Dodatečné smluvní podmínky Firemního profilu na Googlu

Poslední úprava: 14. června 2022

Pokud chcete používat Firemní profil na Googlu a související služby a funkce („služby Firemního profilu na Googlu“), musíte přijmout (1) smluvní podmínky společnosti Google a (2) tyto Dodatečné smluvní podmínky Firemního profilu („Dodatečné smluvní podmínky Firemního profilu na Googlu“).

Oba dokumenty si pečlivě přečtěte. Společně se tyto dokumenty nazývají „Smluvní podmínky“. Dozvíte se v nich, co od nás při používání služeb Firemního profilu můžete očekávat a co očekáváme my od vás.

Pokud budou tyto Dodatečné smluvní podmínky Firemního profilu na Googlu v rozporu se smluvními podmínkami společnosti Google, budou pro služby Firemního profilu platit tyto Dodatečné smluvní podmínky Firemního profilu.

Co od vás očekáváme

Přebíráte odpovědnost za subjekt uvedený ve vašem profilu (váš Firemní profil). To znamená, že kromě dodržování základních pravidel uvedených ve smluvních podmínkách společnosti Google musíte při používání služeb Firemního profilu dodržovat také tyto zásady:

  • dodržovat při provozu a propagaci svého subjektu příslušné zákony a postupy doporučené v oboru, včetně zajištění všech potřebných licencí a souhlasů;
  • zajistit, aby byl váš obsah správný, aktuální a úplný;
  • zveřejnit všechna požadovaná odmítnutí odpovědnosti, varování a oznámení (případně, pokud využíváte tyto dokumenty poskytnuté společností Google, zodpovídáte za ověření toho, zda jsou pro váš subjekt dostatečné),
  • dodržovat tyto zásady, které se vztahují na služby Firemního profilu.

Moderování vašeho i jiného obsahu ve Firemním profilu

Společnost Google nenese odpovědnost za váš Firemní profil ani za subjekt v něm uvedený. Jakmile si ale profil nárokujete, souhlasíte s tím, že máme právo (nikoli však povinnost) moderovat obsah, který v něm pomocí služby Firemního profilu zveřejňujete.

Dlouhodobě se snažíme, aby informace ve Firemních profilech byly úplné, relevantní a aktuální. Jedině tak mohou být údaje o firmách na Googlu pro vlastníky profilů i uživatele užitečné. To znamená, že někdy váš obsah nemusíme zobrazit (například pokud na základě důvěryhodných indikátorů zjistíme, že není přesný). Můžeme také zobrazit pouze jeho upravenou verzi, popř. jej nahradit obsahem z alternativního zdroje. Další informace o tom, jak Google získává a zobrazuje informace ve Firemních profilech

Váš přístup k obsahu

Ke svému obsahu ve službách Firemního profilu budete mít přístup v souladu s funkcemi popsanými zde. Svůj obsah si můžete kdykoli stáhnout.

Přestože nejsou součástí těchto podmínek, doporučujeme, abyste si přečetli naše zásady ochrany soukromí. Lépe tak porozumíte, jak můžete své informace aktualizovat, spravovat, exportovat a mazat.

Přístup Googlu k vašemu účtu

Pokud nás tím pověříte, můžeme vstoupit do vašeho účtu a pomoci vám s jeho správou i se správou Firemního profilu.

Vztah

Musíte být vlastníkem subjektu uvedeného ve vašem profilu nebo oprávněným zástupcem, který má oprávnění jménem subjektu vstupovat do právních vztahů s dalšími osobami.

Právní vztahy s dalšími osobami

Každý uživatel, který spravuje váš Firemní profil nebo se v budoucnu stane jeho vlastníkem, musí nejdříve přijmout tyto smluvní podmínky.

Změny podmínek

Jestliže to příslušné právní předpisy vyžadují, při zásadní změně smluvních podmínek vám nejméně 15 dní předem zašleme oznámení.

Licence

Tato licence se vztahuje na základní informace o vašem subjektu, které jste poskytli do Firemního profilu, pokud jsou chráněny právy duševního vlastnictví.

Společnosti Google udělujete trvalou (tedy platnou, dokud jsou tyto informace chráněny právy duševního vlastnictví), neodvolatelnou, celosvětovou, nevýlučnou a autorským poplatkům nepodléhající licenci na reprodukci, adaptaci, upravování, překládání, zveřejňování, veřejnou prezentaci či zobrazení a distribuci základních informací o vašem subjektu, které uvádíte ve Firemním profilu (jako jsou název subjektu, adresa, telefonní číslo, kategorie, otevírací doba a webové stránky) a na vytváření děl z nich odvozených.

Rovněž udělujete ostatním uživatelům služeb Google právo na přístup k těmto informacím a právo na jejich používání (včetně práva na upravování) v rámci mezí stanovených příslušnými smluvními podmínkami společnosti Google.

Na veškerý další obsah, který do profilu dodáte (například firemní fotografie), poskytujete společnosti Google licenci v souladu se smluvními podmínkami společnosti Google.

Další produkty a služby

Ve vašem účtu vám může být udělen přístup k dalším produktům či službám. Ty mohou podléhat vlastním smluvním podmínkám a zásadám, které vám zpřístupníme.

Urovnávání sporů

Pokud jste firemní uživatel se sídlem v EU nebo Velké Británii, můžete požádat o řešení sporů vyplývajících z těchto smluvních podmínek také prostřednictvím mediace. Další informace o mediátorech, se kterými jsme ochotni jednat, a pokyny k podání žádosti naleznete zde. Mediace je dobrovolná. Pokud to nevyžadují platné právní předpisy, nemusíte ji vy ani společnost Google k řešení sporu využít.

Opatření v případě problémů

Pokud to příslušné právní předpisy vyžadují, nejméně 30 dní před ukončením platnosti smluvních podmínek vás na konec platnosti upozorníme.

Dotazy a stížnosti

Pokud máte k Firemnímu profilu na Googlu dotazy nebo stížnosti, můžete navštívit naše centrum nápovědy nebo nás můžete kontaktovat. Jestliže vám byl přístup k Firemnímu profilu na Googlu pozastaven nebo ukončen a domníváte se, že se tak stalo omylem, můžete se odvolat.

Související zdroje

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
99729
false
false