Πρόσθετοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Google My Business

Τελευταία τροποποίηση: 23 Αυγούστου 2021

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το Google My Business ή οποιαδήποτε υπηρεσία για επιχειρήσεις που έχουν διεκδικηθεί στο Google My Business (στο εξής οι "Υπηρεσίες του Google My Business"), πρέπει να αποδεχτείτε (1) τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google και (2) τους παρόντες Πρόσθετους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Google My Business (στο εξής οι "Πρόσθετοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Google My Business").

Διαβάστε προσεκτικά και τα δύο έγγραφα. Αυτά τα έγγραφα συνιστούν από κοινού τους "Όρους" και προσδιορίζουν όσα μπορείτε να αναμένετε από εμάς, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες του Google My Business, καθώς και όσα αναμένουμε εμείς από εσάς.

Αν οι παρόντες Πρόσθετοι Όροι του Google My Business έρχονται σε σύγκρουση με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google, οι παρόντες Πρόσθετοι Όροι του Google My Business θα διέπουν τις Υπηρεσίες του Google My Business.

Τι αναμένουμε από εσάς

Είστε υπεύθυνοι για το νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο Εταιρικό προφίλ σας, γεγονός που σημαίνει ότι, επιπλέον της τήρησης των βασικών κανόνων δεοντολογίας που περιλαμβάνονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google, πρέπει, κατά τη χρήση των Υπηρεσιών του Google My Business, να κάνετε τα εξής:

  • Να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, κατά τη λειτουργία και την προώθηση του νομικού σας προσώπου, καθώς και να λαμβάνετε όλες τις ισχύουσες άδειες και εγκρίσεις
  • Να διασφαλίζετε ότι το περιεχόμενό σας είναι σωστό, ενημερωμένο και πλήρες
  • Να παρέχετε όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις αποποίησης, προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις (ή, αν βασίζεστε σε αυτές που παρέχονται από την Google, να βεβαιωθείτε ότι είναι επαρκείς για το νομικό σας πρόσωπο) και
  • Να συμμορφώνεστε με τις παρούσες πολιτικές που ισχύουν για τις Υπηρεσίες του Google My Business

Πρόσβαση στο περιεχόμενό σας

Θα διατηρήσετε την πρόσβαση στο περιεχόμενο που αναρτάτε στις Υπηρεσίες του Google My Business, σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ. Μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο του περιεχομένου σας ανά πάσα στιγμή.

Αν και δεν αποτελεί μέρος των παρόντων Όρων, σας προτείνουμε να διαβάσετε την Πολιτική απορρήτου, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα πώς μπορείτε να ενημερώνετε, να διαχειρίζεστε, να εξάγετε και να διαγράφετε τις πληροφορίες σας.

Σχέση

Πρέπει να είστε ο κάτοχος της οντότητας που αναφέρεται στο εταιρικό προφίλ σας (στο εξής το "Εταιρικό προφίλ") ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ο οποίος είναι σε θέση να δεσμεύει άλλα πρόσωπα για λογαριασμό του εν λόγω νομικού προσώπου.

Δέσμευση άλλων προσώπων

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι χρήστες που διαχειρίζονται ή θα κατέχουν μελλοντικά το Εταιρικό προφίλ σας θα δεσμευθούν από τους παρόντες Όρους, πριν τους ορίσετε υπευθύνους ή κατόχους.

Αλλαγές στους Όρους

Αν αλλάξουμε ουσιωδώς τους Όρους, θα σας κοινοποιήσουμε προειδοποίηση εντός χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 15 ημερών, αν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πρόσβαση Google

Αν μας εξουσιοδοτήσετε, μπορεί να αποκτήσουμε πρόσβαση στον λογαριασμό σας, για να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε το Εταιρικό προφίλ και τον λογαριασμό σας.

Άδεια

Η παρούσα άδεια καλύπτει τις βασικές πληροφορίες καταχώρισης του νομικού σας προσώπου όπως το παρέχετε στο Εταιρικό προφίλ σας, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Παρέχετε στην Google τη διαρκή (δηλαδή για το διάστημα κατά το οποίο οι εν λόγω πληροφορίες προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας), αμετάκλητη, παγκόσμια, μη αποκλειστική και χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης άδεια αναπαραγωγής, προσαρμογής, τροποποίησης, μετάφρασης, δημοσίευσης, δημόσιας εκτέλεσης, δημόσιας προβολής, διανομής, καθώς και δημιουργίας παράγωγων έργων των βασικών πληροφοριών της καταχώρισης του νομικού προσώπου, τις οποίες παρέχετε στο Εταιρικό προφίλ σας (όπως όνομα, τοποθεσία, αριθμός τηλεφώνου, κατηγορία, ωράριο και ιστότοπος νομικού προσώπου).

Παραχωρείτε, επίσης, σε άλλους χρήστες των υπηρεσιών Google το δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και επεξεργασίας των εν λόγω πληροφοριών, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google.

Για κάθε άλλο περιεχόμενο που παρέχετε στο Εταιρικό προφίλ σας (όπως φωτογραφίες επιχείρησης) παραχωρείται άδεια στην Google σύμφωνα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google.

Άλλα προϊόντα/Άλλες υπηρεσίες

Μπορεί να σας παραχωρηθεί πρόσβαση σε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω του λογαριασμού σας. Αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκεινται σε ξεχωριστούς όρους και πολιτικές που θα σας κοινοποιηθούν.

Διευθέτηση αμφισβητήσεων

Αν είστε επιχειρηματικός χρήστης με έδρα στην ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτημα επίλυσης μιας αμφισβήτησης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, μέσω διαμεσολάβησης. Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους διαμεσολαβητές με τους οποίους είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε, καθώς και οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτημα διαμεσολάβησης εδώ. Η διαμεσολάβηση είναι εκούσια και ούτε εσείς ούτε η Google είστε υποχρεωμένοι να διευθετήσετε τυχόν αμφισβητήσεις μέσω διαμεσολάβησης, εκτός αν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ενέργειες σε περίπτωση προβλημάτων

Πριν προβούμε σε ενέργειες για την καταγγελία των Όρων, θα σας παράσχουμε προειδοποίηση εντός χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 30 ημερών, αν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Απορίες ή παράπονα

Αν έχετε απορίες ή παράπονα σχετικά με τις Υπηρεσίες του Google My Business, μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας ή επικοινωνήστε μαζί μας. Αν πιστεύετε ότι η πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες του Google My Business έχει τεθεί σε αναστολή ή έχει τερματιστεί κατά λάθος, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.

Το περιεχόμενό σας

Αν και η Google δεν είναι υπεύθυνη για το Εταιρικό προφίλ σας ή το νομικό πρόσωπο που αναφέρεται σε αυτό, κατανοείτε ότι, αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία διεκδίκησης, διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να εποπτεύουμε το περιεχόμενο που παρέχετε στο Εταιρικό προφίλ σας χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες του Google My Business.

Καταβάλλουμε συνεχώς προσπάθειες, για να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες του Εταιρικού προφίλ σας είναι πλήρεις, συναφείς και ενημερωμένες, έτσι ώστε τα στοιχεία επιχείρησης που εμφανίζονται στο Google να είναι όσο το δυνατόν χρησιμότερα, τόσο για εσάς όσο και για τους χρήστες. Αυτό σημαίνει ότι περιστασιακά ενδέχεται να αποφασίζουμε να μην εμφανίσουμε το περιεχόμενό σας (αν, για παράδειγμα, υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι το περιεχόμενό σας δεν είναι ακριβές) ή να εμφανίσουμε μόνο μια επεξεργασμένη έκδοση του περιεχομένου σας ή να εμφανίσουμε περιεχόμενο από άλλη πηγή στη θέση του δικού σας περιεχομένου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς η Google αντλεί και εμφανίζει πληροφορίες σε τοπικά προφίλ.

Σχετικοί πόροι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
99729
false