Ange särskilda öppettider

Hantera ditt företag

Du kan ange särskilda öppettider i förväg för dagar då företaget inte har öppet enligt det vanliga schemat, som under helgdagar, semester eller annat. De vanliga öppettiderna för övriga dagar förblir oförändrade när du anger särskilda öppettider.

Det är en god idé att visa dina öppettider för officiella helgdagar även om de inte skiljer sig från dina vanliga öppettider. Då blir det tydligt för kunderna att öppettiderna under helgdagarna stämmer.

Du kan bara ange särskilda öppettider om du redan har angett normala öppettider.

Ange särskilda öppettider

 1. Logga in på Google My Business på datorn.
  • Om du har flera platser öppnar du den du vill hantera.
 2. Klicka på Information följt av Särskilda öppettider. (Avsnittet visas bara om du redan har angett normala öppettider.)
 3. Klicka på Bekräfta öppettider bredvid en kommande helgdag. Eller klicka på Lägg till nytt datum för att välja ett annat datum.
 4. Ange öppettiderna för dagen. 
  • Skjut cirkeln till Stängt för att ange att platsen är stängd hela dagen.
  • Om du har öppet dygnet runt klickar du på Öppnar kl. och väljer 24 timmar på rullgardinsmenyn.
  • Om du stänger efter midnatt är det viktigt att ange tiderna på rätt sätt.
 5. Klicka på Använd när du har angett alla särskilda öppettider. De särskilda öppettiderna visas bara på Google i samband med de valda dagarna.
Tips! Om du har två grupper med särskilda öppettider för samma dag anger du dem på separata rader. Om ditt företag till exempel håller öppet en stund på morgonen och öppnar igen på eftermiddagen ska du ange dessa särskilda öppettider på två rader. Klicka på Lägg till öppettider för att lägga till en ny rad med öppettider.
Ange särskilda öppettider via kalkylark

Om du bara lägger till särskilda öppettider för befintliga platser och inte vill göra några andra ändringar kan du ta med kolumnerna med butikskod och särskilda öppettider och utelämna alla övriga kolumner. Om du tar med tomma kolumner (kolumner med rubriker men utan annan information) i kalkylarket raderas den befintliga informationen i de kolumnerna. Om du lägger till en ny plats varnar vi om att obligatoriska kolumnrubriker saknas.

 1. Leta reda på kolumnen Särskilda öppettider i kalkylarket för massuppladdning.
 2. Ange dagar och öppettider enligt formatet nedan, där x betyder stängt hela dagen. Du kan ange öppettider i 24-timmarsformat:
  ÅÅÅÅ-MM-DD: HH:MM-HH:MM
  eller i 12-timmarsformat:
  ÅÅÅÅ-MM-DD: HH:MMAM-HH:MMPM
  Avgränsa varje tidsintervall med kommatecken. Om du vill ange flera öppettider samma dag avgränsar du tiderna med kommatecken. Här är ett exempel med öppettider för ett företag som håller öppet under två perioder den 26 december 2015:
  2015-11-26: x, 2015-12-25: x, 2015-12-26: 10:00-16:00, 2015-12-26: 17:00-18:00, 2016-1-1: 00:00-00:00
  Läs mer om hur du formaterar öppettider.
 3. Spara och importera kalkylarket. De särskilda öppettiderna visas bara på Google i samband med de valda dagarna. 
Ange öppettider som sträcker sig över midnatt

Om en särskild öppettid sträcker sig över midnatt och fram till eller förbi kl. 12.00 dagen därpå ska du dela upp öppettiderna i flera perioder: en som löper till slutet av det första dygnet och en som börjar vid midnatt det andra dygnet. Perioderna för de särskilda öppettiderna får inte överskrida 24 timmar.

Om ditt företag till exempel håller öppet från kl. 19.00 till kl. 17.00 nästa dag anger du öppettiderna så här:

2016-11-26: 19:00-00:00, 2016-11-27: 00:00-17:00

I detta fall används de särskilda öppettiderna i stället för de normala öppettiderna för det andra dygnet. Om du vill behålla någon av de normala öppettiderna för det andra dygnet måste du ange dem igen på listan över särskilda öppettider:

2016-11-27: 20:00-22:00

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?