Dodatečné smluvní podmínky Firemního profilu na Googlu pro obchodní subjekty

Naposledy upraveno: 3. dubna 2024

Služby Firemního profilu na Googlu umožňují obchodním subjektům vytvářet a spravovat firemní profil na Googlu (dále jen „Firemní profil“).

Aby mohl obchodní subjekt používat služby Firemního profilu na Googlu a jakékoli související služby a funkce (dále jen „služby Firemního profilu“), musí přijmout 1) smluvní podmínky společnosti Google a 2) tyto Dodatečné smluvní podmínky Firemního profilu na Googlu (dále jen „Dodatečné smluvní podmínky Firemního profilu na Googlu“). Společně se tyto dokumenty nazývají „podmínky“. Jednotlivec přijímající Podmínky pro obchodní subjekt musí být oprávněným zástupcem daného obchodního subjektu uvedeného ve Firemním profilu.

Tyto podmínky si důkladně prostudujte. Stanoví, co od nás můžete při používání služeb Firemního profilu očekávat, jak informace z vašeho Firemního profilu licencujeme a můžeme používat, i co očekáváme my od vás. V těchto Dodatečných smluvních podmínkách Firemního profilu na Googlu se výrazem „vy“ rozumí obchodní subjekt využívající služby Firemního profilu.

Pokud budou tyto Dodatečné smluvní podmínky Firemního profilu na Googlu v rozporu se smluvními podmínkami společnosti Google, budou pro služby Firemního profilu platit tyto Dodatečné smluvní podmínky Firemního profilu.

Co od vás očekáváme

Nesete odpovědnost za subjekt uvedený ve vašem Firemním profilu. To znamená, že kromě dodržování základních pravidel uvedených ve smluvních podmínkách společnosti Google jste při používání služeb Firemního profilu povinni:

  • dodržovat při provozu a propagaci svého subjektu příslušné zákony a postupy doporučené v oboru, včetně zajištění všech potřebných licencí a souhlasů;
  • zajistit, aby byl váš obsah správný, aktuální a úplný;
  • zveřejnit všechna požadovaná odmítnutí odpovědnosti, varování a oznámení (případně, pokud využíváte tyto dokumenty poskytnuté společností Google, zodpovídáte za ověření toho, zda jsou pro váš subjekt dostatečné),
  • dodržovat zásady vztahující se na služby Firemního profilu (dále jen „zásady“). Další informace o zásadách a pokynech pro Firemní profily
Moderování vašeho i jiného obsahu ve Firemním profilu

Společnost Google nenese odpovědnost za váš Firemní profil. Jakmile si ale profil nárokujete, souhlasíte s tím, že máme právo (nikoli však povinnost) moderovat obsah, který v něm pomocí služby Firemního profilu zveřejňujete.

Dlouhodobě se snažíme, aby informace ve Firemních profilech byly úplné, relevantní a aktuální. Jedině tak mohou být údaje o firmách na Googlu pro vlastníky profilů i uživatele užitečné. To znamená, že někdy váš obsah nemusíme zobrazit (například pokud na základě důvěryhodných indikátorů zjistíme, že není přesný). Můžeme také zobrazit pouze jeho upravenou verzi, popř. jej nahradit obsahem z alternativního zdroje. Další informace o tom, jak Google získává a zobrazuje informace ve Firemních profilech

Váš přístup k obsahu

Ke svému obsahu ve službách Firemního profilu budete mít přístup v souladu s funkcemi popsanými zde. Data v účtu Google (včetně příslušných dat souvisejících s Firemním profilem na Googlu) si můžete kdykoli stáhnout.

Další informace o tom, jak aktualizovat, spravovat, exportovat a smazat účet Google, najdete v našich zásadách ochrany soukromí.

Přístup Googlu k vašemu účtu

Pokud nás tím pověříte, můžeme vstoupit do vašeho účtu a pomoci vám se správou Firemního profilu.

Podmínky ochrany dat
V aplikovatelném rozsahu budou platit podmínky ochrany dat mezi správci Google https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ (dále jen „Podmínky ochrany dat“). Společnost Google nebude Podmínky ochrany dat upravovat, kromě způsobů výslovně povolených v Podmínkách ochrany dat.
Licence

Tato licence se vztahuje na základní informace Firemního profilu, které jste poskytli, pokud jsou chráněny právy duševního vlastnictví.

Společnosti Google udělujete trvalou (tedy platnou, dokud jsou tyto informace chráněny právy duševního vlastnictví), neodvolatelnou, celosvětovou, nevýlučnou a autorským poplatkům nepodléhající licenci na reprodukci, adaptaci, upravování, překládání, zveřejňování, veřejnou prezentaci či zobrazení a distribuci základních informací ve Firemním profilu (jako jsou název subjektu, adresa, telefonní číslo, kategorie, otevírací doba a webové stránky) a na vytváření děl z nich odvozených. Bez ohledu na tuto licenci můžete kdykoli odvolat svůj souhlas s odesíláním automatických hovorů nebo textových zpráv z Asistenta Google na číslo vašeho Firemního profilu. Další informace o telefonních hovorech od Asistenta Google

Rovněž udělujete ostatním uživatelům služeb Google právo na přístup k těmto informacím a právo na jejich používání (včetně práva na upravování) v rámci mezí stanovených příslušnými smluvními podmínkami společnosti Google.

Na veškerý další obsah, který do Firemního profilu dodáte (například firemní fotografie), poskytujete společnosti Google licenci v souladu se smluvními podmínkami společnosti Google.

Další produkty a služby
Ve vašem účtu vám může být udělen přístup k dalším produktům či službám. Ty mohou podléhat vlastním smluvním podmínkám a zásadám, které vám zpřístupníme.
Změny smluvních podmínek

Společnost Google je oprávněna kdykoli a bez upozornění provést v těchto smluvních podmínkách změny, které nejsou závažné. Na jakékoli závažné změny těchto smluvních podmínek vás společnost Google předem upozorní. Změny smluvních podmínek nebudou platit zpětně a nabudou účinnosti 15 dnů po zveřejnění na této stránce. Změny provedené z právních důvodů nebo v naléhavých situacích (například s cílem zabránit probíhajícímu zneužití) nicméně nabudou účinnosti ihned po oznámení.

Ukončení

Společnost Google si vyhrazuje právo zcela nebo částečně omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup ke službám Firemního profilu nebo jejich používání, pokud:

  1. porušíte tyto podmínky, jakékoli zásady nebo příslušné právní předpisy,
  2. je to společnost Google nucena udělat, aby vyhověla právním podmínkám nebo soudnímu příkazu,
  3. vaše chování způsobuje škodu nebo odpovědnost třetí straně nebo společnosti Google.

Pokud se domníváte, že byl váš přístup ke službám Firemního profilu omezen, pozastaven nebo ukončen omylem, přečtěte si v zásadách, jak se odvolat. Od těchto smluvních podmínek můžete kdykoli odstoupit odstraněním obsahu a správců profilu a případně označením firmy jako trvale uzavřené. Přečtěte si, jak z Firemního profilu odstranit obsah a správce profilu.

Dotazy a stížnosti
Pokud máte k Firemnímu profilu na Googlu dotazy nebo stížnosti, můžete navštívit naše centrum nápovědy nebo nás můžete kontaktovat. Jestliže vám byl přístup k Firemnímu profilu na Googlu pozastaven nebo ukončen a domníváte se, že se tak stalo omylem, můžete se odvolat.
Řešení sporů
Pokud jste firemní uživatel se sídlem v EU nebo Velké Británii, můžete požádat o řešení sporů vyplývajících z těchto smluvních podmínek také prostřednictvím mediace. Další informace o mediátorech, se kterými jsme ochotni jednat, a pokyny k podání žádosti naleznete zde. Mediace je dobrovolná. Pokud to nevyžadují platné právní předpisy, vy ani společnost Google ji nemusíte k řešení sporů využívat.
Řešení sporů u státních orgánů
Žádná část těchto smluvních podmínek vám nebrání iniciovat u příslušných veřejných institucí řízení ohledně porušení právních předpisů. V případě, že bude tento oddíl v rozporu s jakoukoli jinou částí smluvních podmínek, platí tento oddíl.

Související zdroje

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka