Dodatečné smluvní podmínky služby Moje firma na Googlu

Poslední revize: 10. července 2020

Pokud chcete používat program Moje firma na Googlu nebo jakékoli služby pro firmy, které v programu Moje firma na Googlu nárokujete (dále jen „služby Moje firma na Googlu“), musíte přijmout (1) smluvní podmínky společnosti Google a (2) tyto dodatečné smluvní podmínky služby Moje firma na Googlu (dále jen „dodatečné smluvní podmínky služby Moje firma na Googlu“). 

Oba dokumenty si pečlivě přečtěte. Společně se nazývají „smluvní podmínky“. Stanoví, co od nás při používání služeb Moje firma na Googlu můžete očekávat a co my čekáme od vás. 

Pokud jsou tyto dodatečné smluvní podmínky služby Moje firma na Googlu v rozporu se smluvními podmínkami společnosti Google, budou se na služby Moje firma na Googlu vztahovat dodatečné smluvní podmínky služby Moje firma na Googlu. 

Věková hranice a vztahy

Chcete-li používat služby Moje firma na Googlu, musíte být podle zákonů své země plnoletí (18 let, popř. více).

Dále musíte být vlastníkem subjektu uvedeného ve vašem firemním profilu nebo oprávněným zástupcem, který má oprávnění jménem subjektu vstupovat do právních vztahů s dalšími osobami.

Právní vztahy s dalšími osobami

Každý uživatel, který spravuje váš firemní profil nebo se v budoucnu stane jeho vlastníkem, musí nejdříve přijmout tyto smluvní podmínky.

Co od vás očekáváme

Přebíráte odpovědnost za subjekt uvedený ve vašem firemním profilu. To znamená, že kromě dodržování základních pravidel uvedených ve smluvních podmínkách společnosti Google jste při používání služeb Moje firma na Googlu povinni:

  • dodržovat při provozu a propagaci svého subjektu příslušné zákony a postupy doporučené v oboru, včetně zajištění všech potřebných licencí a souhlasů;
  • zajistit, aby byl váš obsah správný, aktuální a úplný;
  • uvádět všechna požadovaná odmítnutí odpovědnosti, varování a oznámení (případně, pokud využíváte tyto dokumenty poskytnuté společností Google, zodpovídáte za ověření toho, zda jsou pro váš subjekt dostatečné); a
  • dodržovat tyto zásady, které se vztahují na služby Moje firma na Googlu.

Váš obsah

Společnost Google nenese odpovědnost za váš firemní profil ani za subjekt v něm uvedený. Jakmile si ale profil nárokujete, souhlasíte, že máme právo (nikoli však povinnost) moderovat obsah, který do něj přes služby Moje firma na Googlu poskytnete.

Trvale se snažíme, aby informace ve firemních profilech byly úplné, relevantní a aktuální a údaje o firmách na Googlu tak byly co nejužitečnější pro vlastníky profilů i uživatele. To znamená, že někdy váš obsah nemusíme zobrazit (například pokud na základě důvěryhodných indikátorů zjistíme, že není přesný) nebo můžeme zobrazit pouze jeho upravenou verzi, popř. jej nahradit obsahem z alternativního zdroje. Další informace, jak Google získává a zobrazuje informace v místních zápisech, najdete zde

Licence

Tato licence se vztahuje na základní informace o vašem subjektu, které jste ve firemním profilu uvedli (jsou-li chráněny právy duševního vlastnictví).

Společnosti Google udělujete trvalou (tedy dokud jsou tyto informace chráněny právy duševního vlastnictví), neodvolatelnou, celosvětovou, bezplatnou a nevýlučnou licenci na reprodukci, adaptaci, upravování, překládání, zveřejňování, veřejnou prezentaci či zobrazení, distribuci základních informací o vašem subjektu, které uvádíte ve firemním profilu (jako jsou název subjektu, adresa, telefonní číslo, kategorie, otevírací doba a webové stránky) a vytváření děl z nich odvozených.

Rovněž udělujete dalším uživatelům služeb Google právo na přístup k těmto informacím a právo na jejich používání (včetně práva na upravování) v rámci mezí stanovených příslušnými smluvními podmínkami společnosti Google.

Na veškerý další obsah, který do firemního profilu dodáte (například firemní fotografie), poskytujete společnosti Google licenci v souladu se smluvními podmínkami společnosti Google.

Další produkty a služby

Ve vašem účtu vám může být udělen přístup k dalším produktům či službám. Ty mohou podléhat vlastním smluvním podmínkám a zásadám, které vám zpřístupníme.

Přístup pro společnost Google

Pokud nás tím pověříte, můžeme vstoupit do vašeho účtu a pomoci vám s jeho správou i se správou firemního profilu.

Přístup k vašemu obsahu

Ke svému obsahu ve službách Moje firma na Googlu budete mít i nadále přístup, v souladu s funkcemi popsanými zde. Svůj obsah si můžete kdykoli stáhnout.

Doporučujeme, abyste si přečetli naše zásady ochrany soukromí, i když nejsou součástí těchto podmínek. Lépe porozumíte, jak můžete své informace aktualizovat, spravovat, exportovat a mazat.

Opatření v případě problémů

Pokud to příslušné právní předpisy vyžadují, nejméně 30 dní před ukončením platnosti smluvních podmínek vás na konec platnosti upozorníme.

Dotazy a stížnosti

Máte-li ke službám Moje firma na Googlu dotazy nebo stížnosti, navštivte naše centrum nápovědy nebo nás kontaktujte. Jestliže se domníváte, že vám byl přístup ke službám Moje firma na Googlu pozastaven nebo ukončen omylem, můžete se odvolat.

Řešení sporů

Pokud jste firemní uživatel se sídlem v EU nebo Spojeném království, můžete požádat o řešení sporů vyplývajících z těchto smluvních podmínek také prostřednictvím mediace. Další informace o mediátorech, se kterými jsme ochotni jednat, a pokyny k podání žádosti naleznete zde. Mediace je dobrovolná. Pokud to nevyžadují platné právní předpisy, vy ani společnost Google ji nemusí k řešení sporů využívat.

Změny podmínek

Jestliže to příslušné právní předpisy vyžadují, při zásadní změně smluvních podmínek vám nejméně 15 dní předem zašleme oznámení.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory