Mở lại vị trí

Bạn có thể dễ dàng mở lại một vị trí đã được đánh dấu là đã đóng cửa vĩnh viễn hoặc tạm thời.

Mẹo: Nếu doanh nghiệp của bạn được đánh dấu là đóng cửa vĩnh viễn do một phần của quá trình đổi vị trí hoặc đổi tên, vui lòng không mở lại Hồ sơ doanh nghiệp. Thay vào đó, hãy tạo một hồ sơ mới

Nếu bạn chỉ có một Hồ sơ doanh nghiệp

  1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi trên máy tính.
  2. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào mục Thông tin
  3. Trong phần "Mở lại hoặc xóa hồ sơ này", hãy nhấp vào mục Mở lại danh sách này.

Hồ sơ này không còn được đánh dấu là đóng cửa vĩnh viễn trên Google Maps và Tìm kiếm nữa.

Nếu bạn có nhiều hồ sơ

  1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi trên máy tính.
  2. Từ danh sách vị trí, hãy chọn các vị trí mà bạn muốn mở lại.
  3. Trên thanh công cụ gần phía trên cùng, hãy nhấp vào mục Hành động sau đó Mở.
  4. Nhấp vào biểu tượng Thêm ​​Thêm sau đó Đánh dấu là mở cửa.
  5. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy nhấp vào mục Đánh dấu là mở cửa.

(Các) vị trí đó sẽ không còn xuất hiện là đã đóng cửa vĩnh viễn trên Google Maps và Tìm kiếm.

Vị trí được báo cáo là đang mở cửa

Bạn có thể nhận được thông báo "Được báo cáo là đang mở cửa" nếu Google nhận được thông tin cập nhật cho biết một vị trí đã được đánh dấu trước đó là đã đóng cửa vĩnh viễn bây giờ đang mở cửa. 

  1. Từ thông báo đó, hãy nhấp vào mục Được báo cáo là đang mở cửa sau đó Xác nhận đang mở cửa.
  2. Để xác nhận trạng thái này, hãy nhấp vào mục Xem lại.

Mẹo: Để mở lại doanh nghiệp của bạn đã bị đánh dấu nhầm là "Đóng cửa vĩnh viễn (đã di chuyển vị trí)", hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Những thay đổi về giờ mở cửa sẽ tạo ra thông tin cập nhật trong Hồ sơ doanh nghiệp của bạn

Sau khi bạn cập nhật giờ mở cửa hoặc mở cửa lại doanh nghiệp của mình, những khách hàng truy cập vào Hồ sơ doanh nghiệp của bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận thông tin cập nhật gần đây của bạn. Thông tin cập nhật này cũng tạo một bài đăng xác nhận rằng bạn đã thay đổi giờ mở cửa. Bài đăng này xuất hiện trên thẻ "Thông tin cập nhật" của hồ sơ của bạn trên thiết bị di động. Bạn có thể chỉnh sửa bài đăng này để cung cấp thêm thông tin về giờ mở cửa mới. Để xóa thông báo về giờ mở cửa mới và bài đăng này, hãy xóa bài đăng được liên kết khỏi Google Doanh nghiệp của tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố