Xem Thông tin chi tiết cho danh sách doanh nghiệp

Nhiều khách hàng tìm thấy doanh nghiệp qua Google Tìm kiếm và Maps. Thông tin chi tiết trên Google Doanh nghiệp của tôi tập trung vào cách khách hàng tìm thấy danh sách của bạn trên Tìm kiếm và Maps, cũng như những hành động họ thực hiện sau khi tìm thấy danh sách.

Xem Thông tin chi tiết trực tiếp từ Hồ sơ doanh nghiệp trên Google Maps

Chủ sở hữu và người quản lý có thể kiểm tra tần suất mọi người xem hồ sơ của họ thông qua Hồ sơ doanh nghiệp trên Google Maps. Bạn có thể sử dụng thông tin chi tiết về lượt xem hồ sơ để theo dõi mức độ phổ biến của doanh nghiệp với khách hàng hiện tại và tiềm năng. Chỉ chủ sở hữu và người quản lý Hồ sơ doanh nghiệp mới có thể xem thông tin chi tiết về hồ sơ.

Để kiểm tra thông tin chi tiết về hồ sơ của bạn, hãy đăng nhập vào cùng một Tài khoản Google mà bạn sử dụng cho Google Doanh nghiệp của tôi. Bạn cũng sẽ thấy những thông tin chi tiết đơn giản trên Maps và Tìm kiếm nếu bạn đăng nhập bằng hồ sơ của mình.

Xem nhanh Thông tin chi tiết

 1. Mở ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi trên iPhone hoặc iPad.
  • Nếu bạn có nhiều vị trí, hãy mở vị trí bạn muốn quản lý.
 2. Nhấn vào Trang chủ.
 3. Ở phía trên cùng, bạn sẽ tìm thấy số lượt xem, số lượt tìm kiếm và hoạt động cho danh sách của bạn.

Truy cập Thông tin chi tiết cho danh sách riêng lẻ

 1. Mở ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi trên iPhone hoặc iPad.
 2. Nhấn vào Trang chủ.
 3. Ở đầu màn hình, hãy nhấn vào biểu tượng mũi tên xuống Down arrow sau đó Xem báo cáo.

Lưu ý quan trọng: Các chế độ xem trên trang tổng quan hiển thị dữ liệu cho 28 ngày qua, nên các số liệu thống kê có thể có biến động. Để biết thêm thông tin về chế độ hiển thị cho doanh nghiệp bạn, hãy chuyển đến tab Thông tin chi tiết.

Truy cập Thông tin chi tiết cho nhiều danh sách

Bạn có thể tải hàng loạt Thông tin chi tiết cho nhiều danh sách xuống bảng tính. Sau đó, bạn có thể xem hiệu quả hoạt động của các vị trí khác nhau trong chuỗi cửa hàng trên Google Tìm kiếm và Bản đồ.

Thông tin chi tiết chỉ hiển thị cho danh sách đã được xác minh.

 1. Chọn danh sách bạn muốn tải báo cáo Thông tin chi tiết xuống hàng loạt. 
 2. Phía trên danh sách các vị trí của bạn, hãy nhấp vào Tải xuống thông tin chi tiết. Trong màn hình mở ra, bên cạnh báo cáo bạn muốn, hãy nhấp vào Nhận báo cáo.
 3. Chọn khung thời gian cho dữ liệu Thông tin chi tiết của bạn, sau đó nhấp vào Tải xuống ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.
 4. Báo cáo của bạn sẽ tự động bắt đầu tải xuống trong một tab mới. Sau khi tải xong báo cáo xuống, bạn có thể đóng tab.

Nếu chưa bật tùy chọn tải xuống cho danh sách của mình, bạn có thể thấy “***” xuất hiện trong các cột của bảng tính Thông tin chi tiết hàng loạt. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố