Допълнителни условия на Google Business Profile

Последна промяна: 14 юни 2022 г.

За да използвате Google Business Profile или свързани услуги, функции и функционалност („Услуги на Google Business Profile“), трябва да приемете (1) Общите условия на Google и (2) настоящите Допълнителни условия на Google Business Profile („Допълнителни условия на Google Business Profile“).

Моля, прочетете внимателно тези документи. Заедно тези документи се наричат „Условията“. Те определят какво можете да очаквате от нас, като използвате Услугите на Google Business Profile, и какво очакваме ние от вас.

Ако настоящите Допълнителни условия на Google Business Profile са в противоречие с Общите условия на Google, настоящите Допълнителни условия ще регламентират Услугите на Google Business Profile.

Какво очакваме от вас

Носите отговорност за субекта, посочен в потребителския ви профил („бизнес профил“). Това означава, че освен да спазвате основните правила за поведение в Общите условия на Google, когато използвате Услугите на Google Business Profile, трябва още:

  • да спазвате приложимите закони и отраслови най-добри практики, когато извършвате дейност и популяризирате субекта си, включително да получите всички приложими лицензи и одобрения;
  • да се уверите, че съдържанието ви е правилно, актуално и пълно;
  • да предоставите всички изисквани откази от отговорност, предупреждения и известия (или, ако разчитате на предоставяни от Google, да се уверите, че са достатъчни за субекта ви);
  • да спазвате тези правила, които се отнасят за Услугите на Google Business Profile.

Модериране на съдържанието ви и друго съдържание в бизнес профила

Google не носи отговорност за бизнес профила ви или за субекта, посочен в него. Но след като заявите, разбирате, че имаме право, но не и задължението, да модерираме съдържанието, което предоставяте посредством Услугите на Google Business Profile.

Постоянно се стремим да гарантираме, че информацията в бизнес профила ви е пълна, уместна и актуална, така че показваните в Google подробности за бизнеса да са възможно най-полезни за вас и нашите потребители. Това означава, че понякога може да изберем да не показваме съдържанието ви (например ако надеждни сигнали показват, че то не е точно). Възможно е също да показваме само редактирана негова версия или да показваме съдържание от алтернативен източник на мястото на вашето. Научете повече за това как Google получава информацията и я използва в бизнес профилите.

Достъп до съдържанието ви

Ще запазите достъпа до съдържанието си в Услугите на Google Business Profile в съответствие с описаната тук функционалност. Можете да изтеглите копие на съдържанието си по всяко време.

Макар че не е част от настоящите Условия, препоръчваме ви да прочетете Декларацията ни за поверителност, за да разберете по-добре как можете да актуализирате, управлявате, експортирате и изтривате информацията за вас.

Достъп на Google до профила ви

Ако ни упълномощите за това, може да осъществяваме достъп до профила ви, за да ви помагаме да управлявате него и бизнес профила си.

Отношение

Трябва да сте собственик на субекта, посочен в профила ви, или упълномощен представител, който може да обвързва други хора от името на съответния субект.

Обвързване на други хора

Трябва да обвържете всеки потребител, който управлява или впоследствие притежава бизнес профила ви, с настоящите условия, преди да го направите мениджър или собственик.

Промени в Условията

Ако променим съществено Условията, ще ви изпратим предизвестие не по-малко от 15 дни, ако се изисква от приложимото законодателство.

Лиценз

Този лиценз обхваща основната информация за субекта в бизнес ви, ако тази информация е защитена от права на интелектуална собственост.

Предоставяте на Google постоянен (което означава докато информацията е защитена от права на интелектуална собственост), неотменим, неизключителен, валиден за цял свят и без лицензионни възнаграждения лиценз да възпроизвежда, адаптира, променя, превежда, публикува, изпълнява и показва обществено, създава и разпространява производни творби на основната информация за субекта в бизнес профила ви, която предоставяте (като например име, местоположение, телефонен номер, категория, работно време и уебсайт).

Също така предоставяте на други потребители на услугите на Google правото да осъществяват достъп и да използват, в това число да редактират, тази информация, както е разрешено съгласно приложимите Общи условия на Google.

Останалото съдържание, което предоставяте в профила си (като например снимки на бизнеса), се лицензира за Google съгласно Общите условия на Google.

Други продукти и услуги

Може да ви бъде предоставен достъп до други продукти и услуги в профила ви. Те може да са предмет на собствени, отделни условия и правила, които ще ви предоставим.

Уреждане на спорове

Ако сте бизнес потребител, намиращ се в ЕС или Обединеното кралство, можете да кандидатствате за разрешаване на спор съгласно настоящите Условия с посредничество. Намерете повече информация за посредниците, с които сме готови да работим, и инструкции относно заявяването на посредничество тук. Освен ако не се изисква от приложимото законодателство, посредничеството е доброволно и нито вие, нито Google сте задължени да уреждате спорове по този начин.

Предприемане на действие в случай на проблеми

Преди да прекратим Условията, ще ви изпратим предизвестие не по-малко от 30 дни, ако се изисква от приложимото законодателство.

Въпроси или жалби

Ако имате въпроси или жалби относно Google Business Profile, можете да посетите нашия Помощен център или да се свържете с нас. Ако считате, че достъпът ви до Google Business Profile е спрян или прекратен в резултат на грешка, можете да обжалвате.

Сродни ресурси

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
99729
false