Задаване на специално работно време

Управление на бизнеса ви

За дните, когато бизнесът ви работи с различен от обичайния график, например празници или специални събития, можете предварително да въведете специално работно време. Също така обичайното ви работно време се запазва за всички останали дни.

Добре е да потвърдите работното си време за официални празници дори ако е същото като обичайното. Така за клиентите ви ще е ясно, че празничното ви работно време е правилно.

Специалното работно време може да бъде въведено само ако вече сте посочили обичайно работно време.

Задаване на специално работно време

 1. От компютъра си влезте в профила си в Google My Business.
  • Ако имате няколко местоположения, отворете това, което искате да управлявате.
 2. Кликнете върху Информация и след това Специално работно време. (Ще намерите този раздел само ако вече сте посочили обичайно работно време.)
 3. До предстоящ празник кликнете върху Потвърждаване на работното време. Или за да изберете друга дата, кликнете върху Добавяне на нова дата.
 4. Въведете начало и край на работното време за този ден. 
  • За да означите дадено местоположение като затворено цял ден, плъзнете кръга на „Затворено“.
  • Ако работите 24 часа, кликнете върху Отваря в и от падащото меню изберете 24 часа.
  • Ако въведете край на работното време след полунощ, уверете се, че го задавате правилно.
 5. Когато приключите с въвеждането на специално работно време, кликнете върху Прилагане. Клиентите ще виждат в Google специалното ви работно време само за посочените дни.
Съвет: За специално работно време с прекъсване в рамките на деня въведете двата периода на отделни редове. Ако например бизнесът ви е отворен сутринта, след това има обедна почивка и работи отново следобед, въведете това специално работно време на два реда. За да добавите друг ред с часове, кликнете върху Добавяне на часове.
Задаване на специално работно време посредством електронна таблица

Ако добавяте специално работно време към съществуващи местоположения и не искате да правите други промени, може да включите само графите за код на магазин и специално работно време, без да попълвате останалите графи. Ако включите празни графи (графи със заглавия, но без съдържание под тях) в електронната таблица, съществуващата информация за тях ще бъде изтрита. Ако добавите и ново местоположение, ще получите сигнал, че липсват заглавия на задължителни графи.

 1. Намерете колоната „Специално работно време“ в електронната си таблица за групово качване.
 2. Въведете съответните дни и специалното работно време, което важи за тях, в следния формат, като означите с „x“ неработните дни. За целта можете да използвате 24-часовия формат:
  ГГГГ-ММ-ДД: ЧЧ:ММ – ЧЧ:ММ
  или формат AM/PM (преди/след обед):
  ГГГГ-ММ-ДД: ЧЧ:ММ AM – ЧЧ:ММ PM
  Отделете всяко работно време със запетая. За да въведете работно време с прекъсване в рамките на деня, отделете периодите със запетая. Следният пример е за работно време на бизнес, който работи с прекъсване на 26 декември 2015 г.:
  2015-11-26: x, 2015-12-25: x, 2015-12-26: 10:00-16:00, 2015-12-26: 17:00-18:00, 2016-1-1: 00:00-00:00
  Научете повече за формата на работното време.
 3. Запазете и импортирайте електронната си таблица. Клиентите ще виждат в Google специалното ви работно време само за посочените дни. 
Задаване на работно време, което обхваща следващия ден

Ако специалното ви работно време продължава след полунощ и след обяд на следващия ден, трябва да разделите работното време на няколко части: едно до края на първия ден и второ, което започва от полунощ на втория ден. Никоя част от работното време не бива да надхвърля 24 часа.

Ако например бизнесът ви работи от 19:00 до 17:00 на следващия ден, въведете работното време по следния начин:

2015-11-26: 19:00 – 00:00, 2015-11-27: 00:00 – 17:00

В този случай обичайното ви работно време за втория ден ще бъде игнорирано в полза на специалното. Ако искате да запазите част от работното време на следващия ден, не забравяйте да го въведете отново в списъка си със специално работно време:

2015-11-27: 20:00 – 22:00

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?