Oznaczanie lokalizacji firmy pinezką na mapie

Zarządzaj firmą

Najpierw sprawdź, czy wprowadzony adres jest aktualny i nie zawiera żadnych dodatkowych informacji, zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi podawania adresu.

Jeśli adres nie zawiera numeru budynku lub masz pewność, że wpisujesz go prawidłowo, ale system nie może go znaleźć, możesz wskazać lokalizację firmy bezpośrednio na mapie. Aby to zrobić:

  1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
  2. Jeśli masz wiele lokalizacji, otwórz tę, którą chcesz zarządzać.
  3. Kliknij pole Pin location blue Adres i upewnij się, że w wyświetlonym oknie znajduje się prawidłowy adres.
  4. Po prawej stronie okna pojawi się mapa z czerwoną pinezką reprezentującą centralny punkt lokalizacji firmy. Przeciągnij pinezkę do lokalizacji firmy. Skorzystaj z przycisków + i - w prawym dolnym rogu okna, aby powiększyć lub pomniejszyć widok.
  5. Gdy umieścisz pinezkę pośrodku swojej lokalizacji, kliknij Zastosuj w prawym górnym rogu strony.
Przed opublikowaniem Twoje zmiany mogą zostać sprawdzone pod kątem jakości. Jeśli informacje na pewno są prawidłowe, poczekaj 2–3 dni i sprawdź, czy zmienił się stan lokalizacji w panelu Google Moja Firma. 

Jeśli mimo to występują problemy, skontaktuj się z nami.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem