Nastavenie mimoriadneho otváracieho času

Správa firmy

Ak sa otvárací čas vašej firmy krátkodobo zmení, napríklad v dôsledku mimoriadnej udalosti, môžete nastaviť mimoriadny otvárací čas a váš bežný otvárací čas sa nezmení.

Dôležité: Mimoriadny otvárací čas môžete zadať až po zadaní bežného otváracieho času.

Ako to funguje

Mimoriadny otvárací čas môžete nastaviť, ak vaša firma dočasne upravuje otvárací čas alebo zostáva maximálne na šesť po sebe nasledujúcich dní zatvorená.

V prípade potreby môžete uviesť mimoriadny otvárací čas pre:

 • sviatky,
 • mimoriadne udalosti,
 • iné výnimočné okolnosti.
Otvárací čas pre štátne sviatky vám odporúčame potvrdiť, aj keď je rovnaký ako bežný otvárací čas. Zákazníci tak budú vedieť, že váš otvárací čas počas daného sviatku je správny.

Ďalšie zmeny prevádzky

Nastavenie mimoriadneho otváracieho času

 1. V počítači sa prihláste do služby Moja firma na Googli.
  • Ak máte viacero miest, otvorte to, ktoré chcete aktualizovať.
 2. Kliknite na Informácie a potom Mimoriadny otvárací čas.
  Tip: Táto sekcia sa zobrazuje až po nastavení bežného otváracieho času.
 3. Ak chcete nastaviť otvárací čas pre nadchádzajúce sviatky, kliknite na Potvrdiť otvárací čas
 4. Ak chcete vybrať iný dátum, kliknite na Pridať nový dátum.
 5. Zadajte čas otvorenia a zatvorenia pre daný deň. 
  • Ak je miesto celý deň zatvorené, vyberte Zatvorené.
  • Ak máte otvorené 24 hodín, kliknite na Otvára sa o a potom nonstop.
  • Ak zatvárate po polnoci, nastavte otvárací čas presahujúci do ďalšieho dňa.
  • Ak chcete pridať ďalší riadok otváracieho času, kliknite na Pridať otvárací čas.
 6. Po nastavení všetkých mimoriadnych otváracích časov kliknite na Použiť.
Ak máte v ten istý deň dva mimoriadne otváracie časy, zadajte ich do osobitných riadkov. Ak je vaša firma napríklad otvorená určitý čas v ranných hodinách, zatvorená počas obeda a znova otvorená popoludní, zadajte tieto mimoriadne otváracie časy do dvoch riadkov.
Nastavenie mimoriadnych otváracích časov prostredníctvom tabuľky
 1. V tabuľke na hromadné nahrávanie nájdite stĺpec Mimoriadny otvárací čas.
 2. Zadajte príslušné dni a ich mimoriadny otvárací čas, pričom znak „x“ znamená, že budete mať zatvorené celý deň. 
  • Príklad:
   • 24-hodinový formát: RRRR-MM-DD: HH:MM-HH:MM
   • 12-hodinový formát: RRRR-MM-DD: HH:MM AM-HH:MM PM
 3. Uložte a importujte tabuľku. Mimoriadny otvárací čas sa zákazníkom na Googli zobrazí iba pre stanovené dni.

Ak pridávate mimoriadne otváracie časy iba k existujúcim miestam, do tabuľky stačí zahrnúť iba stĺpce s kódom predajne a mimoriadnym otváracím časom. Ak zahrniete prázdne stĺpce alebo stĺpce, ktoré obsahujú len nadpisy a žiadne iné informácie, existujúce informácie pre tieto stĺpce budú vymazané. Ak pridáte nové miesto, zobrazí sa vám upozornenie, že ste nezadali povinné nadpisy stĺpcov.

Tip: Jednotlivé otváracie časy oddeľte čiarkami. Ak chcete zadať viacero otváracích časov v jednom dni, rozdeľte ich čiarkou na dva samostatné záznamy. Zistite, ako formátovať otvárací čas.

 • V nasledujúcom príklade sú uvedené otváracie časy firmy, ktorá je 26. decembra 2015 otvorená v dvoch rôznych časoch:
  2015-11-26: x, 2015-12-25: x, 2015-12-26: 10:00-16:00, 2015-12-26: 17:00-18:00, 2016-1-1: 00:00-00:00
Nastavenie otváracieho času presahujúceho do ďalšieho dňa
Dôležité: Jeden záznam mimoriadneho otváracieho času nesmie prekročiť 24 hodín.

Ak chcete zadať mimoriadny otvárací čas presahujúci polnoc a siahajúci až do poludnia alebo presahujúci poludnie nasledujúceho dňa, rozdeľte otvárací čas na viacero časov: 

 • jeden bude trvať do konca prvého dňa
 • a druhý sa začne o polnoci druhého dňa. 

Ak je napríklad firma otvorená od 19:00 jedného dňa do 17:00 ďalšieho dňa, zadajte otvárací čas takto:

 • 2015-11-26: 19:00-00:00, 2015-11-27: 00:00-17:00

V tomto prípade bude štandardný otvárací čas druhého dňa ignorovaný a použije sa mimoriadny otvárací čas. Ak chcete ponechať nejaké otváracie časy z ďalšieho dňa, zadajte ich znova do zoznamu mimoriadnych otváracích časov:

 • 2015-11-27: 20:00-22:00
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory