Ορισμός ειδικού ωραρίου λειτουργίας

Διαχειριστείτε την επιχείρησή σας

Όταν το ωράριο λειτουργίας αλλάζει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, όπως για ένα ειδικό συμβάν, μπορείτε να ορίζετε ένα ειδικό ωράριο λειτουργίας, ώστε να μην χρειάζεται να αλλάξετε το κανονικό ωράριο.

Σημαντικό: Μπορείτε να καταχωρίσετε ένα ειδικό ωράριο λειτουργίας, μόνο αν έχετε καταχωρίσει ήδη ένα κανονικό ωράριο.

Τρόπος λειτουργίας

Μπορείτε να ορίσετε ένα ειδικό ωράριο λειτουργίας, αν η επιχείρησή σας προσαρμόζει προσωρινά το ωράριο λειτουργίας της ή παραμένει κλειστή για έως και έξι συνεχόμενες ημέρες.

Όταν είναι απαραίτητο, μπορείτε να προγραμματίσετε ένα ειδικό ωράριο λειτουργίας για:

 • Αργίες
 • Ειδικές εκδηλώσεις
 • άλλες εξαιρετικές περιστάσεις.
Καλό θα είναι να επιβεβαιώσετε το ωράριο λειτουργίας για τις επίσημες αργίες, ακόμη και αν είναι ίδιο με το κανονικό ωράριο λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο, καθίσταται σαφές στους πελάτες ότι το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής σας σε ημέρες αργίας είναι ακριβές.

Άλλες αλλαγές λειτουργίας

Ορισμός ειδικού ωραρίου λειτουργίας

 1. Σε υπολογιστή, συνδεθείτε στο Google My Business.
  • Αν έχετε πολλές τοποθεσίες, ανοίξτε την τοποθεσία που θέλετε να ενημερώσετε.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες και μετά Ειδικό ωράριο λειτουργίας.
  Συμβουλή: Για να βρείτε αυτήν την ενότητα, θα πρέπει πρώτα να ορίσετε το κανονικό ωράριο λειτουργίας.
 3. Για να ορίσετε το ωράριο λειτουργίας για μια προσεχή αργία, κάντε κλικ στην επιλογή Επιβεβαίωση ωραρίου λειτουργίας
 4. Για να επιλέξετε διαφορετική ημερομηνία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας ημερομηνίας.
 5. Καταχωρίστε τις ώρες λειτουργίας και κλεισίματος για τη συγκεκριμένη ημέρα. 
  • Αν η τοποθεσία είναι κλειστή όλη την ημέρα, επιλέξτε Κλειστά.
  • Αν η τοποθεσία είναι ανοικτή ολόκληρο το 24ωρο, κάντε κλικ στην επιλογή Ανοίγει στις και μετά 24 ώρες.
  • Αν η τοποθεσία κλείνει μετά τα μεσάνυχτα, ορίστε ωράριο λειτουργίας που εκτείνεται την επόμενη ημέρα.
  • Για να προσθέσετε άλλη μια σειρά ωραρίου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ωραρίου λειτουργίας.
 6. Αφού ορίσετε όλα τα ειδικά ωράρια λειτουργίας, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.
Αν διαθέτετε δύο σύνολα ειδικών ωραρίων λειτουργίας για την ίδια ημέρα, καταχωρίστε τα σε ξεχωριστές σειρές. Για παράδειγμα, αν η επιχείρηση ανοίγει το πρωί, κλείνει το μεσημέρι και ανοίγει ξανά το απόγευμα, καταχωρίστε αυτά τα ειδικά ωράρια λειτουργίας σε δύο σειρές.
Ορισμός ειδικού ωραρίου λειτουργίας μέσω υπολογιστικού φύλλου
 1. Στο υπολογιστικό φύλλο μαζικής μεταφόρτωσης, βρείτε τη στήλη Ειδικό ωράριο λειτουργίας.
 2. Καταχωρίστε τις ημέρες που επηρεάζονται και το ειδικό τους ωράριο λειτουργίας, χρησιμοποιώντας το στοιχείο "x" για τις ημέρες κατά τις οποίες η τοποθεσία δεν θα ανοίξει καθόλου. 
  • Για παράδειγμα:
   • Εικοσιτετράωρη μορφή: ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ: ΩΩ:ΛΛ-ΩΩ:ΛΛ
   • Δωδεκάωρη μορφή: ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ: ΩΩ:ΛΛ π.μ.-ΩΩ:ΛΛ μ.μ.
 3. Αποθηκεύστε και εισαγάγετε το υπολογιστικό σας φύλλο. Το ειδικό ωράριο λειτουργίας θα εμφανίζεται στους πελάτες στο Google μόνο τις καθορισμένες ημέρες.

Αν θέλετε να προσθέσετε μόνο ειδικό ωράριο λειτουργίας σε υπάρχουσες τοποθεσίες, μπορείτε να συμπεριλάβετε μόνο τις στήλες με τους κωδικούς καταστήματος στο υπολογιστικό φύλλο. Αν συμπεριλάβετε στο υπολογιστικό φύλλο κενές στήλες ή στήλες με κεφαλίδες αλλά χωρίς πληροφορίες, οι υπάρχουσες πληροφορίες για αυτές τις στήλες θα διαγραφούν. Αν προσθέσετε μια νέα τοποθεσία, θα ειδοποιηθείτε ότι λείπουν απαιτούμενες κεφαλίδες στηλών.

Συμβουλή: Διαχωρίστε κάθε σύνολο ωραρίων λειτουργίας με κόμμα. Για να καταχωρίσετε πολλά σύνολα ωραρίων λειτουργίας για μία ημέρα, χωρίστε τα σύνολα σε δύο καταχωρίσεις με κόμμα. Μάθετε πώς μπορείτε να μορφοποιήσετε το ωράριο λειτουργίας.

 • Ακολουθεί ένα παράδειγμα με το ωράριο λειτουργίας μιας επιχείρησης που είναι ανοικτή για δύο διαφορετικές περιόδους στις 26 Δεκεμβρίου 2015:
  26-11-2015: x, 25-12-2015: x, 26-12-2015: 10.00-16.00, 26-12-2015: 17.00-18.00, 1-1-2016: 00.00-00.00
Ορισμός ωραρίου που εκτείνεται στην επόμενη ημέρα
Σημαντικό: Ένα σύνολο ειδικών ωραρίων λειτουργίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 24 ώρες.

Αν ένα ειδικό ωράριο λειτουργίας εκτείνεται μετά τα μεσάνυχτα έως και το μεσημέρι της επόμενης ημέρας ή μετά από αυτό, χωρίστε το ωράριο σε περισσότερα του ενός σύνολα: 

 • Ένα σύνολο που εκτείνεται έως το τέλος της πρώτης ημέρας
 • Ένα σύνολο που αρχίζει τα μεσάνυχτα της δεύτερης ημέρας 

Για παράδειγμα, αν η επιχείρηση είναι ανοικτή από τις 7.00 μ.μ. έως τις 5.00 μ.μ. την επόμενη ημέρα, καταχωρίστε το ωράριο λειτουργίας ως εξής:

 • 26-11-2015: 19.00-00.00, 27-11-2105: 00.00-17.00

Σε αυτήν την περίπτωση, το κανονικό ωράριο λειτουργίας για τη δεύτερη ημέρα παραβλέπεται χάριν του ειδικού ωραρίου λειτουργίας. Εάν θέλετε να διατηρήσετε κάποιο τμήμα του ωραρίου λειτουργίας της επόμενης ημέρας, καταχωρίστε το ξανά στη λίστα ειδικού ωραρίου λειτουργίας, για παράδειγμα:

 • 2015-11-27: 20:00-22:00
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας