειρηματικού προφίλ Google και τυχόν σχετικές υπηρεσίες, δυνατότητες και λειτουργίες (οι "Υπηρεσίες του Επιχειρηματικού προφίλ"), πρέπει να αποδεχτούν (1) τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google και (2) τους παρόντες Πρόσθετους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Επιχειρηματικού προφίλ Google (οι "Πρόσθετοι Όροι του Επιχειρηματικού προφίλ Google"). Συλλογικά, αυτά τα έγγραφα αναφέρονται ως "Όροι". Το φυσικό πρόσωπο που αποδέχεται τους Όρους για το νομικό πρόσωπο επιχείρησης πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου επιχείρησης που αναφέρεται στο Επιχειρηματικό προφίλ.

Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους. Προσδιορίζουν όσα μπορείτε να αναμένετε από εμάς κατά τη χρήση των Υπηρεσιών του Επιχειρηματικού προφίλ, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αδειοδοτούμε και ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες του Επιχειρηματικού προφίλ σας, καθώς και όσα αναμένουμε εμείς από εσάς. Με τον όρο "εσείς", όπως αυτός χρησιμοποιείται στους παρόντες Πρόσθετους Όρους του Επιχειρηματικού προφίλ Google, νοείται το νομικό πρόσωπο επιχείρησης που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες Επιχειρηματικού προφίλ.

Αν οι παρόντες Πρόσθετοι Όροι του Επιχειρηματικού προφίλ Google έρχονται σε σύγκρουση με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google, οι παρόντες Πρόσθετοι Όροι του Επιχειρηματικού προφίλ θα διέπουν τις Υπηρεσίες του Επιχειρηματικού προφίλ.

Τι αναμένουμε από εσάς

Είστε υπεύθυνοι για το νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο Επιχειρηματικό προφίλ σας. Αυτό σημαίνει ότι, επιπλέον της τήρησης των βασικών κανόνων δεοντολογίας που περιλαμβάνονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google, πρέπει, κατά τη χρήση των Υπηρεσιών του Επιχειρηματικού προφίλ, να κάνετε τα εξής:

  • Να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου κατά τη λειτουργία και την προώθηση του νομικού προσώπου, καθώς και να λαμβάνετε όλες τις ισχύουσες άδειες και εγκρίσεις.
  • Να διασφαλίζετε ότι το περιεχόμενό σας είναι σωστό, ενημερωμένο και πλήρες.
  • Να παρέχετε όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις αποποίησης, προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις (ή, αν βασίζεστε σε αυτές που παρέχονται από την Google, να διασφαλίζετε ότι είναι επαρκείς για το νομικό πρόσωπο).
  • Να συμμορφώνεστε με τις πολιτικές που ισχύουν για τις Υπηρεσίες του Επιχειρηματικού προφίλ ("Πολιτικές"). Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές και τις οδηγίες για το Επιχειρηματικό προφίλ.
Εποπτεία του δικού σας περιεχομένου και άλλου περιεχομένου στο Επιχειρηματικό προφίλ

H Google δεν ευθύνεται για το Επιχειρηματικό προφίλ σας. Ωστόσο, κατανοείτε ότι, αφού το διεκδικήσετε, διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να εποπτεύουμε το περιεχόμενο που παρέχετε χρησιμοποιώντας Υπηρεσίες του Επιχειρηματικού προφίλ.

Καταβάλλουμε συνεχώς προσπάθειες, για να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες του Επιχειρηματικού προφίλ σας είναι πλήρεις, συναφείς και ενημερωμένες, έτσι ώστε τα στοιχεία επιχείρησης που εμφανίζονται στο Google να είναι όσο το δυνατόν χρησιμότερα, τόσο για εσάς όσο και για τους χρήστες. Αυτό σημαίνει ότι περιστασιακά ενδέχεται να αποφασίζουμε να μην εμφανίζουμε το περιεχόμενό σας (αν, για παράδειγμα, υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι το περιεχόμενό σας δεν είναι ακριβές). Επίσης, μπορεί να επιλέξουμε να εμφανίσουμε μια επεξεργασμένη έκδοση του περιεχομένου σας ή να εμφανίσουμε περιεχόμενο από άλλη πηγή στη θέση του δικού σας περιεχομένου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς η Google αντλεί και εμφανίζει πληροφορίες σε Επιχειρηματικά προφίλ.

Δική σας πρόσβαση στο περιεχόμενό σας

Θα διατηρήσετε την πρόσβαση στο περιεχόμενό σας στις Υπηρεσίες του Επιχειρηματικού προφίλ, σύμφωνα με τις λειτουργίες που περιγράφονται εδώ. Μπορείτε να εξαγάγετε ένα αντίγραφο των δεδομένων του Λογαριασμού σας Google (συμπεριλαμβανομένων των ισχυόντων δεδομένων του Επιχειρηματικού προφίλ Google) ανά πάσα στιγμή.

Για να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο ενημέρωσης, διαχείρισης, εξαγωγής και διαγραφής του Λογαριασμού σας Google, μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική απορρήτου.

Πρόσβαση της Google στον λογαριασμό σας

Αν μας εξουσιοδοτήσετε σχετικά, μπορεί να αποκτήσουμε πρόσβαση στον λογαριασμό σας, για να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε το Επιχειρηματικό προφίλ σας.

Όροι προστασίας δεδομένων
Ανάλογα με την περίπτωση, θα ισχύουν οι Όροι προστασίας δεδομένων για υπεύθυνο επεξεργασίας - υπεύθυνο επεξεργασίας Google https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ("Όροι προστασίας δεδομένων"). Η Google δεν θα τροποποιήσει τους Όρους προστασίας δεδομένων, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά σύμφωνα με τους εν λόγω όρους.
Άδεια

Η παρούσα άδεια καλύπτει τις βασικές πληροφορίες του Επιχειρηματικού προφίλ που παρέχετε, αν οι εν λόγω πληροφορίες προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Παρέχετε στην Google τη διαρκή (δηλαδή για το διάστημα κατά το οποίο οι εν λόγω πληροφορίες προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας), αμετάκλητη, παγκόσμια, μη αποκλειστική και χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης άδεια αναπαραγωγής, προσαρμογής, τροποποίησης, μετάφρασης, δημοσίευσης, δημόσιας εκτέλεσης, δημόσιας προβολής, διανομής, καθώς και δημιουργίας παράγωγων έργων των βασικών πληροφοριών του Επιχειρηματικού προφίλ (όπως όνομα, τοποθεσία, αριθμός τηλεφώνου, κατηγορία, ωράριο και ιστότοπος νομικού προσώπου). Παρά τη συγκεκριμένη άδεια, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ώστε ο Βοηθός Google να στέλνει αυτοματοποιημένες κλήσεις ή μηνύματα κειμένου στον αριθμό του Επιχειρηματικού προφίλ σας ανά πάσα στιγμή. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις τηλεφωνικές κλήσεις από τον Βοηθό Google.

Παραχωρείτε, επίσης, σε άλλους χρήστες των υπηρεσιών Google το δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και επεξεργασίας των εν λόγω πληροφοριών, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google.

Για κάθε άλλο περιεχόμενο που παρέχετε στο Επιχειρηματικό προφίλ σας (όπως φωτογραφίες επιχείρησης) παραχωρείται άδεια στην Google σύμφωνα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google.

Άλλα προϊόντα και υπηρεσίες
Μπορεί να σας παραχωρηθεί πρόσβαση σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του λογαριασμού σας. Αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκεινται σε ξεχωριστούς όρους και πολιτικές που θα σας κοινοποιήσουμε.
Αλλαγές στους Όρους

Η Google μπορεί να προβεί σε μη ουσιαστικές αλλαγές των παρόντων Όρων οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Η Google θα προβαίνει σε προειδοποίηση στην περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών στους παρόντες Όρους. Οι αλλαγές στους Όρους δεν θα ισχύουν αναδρομικά και θα τίθενται σε ισχύ 15 ημέρες μετά την ανάρτησή τους σε αυτή τη σελίδα. Ωστόσο, οι αλλαγές που πραγματοποιούνται για νομικούς λόγους ή σε επείγουσες καταστάσεις, όπως για την αποφυγή συνεχούς κατάχρησης, θα ισχύουν αμέσως κατόπιν ειδοποίησης.

Καταγγελία

Η Google επιφυλάσσεται του δικαιώματος να περιορίσει πλήρως ή εν μέρει, να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών του Επιχειρηματικού προφίλ, εάν:

  1. Παραβείτε τους παρόντες Όρους, τυχόν Πολιτικές ή ισχύοντες νόμους.
  2. Η Google είναι υποχρεωμένη να προβεί σε αυτή την ενέργεια, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με μια νομική απαίτηση ή μια δικαστική απόφαση.
  3. Η συμπεριφορά σας προκαλεί βλάβη ή υποχρέωση απέναντι σε κάποιο τρίτο μέρος ή την Google.

Αν πιστεύετε ότι η πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες του Επιχειρηματικού προφίλ έχει περιοριστεί, ανασταλεί ή τερματιστεί εσφαλμένα, ανατρέξτε στη διαδικασία υποβολής αιτήματος επανεξέτασης στις Πολιτικές. Μπορείτε να τερματίσετε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή καταργώντας το περιεχόμενο και τους υπευθύνους του προφίλ και, κατά περίπτωση, επισημαίνοντας την επιχείρηση ως οριστικά κλειστή. Μάθετε πώς μπορείτε να καταργήσετε περιεχόμενο και υπευθύνους προφίλ από ένα Επιχειρηματικό προφίλ.

Απορίες ή καταγγελίες
Αν έχετε απορίες ή καταγγελίες σχετικά με το Επιχειρηματικό προφίλ Google, μπορείτε να μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν πιστεύετε ότι η πρόσβασή σας στο Επιχειρηματικό προφίλ Google έχει τεθεί σε αναστολή ή έχει τερματιστεί εσφαλμένα, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.
Διευθέτηση αμφισβητήσεων
Αν είστε επιχειρηματικός χρήστης με έδρα στην ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτημα επίλυσης μιας αμφισβήτησης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, μέσω διαμεσολάβησης. Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους διαμεσολαβητές με τους οποίους είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε, καθώς και οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτημα διαμεσολάβησης εδώ. Η διαμεσολάβηση είναι εκούσια και ούτε εσείς ούτε η Google είστε υποχρεωμένοι να διευθετήσετε τυχόν αμφισβητήσεις μέσω διαμεσολάβησης, εκτός αν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Έγερση ζητημάτων στις δημόσιες αρχές.
Καμία διάταξη των παρόντων Όρων δεν σας εμποδίζει να εγείρετε ζητήματα σε οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή σχετικά με τη μη συμμόρφωση με τον νόμο. Στον βαθμό κατά τον οποίο η παρούσα ενότητα έρχεται σε διένεξη με οποιοδήποτε άλλο μέρος των Όρων, θα υπερισχύει η παρούσα ενότητα.

Σχετικοί πόροι

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού