Oznaczanie lokalizacji firmy pinezką na mapie

Zarządzaj firmą

Najpierw sprawdź, czy wpisany adres jest aktualny i nie zawiera żadnych dodatkowych informacji, zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi podawania adresu.

Jeśli adres nie zawiera numeru budynku lub masz pewność, że wpisujesz go prawidłowo, ale system nie może go znaleźć, możesz wskazać lokalizację firmy bezpośrednio na mapie. Aby to zrobić:

  1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
  2. Jeśli masz wiele lokalizacji, otwórz tę, którą chcesz zarządzać.
  3. Kliknij pole Niebieska pinezka z lokalizacją firmy Adres i upewnij się, że w wyświetlonym oknie znajduje się prawidłowy adres.
  4. Po prawej stronie okna pojawi się mapa z czerwoną pinezką reprezentującą centralny punkt lokalizacji firmy. Przeciągnij pinezkę do lokalizacji firmy. Skorzystaj z przycisków + i - w prawym dolnym rogu okna, aby powiększyć lub pomniejszyć widok.
  5. Gdy umieścisz pinezkę pośrodku swojej lokalizacji, kliknij Zastosuj w prawym górnym rogu strony.

Sprawdzenie takich zmian zajmuje zazwyczaj od 24 do 48 godzin, ale czasami może potrwać dłużej.

Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z nami.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem