Dodatečné smluvní podmínky

Tyto podmínky, spolu se smluvními podmínkami společnosti Google (dále jen „smluvní podmínky“) určují, jakým způsobem můžete používat službu Moje firma na Googlu i jakékoli další služby pro firmy ověřené ve službě Moje firma na Googlu. Doporučujeme vám čas od času zkontrolovat, zda nebyly aktualizovány. Používáním těchto služeb souhlasíte se smluvními podmínkami. Pokračováním v používání těchto služeb pak vyjadřujete svůj souhlas s případnými úpravami znění smluvních podmínek. Pokud s těmito smluvními podmínkami nesouhlasíte, tyto služby prosím nepoužívejte.

Věk a vztahy

Chcete-li používat tyto služby, je třeba, abyste dosáhli zletilosti (nebo věku 18 let, pokud podle zákona zletilosti dosáhnete dříve). Dále potvrzujete, že jste vlastníkem nebo oprávněným zástupcem subjektu uvedeného na stránce, a že máte oprávnění jménem subjektu vstupovat do právních vztahů s jinými subjekty či osobami.

Závazek jiných osob

Každý uživatel, který spravuje vaše stránky nebo se v budoucnu stane jejich vlastníkem, musí nejdříve akceptovat tyto dodatečné smluvní podmínky.

Obsah

Přebíráte odpovědnost za subjekt uvedený na vaší stránce. To konkrétně znamená, že při provozu a propagaci tohoto subjektu musíte dodržovat veškeré příslušné zákony a postupy doporučené v oboru, včetně zajištění všech potřebných licencí a souhlasů, zajištění legálnosti, správnosti, aktuálnosti a úplnosti vašeho obsahu a uvedení všech požadovaných odmítnutí odpovědnosti, varování a oznámení (případně, pokud využíváte tyto dokumenty poskytnuté společností Google, zodpovídáte za ověření toho, zda jsou pro váš subjekt dostatečné). Kromě toho musíte dodržovat také všechny ostatní zásady a pokyny uvedené na stránce Pokyny ohledně reprezentace vaší firmy na Googlu. Tyto zásady a pokyny jsou součástí smlouvy mezi vámi a společností Google, která se k těmto službám vztahuje.

Pokud podle svého vlastního uvážení dojdeme k závěru, že jste nedodrželi kteroukoli z těchto povinností, vyhrazujeme si právo učinit odpovídající kroky. To znamená, že můžeme zrušit ověření vaší stránky nebo předat status ověřené stránky jiné stránce.

Společnost Google není odpovědná za vaši stránku ani za subjekt uvedený na ní. Jste srozuměni, že po ověření stránky máme právo, nikoli však povinnost, moderovat obsah dodaný vámi na stránku. Dále se můžeme rozhodnout váš obsah nezobrazit, zobrazit pouze upravenou verzi vašeho obsahu nebo namísto vašeho obsahu zobrazit obsah z alternativního zdroje.

Společnosti Google také udělujete trvalou, neodvolatelnou, celosvětovou, bezplatnou a nevýlučnou licenci na reprodukci, adaptaci, upravování, překládání, zveřejňování, veřejnou prezentaci či zobrazení a distribuci základních informací o vašem subjektu, které uvádíte na své stránce (jako jsou název subjektu, adresa, telefonní číslo, kategorie, otevírací doba a webová adresa), jakož i na vytváření děl z nich odvozených. Tímto prohlašujete a zaručujete společnosti Google, že vlastníte nebo máte veškerá nutná práva a povolení k udělení této licence. Rovněž udělujete koncovým uživatelům služeb Google právo na přístup k těmto informacím a právo na jejich používání (včetně práva na upravování) v rámci mezí stanovených příslušnými smluvními podmínkami společnosti Google. Na veškerý další obsah, který na stránku dodáte (například firemní fotografie), poskytujete společnosti Google licenci v souladu se smluvními podmínkami.

Další produkty a služby

Ve vašem účtu vám může být udělen přístup k dalším produktům či službám. Tyto produkty/služby mohou podléhat zvláštním smluvním podmínkám a zásadám.

Přístup pro společnost Google

Pokud nás tím pověříte, můžeme vstoupit do vašeho účtu a pomoci vám při správě stránky a účtu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?